Innlegg

GIR RÅD: I dei nye videoressursane, som Tro & Medier har laga i samarbeid med Misjonskyrkja UNG, Ung baptist og Fribu, gir Alexis Lundh råd og tips til foreldre om nettbruken til barna i ulike fasar. FOTO: Skjermdump frå mknu.no

‘- Må setja grenser for barns bruk av Youtube

Fire kristne organisasjonar har gått saman om ein ressurs som skal hjelpa foreldre å rettleia barna på nett i ulike fasar av livet.

Misjonskyrkja UNG, Ung baptist og Fribu (Frikirkens barn og unge) har samarbeidd med Tro & Medier om eit undervisningskurs på video som vart lansert denne veka. Kursets fem filmar, på rundt ti minutt kvar, gir konkrete tips og råd for godt nettvett.

– Gjennom dette nettkurset skal eg ta dykk med gjennom ulike fasar til barnet, og heile tida har eg eit mediefokus på kva eg snakkar om. Eg tar òg med trosperspektivet inn i dette, og det er veldig relevant når det gjeld mediebruk, seier Alexis Lundh frå Tro & Medier i introduksjonsfilmen for kurset om nettvett.

– Godheit, sanning og tru er noko vi i Tro & Medier ønsker å bringa inn i dette landskapet.»

Knytte til fasar

Tro & Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre vaksne om nettvett, men dette er første gong kompetansen blir knytt direkte til utviklingsfasane til barna.

Desse fem utviklingsfasane er ei inndeling som barne- og ungdomsorganisasjonane til dei tre trussamfunna har utvikla etter ein idé frå USA, mellom anna brukt gjennom såkalla fasekort.

Med utgangspunkt i mellom anna utviklingspsykologien seier kvart fasekort litt om kva som er eit typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på kva måte den vaksne best kan møta den unge. Kvar fase blir kjenneteikna av eit kjerneord, og dessutan nokre sentrale spørsmål som kvart og eit menneske stiller seg til ulike tider.

Barn- og ungdomstid blir delte inn i fem aldersperiodar; 0-5 år (omfamne), 6-9 år (engasjere), 10-13 år (bekrefte), 14-18 år (mobilisere) og 19 år og eldre (myndiggjøre).

– Vêr kobla på

I videoen som omhandlar 6-9 åringane, seier Lundh at det beste rådet han kan gi uansett når det gjeld barn og mediebruk, er å vera kobla på.

– Du treng ikkje vera ekspert på alle funksjonane i Tiktok eller alt i Vennebyen, men du bør kjenna til funksjonane til barnet ditt og korleis barnet ditt bruker desse plattformene. I denne fasen av livet bør all mediebruk gå føre seg heime.

Han åtvarar mot å gi barna i denne aldersgruppa fri tilgang til Youtube, til dømes.

– Barn opplever ting som er ubehageleg å sjå. Det kan vera seksuelle overgrep, skrekk, at dyr har det vondt, krig og terrorisme, sjølvmord, sex og vald i videoar, seriar og spel.

Lundh fortel at Medietilsynet har rapportert at fleire foreldre er meir bekymra for tida barna bruker på skjermen, enn kva dei faktisk ser på.

– Det gjer meg bekymra, seier han.

Krevjande

Lundh slår fast i videoen at det er krevjande for foreldre å setja ein standard for kva som er akseptabelt og korleis ein skal ha det heime.

– Men her ligg det ei moglegheit til å utrusta barnet ditt til å faktisk kunna meistra livet på nettet, seier han.

Han fortel at fasane blir bygde på kvarandre som byggeklossar.

– Fundamenta du legg tidleg i livet, tryggleik, openheit, omsorg og grenser, er viktige faktorar. KPK

FRA SCENE TIL NETT: Helt Fri fra Tro & Medier har tatt undervisningen fra sine seminarer om porno og laget et nettkurs for å hjelpe folk ut av pornoavhengighet. Her fra et seminar i 2018. Arkivfoto: Markus Plementas, KPK

Mener porno går «under radaren» blant kristne

Tro & Medier lanserer et nytt nettkurs for å hjelpe folk ut av pornoavhengighet. – Det er et kjempebehov for denne typen undervisning i kristne miljøer, sier Alexis Lundh.

