Tag Archive for: ImF Midthordland

NY JOBB: Silje Bech-Sørensen går inn i vikariat som Ung-leder i ImF Midthordland. FOTO: PRIVAT

T2 student og Ung-leder-vikar

Silje Bech-Sørensen (21) vil frem til høsten vikariere som Ung-leder i ImF Midthordland.

Sambåndet intervjuet Silje Bech-Sørensen sammen med venninnene Laura Kleven og Marie Ruud i juni 2021. Da var anledningen at de var de første som hadde gått på Danielsen skoler fra barneskole til videregående. Siljes plan var å gå på bibelskole til høsten. Det ble Bildøy bibelskole, og dette skoleåret går hun på T2-linjen.

Som en del av opplegget skal studentene ha praksis, og i vår har Silje hatt praksis i Ung-avdelingen i ImF Midthordland. Frem til høsten skal hun vikariere som Ung-leder i 60% stilling i kretsen. Hun overtar dermed etter Ole Andreas Wastvedt, som gikk inn på kort varsel i fjor høst etter at Silje Kausland sa opp.

Nå går altså en annen Silje inn i jobben som Ung-leder i ImF Midthordland.

– Til høsten bestemmer jeg meg for om jeg vil fortsette, sier Silje Bech-Sørensen til sambåndet.no.

Kjekk jobb
Som Ung-leder vil hun i hovedsak ha ansvar for leirarbeidet og besøke lag.

– Hvorfor vil du bli Ung-leder i ImF Midthordland?

– Det er en veldig kjekk jobb. Da jeg var barn, var noe av det gøyeste jeg visste, å dra på leir på Fjell-ly.

Silje er vokst opp på Vindenes i Øygarden kommune i en kristen familie og er aktivt med i bedehusarbeidet på Vindenes.

Evangeliet
– Hva er viktig for deg som Ung-leder?

– Det viktigste er at barn og unge får høre evangeliet, at Jesus har dødd og stått opp igjen, og at de kan komme til himmelen. Jeg har også veldig lyst til at de som sliter og har det vanskelig på skolen og andre sammenhenger, kan få en helg på leir der de kan få ha det gøy og glemme det vanskelige.

Åpenhet
Hva opplever du som muligheter og utfordringer i arbeid med barn og unge og det å formidle evangeliet til dem?

– Det er veldig individuelt. Det er en mulighet i det at barn og unge ikke lærer mye om kristen tro på skolen. De vet ikke hva det er for noe.

– Opplever du at unge er åpne og nysgjerrige på kristen tro?

– I hvert fall på leir er det åpenhet, og du kan få gode samtaler om tro, sier Silje Bech-Sørensen og legger til:

– For å nå frem med evangeliet kan vi bli venner med dem og leve livet i lag med dem.

ANSATT: Ole Andreas Wastvedt går inn i vikariat som Ung-leder i ImF Midthordland. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Wastvedt tilbake i ImF Midthordland

Ole Andreas Wastvedt vender tilbake til ImF Midthordland, nå i stilling som Ung-leder, fra 17. oktober.

Det bekrefter både Wastvedt selv og kretsleder Johnny Iversen overfor sambåndet.no.

Bakgrunnen er at nåværende Ung-leder, Silje Kausland, har sagt opp stillingen.

Ole Andreas Wastvedt (42) var kretsleder i ImF Midthordland fra 2018 til desember 2021. I en periode fungerte han da også som Ung-leder. Etter det gikk han inn i et vikariat i P7, hvor han også hadde vært ansatt tidligere, nærmere bestemt fra 2008 til 2016.

Permittert

21. september skrev sambåndet.no at fusjonsprosessen mellom de kristne radiokanalene P7 og PTro var satt på vent på grunn av uventet store underskudd, særlig hos P7, midtveis i året. Styreleder Anja Ulveseth Heggen varslet at styret ville komme med tiltak med sikte på å få budsjettet i balanse.

29. september gikk P7 ut med at kanalen blant annet må permittere ansatte. Ole Andreas Wastvedt bekrefter at han er blant de permitterte, og at hans vikariat i P7 også er avsluttet fra og med 17. oktober.

– Like før permitteringsvarselet kom, ble jeg kontaktet av kretsen med tanke på å bli leid ut til dem som leirkonsulent, forteller Wastvedt.

