DIGITALT BEDEHUS: Johnn Hardang beskriver hvordan TV-planene utviklet seg fra å levere innhold til en allerede etablert kanal, til det å etablere en helt ny TV-kanal. Bildet er fra november 2020, da Hardang fremdeles var ansatt i P7. FOTO: VILHELM VIKSØY

Slik ble en TV-kanal til

Eierne av TV12 Bedehuskanalen har et ønske om å være en internasjonal misjonsaktør. Det er hovedgrunnen til at de tok sjumilssteget fra å være en innholdsleverandør til en egen TV-kanal.

Den kjente forkynneren og tidligere radio- og TV-pastor og daglig leder i P7, Johnn Hardang, begynte 1. april i 70 prosent stilling i TV12 Bedehuskanalen. I tillegg har han 30 prosent stilling i Evangelisten.

Når sambåndet.no snakker med ham, venter han lengselsfullt på organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Det trengs for å gjøre alle de avtalene som den nye TV-kanalen ønsker å inngå.

Program

13.desember i fjor kunne leserne av sambåndet.no registrere at bladet Evangelisten skulle starte med produksjon av TV-programmer under navnet Evangelisten TV. Da var innspillingen av «Tanker i advent» allerede i full gang.

Januarnummeret i år inneholdt en litt mer utfyllende artikkel. Her sier styreformann Johnn Hardang i Bladet Evangelisten AS blant annet at de i et halvt års tid hadde tenkt på å satse mer på TV-mediet. «En god medarbeider på Sørlandet» hadde ifølge Hardang gjort det mulig for dem å bygge TV-studio og teknikerrom, og et studio nummer to var under planlegging. Det handlet altså om produksjon av TV-innhold som skulle formidles på allerede etablerte plattformer og kanaler – Hardang nevnte Frikanalen som eksempel – ikke en egen, ny fjernsynskanal.

– Hvordan utviklet dette seg fra innholdsleverandøren Evangelisten TV til TV12 Bedehuskanalen som en egen kanal?

– Det begynte siste halvår av 2020, mens jeg jobbet 60/20 i henholdsvis P7 og Evangelisten, sier Johnn Hardang.

Historie

Egentlig begynte det enda tidligere. For tre–fire år siden var P7 i kontakt med den svenske eieren av Kanal 10 Norge med tanke på å overta denne kanalen. Investorer var på plass, men det hele strandet på et prisforlangende som var betydelig høyere enn det P7 mente at Kanal 10 Norge var verdt.

Faktisk kan vi gå enda lenger tilbake, til 2009. På en strategisamling i P7 dette året var daværende sjef for Frikanalen, Finn H. Andreassen, invitert til strategisamling i P7 og anbefalte satsing på «Det digitale bedehuset». Hardang kommer med en løypemelding på lederplass i P7-magasinet nr. 4/13: «Det digitale bedehuset er allerede reist. Men det er ikke ferdig. Fremdeles venter det oss både utvidelser, ombygning og oppgradering. Og vi ønsker et digitalt bedehus i fortsatt utvikling og forandring. Vi vil bli bedre, så vi kan ta imot alle som kommer, og ta oss av dem som trenger det», skrev Hardang.

«Utvidelser, ombygning og oppgradering» kommer nå i fullt mon, i miljøet rundt det 110-årsjubilerende bladet Evangelisten. Evangelisten TV består som en avdeling under Bladet Evangelisten AS og skal være en av flere programleverandører til den nye kanalen.

P7

Men hvorfor flyttet TV-satsingen seg fra P7, som for øvrig i mange år hadde brukt vignetten «P7TV», til Evangelisten?

I P7 var det på dette tidspunktet, ifølge Hardang, snakk om å produsere innhold til en allerede etablert kanal. Som Johnn Hardang også bekreftet i januarnummeret av Sambåndet, var det islandske Gospel Channel det ble jobbet mest aktivt med.

– Et samarbeid med denne kanalen var omstridt både i staben og i styret for P7 på grunn av noen av de predikantene som har sendetid der, og de ønsket ikke å gå videre med planene, sier Hardang.

Evangelisten

Hardang og investorene hadde imidlertid en langsiktig tenkning rundt kontakten med Gospel Channel.

– Vi ønsket å bygge tillit, og vi la etter hvert inn et tilbud om å overta den skandinaviske virksomheten deres og slik sette vårt preg på programtilbudet. Men på samme måte som for Kanal 10 Norge, så vi at prisforlangende på Gospel Channel Scandinavia var urealistisk, sier Hardang.

Det er her Bladet Evangelisten AS, der Hardang også da var både styreformann og ansatt, kommer tyngre inn i bildet. Og nå kommer tanken om å etablere en egen kanal opp med full tyngde. Spørsmålet er om Evangelisten kan aksle en så stor utfordring.

– I styret for Bladet Evangelisten AS så vi ulikt på dette spørsmålet, og som styreleder tilrådde jeg etter hvert at vi skulle legge denne saken til side. Og så har vi altså landet en måte å organisere dette på som nå er i ferd med å bli en virkelighet, sier Hardang.   

Privatpersoner

I et notat som sambåndet. no har fått tilgang til, går det det fram at TV12 Bedehuskanalen er organisert som et ikke-kommersielt selskap med «personlig eierskap». Det betyr at kanalen eies av privatpersoner, i motsetning til for eksempel P7.

