Tag Archive for: søndagsskolen

BØNN 24/7: Over 120 voksne hadde per 11. januar meldt seg på for å være med å virkeliggjøre Søndagsskolens bønn for barna 24 timer i døgnet i 7 dager. FOTO: Søndagsskolen Norge

Ber for barn heile veka

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

15. til 21. januar går Sundagsskulen Noregs bønneveke, Bøn 24/7, av stabelen. Godt over hundre vaksne delar då timane i døgnet mellom seg for å be for borna.

– Vi trur at bøn er i kjernen av det kristne livet og av sundagsskulearbeidet. Vi ynskjer å be fram nye sundagsskulegrupper og frivillige leiarar, seier leiar for Bøn 24/7, Maria Sammut.

Det er fjerde gong det arrangerast ei slik bønneveke der det vert bede døgnet rundt i ei heil veke.

– Ei slik bønneveke markerer viktigheita av bønn og skapar fellesskap. Vi ber mellom anna spesielt for barn som vert mobba for trua si eller er offer for seksuelle krenkingar, seier prosjektleiaren.

Ho trur det at ein ber og veit det vert bedt kontinuerleg heile døgnet, òg gjer noko med dei som deltek.

– For Gud er kanskje tida irrelevant, men for menneske er tida viktig. Det er veldig fint å kunne samla folk til å be i ein slags stafett på denne måten, seier ho.

Inspirasjon frå Oslo

Inspirasjonen til ein bønneaksjon døgnet rundt kom frå kretsen i Oslo og Akershus.

– Dei vart inspirert av arrangementet Bønn for Oslo, og i 2015 gjorde vi det til ein landsdekkande aksjon, seier Sammut.

Treng fleire forbedarar

Per 11. januar hadde over 120 forbedarar meldt seg til teneste. For å dekka alle timane i veka trengst det totalt 168 forbedere.

– Alle som har eit hjarte for barn kan vera med og be, òg viss du ikkje vil setja deg opp på ei liste, seier prosjektleiaren.

Ho håpar likevel dei får fylt opp dei få timane som er igjen for å få til kontinuerleg bønn heile døgnet.

– Det er særleg i helga på dagtid og nokre nattetimar som manglar, seier Sammut og oppfordrar folk til å ta kontakt med Sundagsskulen Noreg viss dei vil vera med.

Dei forpliktar seg til å be ein bestemt time og får ei liste med konkrete bønneemne og forslag til korleis ein time i bønn for sundagsskulen kan vera.

– I bøna møter Jesus alle barna sine – både dei som har levd lengje og dei som har levd kort på denne jorda, seier prosjektleiaren.

Bønneemna er delt inn i kategoriane borna, familiane, frivillige leiarar og Sundagsskulen Noreg.

Vil vekka gnistar

Sundagsskulen håpar òg at det gjennom bønneaksjonen kan tennast gnistar til å starta opp nye barnegrupper, til å stilla som frivillig leiar og til å senda eigne barn i sundagsskule.

– Tidlegare år har vi opplevd at folk som har vore med og bedt ein time, har vorte inspirert til sjølv å stilla opp som sundagsskuleleiarar, seier Sammut.

Ho håpar aksjonen kan framheva viktigheita av bønn i kristen teneste og det Sundagsskulen driv med, nemleg formidling av Jesus til borna.

– Aller mest ynskjer vi at Gud rører med hjartet til menneske. Det er det vi jobbar for først og fremst. KPK

Lanserer «Himla bra» trosopplæring

Søndagsskolen Norge har samlet digitale ressurser til trosopplæring og gjort dem mer tilgjengelige under paraplyen «Himla bra».

Organisasjonen har i to år jobbet med konseptet «Himla bra – bibelfortellinger», der hvem som helst kan kjøpe og laste ned bibelformidlinger, bibelsanger, opplegg for familiegudstjenester og opplegg for dåpsskole eller samlinger for 6-åringer.

– Dette er materiell til trosopplæringsformål som primært er tenkt for menighetsbruk. Vi tenker på det som en ressurs til trosopplærere og andre menighetsansatte, sier prosjektleder Søren Nielsen.

Det nye ressurskonseptet skiller seg fra Søndagsskolens eksisterende konsept «Sprell levende» ved at det ikke er lagt opp som et abonnement og gir større frihet til å velge ut enkeltressurser.

