Tag Archive for: trossamfunn

VEDTATT: På generalforsamlingen i Molde i 2009 ble det med overveldende flertall vedtatt å opprette ImF Trossamfunn. FOTO: EGILL J. DANIELSEN/ImF MEDIA ARKIV

Kan bli felles trossamfunn

Både ImF-styret og hovedstyret i NLM har nå gjort vedtak som peker i retning av sammenslåing av organisasjonenes respektive trossamfunn.

«Styret vil be GF (generalforsamlingen, red.anm.) om fullmakt til å vurdere oppretting av felles trossamfunn med NLM», lyder vedtaket i sak 42/19 på møtet i ImF-styret 20. september.

17.–18. oktober kom så følgende vedtak i sak 84/19 i hovedstyret for NLM: «Hovedstyret ber om at det settes ned en felles arbeidsgruppe med ImF for å utrede konsekvensene av å slå sammen NLM Trossamfunn og ImF Trossamfunn».

Invitert

Vedtakene kommer ikke helt uventet. Før NLM opprettet sitt trossamfunn i 2015, var de invitert av ImF-styret til å vurdere et felles trossamfunn. Det kunne Sambåndet fortelle i oktobernummeret 2015.

– Hovedtankegangen bak innstillingen om å opprette vårt eget trossamfunn og ikke gå sammen med andre, var den tette linken trossamfunnet vil ha med vårt eget arbeid, forklarte daværende leder for NLM Norge, Øystein Engås.

Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, var ærlig på at han skulle ønske at NLM hadde takket ja til invitasjonen:

– Et felles trossamfunn for hele bedehusbevegelsen ville vært en naturlig fellessak og ville gitt oss en langt større pondus, sa Furnes i artikkelen fra oktober 2015.

Lagt på is

Sambåndet vet at det i 2017 var samtaler mellom de to organisasjonene om å slå sammen trossamfunnene. Da ble imidlertid planene lagt på is fordi tidligere Normisjonsgeneral Rolf Kjøde lanserte en tanke om en ny og større luthersk frikirke, som også skulle inkludere bedehusorganisasjonene.

Det er i erkjennelsen av at det ikke har skjedd noe konkret med dette at generalsekretærene i ImF og NLM har hentet fram igjen tanken om et felles trossamfunn.

– Hensikten er å synliggjøre at vi står sammen i det forsamlingsbyggende arbeidet, sier Erik Furnes til Sambåndet.

Bred fullmakt

ImF har generalforsamling (GF) 8. og 9. november. Som det gikk fram av sakslista som ble trykket i Sambåndet 10/19, legger ImF-styret fram følgende forslag til vedtak på GF: «Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn på evangelisk luthersk grunn dersom ein finn det tenleg. Ein føresetnad er at det framleis skal vere mogleg å kanalisere økonomiske midlar til det lokale arbeidet.»

– I og med at det er tre år mellom hvert GF, har ImF-styret valgt å be om fullmakt som er bredere enn bare NLM. Det kan jo skje en videre utvikling som gjør det aktuelt også å trekke inn andre på evangelisk luthersk grunn, utdyper Furnes overfor Sambåndet.

I saksutredningen til GF peker ImF-styret på trenden om at nye forsamlinger melder seg inn i minst én organisasjon i tillegg til ImF. I de fleste tilfeller gjelder det NLM, men i noen tilfeller handler det om Normisjon.

«Med den utviklinga vert det også meir naturleg å samle seg om felles trussamfunn», konstaterer ImF-styret i saksutredningen til GF.

Én organisasjon?

Ettersom vedtaket om å opprette ImF Trosamfunn i 2009 ble gjort av generalforsamlingen, finner ImF-styret det også naturlig å be GF om fullmakt til sammenslåing av trossamfunnene. utsyn.no melder onsdag at det også vil skje i NLM, da i 2021.

– Hva vil du si til dem som tenker at dette vil være første trinn i en prosess med å slå sammen ImF og NLM til én organisasjon?

– Det trenger det ikke å være, svarer generalsekretær Erik Furnes i ImF.

Tror flere nå bestemmer seg om kirkemedlemskap

NLM trossamfunn merket økt pågang etter liturgivedtaktet i dag, og også generalsekretær Erik Furnes i ImF regner med flere innmeldinger i ImF trossamfunn.

Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet i formiddag vigselsliturgi for likekjønnede. I en pressemelding går det fram at flere av dem som stemte med flertallet, hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel (se lenger ned).

Et mindretallsforslag om å ikke vedta noen ny liturgi falt med 34 av 112 stemmer.

På Kirkemøtet i fjor ble det som kjent vedtatt med 88 av 115 stemmer at det skulle utarbeides ny vigselsliturgi for likekjønnede par i tillegg til den fra 2003. 

Ned fra gjerdet

I Indremisjonsforbundet (ImF) antar man at de som har sittet på gjerdet, nå tar en avgjørelse om medlemskap.

– Vi vet at en del har sagt de vil avvente det endelige resultatet før de tar en endelig avgjørelse i medlemskapsspørsmålet. En del har nok ventet med å ta valget, så jeg tror vi vil se en viss utvikling på innmeldingene hos oss og i andre trossamfunn, sier generalsekretær i ImF, Erik Furnes.

– Samtidig tror jeg at denne saken har gått i en viss retning så lenge at de fleste som ser at de må ta en konsekvens av denne saken i sitt medlemskapsspørsmål, har gjort det allerede, fortsetter han.