– Dette er et kurs som tar deg på en reise inn mot å kunne leve i frihet fra pornografi. Vi har sett behovet for et slikt kurs lenge, sier Alexis Lundh. Han er leder for Helt Fri, Tro & Mediers plattform for kompetanse og kunnskapsformidling om pornografiens skadevirkninger.

Kurset består av seks videoer som ifølge Lundh kan sees på egenhånd eller gås gjennom i en gruppe.

– De ulike bolkene inneholder viktige elementer for å komme fri fra pornoavhengighet. Dette er en prosess mange finner vanskelig. Vi har god erfaring med å snakke om dette i felt og vet at det er stor etterspørsel etter mer, sier han.

Fullbookede seminarer

Lundh har de siste årene reist land og strand med seminarer og foredrag om pornografi i regi av Helt Fri.

– Vi får mange spørsmål om hvordan man kan komme seg ut av det folk selv betegner som en avhengighet til pornografi. Derfor har vi tatt deler fra denne undervisningen og laget ulike videoer til et nettkurs, sier han til Kristelig Pressekontor.

Nylig har Helt Fri ansatt en person til som skal reise rundt med undervisning og formidling om pornoens skadevirkninger.

– Vi rekker ikke over alt og er stort sett fullbooket. Pornografien eter om seg, og vi forventer en økning i etterspørselen da unge nå enkelt har en inngang til porno gjennom sosiale medier og dataspill. Her har vi et ansvar som voksne og som kristne, sier Lundh.

Viktig i kristne miljøer

Lundh mener det er et kjempebehov i kristne miljøer for undervisning om pornografi.

– Disse problemene går gjerne under radaren her. Det er mange som sliter med det nå, eller har hatt en fortid de ikke har tatt et ordentlig oppgjør med, sier han.

Kurset er også vinklet inn mot den kristne troen.

– Porno lyver om seksualitet. Når vi leser Bibelen og setter seksualiteten inn i en ramme som handler om å gi og ikke ta, får vi en helt annen inngang til å snakke om den, sier Lundh.

Han tror også at det finnes et ekstra lag av skam blant pornoavhengige som er kristne.

– Det er knyttet stor skam til dette. Det er jo i konflikt med alt vi tror på når det gjelder menneskeverd og seksualitet. Vi bruker en hel bolk på å snakke om skam. Skammen trives ikke der den blir satt ord på, sier Helt Fri-lederen.

Tilbyr e-coach og anonymitet

I tillegg til videoene, som ligger gratis og åpent tilgjengelig på Tro & Mediers plattformer HeltFri.net og omGud.net, tilbyr organisasjonen deltagere som ønsker det, å bli koblet på en e-coach.

– E-coachen er ikke en profesjonell terapeut, men en person som kan komme med råd og være en medvandrer for den som ønsker å bli fri fra pornoavhengigheten, forteller Lundh.

Han legger til at deltagere kan velge å være helt anonyme selv om de ønsker en slik medvandrer.

– Dette er et felt hvor vi ønsker å være varsomme. Vi er ikke fagfolk, det er vi tydelige på, men vi ønsker å formidle en bedre historie.

– Ikke noe nytt

Lundh påpeker at dette med skadelig lyst og begjær ikke er noe nytt.

– Det er bare å lese Bibelen, det, så finner du mange eksempler på dette. Men vi prøver å sette det inn i samtiden og gi noen veier ut, sier han.

Han håper mannsgrupper, menigheter og andre kristne forsamlinger vil benytte seg av nettkurset.

– Det er få som har satt seg inn i dette. Det er jo ikke akkurat et spesielt oppmuntrende landskap å bevege seg i, men vi tror det er viktig, avslutter han. KPK

SLUTTER: Alexis Lundh trekker seg som daglig leder i Guttogjente.no. Foto: ImF Media arkiv

Guttogjente.no sa nei til fusjon

Det blir ikke sammenslåing mellom foreningene Guttogjente.no og Tro & Medier. Dermed må Guttogjente.no lete etter ny leder.

