ELEKTRISITET: Strømmålerens avlesninger har de siste månedene resultert i langt større regninger enn vanlig. Nå kommer det en støtte-ordning for frivillige organisasjoner. ILLUSTRASJONSFOTO: PETTER OLSEN

Kan søke om strøm-støtte

Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få strøm-støtte fra hjemkommunen.

Tirsdag 18. januar sendte Kulturdepartementet (KD) ut en pressemelding om dette. Støtten skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime (kWt). Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal gjelde månedene fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

Rammene for strømpakken skal beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Ifølge Frivillighet Norge skal reglene for ordningen gjøres ferdig etter at Stortinget har behandlet forslaget.

250 millioner

Stortinget vedtok forslaget om støtte 17. februar. Konkret ble det bevilget 250 millioner kroner til denne tilskuddsordningen. Stortinget har dessuten vedtatt å be regjeringen løpende sikre økte bevilgninger til enkeltkommuner som kan dokumentere at de ikke har fått tilstrekkelige med penger til å dele ut støtte til frivillige organisasjoner i sin kommune med om lag samme dekningsgrad som stønadsordningen for private husholdninger. Regjeringen skal også komme tilbake til Stortinget med forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2022 dersom det blir behov for økte bevilgninger.

– Vi har den siste tiden fått mange meldinger fra våre medlemmer om at de høye strømprisene vil ramme aktivitetene deres, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Uklart

I dagene etter at pressemeldingen ble sendt ut, var det uklart om tilskuddsordningen ville gjelde for tros- og livssynssamfunn. Først sa regjeringen at den ikke gjorde det, men onsdag 20. januar kom kontrabeskjeden: Tros- og livssynssamfunn – lag og foreninger inkludert – som er registrert i Frivillighetsregisteret, er aktuelle for støtte. Unntaket er Den norske kirke, som forventes å få penger fra de økte statlige overføringene til kommunene.

Ville ha med friskoler og folkehøyskoler

KrF foreslo at terskelverdien skulle settes til 50 øre (i stedet for 70 øre). De ville også ha med november 2021 som støttemåned, og at ordningen skulle innrettes slik at all frivillighet blir omfattet, uavhengig av driftsform.

I tillegg ville KrF at alle ideelle aktører innenfor blant annet rusomsorg, barnevern, sykehus, samt folkehøyskoler, friskoler, attføringsbedrifter og lignende aktører, skulle inkluderes. Dette fikk 20 stemmer (Frp, Rødt, KrF og Pasientfokus). De 81 representantene for de andre partiene stemte imot.

Annen energi

I et annet forslag ville KrF også inkludere idrettsanlegg som får oppvarming av andre energikilder enn elektrisitet. Det forslaget fikk 39 stemmer (Høyre, Frp, Rødt, KrF og Pasientfokus). 61 stemte imot.

I et lignende forslag foreslo H, Frp og V at støtteordningen skulle utvides til å inkludere økte kostnader til bruk av alle typer energikilder, også fjernvarme og gass. Dette fikk 47 stemmer (de tre partiene selv pluss Rødt, Miljøpartiet de grønne, KrF og Pasientfokus). Flertallet på 54 fra regjeringspartiene og SV stemte imot.

35 øre per kWt

Ellers foreslo partiet Rødt å halvere terskelverdien – fra 70 øre per kWh til 35 øre, men fikk bare partiets egne fire stemmer for det.

Frp ville senke terskelverdien til 50 øre per kWh. Frp (13), Rødt (4), KrF (2) og Pasientfokus (1) stemte for det.

I Sambåndet som kommer ut i neste uke, kan du lese flere saker som handler om de økte strømprisene. 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.