Tag Archive for: Si-reiser

Plussreiser i pluss

Misjonseide Plussreiser viser til gode tall etter første år som sammenslått selskap.

– Vi erfarer at kundene våre har tatt vel imot det nye selskapet, sier daglig leder i Plussreiser, Aud Kindervåg Halsne, som nå reiser til Israel for å møte agenter og samarbeidspartnere.

I fjor kjøpte daværende Si-Reiser opp Sabra Fokusreiser, etter at Ravinala Reiser ble en del av selskapet i 2015. I oktober skiftet selskapet navn til Plussreiser.

– Årsresultatet for driftsselskapet viser et pluss på 712.738 kroner, sier markedsføringsleder Steinar Kristiansen etter generalforsamlingen den 27. mars.

Madagaskar-jubileum

Plussreiser eies av flere av organisasjonene i misjons-Norge, deriblant Indremisjonsforbundet (ImF) og kretsen Sunnmøre Indremisjon, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Akkurat nå har selskapet 92 unike påmeldingsturer på sin nettside. Israel troner som en sikker vinner i turprogrammet, men Plussreiser forteller at et afrikansk land blinker seg ut som et annet stort reisemål.

– Vi har tre ordinære påmeldingsturer lagt opp til Madagaskar i år, og vi gleder oss stort over at vi også har satt opp hele 13 turer til den eksotiske øya i forbindelse med høstens feiring av jubileet for at det nå er 150 år siden de første misjonærene ble sendt dit fra Norge, sier Kindervåg Halsne.

Takket styremedlemmer

Styreleder Ole Fritjof Godtfredsen og styremedlem Kari Røsvik Sundgot ble i etterkant av årets generalforsamling i Plussreisers holdingselskap takket av med gaver og gode ord. Høytideligheten fant sted på Ingeløa på Godøya i Giske kommune.

– Jeg er dypt takknemlig for den jobben Ole Fritjof og Kari har lagt ned for selskapet. De har bidratt sterkt i prosessen med å lede oss frem mot å bli Norges største kristne reiseselskap, sier Kindervåg Halsne.

Under møtet ble det foretatt valg av nye styremedlemmer. Karl Arne Austnes (gjenvalg), Anna Sæter (ny) og Vigleik Brekke (ny) ble valgt uten motforslag.

Resten av styret består av Per Ørjan Aaslid, Bjørn Petter Tunheim og Ragnar Ringvoll som ikke var på valg. Varamedlemmer til styret er Svein Bjarne Aase, Hege Sævik Rabben og Jan Ingen Nasvik. KPK

Nytt navn og ny merkevare

Ved å skifte navn fra Si-Reiser til Plussreiser har reiseselskapet også skiftet merkevare, ifølge professor i markedsøkonomi, Magne Supphellen.

Professoren ved Norges handelshøyskole (NHH) er dermed ikke helt enig med utsagnet fra reiseselskapet om at «navneskiftet ikke betyr endring i merkevaren».

− Det gir liten mening å si at «det er samme merkevare» når man skifter navn, men jeg forstår poenget man vil ha frem: Kundens opplevelse skal være omtrent den samme, sier Supphellen til sambåndet.no.

Sambåndet.no brakte nyheten om navneskiftet på kvelden 16. oktober. Reiseselskapet med hovedsete i Ålesund, begrunnet selv navneendringen med at det som opprinnelig var tre selskaper (Si-Reiser, Ravinala og Sabra Fokusreiser), nå er ett, og at flere eiere er kommet til.  

Les også: Si-Reiser og Ravinala fusjonerer

Les også: Si-Reiser kjøper Sabra Fokusreiser

Et identitetskjennetegn
− I hvor stor grad er det forskjell på navn og merkevare?

− Navnet er et av merkevarens identitetskjennetegn. Andre kjennetegn er logo, slagord og grafiske elementer.

Supphellen tror kundene forventer endringer når et selskap skifter navn.