80 prosent

Da oppsigelsen fra Ung-leder Silje Kausland var et faktum, ble Wastvedt og kretsen enig om at han går inn i et vikariat i den stillingen, i første omgang ut februar neste år.

– Det blir i 80 prosent. I tillegg skal jeg bruke en dag i uka til å ta årsstudium i kristendom, sier Wastvedt.

På Høstmøtet til ImF Midthordland søndag 9. oktober vil både ny kretsleder, Otto Dyrkolbotn, og den nye Ung-lederen bli presentert.

Leir og lag

– Jeg kjenner jo arbeidet godt fra tidligere. Det er blant annet tre leirer på Fjell-ly i høst som jeg tar ansvaret for. Jeg er også spent på hvordan det ligger an med lagsarbeidet etter pandemien, nevner Wastvedt som to prioriterte arbeidsoppgaver framover.

Kretsleder Johnny Iversen opplyser at stillingen som Ung-leder er tenkt lyst ut med sikte på permanent ansettelse. Da vil også Wastvedt kunne søke og eventuelt bli fast ansatt.

– Nå fikk vi bedre tid til dette ettersom Ole Andreas kunne begynne så raskt. Han kjenner også til oppgavene i stillingen, sier Iversen.

KRETSLEDER: Johnny Iversen vil fortsatt jobbe 30% som kretsleder i ImF Midthordland. FOTO: Privat

Kretsleder i redusert stilling

Johnny Iversen skulle etter planen begynne å jobbe 100% som kretsleder i ImF Midthordland fra august, men fortsetter å jobbe i stillingen i 30%.

Den 15. desember 2021 bekreftet styreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland at de hadde ansatt Johnny Iversen som ny kretsleder. Iversen tiltrådte i januar 2022.

Frem til i vår har han jobbet 50% som kretsleder og 50% som lærer på KVS-Lyngdal. Planen har vært at Iversen skulle flytte fra Lyngdal til Bergen og fra august begynne å jobbe som kretsleder i 100% stilling.

Fortsetter
– Det blir ikke flytting til Bergen likevel, men fra 1. august vil jeg fortsette å fungere i en 30% stilling i ImF Midthordland og fortsette på KVS-Lyngdal i 70% stilling, opplyser Iversen til sambåndet.no.

– Kretsen må ta en runde på hva den vil gjøre videre, legger han til – og viser også til at ImF er i en prosess der et sentralt spørsmål er hva som skal skje med kretsnivået i organisasjonen.

Kretsstyreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland kommenterer det at Iversen ikke kommer til å gå inn i 100% stilling, slik:

– At han ikke kan jobbe fullt hos oss, er noe vi må respektere. Vi er glade for at han blir med videre og hjelper oss.

Tanker
– Hva vil kretsstyret gjøre?

– Jeg tenker at det er ikke sikkert vi trenger en kretsleder i full stilling, som vi har hatt før. Hans Kåre Algrøy er administrasjonsleder og tar en del av de formelle tingene. Vi vurderer om Iversen kan få mer forkynneroppgaver, og at vi heller får et lederteam i kretsen som har ansvar for arrangementer, kretsblad og så videre. Det er tanker som styret har, sier Urhaug.

Sak
Han peker på ImFs motto «Med Guds ord til folket».

– Vi må ta det mer på alvor, og ikke ha en tung administrasjon, men bruke ressurser på forkynnelse.

– Blir kretslederstillingen en sak på årsmøtet 11. juni?

– Kretsens arbeid, og også kretslederstillingen, blir en sak på årsmøtet, og noe som det nye kretsstyret må forholdes seg til, svarer Urhaug.

NY JOBB: Johnny Iversen går fra KVS Lyngdal til kretslederstillingen i ImF Midthordland. FOTO: PRIVAT

Johnny Iversen blir ny kretsleder i ImF Midthordland

I 2006 jobbet Johnny Iversen (41) som barne- og ungdomssekretær i Midthordland Indremisjon. I januar neste år vender han tilbake for å bli kretsens leder.