Den store saken på generalforsamlingen til Guttogjente.no fredag 24. mai var om foreningen skulle gå inn i Tro & Medier.

Bakgrunnen var at styret over tid har arbeidet med strategiske veivalg for å gjøre Guttogjente.no mer robust. Alexis Lundh sa til sambåndet.no den 21. mars at han ville kombinere stillingen som daglig leder for Guttogjente.no med sin nåværende stilling som leder i Helt Fri, som er en del av Tro & Medier.

Grundigere
Forslaget om sammenslåing fikk ikke det nødvendige totredels flertall. Fire stemte for og fire mot forslaget.

‒ NLM stemte mot sammenslåing. Vi synes det er en god idé, men vi ønsker en grundigere prosess der vi bruker mer tid på å utrede konsekvensene av en sammenslåing, sier pressekontakt i Guttogjente.no og informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen.

NLM er en av medlemsorganisasjonene i guttogjente.no.

Ryddig
Til sambåndet.no meddeler Lundh at han vil slutte som daglig leder i Guttogjente.no.

‒ Jeg hadde tro på det. Nå må jeg bare ta til etterretning generalforsamlingens vedtak og respektere det. Men jeg synes det er leit, for jeg var motivert for å jobbe for at Guttogjente.no skal bli større og nå bredere ut, sier Lundh.

‒ Hvorfor trekker du deg som daglig leder?

‒ Det er unaturlig for meg å fortsette. At jeg slutter er ryddig for min egen del og for Guttogjente.no. Arbeidsoppgavene som daglig leder i Guttogjente.no og leder for Helt Fri er overlappende, og derfor ville det vært en fordel at de hørte inn under samme organisasjon, svarer Lundh.

Til høsten vil det bli en ny ekstraordinær generalforsamling i Guttogjente.no der man vil velge nytt styre.

Alexis Lundh er ny daglig leder for guttogjente.no. Foto: Brit Rønningen

Alexis Lundh skal lede guttogjente.no

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

‒ Det er et fantastisk spennende og veldig viktig arbeid i den tiden vi lever i. Det er viktig å løfte frem et klassisk kristent verdisyn når det gjelder seksualitet og samliv, sier Alexis Lundh.

Han har overtatt som daglig leder i guttogjente.no etter Kristin Rudstaden, som skal over i nye oppgaver i livsvernorganisasjonen Menneskeverd.

Lundh fortsetter som leder for Heltfri.net, som er en del av Tro & Medier, samtidig som han skal lede guttogjente.no. Han ønsker å samkjøre dette arbeidet mer og tror det vil være hensiktsmessig. Heltfri.net har som oppgave å være oppdatert på og spre kunnskap om hvilke individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige skadevirkninger pornografi har.

Erfaring
‒ Det er min erfaring med arbeidet i Heltfri.net som er årsaken til at jeg har fått jobben i guttogjente.no. Dessuten gir det guttogjente.no muligheten til å jobb mer strategisk i måten vi på lengre sikt ønsker å utvide og styrke guttogjente.no på.

Lundh var styreleder i guttogjente.no frem til han ble daglig leder. Ledertreningskonsulent i ImF-Ung, Otto Dyrkolbotn, har overtatt som styreleder.

‒ Guttogjente.no trenger en modig og tydelig leder, og det er jeg, fortsetter Alexis Lundh.

Frimodig
‒ Du er ikke redd for å fronte et klassisk kristent verdisyn på dette området, selv om det ikke er så populært?

‒ Nei, det er noe jeg er frimodig med å fremme. Jeg tro at dette verdisynet er det beste for mennesket og for menneskeheten. Vi bør lokke det frem i samfunnet og i mediene. Det er ikke noe vi skal skamme oss over.

Ydmykhet
‒ Hvordan skal man gjøre det uten å virke som en mørkemann eller fordømmende?

‒ Det er et godt spørsmål. I møte med folk som tror på noe annet og står for noe annet, skal vi vise ydmykhet og varsomhet. Jesus var forbilledlig i måten han tok opp disse spørsmålene på, for eksempel i møte med kvinnen ved brønnen. Alltid handler det om å presentere en bedre historie om seksualitet som et alternativ til det som blir presentert i mediene og samfunnet som er veldig mørkt og skadelig for oss.