– Sprell levende er et kontinuerlig tilbud der du har et fast opplegg hver uke med den samme søndagsskolegruppen over tid. «Himla bra» henvender seg mer til det man kaller punktuelle tiltak, der man kaller inn barn kanskje en gang i året og ikke kan ha samme forventning om at barna kan ting fra før, sier Nielsen.

Han forteller at Søndagsskolen har investert mye i å gjøre disse ressursene tilgjengelig.

– Vi håper at dette fører til at vi lever ut visjonen «Jesus til barna», sier han.

– Nyttig ressurs

Leder for seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet, Kristine Aksøy, var også til stede under lanseringen av Søndagsskolens nye ressursbank.

– Bibelfortellinger er helt sentralt i trosopplæringen, så å få god hjelp til å formidle bibelfortellinger, er en konkret og nyttig ressurs for dem som jobber med trosopplæring i menigheter og organisasjoner, sier Aksøy.

Hun var veldig fornøyd med konseptet som ble presentert.

– Det ser veldig fleksibelt ut og anvendelig for mange sammenhenger. Søndagsskolen har jo i lang tid laget gode ressurser for trosopplæring og barnearbeid i menighetene, så jeg har tillitt til at dette er ressurser menighetene vil kunne gjøre god bruk av, sier Aksøy.

Kun digitale produkter

«Himla bra» tilbyr ingen fysiske produkter, men har filmer, lydfiler, bilder og tekst i nedlastbare filer.

– Det er for å gjøre det så enkelt som mulig, slik at folk kan laste ned, få ideene og skrive ut det de trenger. Det er også enklere for oss å slippe å sende ut fysiske produkter, sier Nielsen.

Flanellografen holder seg veldig bra, den vil folk ikke unnvære.

Han forteller at det likevel finnes formidlinger i ressursene der man kan bruke flanellograf som visuelt hjelpemiddel.

– Flanellografen holder seg veldig bra, den vil folk ikke unnvære. Vi kjører fast på prinsippet om multi-intelligens og ønsker formidling på ulike måter og ikke bare skjerm. Derfor ligger det alltid med forskjellige forslag til for eksempel drama, monolog eller flanellograf i tillegg til bilder og animasjon, sier han.

Også Kristine Aksøy i Kirkerådet tror det digitale formatet vil slå an.

– Veldig mye formidling skjer jo på skjerm, så dette er godt tilpasset det. Og så tror jeg at den konkrete metodiske hjelpen til å formidle en bibeltekst i møte med barn virkelig er noe de som jobber med trosopplæring, etterspør og er interessert i, sier hun.

Også for frikirker

Nielsen håper ressursene vil slå an bredt i kristen-Norge, også utenfor Den norske kirke.

– Vi hår forhåpninger om å nå bredere ut. Vi tenker at dåpsskolen, som vi også kaller samling for 6-åringer for dem som ikke praktiserer barnedåp, og familiegudstjenestene har tydelige målgrupper bredt i det norske kirke-landskapet, sier han.

Prosjektlederen mener at deres bibelfortellinger henvender seg til alle som driver med kristent barnearbeid og tror også de kan brukes i familien.

– Trosformidling i hjemmet er jo også en målgruppe her. Man kan hente ut en animasjon eller et hørespill til familieandakten. Alle som ønsker å formidle bibelfortellinger til barn, kan bruke ressursene, sier han. KPK

Denne uken kommer Sambåndet med 16 sider om trosopplærings- og disippelgjøringsopplegget til amerikanske Awana, som Indremisjonsforbundet har tilrettelagt for bruk i Norge. Der kan du blant annet lese hvordan en representant fra Søndagsskolen Norge opplevde det som ble presentert under konferansen i Fredheim Arena

Førjulsvelsignelse på Torgalmenningen

Juleevangeliet, pepperkaker, gløgg og Gulliver er ingredienser når Bergens befolkning skal velsignes i en travel adventstid.

BERGEN: – Jeg er her fordi Jannicke fra Søndagsskolen Bergen krets tok kontakt om samarbeid. Vi ønsker å ta julen tilbake, og vi har valgt å ha stand den første søndagen handelsstanden valgte å ha åpent, sier barne- og familieleder Ingebjørg Tellnes Brekke i ImF-forsamlingen Betlehem – og utdyper hva hun mener med å ta julen tilbake:

Den store gaven
– Vi vil at folk skal stoppe opp og reflektere over hva jul handler om. Det handler om å ta imot den store gaven.