− Det er derfor viktig at Plussreiser kommuniserer aktivt hvilke endringer kundene vil oppleve i fremtiden som følge av navnebyttet. Navnebyttet bør brukes aktivt til å kommunisere positive endringer, for eksempel at fusjonen vil gjøre Plussreiser i stand til å tilby bedre tjenester enn før, sier Supphellen.

Fremhever særpreget
− Hvor viktig er navnet for merkevaren?

− Gode navn kan bidra til å fremheve særpreget og derved gjøre kommunikasjonen mer effektiv. Et godt navn er en fordel i kommunikasjonen, men ikke avgjørende. Det finnes mange sterke merkevarer med middels gode eller dårlige merkenavn.

− Tidligere fusjonerte Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør og heter i dag Sparebanken Sør. Det er altså andre som har hatt/har ordet «pluss» i navnet. I hvilken grad tror du det har betydning for hva man tenker om navnet Plussreiser?

− Det viktige her er om andre bruker «pluss-begrepet» i samme kategori, det vil si i navn på andre turoperatører. Det tror jeg ikke er tilfelle. Dermed vil Plussreiser kunne fungere godt som identitetskjennetegn for denne virksomheten uten at kundene forveksler selskapet med andre, svarer Supphellen.

Hva ligger i plussen?
Han synes tanken om at navnet skal signalisere at Plussreiser tilbyr noe mer enn andre turoperatører – en åndelig dimensjon – er god.

− Men det er viktig at selskapet aktivt kommuniserer hva som ligger i plussen. Ellers vil målgruppen kunne legge sine egne fortolkninger til grunn, for eksempel at plussen betyr høyere pris, sier Magne Supphellen.

Plusser på med nytt navn

Si-Reiser skifter navn til Plussreiser etter fusjons- og oppkjøpsprosess.

– Tre kristne reiseselskaper har blitt ett, og ved skifte av navn får vi ivaretatt alle. Da Sunnmøre Indremisjon var eneeier, var Si-Reiser et naturlig navn. Navnet var knyttet til én eier. Så har organisasjonsstrukturen endret seg. Flere eiere er kommet til.  Vi valgte å bytte navn, for det var bedre for alle parter, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser til sambåndet.no.

Fusjon og oppkjøp
I 2015 fusjonerte Si-Reiser med Ravinala, og i år kjøpte selskapet opp Sabra Fokusreiser. Plussreiser blir landets største arrangør av kristne feriereiser. Selskapet eies av flere av organisasjonene i misjons-Norge.

– Hvorfor navnet Plussreiser?

– Vi synes at det dekker det positive som vi ønsker å stå for, at våre reiser er mer enn ferie. På våre gruppereiser blir folk godt ivaretatt av våre reiseledere. Hos oss kan man velge gruppeturer med forkynnere. Vi ønsker å gi det ekstra som gir folk lyst til å reise med oss.

Endrer ikke merkevaren
Kindervåg Halsne ønsker samtidig å fremholde at navneskiftet ikke betyr endring i merkevaren.

– Merkevaren vi er kjent for, vil fortsatt være der, forsikrer hun og utdyper:

– De gode turene og konseptene kundene har satt pris på fra «sitt» reiseselskap, enten det er Sabra Fokusreiser, Ravinala eller Si-Reiser, vil de fortsatt kjenne igjen. Men vi får enda større bredde. Det vil også komme nyheter. Folk vil også finne nye reisemål, nye konsept og flere nye reiseledere i tillegg til dem vi tidligere har hatt.

Positivt ladet
– Hva mener dere at navnet kommuniserer?

– Det kommuniserer noe som er positivt ladet, og det gjelder både vår service og vårt innhold. Navnet får også frem at vi nå har en annen bredde og mulighet til å nå bredden i misjonsfolket, svarer Kindervåg Halsne.

Gradvis omprofilering
Omprofileringen av de tre avdelingene av Si-Reiser vil skje gradvis frem mot årsskiftet.

– Gradvis får vi felles hjemmeside og bestillingsside, forteller Kindervåg Halsne.