Fremoverlent
‒ Hva vil du som daglig leder i guttogjent.no?

Det er at guttogjente.no kan være med og utruste trygge ledere, og at det er en organisasjon som er mer fremoverlent og tar mer aktivt del i disse spørsmålene i mediene og samfunnet.

Igjen kommer Lundh inn på den gode historien.

‒ Vi må få frem det positive med å leve etter et slikt verdisyn – som trofasthet, stabilitet, trygghet, tillit, sårbarhet.

Fremtiden
‒ Hvordan ser du på fremtiden for guttogjente.no?

‒ Jeg ser lyst på den. Guttogjente.no er en viktig aktør, det er en tverrkirkelig organisasjon, og vi har et godt budskap og en god historie å fortelle om tro og håp.

Der tenker Lundh blant annet på unge som sliter psykisk med komplekser og skam.

‒ Vi kan komme med et fantastisk budskap om nåde og gjenopprettelse, sier Alexis Lundh.

Alexis Lundh fra Tro & Medier deltok i debatt på TV 2 onsdag formiddag. FOTO: Skjermdump

– Seksualiserer samfunnet med sin ideologi

Tro & Medier kritiserer seksualmoralen til Foreningen Fri, som står bak feiringen av Pride. – De vil presse oss inn i en mal hvor det kun finnes en type god kjærlighet, svarer Fri-leder.

Alexis Lundh fra organisasjonen Tro & Medier møtte lederen for Fri, Ingvild Endestad, til debatt i TV 2 Nyhetskanalen onsdag morgen.

Debatten kom etter at Lundh skrev en kronikk på NRK Ytring der han advarte mot foreningen Fris ideologi. Kronikken er ifølge NRK den mest leste saken på NRK Ytring på lang tid.

– Jeg reiser spørsmål ved ideologien som ligger til grunn for Pride, og om vi skal hylle kjærligheten i den settingen, sier Lundh i starten av debatten.

Han mener mange av dem som støtter Pride, ikke har lest programerklæringen til Fri.

– Hvis vi skal gå inn i kjernen av ideologien til Fri, må man tenke hvilke lange konsekvenser dette får for samfunnet vårt.

– Rører ved grunnkjernen

Lundh mener argumentasjonen fra Fris side blir snudd til at man ønsker å ta fra dem rettigheter.

– Det ønsker vi ikke. Vi ønsker å fremme det gode og ta tak i ideologien. Den må vi tørre å snakke om. Hva er konsekvensen av et kjønnsløst samfunn, spør Lundh.

Han stiller også spørsmål ved hvem som skal definere kjærlighet.

– Kjærlighet er noe av det mest sårbare vi mennesker har. Her kommer rammer og grenser inn og hvordan den skal forvaltes. Når jeg leser programerklæringen til Fri, stiller jeg mange spørsmål om hvordan dette er mulig i deres politikk, sier Lundh.

Han mener Fri rører ved grunnkjernen til samfunnet med tanke på familier, kjærlighet og hvordan landet skal bygges.

– Folk vet best selv

Lederen for Foreningen Fri, Ingvild Endestad, skrev et svar til Lundhs kronikk der hun skriver at det er feil å påstå at en type kjærlighet er bedre enn en annen.

– I bunn og grunn skriver han at det finnes en type kjærlighet, den han har valgt med sin kone og barn, og at det er den gode som alle må ha, sier Endestad.

Hun mener hverken Lundh eller hun selv skal definere kjærligheten alene.

– Det må jo hver enkelt av oss kjenne på. Hvem har vi lyst til å dele livet vårt med, og hva som er våre seksuelle grenser. Det tenker jeg folk selv vet best. Vokser man opp i et samfunn som respekterer og tar imot deg, vil man klare å finne egne grenser, sier Fri-lederen.

Endestad mener det skadelige med seksualisering av samfunnet er at mennesker ikke får en trygg og god seksualitet.

– Hver gang jeg forteller at jeg er homofil, får jeg spørsmål om hvordan jeg har sex. På denne måten er det flere representanter som er mot Pride som seksualiserer min kjærlighet og identitet, sier hun.