‒ Da jeg hørte at jobben som kretsleder i ImF Midthordland ble ledig, ble jeg interessert. Det var en kombinasjon av å flytte vestover og arbeidsoppgavene – at jeg hadde lyst til å gå inn i en slik tjeneste, sier Iversen til sambåndet.no.

Styreleder i ImF Midthordland, Kurt Urhaug, bekrefter at de har ansatt Iversen som ny kretsleder. Tiltredelse er i januar 2022.

Kall
‒ Vi har kalt Iversen og er takknemlig for at han svarte ja til kallet. Det la seg til rette. Jeg tror det var Herrens ledelse, sier Urhaug.

Iversen er fra Sotra, er gift og har tre barn. Han kjenner kretsen godt. I 2006 arbeidet han der i et år som barne- og ungdomssekretær. I dag er han idrettslærer og religions- og kristendomslærer ved KVS Lyngdal.

Klar
‒ Jeg har vært 15 år på KVS Lyngdal og var klar for nye utfordringer, fortsetter Iversen.

Han forklarer nærmere hva han liker med arbeidsoppgavene som ligger til kretslederstillingen:

‒ Det er en god blanding av forkynnelse og administrasjon og ledelse. Jeg liker å administrere og planlegge ting.

Spennende og utfordrende
‒ Hva vil være viktig for deg som kretsleder i ImF Midthordland?

‒ Som kretsleder ønsker jeg å ha kontakt med foreningene og samtidig inspirere bedehusforsamlingene. Det er en spennende og utfordrende tid hvor det vokser frem stadig nye forsamlinger og flere av de tradisjonelle foreningene dør ut. Jeg har fått være med i ledelsen av Lyngdal bedehusforsamling og har sett at forsamlinger er veien å gå for å få med barnefamilier i bedehusarbeidet. Vi står i en rik arv, samtidig som det er viktig å fornye seg.

Ny kurs
Frem til sommeren vil Iversen jobbe 50% ved KVS Lyngdal og i første omgang 50% i ImF Midthordland. I august 2022 vil han gå inn i full stilling som kretsleder.

‒ Hvordan blir det å reise fra Lyngdal og KVS Lyngdal til Sotra?

‒ Det blir en stor overgang, og det blir spennende med ny kurs. Vi måtte ha familieråd om den nye tjenesten. Det har mye å si at jeg er derifra og at jeg har familie tett på der, sier Johnny Iversen.

PERMITTERT: Kretsleder Ole Andreas Wastvedt er permittert i 40 %. FOTO: Brit Rønningen

‘- Trenger de ansatte vi har

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

sambåndet.no 4. april og i papirutgaven for april meldte vi om permitteringer i sju av ti kretser i indremisjonsfamilien. Tre av kretsene hadde alle sine i arbeid.

Nå er situasjonen endret for den ene av de tre, ImF Midthordland. På kretsstyremøtet 23. april ble det vedtatt å permittere kretsleder Ole Andreas Wastvedt i 40 % fra 29. april.

Jeg er permittert på ubestemt tid. Det er begrunnet med at det er reduksjon i arbeidsoppgaver på grunn av frafall av leirer og møter, sier Wastvedt og føyer til:

Kretsstyret vil vurdere fortløpende den økonomiske situasjonen og vil ha nytt møte den 26. mai.

Bergens Indremisjon
Bergens Indremisjon har ennå ikke gått til permitteringer.

Styret har vedtatt at vi ikke skal permittere noen av de ansatte, forteller daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Hun forteller at forsamlingens ungdomsarbeider har hatt nok å gjøre siden ungdomsarbeid går sin gang på nettet, kontorleder og kontorsekretær gjør det daglige administrative arbeidet, og vaktmesteren fortsetter med sine vedlikeholdsoppgaver.

Økonomi
Vi har trengt de ansatte vi har. Vi har nedgang i kollekt siden vi ikke har hatt ordinære gudstjenester disse to månedene, men vårgaven er sendt ut som normalt. Ellers jobber vi med beredskapsplan for leir, planlegge neste semester og med å tilrettelegge Awana for barne- og ungdomsarbeidet, sier Fjelltveit.

I Sogn og Fjordane Indremisjon er det heller ingen permittering. Kretssekretær og eneste ansatte, Sondre Orrestad, fortsetter som før i 100 % stilling, opplyser Orrestad selv til sambåndet.no.

