FASADER: Disse foreløpige tegningene fra Tysseland Arkitektur AS viser hvordan skolebygget kan bli utvendig. Men ingenting er bestemt ennå.

Slik kan ny Karmøy-skole bli

Egill Danielsen Stiftelse har nå sendt inn planforslag for en tre parallellers ungdomsskole på Karmøy som totalt skal romme 270 elever og ca. 26 årsverk.

Danielsen ungdomsskole Karmøy (DUK) startet høsten 2013 og har i dag 150–160 elever og ca. 20 årsverk. Skolen holder til i leide lokaler ved Veakrossen på Karmøy. Midlertidig brukstillatelse i dagens bygg varer til 2021. Planforslaget som ble sendt til Karmøy kommune i desember, viser to byggetrinn, der første faste gir en skole med to paralleller og maksimum 180 elever.

Tomta, som Sambåndet tidligere har omtalt, ligger på et område i Veavågen kalt Sletta. Skolen vil bli liggende mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør, om lag 900 meter nordøst for dagens midlertidige lokaler. Arealet blir på 17,5–18,5 dekar. Planforslaget legger opp til et grønt belte mot sjøen langs nordøst-siden av skolen slik at området blir sikret for allmennheten.

Sambruk

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har inngått avtale med Storhall Karmøy AS om at skolen får låne garderobe og idrettshall. Også parkerings- og adkomstområdet skal deles med storhallen. Hallen inneholder fotballbane, flerbrukshall, klatrevegg, squashbane og treningssenter. Det er også kafé og møterom der. Norconsult AS i Haugesund, som har ført planforslaget i pennen, mener at skolen også kan bli en ressurs for Storhallen, som for eksempel overnattingskapasitet i forbindelse med turneringer og samlinger over flere dager.

Norconsult AS har blant annet også omtalt en tomt på Sørbø, lengre vest, der det en tid var på tale å bygge skolen. Firmaet påpeker at dette ville kunne åpnet for sambruk med det planlagte nye bedehuset til Vea bedehusforsamling «dersom bygget planlegges for dette». Men planforslaget påpeker at det er lite sannsynlig at det bygges gymsal i et slikt bygg. Dessuten ville skolen her ha ligget «ganske isolert fra Vea sentrum» (500–600 meter).

Nærmeste offentlige ungdomsskole er Stange ungdomsskole (5 km) og Åkra ungdomsskole (4,7 km). Norconsult mener skolen kan dekke området Ferkingstad/Ådland i sør til Bygnes og Sund i nord innenfor en «sykkelavstand» på 30 minutter.

Vei

Et viktig tema i planarbeidet vil være standard for adkomstvegen til skolen – Slettavegen. Norconsult har beregnet at skolen i fase 1 bare vil utgjøre 4,3 prosent av biltrafikken på Slettavegen. I fase 2 vil skolens andel øke til 5 prosent. Det baserer seg på at 80 prosent av de ansatte kjører bil, og at 16 prosent av elevene blir kjørt til skolen av foreIdre. I dag er veien 5 meter bred. I nord er det et fortau med bredde mellom 1,5 og 1,8 meter. Planforslaget legger opp til å beholde veibredden. Nord for vegen er det regulert inn en 1 meter bred rabatt og en gang- og sykkelveg på 3 meters bredde.

– Det er urimelig at EDS skal få et rekkefølgekrav som kan medføre at skolen pålegges å bekoste hele oppgraderingen av fortauet, fremholder Norconsult. Firmaet viser til at Storhall Karmøy ble tillatt oppført uten krav til oppgradering av fortau. Norconsult mener også at med dagens 30 km/t fartsgrense og flere fartsdempere, kan skoletomten tas i bruk selv om dagens fortau ikke oppgraderes.

Buss

Når det gjelder kollektivtilbud, er det busstoppet i krysset Slettavegen/Austre Veaveg 550–600 m fra skolen som er aktuelt. Norconsult mener 150 elever vil kreve minimum tre busser (40–50 sitteplasser). Det legges ikke opp til at bussene skal kjøre helt fram til snuplassen ved storhallen. I østre enden av parkeringsplassen er det likevel areal til at store kjøretøy kan snu. Skolen får sin egen interne snuplass.

Allerede i dag er det en avgang fra Norheim i nord som er tilpasset skolestart, mens det ikke er tilfelle fra sør. Norconsult mener det må arbeides med tilpasning av rutene eller et eget skolebuss-tilbud.

Bygg

Planforslaget legger opp til maksimal byggehøyde på 10 meter over to etasjer. På sørvest-siden blir det inngangsnivå i begge etasjene. Det meste av utearealet legges til sørsiden av bygget, som er skjermet for vind. I september fikk elevrådsrepresentantene se foreløpige skisser av skolebygg og -tomt. De trakk særlig fram som positivt at det var spesialrom for ulike fag, og at det var ulike inngangsdører for hvert trinn.

I et folkehelseperspektiv trekker Norconsult fram at ungdomsskolen vil styrke friluftslivet ved at det lages deler av ny forbindelse mellom storhallen og planlagt turveg i sør og Fiskerimuseum og Slettavika i nord.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.