– Løser opp normene

Lundh mener at ideologien til Fri løser opp normene i samfunnet og seksualiserer det.

– Det norske samfunnet, som skal være mangfoldig der man har respekt og toleranse for hverandre, må ha noen grunnsteiner å stå på uten å totalt løse opp normene.

Lundh medgir at det finnes mange vonde historier der ute og sier det er svært vanskelig å ytre noe i denne settingen.

– Noe av det fremste sårbare mennesker trenger å høre, er at de er verdifulle og elsket. Vi ønsker å formidle at Jesus er en magnet for dem som er utstøtte, sier han.

Han mener kristne har noe å jobbe med i måten man formidler dette.

Provosert

Endestad sier hun blir provosert når Lundh i sin kronikk snakker om mangfold og kjærlighet.

– Du sier du ikke vil røre ved rettighetene våre når det i realiteten er det du vil. Du vil ikke leve i et samfunn der folk tror eller lever annerledes enn deg. Du vil presse alle andre inn i en mal som du og din organisasjon har tenkt er riktig, sier hun til Lundh i debatten.

Fri-lederen minner om forfølgelsen homofile opplever i mange land, og nazistene som marsjerte mot det de kaller homolobbyen. Hun mener Lundh beveger seg i farlig farvann når han karakteriserer Fri som en lobby med en totalitær ideologi.

– Realiteten er at dette er mennesker som prøver å stå opp for sine rettigheter og prøver å få til et samfunn der alle kan leve side om side, ikke på samme måte, men på like trygge og gode villkår, sier hun. KPK

FAR OG SØNN: Menn i alle aldre samlet seg for å høre Alexis Lundh, som arbeider i organisasjonen Tro og medier, og sønnen Ruben (17) snakke sammen om hva lett tilgjengelig pornografi gjør med synet vårt på sex. FOTO: Markus Plementas, KPK

‘- Gud har satt rammer for seksualitet

17 år gamle Ruben Lundh har erfart at det ikke alltid er like lett å stå fram med et bibelsk syn på seksualitet og samliv.

‘- Men hva står man for om man ikke tør å stå inne for noe som man virkelig bryr seg om, sier Ruben Lundh.

sambåndet.no har den siste tiden publisert to artikler om arbeidet som Alexis Lundh og Tro & Medier driver for å undervise om hvilke konsekvenser pornografi kan ha og hvordan både unge og foreldre kan møte det rådende synet i samfunnet på sex og samliv. Artiklene har tatt utgangspunkt i et seminar Alexis Lundh hadde i Betlehem i Bergen i regi av Bergens Indremisjon.

I forrige uke var Alexis Lundh i Misjonssalen i Ålesund sammen med sønnen Ruben. På «Guttekveld om det å være fri» snakket de om hvordan fedre, menn og ledere kan «modellere de viktigste tingene i livet» og stilte spørsmålet om hvem som «eier definisjonsmakten på kjærlighet». Det handlet også om pornografi og hva dette gjør med oss og verdiene våre.

Kristelig Pressekontor (KPK) var til stede og kan rapporter om at menn i alle aldre samlet seg for å høre Alexis Lundh og sønnen Ruben (17) snakke sammen om hva lett tilgjengelig pornografi gjør med synet vårt på sex.

Tilhørerne besto av fedre, noen sammen sine sønner helt ned i 13-årsalderen, det var unge voksne, godt voksne og eldre menn.

Bibelens seksualitet

Temaet som far og sønn tok opp, handlet blant annet om Barneombudets ferske rapport. Nakenbilder på mobil og uønsket seksuell oppmerksomhet blir stadig vanligere blant ungdom. Rapporten er basert på samtaler med 200 ungdommer i Norge på fire forskjellige steder – og viser at seksuelle krenkelser blir stadig mer vanlig blant norsk ungdom.

– Det er mye mer aktuelt å snakke om dette med barna sine i dag enn tidligere på grunn av tilgjengeligheten. Hva skal vi snakke med barna våre om, og hvordan skal vi videreføre det bibelske perspektivet på seksualitet, spør Alexis.