Dette bildet er ikke fra julemessen, men fra årets høstmesse i ImF Midthordland som har erstattet kretsens julemesse. Foto: Privat

Legger ned julemessen

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

Økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole har ikke fått mange reaksjoner fra folk på at det i år ikke blir noe av den tradisjonsrike julemessen på skolen.

‒ Det er antagelig ikke så mange som har fått det med seg, og vi har ikke gått ut for å opplyse om at det ikke blir noen julemesse i år, sier Myksvoll til sambåndet.no.

Nedadgående
‒ Hvorfor legger dere ned julemessen?

‒ Det var nedadgående oppslutning om den. Når vi tenker på alle dugnadstimene som blir lagt ned, står det ikke i forhold til hva vi sitter igjen med, svarer Myksvoll.

I stedet vil Bildøy Bibelskole ha en basar utpå vårparten.

‒ Basaren vil være mindre arbeidskrevende og et mindre arrangement. Julemessa krever mer over lengre tid.

Flyttet
ImF Midthordaland har også lagt ned sin julemesse. Den er erstattet med høstmesse i forbindelse med høstmøtet i oktober.

‒ Høstmessen er samme konseptet som julemessen, bare at det er flyttet fra november til oktober, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt.

‒ Hvorfor har dere gått fra julemesse til høstmesse?

‒ Det handler om at det er mange julemesser og nedgang i inntekter fra julemessen. Og før har høstmøtet og julemessen lagt beslag på to helger for kretsen. Med å ha en høstmesse i forbindelse med høstmøtet, frigjør vi en helg på Fjell-ly. I år var det konfirmantleir i stedet, og det ga inntekter til leirstedet.

Fornøyd
‒ Hvordan var høstmessen?

‒ Høstmessen var godt besøkt, og vi var godt fornøyd med resultatet. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss. Vi har allerede planlagt høstmesse til neste år.

Som Wastvedt tror også Myksvoll at noe av forklaringen på nedgangen i oppslutning om julemessen har å gjøre med at der er mange julemesser, og at mange lokale menigheter har sine opplegg.

‒ Hva har julemessen betydd for Bildøy Bibelskole?

‒ Julemessa har vært et møtepunkt for bibelskolens venner og for kretsen. Med basaren kan vi fortsatt ha et slikt møtepunkt, sier Arve Myksvoll.

Ole Andreas Wastvedt er både kretsleder og Ung-leder i ImF Midthordland. Foto: Brit Rønningen

Leder både kretsen og ungdomsarbeidet

Økonomi og en oppsigelse er årsaken til at Ole Andreas Wastvedt er kretslederen som midlertidig også er Ung-leder.

I 2018 hadde ImF Midthordland et underskudd på 900 000 kr. Senere fikk kretsen en oppsigelse fra Ung-leder Karianne Hatlevik, og kretsen har foreløpig kuttet den stillingen for å redusere underskuddet.

‒ Det er bakgrunnen for at jeg midlertidig, i hvert fall ut året, er Ung-leder i ImF Midthordland, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt til sambåndet.no.

Overgangsperiode
Han opplever at det går bra å kombinere stillingene som kretsleder og Ung-leder.

‒ Målet at arbeidet i kretsen og barne- og ungdomsarbeidet blir ivaretatt på best mulig måte etter de ressursene vi har. Jeg føler at vi klarer det. I lengden kan vi ikke ha en situasjon hvor jeg er både kretsleder og Ung-leder. Men i en overgangsperiode er det greit.

Wastvedt opplyser videre at målet er at kutt og nedprioriteringer ikke skal gå utover barne- og ungdomsarbeidet.

‒ Men det viktigste i dette arbeidet er ikke kretsen, men de lokale lederne. ImF Midthordlands hovedsatsing er på lag og forsamlinger, og det er der barne- og ungdomsarbeidet skjer.

Konsekvenser
‒ Hvilke konsekvenser har det for kretsen og for kretsens barne- og ungdomsarbeid at det er kuttet i en stilling og at kretslederen også er Ung-leder?