Barne- og familieleder Jorunn Bergo Aarvik i Norsk Luthersk Misjonssambands forsamling Salem i Bergen sier noe av det samme.

– I Salem har vi lyst til å være til stede, for å få folk til å stoppe opp litt i en travel førjulstid. Og vi har lyst til å spre velsignelse til folk som er her på gaten. Søndagsskolen er hovedarrangør, og vi har jo søndagsskole både i Salem og Betlehem, sier hun.

IMG_1634

Ander Brathen varmer seg på en kopp gløgg. Foto. Brit Rønningen

Det er søndag 6. desember, 2. søndag i advent, og de to står på stand på Torgalmenningen i Bergen sammen med søndagsskolekonsulent Jannicke Ludvigsen i Søndagsskolen Bergen krets. Sammen med noen andre frivillige har de rigget seg til med pepperkaker, kanner med gløgg, krus og barnebladene Barnas og Barnehelg. Standen er Ludvigsens idé for å få oppmerksomhet om Søndagsskolen i adventstiden.

Førjulsvelsignelse
– Det er en førjulsvelsignelse. Vi vil være til velsignelse for folk og gi dem juleevangeliet. Samtidig synliggjør vi søndagsskolen, forteller Ludvigsen som har stått på stand i menighetssammenheng, men det er første gang Søndagsskolen Bergen krets har en slik stand.

Aarvik vil gjerne være med på å støtte Søndagsskolen.

– Vi har lyst til å skape blest om Søndagsskolen. Mange voksne har gått på søndagsskole og har gode minner fra den. Vi vil vise at søndagsskolen er levende og virksom. Det er fint hvis noen blir nysgjerrige på Søndagsskolen, sier hun.

IMG_1648

Gulliver vil ha klem, men noen er litt skeptisk. Foto: Brit Rønningen

Spent på været
Det er meldt regn og dårlig vær denne 2. søndag i advent. Surt er det, men mens det er stand, er det opphold.

– Jeg var spent på været. Det er heldigvis ikke så dårlig som de meldte, sier Aarvik.

Datteren Nina er med og deler ut pepperkaker. Hun har på seg en blå kappe og er for anledningen en liten Maria. Julekrybben med Jesus-barnet er også på standen.

– Det er fint å være med på stand, synes Nina.

Pepperkaker og gløgg går unna. Folk tar imot. Det er surt ute, så en varm kopp gløgg gjør godt. Anders Brathen er en av dem som tar imot.

– At det finnes opplegg som aktiviserer barn, er veldig bra. Jeg kjenner ikke Søndagsskolen, men dette er fin reklame for dem, sier han.

Selv har han jobbet med barn som barne- og ungdomsarbeider i SFO.

IMG_1638

Iwona Belaja med døtrene fra v. Natalia, Anastasia og Lilia. Foto: Brit Rønningen

Bra med tradisjoner
– Jeg liker at man tar vare på tradisjoner, som pepperkaker og gløgg i adventstiden. Fra Polen, som jeg kommer fra, og Irland hvor jeg har bodd, er jeg ikke vant til at man på samme måte er opptatt av tradisjoner, sier Iwona Belaja, som er på bytur med sine tre døtre.

– Hva tenker du om at de vil at folk skal stoppe opp og tenke over hvorfor vi feirer jul?

– Jeg tror dette er en veldig god måte å få dem til å gjøre det.

Gulliver, en kjent skikkelse i Søndagsskolen, er også på stand. Han går rundt og hilser på folk og gir klem til de som vil ha det, noe flere vil. Noen barn er litt usikre eller skeptiske, men når de oppdager at Gulliver ikke er farlig, blir det en klem på Gulliver.

Viktig Søndagsskole
– For barn er det veldig koselig. Det er god julestemning, sier Elisabeth Sjåstad og forsyner seg med gløgg.

IMG_1643

Ingeborg Moldstad og sønnen Esten og hans kamerat Viktor Rissevik. Foto: Brit Rønningen

Ingeborg Moldstad og sønnen Esten Moldstad og hans kamerat Viktor Rissevik stopper også ved standen og tar en kopp gløgg og pepperkake.

