Sambåndet

Søndag 22. september 2019
RSS
Vestre Jakobselv camping- og misjonssenter ligger i Varanger i Finnmark (se kart). Foto: ImF Media arkiv

Finnmark søker ledere

Dersom det viser seg umulig å ansette en kretsleder lokalt, kan Finnmark Indremisjon bli styrt fra Bildøy.

Av Petter Olsen. Publisert 2. januar 2016.

Roald Evensen er forkynner og finnmarkskonsulent i Indremisjonsforbundet. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

– Det er alternativet, ja, bekrefter finnmarkskonsulent Roald Evensen i Indremisjonsforbundet (ImF) overfor sambåndet.no.

Finnmark Indremisjon averterer etter daglig leder for kretsen i 50 prosent stilling og daglig leder for Vestre Jakobselv camping- og misjonssenter i 100 prosent stilling. Søknadsfristen er 4. januar, det vil si på mandag. Paul Tore Garvo, som sist var ansatt i stillingen som daglig leder for den nordligste kretsen i Indremisjonsforbundet (ImF), hadde sin siste arbeidsdag 17. september.

– En god del av arbeidet som daglig leder for kretsen faller på meg, som bor i en helt annen ende av landet, sier Evensen, som også er kretsstyreformann i Finnmark Indremisjon.

Evensen påpeker at det er tungvint å være uten lokalt ansatt kretsleder, særlig i et så stort fylke som Finnmark der det også er lange avstander mellom medarbeiderne. Han bodde selv i Finnmark i perioden 1976-82.

Leirsted og camping

På Vestre Jakobselv camping- og misjonssenter i Vadsø handler det om leirsteds- og campingdrift. Til stillingen som daglig leder her ønsker Finnmark Indremisjon seg en person med, som Evensen sier, «multiferdigheter» – både å koke og administrere.

– Daglig leder her må ha egenskaper til å kunne ta imot og forholde seg til turister fra hele Europa, aller flest av dem fra Finland, som blant annet kommer for å fiske laks, sier Evensen.

Finnmarkskonsulenten og kretsstyreformannen understreker at de ønsker folk på plass så fort som mulig.

– Inntil videre har vi en del folk som strekker seg, og som gjør en dugnadsinnsats. I realiteten snakker vi om en forsamling på 50-60 mennesker som driver to leirsteder, inkludert Repparfjord camping- og misjonssenter i Kvalsund i Vest-Finnmark, der vi har en daglig leder i 30 prosent stilling – og en del ildsjeler, sier Evensen.

Avstanden mellom de to leirstedene i samme fylke er like stor som den mellom Bergen og Oslo. Salg av fiskekort til laksefiske i henholdsvis Vestre Jakobselv og Repparfjordelva utgjør den økonomiske ryggraden for driften av leirstedene.

Bedehus for salg

I Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune har kretsen for tiden et bedehus liggende ute for salg – Betel Bjørnevatn. Bedehuset Betania Kirkenes er blitt et fast samlingssted for møtevirksomheten i Sør-Varanger.

– Vi har ikke lokale ressurser til å ta vare på to bedehus i Sør-Varanger, sier Evensen.

– Elsker Gud og mennesker
Finnmarkskonsulenten skulle gjerne sett at noen sørfra ville ønske å dra nordover og arbeide for kretsen. Problemene i arbeidsmarkedet for tiden kan kanskje gjøre det aktuelt for flere.

– Vi søker etter folk som elsker Gud og mennesker. Finnmark byr på muligheter for et spennende friluftsliv, og på den åndelige siden ser vi en positiv utvikling i barne- og ungdomsarbeidet i Vestre Jakobselv og Vadsø, mye på grunn av arbeidet til Grete Foss, som har sluttet, Maria Hauge og Håkon Garvo, sier Roald Evensen.

Denne utgviklinge gir seg utslag i at flere kommer på leir, også folk som ikke har vært på leir før.

– Vi ønsker å engasjere en T2-student fra Bildøy bibelskole fra høsten 2016. Det er viktig å skape et miljø av mennesker som støtter hverandre, sier Evensen.

Støttes sørfra

Når det gjelder finansieringen av arbeidet i kretsen, viser Evensen til at Finnmark Indremisjon har vært støttet av ImFs finnmarksengasjement i sør, der han selv som ansatt finnmarkskonsulent har et ansvar. Bildøy bibelskole har også bestemt at Finnmark skal være skolens misjonsprosjekt i to år. ImF sentralt yter også litt ekstra økonomisk.

– Driften av leirstedene er også med på å finansiere misjonsarbeidet. Men det krever en stadig innsats, så dersom vi ikke får folk på plass i Vestre Jakobselv, sliter vi, sier Roald Evensen.

For tiden er det en ung kvinne fra Filippinene på leirstedet i Vestre Jakobselv. Hun kom til Finnmark som au pair og har fått forlenget oppholdet sitt i Norge.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Divisi besøker Sør-Rogaland denne helgen. «divisi-kveld» i Ålgård kirke der menigheten inviteres til fellesskap i sang og musikk, er en av programpostene.

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

Copyright © Sambåndet 2019