Tag Archive for: Sigbjørn Reidar Sødal

ANSATT: Professor Sigbjørn Reidar Sødal (58) blir ny rektor ved NLA Høgskolen. FOTO: PRIVAT

Ny rektor på NLA

Professor Sigbjørn Reidar Sødal (58) blir ny rektor ved misjonseide NLA Høgskolen.

Han er professor i samfunnsøkonomi og har en variert yrkesbakgrunn, skriver NLA Høgskolen i en pressemelding. Sødal avløser Erik Waaler, som avsluttet sitt åremål 1. februar. Egil Morland har vært konstituert som rektor siden da.

– Jeg ser det som et privilegium å være rektor på NLA, sier Sødal.

Etter 25 år i universitet- og høgskolesektoren ønsker Sødal nå bidra til å videreutvikle NLA Høgskolen for fremtiden. Professoren starter for fullt ved NLA i august.

– Vi har funnet en kandidat med høy fagkompetanse, lang ledererfaring på høyskolenivå og sterk motivasjon for å utvikle NLA videre. Vi ser frem til å få Sødal om bord, sier fungerende styreleder Magne Supphellen.

Yrkeserfaring

Sødal startet sin karriere som forsker og var også en periode forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Siden 1994 har han vært ansatt ved det som nå er Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. I 2006 ble han professor, og i årene 2010-2015 var han dekan ved fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, som på den tiden var UiAs største fakultet med 2700-3300 studenter og 150-170 ansatte.

Parallelt med studier eller fast jobb har Sødal i perioder vært utøvende klassisk musiker på deltid, blant annet som cellist i Trondheim Symfoniorkester og sanger i Kristiansand Solistensemble.

Bakgrunn

Sigbjørn Reidar Sødal er opprinnelig utdannet siv.ing. i fysikk og matematikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU), men har også en cand.polit.-grad i samfunnsøkonomi (hovedfag), musikk (mellomfag) og kristendomskunnskap (grunnfag) som bygger på studier fra USA, Trondheim og Oslo. Han har pedagogisk utdanning (pedagogisk seminar) fra nåværende NTNU og dessuten doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.