– Det er hyggelig at de har stand i adventstiden. Vi tente lys i dag da vi spiste frokost. Jeg har vært søndagsskolelærer. Det er  hyggelig at det skjer noe, og at folk tar initiativ. Søndagsskolen er kjempeviktig, synes Moldstad.

Brekke er fornøyd med mottakelsen av standen.

– Jeg synes det er veldig bra. Folk stopper opp, og de tar imot Barnas og Barnehelg. Søndagsskolen er lett å selge. Ingen er negative til den, sier Brekke.

Ser på nytt barneopplegg

Den amerikanske organisasjonen Awana har arbeid i 112 land og ønskjer å ha Indremisjonsforbundet (ImF) som partner i Norge.

2.-7. februar besøkte generalsekretær Erik Furnes i ImF, Fredheim-pastor Runar Landro og barne- og familieleiar Bjarte Vesetvik i ImF-Ung Chicago på invitasjon frå Awana. Denne organisasjonen når i dag nesten 2,8 millionar barn og unge gjennom arbeidet sitt, og målet er å nå 10 millionar innan 2020.

Donorar

Furnes opplyser at Awana ønskjer partnarskap med ImF og stiller ressursane sine til rådvelde utan å ta betalt for det.

– Dei har donorar som støttar verksemda deira og treng ikkje pengar frå oss. Me vil no vurdera dette, seier han til Sambåndet.

Bind saman

Det generalsekretæren særleg set pris på hos Awana, er at dei har opplegg som knyter saman barn, foreldre og forsamling. Dette jobbar dei heile tida med å vidareutvikla. ImF-delegasjonen hadde tre kassar med materiell i bagasjen heim til Norge. Noko av det må tilpassast norsk kultur, men det aller meste kan etter Furnes si vurdering omsetjast direkte, og ImF får tilgong til alt digitalt materiell.

Leiartrening.

Søndagsskolen Norge har opplegget «Sprell levande», og mange nyttar det. Generalsekretæren i ImF ønskjer dialog med Søndagsskolen, men trur samstundes det er behov for eit alternativ.

– Ikkje minst gjeld det vektlegginga og materiellet for trening av leiarar. Så langt eg kjenner til, finn ein ikkje maken til Awana sitt opplegg her i landet, seier Furnes.

I dag er det over 300.000 barne- og ungdomsleiarar som nyttar Awana sitt konsept. Det er lagt vekt på å sjå den einskilde, og det er berre seks born på kvar leiar. Tanken er at leiarar lærer opp nye leiarar, slik at leiartreninga er multipliserande. Foreldre blir utrusta til å ha dialog med borna sine.

Medvitne foreldre

– Det kristne barnearbeidet kan bli slik at foreldra leverer barna og dreg sjølve vidare til noko anna. Men i dette opplegget er det tilpassa undervisningsbøker der barn og foreldre til dømes skal læra same bibelvers utanboks. Her ligg det eit stort potensial for å gjera foreldra meir medvitne, og Awana-leiarane kunne fortelja at det ofte skjer at foreldre kjem til tru fordi dei blir involvert i det barna får opplæring i, seier Furnes.

Landa der flest nyttar Awana-opplegget, er USA med 12.605 forsamlingar og India med 7161. I Skandinavia er det førebels berre ei amerikansk forsamling i Stavanger-området som står på lista.

– Awana har òg kontaktar i fleire land som ikkje er så opne for evangeliet, fortel Erik Furnes.

Sprell levande

Erling Ekroll er avtroppande generalsekretær i Søndagsskolen Norge, som står bak formidlingsopplegget Sprell levende. Han var sjøv på studietur til USA i november i fjor. Der fekk han med seg at mange lutherske forsamlingar nyttar formidlingsmateriell frå forlaget Augsburg Fortress. Det er nå planar om samarbeid mellom Søndagsskolen Norge og dette forlaget, noko som kan gi Sprell levande meir videomateriell.

– Eg kjenner ikkje Awanas opplegg, men har ikkje sett noko i USA som eg meiner er betre enn heilskapen i Sprell levende. Derfor tenkjer eg at det ikkje er naudsynt for ImF å lansera noko anna, men eg er ikkje redd for konkurranse eller oppteken av at vi skal ha noko monopol, seier Ekroll til Sambåndet.