‒ Det merkes at det blir kuttet i en stilling. Jeg har jobbet en god del overtid i hektiske perioder, men kan ta det ut i avspasering når det er roligere. Vi kan også effektivisere arbeidet. Styrken med at jeg både er kretsleder og Ung-leder er at jeg får full innsikt i hva som skjer i barne- og ungdomsarbeidet, sier Wastvedt.

Han fremholder at han ikke står alene. Kretsen har hatt to barne- og ungdomsarbeidere i til sammen 60% stilling i vinter. Til høsten blir dette redusert til en 40% stilling, men de får i tillegg inn en T2-student fra Bildøy Bibelskole.

‒ Barne- og ungdomsrådet har også et ansvar, og vi har mange gode frivillige medarbeidere med oss, sier Wastvedt.

Misjonsfolket
‒ Hvor mange prosent jobber du som kretsleder og hvor mange prosent som Ung-leder?

‒ Det er vanskelig å svare på. Jeg tar arbeidsoppgavene fortløpende. Alt som blir meldt av behov, blir tatt tak i. Her skulle jeg ønske at lagene var mer frempå og tok mer kontakt.

På sikt ønsker Wastvedt en Ung-leder i full stilling.

‒ Da kan jeg få anledning til å være mer ute blant misjonsfolket og se hva som skjer i kretsen, sier Wastvedt og poengterer at en Ung-lederstilling er et spørsmål om budsjett og økonomi.

‒ Vi må være ærlige med misjonsfolket som finansierer og driver misjonsarbeidet. Vi kommer ikke lenger enn misjonsfolket vil, sier Ole Andreas Wastvedt.

FORSLAG: Willy Landro fikk kretsårsmøtet med seg på at minst 50 prosent av inntektene fra framtidig salg av bedehus skal gå til det nye fondet. Bildet er fra kretsårsmøtet i 2016. FOTO: PRIVAT

Setter av 2,5 mill. til forsamlingsbygging

Årsmøtet i ImF Midthordland vedtok også at 50 prosent av inntektene ved fremtidige bedehussalg, skal gå til det nye fondet.

Opprettelse av forsamlings- og evangeliseringsfond var en av de viktige sakene som ble tatt opp på ImF Midthordlands årsmøte 2019 lørdag 1. juni. På årsmøtet 2018 ble et forslag om opprettelse av et fond for forsamlingsbygging utsatt. Til årsmøtet 2019 la kretsstyret frem et forslag om en samkjøring av dagens evangeliseringsfond med et nytt forsamlingsfond slik at kretsen kun har ett fond å forholde seg til.

Fond
Dette forslaget ble vedtatt, og det betyr at dagens evangeliseringsfond oppheves og erstattes av et nytt felles forsamlings- og evangeliseringsfond. Kretsen overfører kr 2 millioner fra sin egenkapital til fondet. I tillegg kommer gjenstående beløp fra dagens evangeliseringsfond, kr 559 420, altså til sammen kr 2 559 420. 

I nr. 10/18 meldte Sambåndet at ImF-styret har vedtatt å gjøre det tidligere Evangeliseringsfondet om til et plantingsfond med en kapital på 3 millioner kroner. ImF-styret oppfordret samtidig kretser og lokalforeninger om å gjøre tilsvarende vedtak. Det har altså nå ImF Midthordland gjort. 

Forslag
Fra Willy Landro kom det et forslag om å øke overføringen til fondet til kr 5 millioner.

‒ Bakgrunnen for forslaget er at ImF Midthordland har solgt to bedehus til nærmere kr 10 millioner. Det er 5 millioner av disse pengene jeg foreslo skulle gå til fondet, opplyser han til sambåndet.no.

Da forslaget ikke fikk støtte, kom Landro med et forslag til tillegg i vedtaket, at minst 50% av fremtidig salg av bedehus skal gå til fondet. Årsmøtet støttet forslaget.

Argument
‒ Mitt hovedargument er strategi- og handlingsplanen hvor det står at vi skal prioritere nye forsamlinger. Jeg er fornøyd med at det forslaget ble vedtatt, men det er synd at fondet ikke ble økt til kr 5 millioner, sier Landro.

‒ For oss som jobber for å plante nye forsamlinger, er det godt å få vedtatt et forsamlings- og evangeliseringsfond, og at man i fremtiden vil sikre at halvparten av overskudd fra salg av bedehus skal gå til fondet, sier årsmøteutsending fra Neo-kirken på Angeltveit bedehus, Otto Dyrkolbotn.

