AKSJESELSKAP: Leirstedet Fjell-ly er I dag en avdeling i Midthordland Indremisjon, men eierformen skal endres til AS. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Fjell-ly skal bli AS

På årsmøtet til ImF Midthordland ble det enstemmig vedtatt at leirstedet Fjell-ly skal skifte selskapsform til AS ved neste årsmøte.

Den største saken på ImF Midthordlands årsmøte 22. april i Straume Forum var vurdering av organisasjonsform for kretsens leirsted, Fjell-ly. I kretsbladet Vegen Fram nr. 1 2023 får man en gjennomgang av de ulike selskapsformene for leirstedene. Aksjeselskap anbefales som den mest fornuftige måte å organisere leirstedet i kretsen på, og som den mest tjenlige av de aktuelle organisasjonsmodellene.

Alternativer
De andre alternativene som blir nevnt, er enkeltforetak, ansvarlig eierskap, delt ansvar, samvirkeforetak, stiftelse, egen avdeling innenfor kretsen og at foreninger, lag og ideelle organisasjoner står som eier. AS blir anbefalt fordi selskapet er en egen juridisk person, og eiere kan ikke belastes privat ved eventuell konkurs. En ideell organisasjon som driver utleie av lokaler, kan skille ut denne virksomheten som eget AS som den ideelle organisasjonen eier.

Enstemmig
– Det var et enstemmig vedtak på årsmøtet at vi skal legge til rette for å endre selskapsform til AS, og at vi trenger det neste året for å forberede et endelig vedtak på årsmøtet i 2024, opplyser kretsleder Otto Dyrkolbotn i ImF Midthordland til sambåndet.no.

– Hvorfor mener dere at AS er beste organisasjonsform for Fjell-ly?

– Tanken er at det da blir en selvstendig enhet og har eget styre som kan drifte leirstedet med lokalt engasjement og eierskap. Det blir mer kortreiste beslutninger i viktige prosesser på leirstedet, som da ikke trenger kretsårsmøtet sin tilslutning.

Kretsleder Otto Dyrkolbotn FOTO: ImF Media arkiv

Lurt?
– Var det mye diskusjon og ulike syn på saken?

– Det var en god samtale, og det kom noen innspill, som: «Er det lurt å gjøre dette før organisasjonsprosessen er ferdig?» Etter restart i prosessen oppleves det som vi i større grad er fristilt til å jobbe videre på kretsnivå, og ikke vente på en fellesbeslutning for hele ImF. Alle kretser behøver ikke å være enige om å gjøre alle ting på samme måte, men i kretsen vår vil vi uansett bygge nettverk med forsamlinger og foreninger og fokusere på misjon, mens tanken om regionssammenslåing pågår parallelt, forteller Dyrkolbotn.

Andre kretser
I ImF Sør er leirstedene Audnastrand og Kvinatun avdelinger i kretsen.

– Pr. dags dato har vi ikke vurdert å organisere leirstedene til AS. Det har ikke vært på agendaen, sier kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF Sør.

Også i Nordmøre og Romsdal indremisjon er leirstedene Frænabu og Visthus organisert som avdelinger i kretsen. Kretsleder Ole Christian Martinsen opplyser til sambåndet.no at de ennå ikke har vurdert å endre selskapsform for leirstedene.

– Men vi vil se på det, sier Martinsen.

For fem-seks år siden vurderte ImF Sunnmøre å gjøre leirstedene Orreneset og Brusdalsheimen til AS.

– Men kostnadene knyttet til dette syntes styret ble for dyrt, sier kretsleder Johann Halsne.

Vedtekter
Fram mot neste årsmøte må ImF Midthordland få klarhet i hvilke vedtekter selskapet trenger, samt utforme forslag til vedtekter i Fjell-ly AS og foreslå en modell for eierskapet, hvem skal og bør være aksjeeier. Det blir en oppgave for administrasjonen i samarbeid med kretsstyret, forsamlinger og foreninger.

Eierskap
– Vil forsamlinger og foreninger eie aksjer i Fjell-ly, eller skal kretsen eie alle aksjene? Skal vi gå for en kombimodell med både forsamlinger og krets som aksjeeier? Dette blir sentrale spørsmålet kretsen må se på. Hvordan vi bruker våre ressurser for på best mulig måte nå ut med evangeliet og drive lokalt misjonsarbeid i kretsen, blir det viktigste verdispørsmålet som må ligge til grunn for vurderingene, sier Dyrkolbotn og presiserer:

– Det er viktig å sikre at lokale forsamlinger og foreninger har et eierskap til Fjell-ly, hvilket kan organiseres på ulike måter. Det er her vi må gjøre de mest grundige vurderingene og søke råd der det er kompetanse å hente.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.