Fordelen med Sprell levende slik Ekroll ser det, er online-løysinga og fleksibiliteten for brukarane. Dei har om lag tusen abonnentar i Norge, og 95 prosent svarar at opplegget er eit godt verktøy.

 

Bibel på barnas premisser

Søndagsskolen relanserer SPRELL LEVENDE.

Mer enn 600 barn har vært med på en undersøkelse om sin drømme-søndagsskole. Disse svarene har vært med på å prege utviklingen av søndagsskolematerialet SPRELL LEVENDE som nå er relansert. Blant de mange svarene som kom inn, var Magnhilds, som er 9 år. Hun kunne tenke seg søndagsskole med svømmebasseng, der alle barna i hele verden kunne være med. Mens Jesper-Amadeus på 8 år, vil tegne, male, leke, synge og be til Gud.

Av alle de som ble spurt om søndagsskolen, var det 60 prosent jenter som svarte, og 40 prosent gutter. Halvparten av de som svarte, mener at det beste med å gå på søndagsskolen, er å få lære om Jesus og annet som står i Bibelen.

– Barns tro utfordrer
– Med trosopplæringsreformen i Den norske kirke økte fokuset på trosformidling til barn sterkt i Norge. Dette har SØNDAGSSKOLEN NORGE tatt på alvor og læringsverktøyet er nå relansert for enda bedre å møte barna på deres premisser. SPRELL LEVENDE har hele tiden vært inspirert av tanken om at barn har mange intelligenser. Gjennom totalformidling, variasjon og mangfold, vil bibelfortellingene bli levende for barna, sier informasjonsleder i SØNDAGSSKOLEN, Monica Beckstrøm.

– Vi tror at barnets tro har samme verdi som den voksnes tro. Barns tro kan utfordre oss voksne, sier Beckstrøm.

I samarbeid med nordiske søndagsskoleorganisasjoner har SØNDAGSSKOLEN NORGE vedtatt «Søndagsskolens 8 teser om barn og tro». Med dette som utgangspunkt har undringen blitt en ny del av SPRELL LEVENDE.

– Vi tar barna på alvor som undrende, nysgjerrige og mangfoldige i sitt forhold til Gud. Gjennom undringsaktiviteter gir vi rom for at barnet kan møte og forstå bibelfortellingene ut fra sitt eget liv og perspektiv. Undringen kan foregå ved å lytte til musikk, tegne, leke med flanellografen eller som dialog mellom barna og søndagsskolelederen, forteller Beckstrøm.

Lett på nett
Oslo misjonskirke Betlehem har prøvd ut nye SPRELL LEVENDE. Nylig hadde de søndagsskole med rykende ferskt opplegg for de minste. Både leder Kjersti Ofte Leland og hjelpeleder Anders Briså i Oslo Misjonskirke Betlehem, synes SØNDAGSSKOLEN har lykkes med å bli mer brukervennlig. Alt materiale som lederne skal bruke, ligger på nett.

Ofte Leland synes det er fint å slippe å finne hvilke bibelfortellinger man skal bruke fra gang til gang.

– Det er godt å vite at det er en grundig tanke bak hvilke bibeltekster som skal brukes, sier Ofte Leland, som kan planlegge samlingen digitalt på forhånd og dele kjøreplan og materiell med de andre hjelpelederne før søndagens samling.

Satser digitalt
SØNDAGSSKOLEN NORGE har fått tildelt midler av Kirkens Landsfond for å utvikle det nye og innovative Online planleggingsverktøyet sammen med IT-selskapet Byte AS. Søndagsskolelederne, mange barneorganisasjoner og nordiske søsterorganisasjoner har vært med på utviklingen. Fokuset har vært på brukervennlighet.

– Det har vært en større jobb enn vi hadde forestilt oss, sier informasjonsleder Monica Beckstrøm i SØNDAGSSKOLEN. Hun har hatt prosjektansvar for den digitale satsningen. Bak planleggingsverktøyet ligger en enorm mediedatabase som vil inneholde tusenvis av bitte små enheter som kan brukes på mange ulike måter i SØNDAGSSKOLENs programarbeid i årene fremover. En ny nettside som kommer i høst vil også være koblet sammen med de andre systemene.

– Vi ønsker å være med også i fremtiden og må derfor legge til rette for det nå – dette skal komme søndagsskolelederne våre til gode, sier Beckstrøm.  KPK