I løpet av høsten vil reiseportalen plussreiser.no aktiveres. Kundene kan fortsatt benytte de kjente nettadressene og blir så videreført til den nye portalen hvor de vil finne alle turene og samlet kontaktinformasjon for selskapet. Man vil også kunne melde seg på elektronisk og betale direkte på nettsiden.

Fortsatt vil selskapets hovedkontor ligge i Ålesund, med avdelinger i Kristiansand, Bergen og Stavanger. I tillegg vil Plussreiser også være representert i Moss og Ulsteinvik.

Si-Reiser kjøper Sabra Fokusreiser

Si-Reiser AS overtar Sabra Fokusreiser 1. juli. De to store i Norge innen segmentet kristne feriereiser har funnet sammen.

Sammenslåingen skjer etter initiativ fra Sabra Fokusreiser, som i dag er en avdeling i Escape Travel AS (se faktaboks), opplyser selskapene i en pressemelding i formiddag.

– Vi vil gjøre vårt beste for at Sabra Fokusreisers kunder, reiseledere og ansatte skal føle seg ivaretatt, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser til sambåndet.no.

Det er hun som skal lede det sammenslåtte selskapet.

Landsdekkende

I dag kommer om lag 20 prosent av Si-Reisers gjester fra Østlandet og færre enn 10 prosent fra Sørlandet. Det er nettopp i disse områdene Sabra Fokusreiser står sterkest, og overtakelsen åpner dermed for synergieffekter.

– Det er en mulighet for oss til å få en mer landsdekkende kundebase. Det legger et godt grunnlag for flere reisende på hver av turene våre, påpeker Halsne overfor sambåndet.no.

Størst på Israel

Si-Reiser utvidet reisetilbudet i 2014 gjennom sammenslåing med Ravinala AS. Nå overtar altså det misjonseide reiseselskapet (se faktaboks) sin største konkurrent. Om lag 80 prosent av turene til Sabra Fokusreiser går til Israel, og det er på nivå med Si-Reisers israelsavdeling.

Fra 1. juli blir Si-Reiser klart størst i Norge på turer til Israel. Sabra Fokusreisers kunder får på sin side enda flere turtyper å velge mellom.

Samarbeid

Ifølge pressemeldingen har Si-Reiser og Sabra Fokusreiser den siste tiden samarbeidet om charteroperasjoner til Israel og har gjennom det lært hverandre å kjenne.

– Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom våre selskaper, og dette har gitt grunnlag for å slå sammen Si-Reiser og Sabra Fokusreiser. Det er viktig for oss å ta vare på og videreutvikle tilbudet av reiser i kristen regi generelt og til Israel spesielt, uttaler styreleder Ole Fritjof Godtfredsen i Si-Reiser AS og administrerende direktør Trond Olav Paulsrud i Escape Travel AS i pressemeldingen.

Ansatte

Si-Reiser overtar de fire ansatte i Sabra Fokusreiser, inkludert to på kontoret i Kristiansand. Til sammen er det snakk om tre årsverk.

– Si-Reisers eiere mener oppkjøpet av Sabra Fokusreiser er viktig for å styrke selskapets evne til å møte de reisendes ønsker og behov i tiden som kommer, opplyser Godtfredsen i pressemeldingen.

Si-Reiser AS finansierer overtakelsen gjennom egen virksomhet, og det legges ikke opp til kapitaloverføring fra eierne.

Si-Reiser får flere bein å stå på

Flere ansatte i Si-Reiser har tatt videreutdanning for å kunne selge individuelle billetter.

Fra før har Si-Reiser tilbudt gruppereiser for større grupper på minst ti personer. To av personalet har tatt utdanning i et bookingsystem som gjør dem kvalifisert til å selge billetter til alle slags turer over hele verden, også individuelle billetter. En tredje ansatt har alt denne kompetansen.

– Nå kan vi ordne enkeltbilletter – særlig på Israel. Der har vi en god portal hvor man kan booke hotell, tranfare og guide, forteller daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser til Sambåndet.

