Innlegg

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, mener Bildøy bibelskole har vært med og sette vertskommunen på kartet. På bildet klipper han snoren under åpningen av Bruktbutikken i Straume Forum i 2016, assistert av Atle Våge. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ordfører roser bibelskole-jubilant

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) bor i nærheten av Bildøy bibelskole og opplever at skolen har levd godt sammen med lokalsamfunnet de siste 40 årene.

Ordføreren skal ha en hilsen på jubileumsfesten lørdag 3. juni.

På spørsmål fra sambåndet.no om hva slags betydning Bildøy bibelskole har hatt som arbeidsplass i Øygarden kommune, svarer Tom Georg Indrevik (H):

– Bibelskolen har vært med og sette kommunen på kartet ved å rekruttere lærere, og ungdommer fra hele landet velger å gå på skolen, og det er jo positivt.

Respekt

Hva tenker du om at konservativ kristendom blir holdt frem på en skole i din kommune?

– Jeg tenker at vi skal ha stor respekt for ulike tros- og livssyn. Jeg er åpen for skoler basert på ulike tros- og livssyn som del av et samfunn preget av mangfold, og jeg tror slike skoler kan bidra til respekt for mangfoldet, sier ordføreren og legger til:

– Jeg bor i samme skolekrets som Bibelskolen ligger i, og jeg opplever at den har levd godt med lokalsamfunnet gjennom disse årene den har vært her.

Stevne

Gjennom året vil det på ulike måter markeres at det er 40 år siden Bibelskolen flyttet fra Bergen til Bildøy.

– Vi kommer til å markere jubileet i forbindelse med utreisehelger og ImFs arrangementer, sier rektor Andreas Evensen til sambåndet.no.

Feiring
Selve feiringen blir helgen 2.–4. juni i forbindelse med det årlige studentstevnet, med jubileumsfest lørdag 3. juni. Årets studentstevne på Bildøy bibelskole blir altså litt spesielt.

– Vi har invitert alle tidligere ansatte og jubileumsstudenter, sier Evensen.

Jubileumsstudenter vil si de som avsluttet bibelskolen for 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 eller 70 år siden. Selv om jubileumsstudenter er spesielt invitert, er likevel «alle tidligere studenter velkommen», ifølge bibelskolens hjemmeside. Per i dag (30. mai) er det 140 påmeldte til festen.

Brenna kunne ikke
– Vi inviterte kunnskapsminister Tonje Brenna, men hun kunne ikke komme, forteller Evensen videre.

Blant dem som derimot kommer, er – i tillegg til ordføreren, KrF-leder Olaug Bollestad (KrF), som skal ha hilsen, ImF-leder Runar Landro, som skal tale, og Divisi, som vil synge.

I juni-nummeret av Sambåndet blir det mer om prosessen rundt flyttingen av Bibelskolen fra Bergen sentrum til Søre Bildøy.