Tag Archive for: Trond Brattgjerd

KARMØY: Slik ser den nye tegningen av bedehuset ut. ILLUSTRASJON: HJR Rasmussen Bygg

Nye planer for nytt bedehus på Vea

Etter planen skulle et nytt bedehus på Sørbø på Karmøy være klart til bruk i 2021. Planen ble for dyr, og nå venter forsamlingen på å gå i gang med et billigere prosjekt.

Den 3. april 2019 meldte sambåndet.no at bedehuset Betel i Veavågen på Karmøy hadde kjøpt en tomt på Sørbø ikke langt fra Betel, hvor de planla å bygge nytt bedehus. Ifølge formann Olaf Hansen i bedehusstyret var det laget plantegninger og utarbeidet en reguleringsplan, og det ble jobbet med finansieringen. Fire år etterpå har forsamlingen ennå ikke begynt å bygge.

– Du kan si at i 2019 fikk vi en totalpris for prosjektet der bygget ble for dyrt, sier formann i byggekomiteen, Trond Brattgjerd, til sambåndet.no.

Enklere
På ekstraordinær generalforsamling 19. april 2023 ble det vedtatt bygging av nytt bedehus.

– Vi har gått gjennom tegningene og lagt frem en plan som er mulig å realisere. Planløsningen er nokså lik den opprinnelige. Vi har utbedret planen for å få ned kostnadene. Vi vil bygge enklere og har tatt vekk fordyrende elementer som spiletak i fellessalen og konstruksjonsmessige forhold, forteller Brattgjerd.

Prosjektet som var lagt frem i 2019, hadde en kostnadsramme på 25 millioner kr, og det var ifølge Brattgjerd snakk om nøkkelferdig hus. I det nye prosjektet baserer de seg på masse dugnad.

Billigere
– Hva er kostnadene for de nye planene?

– Jeg kan ikke oppgi noen eksakt sum, men det blir vesentlig billigere enn første prosjektet. Vi er i en prosess der vi har gått ut for å få inn penger. Vi håper det er et prosjekt som lar seg realisere.

Byggesøknad
– Hva er fremdriftsplanen?

– Fremdriftsplanen er ikke helt klar ennå. Nå venter vi på å få byggesøknaden godkjent av kommunen. Vi begynner å grave så snart godkjenningen er på plass, og som vi håper er klar innen en måneds tid.

Tjenlig
Bedehuset Betel ble bygd i 1911. Forsamlingen har barnesamlinger, ungdomssamlinger og vanlige møter.

– Huset er ofte for lite, slår Trond Brattgjerd fast.

– Vi ønsker å bygge et bedehus for nye 100 år. Vi vil bygge for de unge og barna våre, og vi vil at det skal være et tjenlig bedehus for dem. Det er stor begeistring for dette i forsamlingen, og vi gleder oss over å være nær oppstart, sier formannen for byggekomiteen.