Et supplement
– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er for å ha kompetanse og kvalitet i det vi gjør, og for å kunne være med i konkurransen på flere områder. Vi har ikke endret oss, men vi har fått et supplement. Vi bygger ikke ned våre gruppereiser. Gruppereisene vil fortsatt være vår nøkkelaktivitet, men vi kan nå være mer fleksible og gi flere tilbud siden vi åpner opp for individuelle billetter, svarer Kindervåg Halsne.

IATA-sertifisering
Økonomi- og administrasjonsleder i Si-Reiser, Kurt André Henriksen, har sammen med en kollega holdt på et lite år med å ta denne utdanningen, ved siden av jobben.

– Det er en utdanning innen reiseliv og turisme som er organisert av IATA (Det internasjonale lufttransportforbundet). Det er litt selvstudie og undervisning fra lærer som kommer fra Oslo for å holde kurs for oss her, forteller Henriksen.

For at Si-Reiser skal bli IATA sertifisert, må en av de ansatte ha denne eksamenen.

– Når et firma er IATA sertifisert, har det godkjenning til å kunne skrive ut billetter som er booket på Amadeus som er det mest brukte bookingsystem for reisebyrå i Norge. Her kan en bestille reiser på tvers av hvem som flyr på de forskjellige strekningene. Dette vil være et stort steg for bedre å kunne ta seg av grupper på under 10 personer som ønsker å reise med oss. For en gruppe i reiseliv er pr. definisjon på 10 personer eller mer, forklarer Henriksen.

Individuelle billetter
Si-Reiser har allerede begynt å selge individuelle billetter.

– I hele 2015 har vi solgt individuelle billetter. Det har vært mest reiser til Madagaskar og Israel. Noen av de individuelle billettene har også gått til andre misjonsdestinasjoner. Det er reiser som er komplisert å ordne på egen hånd. Nå blir det litt lettere å booke enkeltbilletter. Vi holder på å bygge opp vårt bookingsystem. Det vil bli klart etter sommeren, forteller daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser.

– Hva vil dette bety for Si-Reiser?

– Det betyr at vi får flere bein å stå på, og at vi er med i konkurransen på flere områder. Vi har kompetanse blant personalet, og det er en stor fordel for vår organisasjon, sier Aud Kindervåg Halsne.

På oppdrag for NLM

Si-Reiser tar seg av fellesreiser og innkvartering for generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) .

7.-12. juli holder NLM sin generalforsamling på Randaberg Arena. Si-Reiser er en av aktørene som gjør en jobb for generalforsamlingen.

− Si-Reiser har ansvar for innkvartering og fellesreiser til generalforsamlingen. De har også ansvar for skytteltrafikken under stevnet, forteller stevnesjef Gjermund Nordhus.

Outsourcer oppgaver
− Hvorfor ga dere den jobben til Si-Reiser?

− Vi spurte dem om det, fordi vi ikke ville ha den jobben selv. De har hatt det ansvaret på tidligere generalforsamlinger. Det var naturlig å spørre, siden de har gjort det før. NLMs generalforsamling er det største kristne arrangementet i Norge. Vi har behov for å sette noen av oppgavene. De pengene Si-Reiser tjener på denne jobben, unner vi dem, svarer Nordhus

Viktig oppdrag
Reisekonsulent Geir Sandvik i Si-Reiser som er koordinator for oppdraget for NLM, opplyser at Si-Reiser med jevne mellomrom har slike oppdrag for både NLM, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. Han understreker overfor sambåndet.no at det er et viktig oppdrag for Si-Reiser.

– Vi prioriterer å være til stede på arrangementene, for å betjene organisasjonene. Vi er eid av misjonsfolket, og det er viktig å være der kundene, det vil si misjonsfolket, er. Samtidig blir de også kjent med oss og vårt produkt, sier Sandvik.

− Hva er erfaringen med å jobbe for misjonsorganisasjonene?

− Bare positive erfaringer! Det er spennende og utfordrende å få logistikken i havn, og det er flott å være til stede på samlingene.

I rute
Nordhus har på sin side, som representant for misjonsorganisasjonene, positive erfaringer med å bruke Si-Reiser.