– Det er viktig at dette ikke blir et tabu-tema for fedre å ta opp med sønnene sine, svarer Ruben bekreftende på farens spørsmål.

– Tøft å skille seg ut

Ruben takker faren for at han hele veien har vært et godt forbilde for ham i oppveksten. Det har vært vanlig i familien å prate åpent og ærlig ut om ting. For ham er det naturlig å stå inne for det bibelske synet på seksualitet og samliv.

Det å være ungdom i dag er vanskelig. Alle sønner bør ha en slik far. Det har betydd utrolig mye for meg at han har valgt å bruke mye tid på meg i oppveksten, sier Ruben.

Hvordan er det å skille seg så tydelig ut blant ungdom der seksuell selvskryt og krenkelser er vanlig?

– Man møter mye motstand og føler seg ofte alene. 

Han tror også det er lettere å være et godt forbilde for andre dersom man står tydelig for det selv. Han har også en kjæreste, og de to er enige om at sex tilhører ekteskapet.

– Jeg tenker at Gud har satt sine rammer for en grunn, sier Ruben.

– Hvordan er det å stå på scenen sammen sin far og snakke om pornografi?

– Det er veldig kult. Det er et såpass viktig tema at det gjør jeg gjerne, sier Ruben.

Pornoens konsekvenser

Posisjonen om å snakke sant om pornografiens virkninger og konsekvenser, er ledig i Norge, mener Alexis Lundh. Det er en posisjon han ønsker å ta. I forrige uke var han også på Greveskogen videregående skole i Vestfold for å snakke om temaet som ren kunnskapsformidling.

– Jeg har en forventning om at tematikken vi bygger mye kompetanse om, vil bli etterspurt da vi som samfunn har store utfordringer knyttet til bevisst mediebruk og seksualitet.

Han mener den nye rapporten om seksuelle krenkelser blant ungdom viser at unge etterspør tydelige grenser, rammer og voksne som tør å prate om dette.

– Jeg skulle gjerne sett flere ledere og voksne som tar et større ansvar ovenfor den kommende generasjonen, sier han.

Ruben er enig med faren sin om dette.

– Mange barn lærer ikke om hva som er greit og ikke greit å si. Det starter gjerne med språkbruken, og man kaller hverandre for stygge ting allerede i 3. og 4. klasse, sier Ruben.

Tok med seg sønnen

Blant de fremmøtte denne fredagskvelden var Morten Reindal som kom med sin 13-år gamle sønn Mathias Reindal.

– Jeg var litt usikker på om Mathias var for ung for denne settingen, men nå syntes jeg overhodet ikke det. Undersøkelsen fra Barneombudet viser jo at det starter kanskje enda tidligere, sier Morten Reindal.

Han mener ungdom i dag blir bombardert med så mye lett tilgjengelig pornografi sammenlignet med hva som var tilfellet da han var ung.

– Det finnes i dag lite god og sann undervisning i skolene. Når det kommer ting som dette, så syntes jeg det er viktig at Mathias får høre noen som står for et annet synspunkt, sier Morten Reindal.

Mathias selv syntes det var flott at faren inviterte ham med på denne guttekvelden.

– Jeg syntes dette var spennende. Jeg kjenner meg igjen i mye av det som ble sagt her, sier Mathias. KPK

SELVBILDE: I møte med unge ønsker Alexis Lundh å få dem til å reflektere. Foto: Brit Rønningen

Speiler barn og unge

Når Alexis Lundh møter barn og unge, utfordrer han dem gjerne på deres nettbruk.

En gang så Alexis Lundh noen episoder av den amerikanske tv-serien «Modern Family» sammen med sin tenåringssønn. Serien handler om en familie hvor det er dine, mine og våre barn.

‒ Etterpå spurte jeg ham om hva han tenkte om familie og hva som var en god familie for ham, og vi snakket om det. Det som var interessant, var at det han ønsket av en familie, var noe annet enn det bildet av familie som vi får presentert i «Modern Family». Hvorfor liker han serien når den står for andre verdier enn det han selv ønsker å stå for? Gjennom den samtalen fikk jeg være med på å speile min sønn, forteller Lundh til Sambåndet.