ÅRSMØTE: Den planlagte utbyggingen av leirstedet Fjell-ly ble utsatt for andre år på råd. Foto: ImF Media arkiv

ImF Midthordland utsatte sin leirstedsutbygging

Årsmøtet i ImF Hordaland har satt av 100 000 kroner til overvannsprosjektering på Fjell-ly.

En av sakene som var til behandling på ImF Midthordlands årsmøte 1. juni, var utbygging av Fjell-ly, kretsens leirsted. PÅ forrige årsmøte ble det vedtatt å utrede en utbygging av Fjell-ly. Forslaget om opprettelse av et fond for forsamlingsbygging (se egen sak) ble samtidig utsatt. Årsaken var et ønske om å utrede de økonomiske konsekvensene under ett.

Utsatt
Utbygging av Fjell-ly ble i år utsatt. Forslaget som innebærer et tilbygg på 550 m² over totalt fire etasjer, er kostnadsberegnet til drøyt 20 millioner kroner. Under forhåndskonferanse med Fjell kommune ble det klart at man kan få pålegg om store tiltak mot ekstremregn. En slik sikring kan koste 1,5 til 2 millioner. På grunn av usikkerhet rundt spørsmålet om overvannsprosjektering utsatte årsmøtet saken til dette er utredet og avklart. Det ble satt av 100 000 kroner til prosjektering.

Kapasitet
I en leder i kretsbladet Vegen Fram argumenterer kretsleder Ole Andreas Wastvedt for at det er behov for nybygg på Fjell-ly. Hans viktigste argument er at Fjell-ly med sine 19 rom har for liten kapasitet til å arrangere forsamlingsweekender for kretsens egen forsamling ImF Straume og ved utleie til konferanser og arrangementer med voksne deltakere. Et annet argument han nevner, er at den økonomiske situasjonen viser at kretsen ikke klarer å drive misjonsarbeidet med kun gaver som inntektskilde, og at kretsen derfor er nødt til å tenke alternativt til hvordan misjonen skal finansieres.

Utfordret
På årsmøtet utfordret tidligere kretsstyreformann Willy Landro kretsen på å legge frem dokumentasjon på at Fjell-ly etter utbygging kan bli selvfinansiert.

‒ I sakspapirene til årsmøtet står det at en utbygging av Fjell-ly må være selvfinansierende, sier Landro.

Han fremmet forslag om at styret må legge frem et realistisk regnestykke om at utbyggingen er selvfinansierende før saken om utbygging legges frem for endelig vedtak. Årsmøtet vedtok forslaget fra Landro med stort flertall.

‒ Det er vel vanskelig å komme med slik dokumentasjon før utbyggingen?

‒ Det er årsmøtet som skal vurdere hvor realistisk dokumentasjonen som blir lagt frem, er, sier Willy Landro til sambåndet.no.

Les onsdag: Nytt fond i ImF Midthordland.

I august begynner Ole Andreas Wastvedt som kretsleder i ImF Midthordland Foto: Brit Rønningen

Søker tryggere havn

Ole Andreas Wastvedt forlater en organisasjon som sliter for å jobbe i en organisasjon som opplever vekst.

− Jeg har kall som predikant og forkynner. Jeg har tenkt at kretsleder kunne være en passende stilling for meg. Jeg gleder meg til samarbeid med leirstedet Fjell-ly og til å bli kjent med kretsen og misjonsfolket, sier den påtroppende kretslederen i ImF Midthordland til Sambåndet.

Wastvedt begynner i den nye jobben i august. Siden januar 2016 har han jobbet i Indre Sjømannsmisjon, og i august samme år ble han konstituert daglig leder i organisasjonen. Det er en organisasjon som sliter og som søker samarbeid eller sammenslåing med andre organisasjoner. Indremisjonsforbundet (ImF) er en av organisasjonene som har fått en slik henvendelse om samarbeid eller sammenslåing.

Fremmed farvann
− Det er store utfordringer i Indre Sjømannsmisjon og jeg har ikke maktet å snu den negative utviklingen, konstaterer Wastvedt og fortsetter:

− I Indre Sjømannsmisjon har jeg vært i fremmed farvann. Jeg er ikke fisker og ikke vokst opp langs kysten, men i Rakkestad i indre Østfold.