− Vi har en avtale, og de gjør det som er avtalt. De tilbyr hoteller og fellesreiser. Det styrer de selv.

Helt siden august 2013 har Nordhus jobbet med årets generalforsamling.

− Vi ligger godt an og er i rute. Det er mange påmeldte og flott program. Vi regner med at det kommer ca 5-6 000 deltakere, sier han.

Lærer krisehåndtering

En tidligere politimann har laget beredskapsplaner for Si-Reiser som del av ny mal for reiselederkurs.

– Vi håper at vi skal få gjennomført kurset før påske, og vi inviterer både nåværende og potensielle reiseledere, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i misjonseide Si-Reiser til Sambåndet.

Kvalitet

Det er tidligere politiinspektør, nå pensjonist, Ragnar Ringvoll i Kristiansand som har utarbeidet malen på oppdrag fra landets største operatør innen kristne feriereiser.

– Det dreier seg om kvaliteten på tjenestene våre, sier Halsne.

Si-Reiser gjennomførte også tidlig på 90-tallet et kurs for reiseledere, og reiselederne har allerede en perm som inneholder prosedyrer for ulike situasjoner. Reiseselskapet har i tillegg en egen HMS-plan i tråd med lovverket.

– Men vi ønsker å si noe om hvordan våre reiseledere skal møte mennesker, og hvordan de skal takle en krise, sier Halsne.

Prosedyrer

De ansatte i Si-Reiser har allerede vært gjennom et kurs på halvannen dag i de nye prosedyrene som Ragnar Ringvoll har laget.

– Da ble det lagt vekt på å bli kjent med sider av seg selv og hvordan vi som mennesker reagerer på en krise. Noe av poenget er å bruke personer på det de er god på, sier Halsne.

De skriftlige prosedyrene handler om viktige roller og oppgaver og om hvem som skal gjøre hva. For eksempel hvem som skal uttale seg til mediene og hvordan man oppretter et sekretariat slik at folk kan ringe dersom noe har skjedd.

Ulykker

Spesielt to ulykker i løpet av fjoråret har ifølge Halsne aktualisert beredskapsplanleggingen. I Kenya i februar omkom to elever fra Valdres Folkehøgskole, og i juli omkom tre mennesker i en ulykke med en sveitsisk turistbuss i Nord-Trøndelag.

– I ulykken med den sveitsiske bussen viste det seg blant annet at det var viktig å ha folk som kunne turistenes morsmål. Vi håper jo at vi aldri får bruk for disse prosedyrene, men vi må uansett tenke gjennom hvordan vi skal håndtere det på best mulig måte dersom ting skjer, sier Aud Kindervåg Halsne.

Si-Reiser har også en avtale å kunne bruke Sjømannskirken dersom det skulle skje noe på steder der de er representert.

Forberedt

Normalt er det en taler og en reiseleder som følger turgruppene til Si-Reiser. Og begge to må være forberedt på å trø til med oppgaver utenom det vanlige.

– Det hender for eksempel at reiselederen må følge noen på sykehus eller trøste noen som mottar triste beskjeder, og vi har også opplevd dødsfall, sier Halsne.

Beredskapsplanene er i størst mulig grad standardisert, men noen få ting gjelder særskilt for enkeltland.

– Vi er svært glad for den jobben Ragnar Ringvoll, med den erfaring han har, har gjort for oss, sier Aud Kindervåg Halsne.

Si-Reiser jubilerer

Det største reiseselskapet med kristen profil i Norge er 35 år i år. Misjonseide Si-Reiser markerer i dag med over 200 gjester.

Lørdag 13. september feirer Si-Reiser 35-årsjubileum på Highland Hotel på Geilo med vel 200 gjester fra hele landet.

Les også: Nye tur-opplegg

Historien

Selskapets spede start var sommeren 1979 da Sunnmøre Indremisjon arrangerte en busstur til Tønder i Danmark med daværende kretssekretær som reiseleder. I åtte år var det bussturer i Norden og etter hvert på kontinentet, som sto på programmet.