Nettbruk
Som leder for Helt fri og Ungdom & Medier i Tro & Medier jobber Lundh med barn og unges nettbruk, og han møter mange unge i jobben. Da han i januar i år holdt foredrag på en temakveld i forsamlingen i Betlehem i Bergen, ble han spurt av Sambåndet om det var noe som overrasket ham i arbeidet med barn og unges nettbruk. Da var svaret at han var overrasket over hvor mange barn og unge som ser på porno.

Knalltøft
‒ Det er knalltøft å være barn og ungdom og få tilsendt nakenbilder eller bli spurt om nudes (engelsk for nakenbilder, red.anm.).

Som en motvekt har Lundh tro på det å utfordre og speile barn og unge, og at det er viktig at unge har trygge voksne rundt seg som tar den oppgaven. I møte med ungdom forsøker han å få dem til å reflektere over hva slags verdier som ligger bak for eksempel å filme og sende nakenbilder.

‒ Vi voksne må hjelpe de unge til å definere grenser, slår Lundh fast.

Nakenbilder
Som eksempel nevner han en ung jente som fortalte ham at hun blir spurt om nakenbilder.

‒ Jeg spurte henne om hun har sendt nakenbilder. «Ja, det har jeg», svarte hun. «Hva føler du når du gjør det», spurte jeg. «Skam. Jeg har egentlig ikke lyst», sa hun. Hun kjente seg uverdig. «Det er under din verdighet å sende nakenbilder», sa jeg og viste henne en alternativ måte å se på seg selv og nakenbilder.

Hore
Et annet eksempel han kommer med, er jenta som gikk rundt og kalte seg hore.

‒ Hun sa: «’Hore’, det er mitt varemerke. Jeg er hore». Jeg utfordret henne og spurte om hun visste hva en hore er og om hun selger sex. Hun solgte ikke sex, og jeg spurte hvorfor hun da kalte seg hore. «Jeg er horete når jeg er frampå, og jeg er ofte frampå», svarte hun. «Så ikke kall deg hore, for du er ikke hore», kunne jeg si, og gi henne hjelp til å se på seg selv på en annen måte.

Gudsbilde
I sine samtaler med unge ønsker Lundh å formidle at de er verdifulle og elsket av Gud.

‒ Barn og unge trenger ubetinget kjærlighet. Vi voksne må modellere kjærligheten. Som far setter jeg føringer for mine barns gudsbilde. Hvilket gudsbilde gir vi våre barn? Er det bildet av en krevende Gud? Eller bildet av en fjern Gud, eller uinteressert Gud, en sviktende Gud eller en urettferdig og dømmende Gud? Jeg ønsker som far å gi mine barn et bilde av Gud som en kjærlighetens Gud, sier Alexis Lundh.

Les også fra tidligere i uken: Barns nettbruk – de foresattes problem.

Alexis Lundh har undersøkt verdigrunnlaget for det som vises på nettet og i pornografien. Alle foto: Brit Rønningen

Barns nettbruk – de foresattes problem

Elsk dine barn og snakk identitet inn i dem, så de får vite hvem de er, som en kontrast til det porno forteller. Det er Alexis Lundhs råd til foreldre.

BERGEN: Det er tirsdag 16. januar, og Alexis Lundh som jobber i Tro & Medier hvor han er leder for Helt fri og Ungdom & Medier, er i Betlehem i Bergen for å holde innlegg om hvordan snakke med barn om nettbruk og porno. Barne- og familieleder Marta Lomheim i Betlehem er initiativtaker til denne temakvelden.

‒ Jeg har vært på seminar med Alexis Lundh to ganger, og jeg tenkte at dette er viktig, og at vi måtte få han til en kveld i Betlehem. Han åpner øynene for hva som skjer når det gjelder barns nettbruk, forteller Lomheim til sambåndet.no.

Læringsarena
Ifølge Lundh får barn tilgang til porno når de får mobiltelefon, noe de gjerne får i åtte-niårsalderen.

‒ De får tilgang til porno fordi venner deler bilder, sier Lundh.

