Tag Archive for: ungdoms- og forsamlingskonferanse

Nådde målet

Men framtiden til Ungdomslederkonferansen er ikke avklart.

– Målet vårt var å utruste og inspirere ungdomsledere. Det klarte vi, sier ledertreningskonsulent i ImF-UNG, Karen Sofie Aasmyr (bildet).
Siste helgen i mars var hun ansvarlig for ImF-UNGs ungdomslederkonferanse på Bildøy. Nærmere sytti deltakere møtte, et tall hun er brukbart fornøyd med.

– Vi hadde kanskje håpet på enda noen flere, men vårt fokus har hele veien vært å skape en best mulig konferanse for de som var der. Og det klarte vi. Da vil deltakerantallet også gå opp neste gang, sier hun engasjert.

Viktig arbeid.
Også daglig leder Kenneth Foss var godt begeistret etter konferansen.

– Lagsarbeidet er noe av det aller viktigste vi driver med. Derfor ønsker vi å gi hjelp til de mange lokale lederne våre. Det er viktig å gi dem både kunnskap og utrustning, sier Kenneth Foss. Han skulle også ønsket seg noen flere deltakere, særlig fra noen med litt lengre reisevei.

– Vi ser at størstedelen av deltakerne kommer fra Hordaland. Det må vi ta med oss videre i evalueringen. Kanskje skal vi tenke mer regionalt slik vi har gjort med Pit Stop, men det blir for tidlig å si allerede nå, sier Kenneth, som ikke tror dette var første og siste konferansen.

Visjonen viktigst.
– Det som er sikkert er at vi ønsker å bidra sterkt til ledertrening. Konferansen denne helga gav oss god hjelp til det. Så får vi ta med oss erfaringene og se om dette er den beste måten, eller om det er andre måter som gir større utbytte, sier han.

Heller ikke Karen Sofie vil gi noe sikkert svar om konferansens framtid.
– Visjonen med konferansen var å utruste og inspirere ledere, og denne visjonen tar vi med oss videre. Så må vi finne ut hva som er den beste måten. Kanskje er det en ny konferanse, kanskje helt andre satsinger. Men at vi vil fortsette med ledertrening, er det ingen tvil om, sier Karen Sofie Aasmyr.

Lydopptak fra deler av undervisningen finnes tilgjengelig på ustream.tv.