I 1986 ble det dannet eget aksjeselskap, og reiseprogrammet ble utvidet med turer til Middelhavet, kalt Bibelferie i Syden.

Israel ble også et reisemål, og utpå 90-tallet kom opplevelsesreiser som et nytt tilbud. Selskapet har en avdeling for spesialtilpasning av reiser for skoler og enkeltpersoner, og fra 2014 blir Ravinalas misjons- og bistandsreiser en ny avdeling i Si-Reiser.

2010 ble et rekordår for Si-Resier med en omsetning på 77 millioner kroner, opp 40 prosent fra året før.

På festen i kveld blir det et visuelt tilbakeblikk på 35 års virksomhet som reiseoperatør. Lise Karlsen skal være festtaler, og kveldens jubileumskollekt går til Evangeliesenteret. Den svenske konsert- og kirkesangeren Lage Wedin skal ha minikonsert, og Knut Inge Røen vil fremføre kjente sanger fra repertoaret til den amerikanske countrysangeren Jim Reeves.

I 2004 markerte Si-Reiser 25-årsjubileum i Loen.

Si-Reiser og Ravinala slår seg sammen

MED LENKE TIL NRK-INTERVJU: De misjonseide reiseselskapene Si-Reiser AS og Ravinala Reiser AS slår seg sammen og blir den største reiseoperatøren i Norge innen kristne feriereiser.

I tillegg til feriereiser skal det sammenslåtte selskapet tilby ulike reisekonsepter til skoler, institusjoner og lignende.

– Jeg tenker at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge selskapene. Vi har hver vår sterke felt som vi nå kan tilby sammen, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser til sambåndet.no.

Ifølge Halsne har de to selskapene til en viss grad vært i en konkurransesituasjon fram til nå, i alle fall på misjonsturer.

– Samtidig er det slik at Si-Reiser har hatt en del med Det Norske Misjonsselskap (NMS) (se faktaboks) å gjøre også fram til nå. Blant annet har vi hatt reiseledere som er ansatt der, opplyser Halsne.

I hovedsak har de to selskapene likevel operert i litt ulike miljø.

– Derfor tror jeg at det sammenslåtte selskapet får et større kundekartotek enn vi har hver for oss

Antall ansatte ikke berørt

Selskapsnavnet blir Si-REISER, med en avdeling som viderefører Ravinala-navnet. Antall ansatte i selskapene, ca. ni årsverk i Si-Reiser og to i Ravinala, blir ikke berørt av fusjonen.

– De ansatte er informert, noen har også vært delaktig i prosessen, og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Det vi tenker på, er at vi får utvidet kompetansen vår, sier Halsne.

Til stede i Stavanger

Fysisk er det en betydelig avstand mellom selskapene. Ravinala har kontor i Stavanger og Si-Reiser er lokalisert til Ålesund.

– Men nå kommer det til nytte at jeg bor i Rogaland. Jeg kommer til å være jevnlig til stede i Stavanger. Og vi vil samle personalet i begge selskapene til møter, kurs og andre tiltak, understreker Halsne.

Si-Reiser har for øvrig allerede et fjernkontor, nærmere bestemt i Kristiansand, der reisekonsulent Geir Sandvik sitter. Også en prosjektstilling i 40 prosent er plassert i Sørlandets hovedstad.

Folk flest

Det sammenslåtte selskapet vil ha et stort nettverk av erfarne reiseledere og vil kunne skreddersy ulike typer reiser til store deler av verden, både for større og mindre grupper og for enkeltpersoner. Selskapet vil gjøre mindre kjente reisemål tilgjengelige for folk flest.

Si-Reiser driver i dag reiseoperatørvirksomhet med basis i kristne feriereiser, ad hoc-reiser og reiser til Israel. Ravinala Reiser driver reisevirksomhet med basis i reiser til land der det drives norsk misjon og bistandsarbeid.

