Tag Archive for: skolegudstjenester

– Kristendom bør inn i flere skolefag

– Som kulturarv hører kristendommen så å si til skolens sjel, mener tidligere biskop Finn Wagle.

TROSPLLÆRING: Wagle holdt en tale under 70-årsjubileet til IKO – Kirkelig pedagogisk senter (se faktaboks) nylig. I sin tale trakk Wagle også frem at det i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn foregår en ideologisk kamp.

– Samfunnet ikke nøytralt

– Slik er det også i dag, selv om vi forledes til å tro at ideologiene er døde. Men samfunnet er ikke noe verdimessig nøytralt rom. Det er ikke bare i kirken det forkynnes. Samfunnet er et rom for forkynnelse. Kultur er forkynnelse, fordi all kultur – direkte eller indirekte – formidler et menneskesyn og et syn på livet, sier Wagle.

Han mener at det budskap kulturen i dag forkynner, i virkeligheten er meget sammensatt.

– Aller sterkest er det markedskreftene som forkynner. De forvalter et budskap som nærmest umerkelig sniker seg under huden på oss alle. Ikke minst gjelder det neste generasjon, de mest forsvarsløse blant oss, sier Wagle.

– Forkynne Guds vilje

Han holder frem at IKO, i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn, må stå opp mot markedskreftenes budskap og forkynne Guds gode vilje for livet.

IKO må gjøre det for neste generasjons skyld, for skaperverkets skyld, for livets egen skyld.

Skole og barnehage

IKO-leder Marianne Uri Øverland sier seg enig i at det er IKOs oppdrag å forkynne Guds gode vilje, å være en motkraft mot markedskreftene når dette er nødvendig.

– IKO jobber for et samfunn hvor det skal være rom og åpenhet for kristen tro, håp og undring. IKOs samfunnsfokus har i alle år vært rettet spesielt mot skole og barnehage, sier hun.

Trosopplæring

Uri Øverland sier IKO nå vil arbeide sterkere inn mot kirke-skole-samarbeidet, da gjennomføringsfasen av trosopplæringen snart er gjennomført. 

– Skolen er et meget viktig område der vi fra kirkelig side kan tilby skole og barnehagene faglig hjelp til å oppfylle kompetansemålene. Dette gjelder KRLE-faget, men også alle de andre fagene der kristen arv og kultur har sin naturlige plass. Vi tilsetter i disse dager en ny rådgiver som vi ha skole-kirke-samarbeidet som en av sine hovedoppgaver.

Uri Øverland sier også at IKO også vil arbeide med skolegudstjenesten, å gi hjelp til å lage gode opplegg slik at en kan skape konstruktivt samarbeid mellom kirke og skole.

Kulturarv

Wagle mener at IKO i sitt arbeid bør være opptatt av kristendommen som religion og som kulturarv, med betydning for hele skolens virksomhet. Han mener også at IKO bør arbeide for å sikre denne kulturarven en selvfølgelig plass i grunnutdanningen for alle lærere og førskolelærere i landet vårt.

– Som kulturarv hører kristendommen så å si til skolens sjel. Som kulturarv bør den derfor naturlig komme til uttrykk i flere av skolens fag, som norsk, samfunnsfag og musikk. IKO må insistere på dette, ikke minst i kontakt og samarbeid med barnehage og skole og landets utdanningsinstitusjoner.  KPK

Les også: – Kristne skoler utbrer åndsfriheten

Sverige: Skoleavslutninger i kirken tillates

Regjeringen i Sverige vil snart sende på høring et forslag som tydeliggjør at det er tillatt å ha skoleavslutninger i kirken.

Ifølge det svenske Utdanningsdepartmentet vil regjeringen endre skoleloven slik at den ikke lenger skal kunne tolkes dithen at skoleavslutninger i kirken er ulovlig. Flere skoler har vært usikre og valgt å ha avslutningene i egne lokaler.

Diskusjon

I flere år har forholdet mellom tradisjoner og prinsippet om religionsfrihet blitt diskutert i Sverige, på samme måte som i Norge. I Sverige har diskusjonen blant annet gått på om det er mulig å markere skoleavslutninger i kirken, og – i så fall – om hvilke innslag som kan godtas.

– I forslaget gjør regjeringen det tydelig i lovteksten at for eksempel skoleavslutninger i kirken ikke er forbudt, og det blir tydeligere for skolene hva som gjelder i formidlingen av tradisjoner, sier utdanningsminister Jan Björklund i en pressemelding.

Fritak

Når det gjelder innholdet, skal det ifølge utdanningsministeren være tillatt å synge salmer, og presten skal eksempelvis kunne fortelle hvorfor man feirer jul. Björklund nevner eksempelvis den svenske korklassikeren «Den blomstertid nu kommer«, som har et tydelig kristent innhold.

– Elevene bør imidlertid ikke oppfordres til aktivt å delta i bønn og trosbekjennelse, og de skal kunne avstå fra å delta i hele den delen som har et konfesjonelt preg, presiserer utdanningsministeren.

«Bråk»

Utdanningsministeren har følgende vurderingen av debatten:

– Mange innvandrere er skuffet over hvor dårlige vi er til å feire våre tradisjoner.Det er sjelden innvandrere som kritiserer avsluntinger i kirken. Det er den svenske venstresiden som bråker om det.

I Norge er det tillatt med skolegudstjenester, men de skal ikke ha form av en semesteravslutning. Her vil altså norske og svenske retningslinjer skille lag.

Les mer:

Også i Norge har spørsmålet om skolegudstjenester vakt stor debatt, og også Sambåndets redaktlør har engasjert seg i denne på kommentarplass:

Myten om den nøytrale stat (Sambåndet)

Offentlig kristendom (Vårt Land)