Eierselskapet heter TV12 Norge Holding AS, og det eies av forretningsmannen Sven Gunvaldsen fra Kristiansand, Arne Håtveit på Hermon Høyfjellssenter, velkjente Per Sævik samt Johnn Hardang selv og Evangelisten-redaktør Kurt Urhaug. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner, og de nevnte eierne kontrollerer hver for seg 20 prosent av aksjene.

Driftsselskapet bærer navnet TV12 Norge AS og er eid 75 prosent av holdingsselskapet og 25 prosent av Bladet Evangelisten AS. Aksjekapitalen er her på en million kroner.

– Poenget med et holdingselskap er å kunne vedtektsfeste at dette blir et ideelt selskap der eierne ikke kan ta utbytte, understreker Hardang.

Lineær

TV12 Bedehuskanalen blir altså en lineær TV-kanal. Det betyr en tradisjonell fjernsynsmodell der kanalen bestemmer hvilket innhold som skal sendes. Den nye kanalen satser på distribusjon både på satellitt, fiber og kabel. Kanalen har ambisjoner om å inngå avtale med Allente (fusjonen av Canal Digital og Viasat) på satellitt og Allente, Get, Altibox og Rikstv på fiber/kabel. Det vil i så fall gi en dekning på ca. 90 prosent av TV-abonnentene i Norge, og satellittsendingene vil også nå seere i Danmark, Sverige og Færøyene.

– Rikstvs digitale bakkenett, som kringkaster via antenner, har begrensninger på hvor mange aktører som kan være inne, og det blir derfor veldig dyrt. De pengene vil vi heller bruke på andre ting, sier Hardang.

I påvente av organisasjonsnummer har TV12 Bedehuskanalen begynt samtalene med NEP Norway, som driver med teknisk TV-distribusjon.

– Det er dette selskapet som sørger for at signalene våre kommer ut på eksempelvis den Telenor-eide Thor-satellitten, forklarer Hardang.

Aktør

Hvorfor er det så viktig for TV12 Bedehuskanalen å være en klassisk, lineær kanal, med langt høyere kostnad enn ved å satse på streaming.

– Det har med visjonen vår å gjøre, og for å så et solid fotfeste blant seerne, sier Hardang.

Formålet for kanalen er formulert i to punkter: «Forkynne evangeliet om Jesus Kristus på TV gjennom et bredt og bevisst programtilbud» og å «Være en aktiv støttespiller for misjonsprosjekt i utlandet, støtte humanitært arbeid internasjonalt og ha et særlig fokus på å hjelpe fattige».

– Vi ønsker å være en aktør i internasjonal misjon og gi støtte aktuelle internasjonale prosjekter og ikke bruke tv-ruta så sterkt til å fokusere på gaver til oss selv. Vi ønsker å bygge økonomien vår på en annen måte, utdyper Hardang.

Økonomi

Dermed er det også sagt at TV12 Bedehuskanalen har et solid økonomisk grunnlag, noe som også går fram av notatet: «Vi har et trygt økonomisk fundament for oppstarten, både investeringsmessig og med tanke på ordinær drift. Økonomisk trygghet de første par årene vil også gi oss gode muligheter for å få opp en TV-kanal som driver i balanse», kan vi lese.

– Vi har det vi trenger av penger til å investere for, bekrefter Hardang.

På litt lengre sikt er tanken at 65 prosent av inntektene skal komme fra kollekter og gaver og 35 prosent fra sponsorer og/eller reklame. Kirker, menigheter og organisasjoner «som er fortrolig med vårt verdigrunnlag», som det heter i notatet, skal vederlagsfritt få sendetid på kanalen. Om en programleverandør gjennomfører en innsamling som del av et program, skal 10 prosent av det som kommer inn, tilfalle kanalen.

Bønnerommet

Hardang ønsker ikke å gå i detalj på hvor høye de årlige kostnadene blir, men antyder et nivå rundt der Kanal 10 Norge ligger. Det vil si et godt stykke lavere enn TV Visjon Norge og også under det nivået Vårt Land har lagt opp til for sin planlagte TV-satsing. En foreløpig plan er at TV12 Bedehuskanalen skal ha fem årsverk fordelt på mellom fem og ti personer.

Den daglige lederen er enig i at dette er høye ambisjoner.

– La meg si det slik at det du tar inn i bønnerommet som frykt, kommer ut igjen som mot. Personene som står bak, preges av en sterk tro på at dette skal lykkes, sier Hardang.

Verdigrunnlag

Og verdigrunnlaget er Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene og Lausanneerklæringen. «Kanalen vil ellers målbære det særpreget og de verdier som har båret bedehusvirksomheten i Norge gjennom mange tiår: Vekkelse, forkynnelse, bønn, fellesskap, evangelisering og misjon», heter det i notatet.

Her er det også interessant å merke seg at TV12 Bedehuskanalen skal være forpliktet på Redaktørplakaten. Som daglig leder for kanalen blir Johnn Hardang også ansvarlig redaktør.

– Det handler om at den som gis ansvar, kan ta ansvar, og om redaksjonell uavhengighet, sier Hardang.

Kanalen har også som mål å knytte til seg en samarbeidspartner som kan produsere regelmessige nyhetssendinger «tilpasset en kristen verdikanal». TV12 Bedehuskanalen vil også legge til rette for regionale TV-studioer på steder som Hermon Høyfjellssenter øverst i Hallingdal, Oslo, Telemark, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Trøndelag og Tromsø.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.