Som kretsleder i ImF Midthordland vil han kjenne seg på tryggere grunn.

− Kona har vokst opp med leirstedet Fjell-ly. Vi kan stå mer sammen når jeg begynner i ImF Midthordland. Wastvedt er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Fra 2008 til 2016 jobbet han i P7, og før det har han vært områdearbeider i Finnmark for Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har også gått på Bildøy Bibelskole og vært ettåring i Finnmark Indremisjon. I dag bor han, kona og deres tre barn bor på Vik i Øygarden, og familien går i Vik bedehus i Øygarden.

Kretsens rolle
− Hva vil du som kretsleder i ImF Midthordland? − Det viktigste er å forkynne og formidle Guds ord. Forsamlingsbygging og leirarbeidet på Fjell-ly er satsingsområder. Og kretsen må finne sin funksjon.

− Kan du si litt om det?

− Trenger vi kretsen, spør Wastvedt før han utdyper: − Kretsen kan komme inn når det gjelder tunge oppgaver som forsamlinger ikke har ressurser til. I tillegg driver kretsen leirarbeid. Kretskontoret kan være et ressurskontor for forsamlinger og foreninger. Det kan hjelpe forsamlingene med forkynnere og oppfølging av dåpsbarn og trosopplæring. Det kan være et støtteapparat rundt forsamlingene. Kretsen kan være bindeledd mellom forskjellig forsamlinger og koordinere samarbeid mellom forsamlingene.

Økonomi
− Hvilke muligheter ser du i ImF Midthordland?

− Kretsen har et velfungerende barne- og ungdomsarbeid. I Straume Forum er det en vekst.

− Hvilke utfordringer ser du i ImF Midthordland?

− Økonomi er alltid en utfordring. Vi kan ikke drive misjon uten penger. Bærekraftig økonomi er viktig. Det er blitt vanskeligere å få tak i frivillige. Å drive arbeid på frivillig basis blir mer krevende. Med vektlegging på forsamlingsbygging ser vi tendens til pastorisering av bedehusene. Det kan være bra, men det krever at vi har økonomi til å betale lønn. Det kan føre til at det blir mindre penger til ytremisjon. Men landet er kommet i en slik situasjon med avkristning og sekularisering at det er blitt en misjonsmark. Kanskje er det riktig å bruke mer ressurser på misjonsarbeid i Norge, sier Ole Andreas Wastvedt.

Jakter ny barne- og ungdomsleder

ImF Midthordland sliter med å finne erstatter for Andreas Evensen som barne- og ungdomsleder.

Andreas Evensen startet som kjent som ny daglig leder for ImF-Ung i januar.

− Det er ikke lett å få tak i folk. Vi har både annonsert og spurt en del direkte, sier kretsleder Hans Kåre Algrøy i ImF Midthordland til sambåndet.no.

Etter at Andreas Evensen sluttet har Inge Wilhelm Økland vært konstituert barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland, foreløpig i 70 prosent stilling. Imens står Øklands egentlige stilling som barne- og ungdomsarbeider i ImF Midthordland ubesatt.

Midlertidig løsning
− Men Økland har sagt at han ikke vil stå lenge i stillingen som leder. Han ønsker seg tilbake til sin gamle stilling. Det er en midlertidig løsning, sier Algrøy.

− Hva skjer videre med rekruttering av ny barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland?

− Vi har sett på forskjellige muligheter. Kanskje må vi dele opp arbeidsoppgavene i barne- og ungdomsavdelingen på en annen måte.

 Svekket på sikt
− Blir kretsens eget barne- og ungdomsarbeid svekket av at Andreas Evensen er borte og den gjenværende barne- og ungdomsarbeideren leies ut i foreløpig 30 prosent til ImF Straume?

− På sikt vil det bli det. Foreløpig har vi god kontroll. Mye av det som skjer dette semesteret og til høsten, er allerede planlagt, og Barne- og ungdomsrådet gjør en god innsats, men til høsten blir det spennende å se hvordan det går, sier Hans Kåre Algrøy.

Les også: Ansetter for å bygge forsamling