Ikke nytt råd

ImF ga ut et dokument med tre råd om situasjonen i Den norske kirke i mars i fjor.

– Det er såpass tydelig at vi kommer ikke til å komme med noe mer konkret råd nå, sier Furnes.

Han har likevel merket pågang.

– Jeg fikk senest i dag en telefon fra en kretsleder som sier at de lokalt etterspør enda mer konkrete ting. Vi har gitt råd som vi mener er tydelige, men vi ser også at lokale fellesskap trenger mer konkret veiledning ut fra sin lokale situasjon, sier Furnes.

Merkbart

Mandag ettermiddag kan administrasjonskonsulent i NLM Trossamfunn, Fanney Ingadóttir, melde at det har mer pågang enn til vanlig,

– Folk ringer og spør om innmeldingsskjema og ønsker mer informasjon om trossamfunnet til NLM, sier hun.

Ingadóttir vet ikke om det forventes økt innmelding til NLM trossamfunn etter vigselsvedtaket i Kirkemøtet.

– Vi tar imot de henvendelsene som kommer, og prøver å svare og informere på en god måte uten å oppfordre til utmelding eller innmelding. Vi prøver å være nøytrale, sier hun.

– Svært alvorlig

Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge, mener vedtaket til Kirkemøtet er svært alvorlig

– Vedtaket er som forventet, men det er svært alvorlig at det nå er innført en ny og bibelstridig lære om ekteskapet. Dette vil gjøre det vanskeligere mange steder å fortsette samarbeidet med Den norske kirke, sier han til Utsyn.

NLM vedtok å opprette eget trossamfunn sommeren 2015, før det ble klart at Åpen folkekirke ville få flertall på kirkemøtet.

– I NLM ønsker vi å være frimodige på vårt ståsted og bygge et arbeid enten selvstendig eller sammen med andre som deler vårt ståsted. Men jeg vil samtidig understreke at vi vil støtte opp om alle de i Den norske kirke som står på den bibelske forståelsen av ekteskapet, sier Lid.

Benestad meldte seg ut

MELDTE SEG UT: Øivind Benestad meldte seg ut samme minutt som vigselsliturgien ble vedtatt. Her informerer han Kirkemøtet om sin beslutning. Foto: Skjermdump fra kirken.no

Øivind Benestad var tidlig ute med å melde seg ut av Den norske kirke da vedtaket var et faktum. Benestad, som har vært en av de mest profilerte motstanderne av ny vigselsliturgi, meldte seg ut i samme minutt som vedtaket gikk gjennom i Kirkemøtet.

– At jeg nå forlater kirken er en konsekvens av at den nye læren bryter fundamentalt med Guds ord om at ekteskapet er Guds ordning. Etter vedtaket er det klart for meg at min tid nå er over, sa Benestad til Kirkemøtet.

Benestad var kirkemøtedelegat for Agder og Telemark bispedømme, og hans plass står nå ledig. Benestad har ikke foreløpig sagt noe om hvilket trossamfunn han vil gå over til.

– Personlig ønsker jeg for øvrig å bli værende i det lutherske kirkelandskapet, skriver han på sin Facebook-profil.

– Tar til etterretning

De som stemte sammen med flertallet selv om de framholder at de står for det bibelske synet på ekteskapet, støtter seg på følgende punkt i vedtaket:

«Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.» KPK

(Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen)

Les også leder i Sambåndet: Mann og kvinne.

Anbefaler eget trossamfunn i NLM

Rådsmøtet i NLM anbefaler generalforsamlingen (GF) å opprette et eget trossamfunn.

Rådsmøtet stiller seg bak hovedstyrets forslag om opprettelsen av et trossamfunn og en «minimumsløsning». Leder for NLM Norge, Øystein Engås, bekrefter overfor KPK at det var overveiende positiv innstilling til dette på rådsmøtet.

– Vil ikke ødelegge
Også tidligere sterke stemmer mot opprettelsen av eget trossamfunn har snudd og stiller seg bak anbefalingen. Et av argumentene mot opprettelsen har vært at det kan ta bort fokuset fra den opprinnelige målsetningen for NLM, nemlig ytremisjon.

– Det er jo noe man tenker på, men nei, jeg tror ikke opprettelsen av et trossamfunn vil gå ut over ytremisjonen mer enn det foreningssatsningen i Norge allerede gjør, sier feltleder i Mongolia, Bertil Andresson, og legger til at det er viktig å alltid diskutere og snakke om hvor vekten ligger.

På spørsmål om positive og negative konsekvenser er NLM Norge-leder Engås mest ivrig på å legge frem det positive.

– Vi har mange forsamlinger hvor medlemmene får alt: dåp, nattverd, barnearbeid, ungdomsarbeid. Det å skulle være medlem av et annet trossamfunn blir rart, og de skulle ønske de også kunne ha trossamfunnstilhørighet i NLM. En mer reaktiv begrunnelse er utviklingen i Den norske kirke, sier han.

Masseutmeldelse
Han presiserer at NLM ikke ønsker en masseutmeldelse fra Den norske kirke.

– Vi ønsker at det ikke skal være en reaksjon på noe annet som er feil, men naturlig vokse frem fra organisasjonen, sier han.

Den endelige avgjørelsen om opprettelsen av eget trossamfunn i NLM tas på Misjonssambandets generalforsamling i juli 2015. KPK