NYBYGG: Skolebygget er planlagt i to etasjer. Tegning: Tysseland Arkitektur AS

Ja til ny ungdomsskole for Danielsen på Vea

Kommunestyret i Karmøy vedtok mandag kveld reguleringsplanen for et nytt skolebygg for Danielsen ungdomsskole Karmøy på Vea.

Avstemningen fant sted ved 22.30-tiden mandag kveld. 31 kommunestyrerepresentanter stemte ja til reguleringsplanen, mens 14 var imot.

– Dette er en stor og en gledens dag! Flagget går til topps i morgen, sier rektor Jostein Skartveit til sambåndet.no like før kl. 23 mandag kveld. Han hadde da fulgt debatten i kommunestyret digitalt. 

Tomta, som Sambåndet tidligere har omtalt, ligger i et område på Vea kalt Sletta. Nye Danielsen ungdomsskole Karmøy (DUK) vil være plassert mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Det er om lag 900 meter nordøst for dagens midlertidige og leide lokaler, som ligger i et industriområde. Skolen har i dag 170 elever og ca. 20 årsverk. 

Reguleringsplanen ble vedtatt med seks mot tre stemmer (to fra Ap og én fra MDG) i hovedutvalg teknisk og miljø 16. februar. Planen legger til rette for en ungdomsskole i to etasjer med tre parallellklasser for inntil 270 elever og ca. 26 årsverk. Første fase er to parallellklasser med inntil 180 elever.

Ga dispensasjon

– Jeg er veldig glad for at vi i kveld fikk flertall for denne viktige reguleringsplanen for Danielsen ungdomsskole Karmøy, sier kommunestyrerepresentant for Høyre, Dag Inge Aarhus, til sambåndet.no.

I 2013 var han med på å legge til rette for etableringen av skolen i de nåværende lokalene.

– Den gang måtte vi gi en dispensasjon for å la skolen etablere seg i et passende bygg i et industriområde. Det var ikke rett fram, men det var flere fordeler enn ulemper, slik at flertallet kunne si ja. Danielsen fikk etter det etablert skolen på rekordtid og har utnyttet bygget på en veldig god måte. Nå vil de endelig få mulighet til å bygge en fullverdig skole som vil gi et enda bedre tilbud til elever og ansatte, og derfor var det ikke vanskelig å si ja til denne reguleringsplanen, framholder Aarhus og fortsetter:

– Jeg vil og benytte anledningen til å berømme rektor Jostein Skartveit og drivkreftene han har rundt seg, for både profesjonalitet og gjennomføringskraft både ved skoleetableringen og nå når de tar skrittet videre og bygger egen skole. Jeg ser frem til åpningen.

Fortau

Den viktigeste atkomstvegen for mye trafikanter vil være Slettavegen, og dette har vært en sentral del av saken. Kommuneadministrasjonen stilte i oppstartsmøtet krav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg ti tillegg til tidligere innregulerte busskur. Underveis i planprosessen kom rådmannen til at dette ikke var realistisk.

– En grov kostnadskalkyle viser at disse kravene vil koste minimum 10 millioner kroner. Skolen er ikke den utløsende faktoren, og det er ingen større utbygginger igjen som kan forsvare en slik kostnad, konstaterer rådmannen i saksutredningen. 

I stedet har kommuneadministrasjonen og utbygger kommet fram til et «omforent forslag» som rådmannen mener vil ivareta de myke trafikantene på en god måte. Det innebærer at dagens fortau blir utvidet til 2,5 meter fra dagens bredde på mellom 1,9 og 2 meter. 

Mange friskoleelever

Rådmannen er også inne på forholdet til Åkra ungdomsskole noen kilometer lengre sør. Da DUH ble etablert i dagens lokaler i 2013, førte det til at «et tilsvarende antall elever» forsvant fra Åkra ungdomsskole. Reviderte elevtallsprognoser som inkluderer 180 elever i DUK på Vea, viser en stor overkapasitet på offentlige Åkra ungdomsskole framover. Det er uheldig, konstaterer rådmannen og utdyper:

– Skulle DUK bygge ytterligere ut, for å ta imot opptil 270 elever, betyr det i praksis at de offentlige ungdomsskolene mister elever, påpeker rådmannen.

Ifølge saksutredningen er det i Karmøy kommune allerede dobbelt så stor andel friskoleelever som i landet for øvrig.       

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.