Emisjon

Fusjonen skjer i form av en rettet emisjon. Si-Reiser er det overtakende selskap. Etter fusjonen blir eierstrukturen slik at Normisjon, Indremisjonsforbundet og Det Norske Misjonsselskap med samarbeidende selskap (se faktaboks) vil ha ca. 20 prosent hver av aksjene og til sammen eie ca. 60 prosent. Sunnmøre Indremisjon vil eie nær 40 prosent og Indremisjonssamskipnaden og Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil eie de resterende aksjene.

Fusjonen planlegges gjennomført i løpet av 2014. Den vil ikke ha innvirkning på allerede fastlagte turer.

Lytt til direktesendt radiointervju med Aud Kindervåg Halsne på NRK Møre og Romsdal 01. juli.

Tett på Tour de France

Si-Reiser går nye veier for å nå nye grupper. Derfor arrangerer de turen Tett på Tour France, med blant andre Espen Ottosen med på laget.

Daglig leder i Si-Reiser, Aud Kindervåg Halsne, er glad for at Si-Reiser har klart å få til å arrangere en slik tur.

– Formålet med turen er at vi har lyst til å arrangere en annerledes tur for å nå andre grupper. Dette er en tur for de som er spreke. De må ha god fysisk form og kunne gå lange avstander fra der bussen stopper, eller sykle, forteller hun.

Spreke reiseledere
Det vil bli spreke reiseledere med, Halsne selv, sønnen Espen A. Halsne som her vært aktiv syklist og deltatt i NM, og Espen Ottosen. Ottosen er ikke bare predikant og infoleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han er også sykkelentusiast. Derfor blir han med som reiseleder.

– Jeg har ikke så mye med det praktiske å gjøre. Jeg skal holde andakter. Som familie hadde vi allerede planlagt tur til Frankrike for å se på sykkelløpet. Min kone og våre to yngste sønner blir med. Det er fint å kombinere det med å holde andakter, forteller Ottosen.

Sykkelentusiast
Selv driver ikke Ottosen så mye med sykling.

– For min egen del er jeg ikke så glad i å sykle, men kona og den eldste sønnen vår sykler. Jeg løper. Det er mest å «se» på sykling som jeg liker.

Ja, han liker det så godt at han kaller seg selv sykkelentusiast.

– Jeg er veldig sykkelinteressert og har lenge vært fasinert av Tour de France. Så har jeg tre sønner med stor sykkelinteresse.

Det er ikke første gang Espen Ottosen er tett på Tour de France. Han har fått med seg arrangementet tre ganger før. Og 17.-25. juli skal han altså dit igjen.

Spesielle opplevelser
– Hva er det som er så fasinerende med sykling og Tour de France?

– Det er flere ting. Jeg er interessert i sport generelt. Tour de France er det store arrangementet innenfor sykling. Det er en enorm interesse for det i Frankrike, og så er det et stort folkeliv knyttet til arrangementet.

– Har du noen spesielle opplevelser fra Tour de France?

– Jeg har opplevd to av etappeseirene til Tor Hushovd og dobbeltseier da Edvald Boasson Hagen ble nummer to. Det har vært veldig stort. Til sammen har vi som familie vært på10-12 etapper. Det å være på en fjelletappe den 22. juli 2011 da terroren rammet, var en spesiell opplevelse. Vi har vært i Alpene flere ganger, og det er flott å oppleve naturen i fjellene.

Aktiv ferie
– Det er veldig in med aktiv ferie. Før brukte folk ferien til å slappe av. Nå er det med aktiv ferie blitt en del av en trend. Vi håper det kan være av interesse for nye grupper, sier Aud Kindervåg Halsne.

Den daglige lederen i Si-Reiser vet ikke om andre reiseselskap arrangerer tur til Tour de France. – Men vi konkurrerer med andre om samme publikum.

– Hva er deres konkurransefortrinn?

– Vi har en god pris. Det er vanskelig å ordne med hotell og overnatting selv, for det er stor pågang. Hos oss får deltakerne hele pakken, fly, hotell, skyss og et tilbud som gir mer enn ferie. Vi har daglige andakter og sosialt samvær.

For de som er interessert i turen, kan Halsne opplyse at det ennå er plass til flere.

Si-Reiser vil òg ha familiar på tur

Den kristne turoperatøren Si-Reiser vil nå nye målgrupper og introdusera nye temareiser.

Aud Kindervåg Halsne er tilsett som ny daglig leiar i Si-Reiser. Sambåndet har spurt henne om kva tankar ho har for å utvikla reiseselskapet.

– I eit intervju med avisa Norge Idag sa du at du òg ønskjer å nå nye grupper, til dømes familien. Korleis vil du gjera det?

– Eg tenkjer at det går an å laga turar for eksempel til Euro Disney i Paris. Ein kan ha eit opplegg for barn samtidig som ein har eit anna opplegg for foreldra, og så har dei masse felles i tillegg. Då blir det meir sånn som når me er på familieleir. Det er ikkje noko som me har begynt å arbeida med, men eg tenkjer at det må vera viktig å inkludera gruppa unge familiar i Si-Reiser. Målet må då vera både å vera på tur og å dela Bibelen i lag både liten og stor.

Betre råd.
– Tidlegare har SI-Reiser meint at deira konsept var for dyrt for småbarnsfamiliar. Kva tenkjer du om det?

– Eg tenkjer at mange småbarnsfamiliar har ein annan økonomi i dag enn denne gruppa hadde då Si-Reiser starta. Då Si-Reiser kom på banen, var det nesten ingen som reiste til utlandet, fordi det var ikkje så god økonomi blant folk flest. I dag er inntektsnivået mykje høgare. Eg tenkjer ikkje at dei først og fremst skal ha billigare turar, men at mange ønskjer å betala for kvalitet i dag. Viss dei får det dei er ute etter, så kan det vera at dei satsar på det. Då må innhaldet i turen vera så bra at det er noko dei synest er attraktivt.

Ungdomstur.
– Du har alt nemnt Euro Disney. Kva for andre reisemål tenkjer du på til denne gruppa?

– Eg tenkjer at bibelferien i Syden òg er veldig aktuell. At ein kan satsa på eit differensiert arrangement der barn har sitt opplegg i lag med nokon som er flinke med det, og der dei vaksne har si undervisning eller sine møter. Og så at ein tidleg på kveldane har meir felles opplegg. Eg kan nemna at Si-Reiser hadde ein vellukka familietur til Israel i år, og vi vil satsa på dette konseptet vidare.

– Er det andre nye grupper enn familien du vil nå?

– Eg tenkjer at me òg må satsa på ungdommane med Israelsturar, for eksempel. Eg har òg tenkt at det kan vera tilbod om fotball- og handleturar. Eg veit at òg kristne likar fotball, så kvifor skal det ikkje vera tilbod om det?

Rekreasjon.
– Du seier at du kan tenkja deg nye tilbod innan temareiser, kva tenkjer du på då?

– Eg kunne tenkt meg å ha brukt for eksempel ein veiledar eller terapeut som kan ha tema om det gode liv. Det er mange i dag som er utbrent og nedkjørt og som treng å læra seg å prioritera på best mogleg måte. Ikkje terapi, me skal ikkje gå inn på noko som ikkje er vårt felt, men dersom folk treng råd på dette området, kan me kanskje tilby rekreasjonsturar. Ein kristen vinkling på korleis ein tar vare på seg sjølv i denne travle og krevande tida.

– Eg har òg tenkt at det er ganske mange einsame folk som kvir seg for å reisa på tur fordi dei ikkje veit kven dei skal reisa med og er åleine i livet, anten det er vald eller ufrivillig. Det er ikkje turar der det er meint å spleisa nokon, men turar for dei som lever åleine. Du skal ikkje sitja å eta middag åleine på kveldane, du skal ha nokon å gå ut med. Når du reiser på ein kristen ferietur, meiner eg det er reiseleiaren si plikt å leggja til rette for at at ein slepp å sitja åleine.

Aud Kindervåg Halsne startar etter planen i den nye jobben i februar.