For å få frem at møtet med porno starter tidlig, viser han en syvårings søkerhistorikk på nettet. «Ekle bilder» «jenter sine tiser» og «bilder av nakne folk» er blant søkerordene. Som eksempel på hva som foregår i ungdomsmiljøer nevner han grov humor, forespørsel om «send meg nudes», nakenbilder på nett og mobil og saken om en sekstenåring som er dømt for ulovlig filming av kjæresten.

‒ De er i ferd med å flytte grenser. Hvor har de det fra, spør Lundh og peker på porno og på seksualundervisningen.

‒ Porno er en læringsarena, den er visuell, repeterende, den er der hele tiden, og den er belønnende, og belønningen er orgasme. Den kobler hjernen og hjertet, følelsene våre, og er skadelig for barn. Hjerneforskere har funnet at en trettenårings hjerne ikke har forutsetning for å skjønne de langsiktige følgene av at han i dag klikker og ser på porno. Og hva slags seksualundervisning er det vi gir de unge? En ting som synes å gå igjen, er at hvis det bare er godt for meg, og den andre er med på det, så er det greit.

Alexis Lundh med boken «Klikk her, Thomas!» som Helt fri og Ungdom & Medier har gitt ut som en hjelp til foreldre til å snakke med barn og unge om nettbruk og porno.

Stort omfang
‒ Er det noe som har overrasket deg i arbeidet med barn og unges nettbruk og bruk av porno?

‒ Jeg er blitt overrasket over omfanget, hvor mange barn og unge som ser på porno.

‒ Hvorfor tror du det er så utbredt?

‒ Grunnen til det er at ting sprer seg lett med internett. Og seksualitet er spennende. Det handler blant annet om begjær. Vi blir koblet til begjær på ulike områder som pornografi, seksualitet, utforskning og erotikk.

Lundh har også undersøkt verdigrunnlaget for det som vises på nettet og i pornografien og hvilke holdninger og grunnverdier som blir formidlet.

‒ Det er mye som er løgnbasert, og to løgner er ganske utbredt. Den ene løgnen sier at å være uenig betyr å hate, den andre sier at det å være enig betyr å elske. Men man kan selvfølgelig elske dem man er uenig med. Når det gjelder verdier og troen, har vi to valg. Vi kan la verdier påvirke troen, eller vi kan la troen påvirke verdiene.

Identitet
For Lundh er det avgjørende å finne svar på hvem som eier problemet med barn og unges nettbruk og bruk av porno.

‒ Er det skolen? Foreldre? Grunnleggende er det de foresatte som eier problemet. Som voksne står vi midt opp i det, i og med at vi eier problemet, og vi må ta ansvar.

Til foreldre og andre som lurer på hvordan de skal snakke med barn og unge om nettbruk og porno, har Lundhs følgende råd:

‒ Vi snakker om store, dype ting, blant annet identitet. Snakk inn identitet i unge mennesker. Vi kan ikke gjøre nok av det. Begynn med å fortelle barn og unge hvem de er. De er skapt i Guds bilde, men de vet ikke det. I Salme 139 står det «For jeg har skapt ditt indre og vevd deg i din mors liv. Du er skapt på underfullt og skremmende vis.» Kirkens rolle er å legge til rette for det underfulle. Og avgjørende for identitet er nåde. Nåde er en handling, det at du tar en beslutning og vender om for å få beskyttelse og helbredelse. Selv om du faller og svikter igjen, vend om en gang til. For kjærligheten er tålmodig. Bønn og medvandring er andre ting som vi kan gjøre.

Skam
Lundh fortsetter med å ta opp skam i forbindelse med nettbruk og porno.

‒ Skam er noe som skjer i det skjulte. Psykiateren Finn Skårderud har definert skam som møtet med egen uverdighet. Man er uverdig til å leve i frihet. Man er uverdig til å leve åpent. Man er uverdig til å bli elsket. Unge trenger voksenpersoner som de har tillit til og som de kan snakke med om skammen. Det er forskjell på hvordan Gud møter skammen og hvordan verden møter skammen. Den samaritanske kvinnen ved brønnen ble møtt med nåde og løftet opp, og det samme ble kong David. Hva ser Gud i deg? Han ser det underfulle og sterke. Vi er ikke laget for skam. Du er laget for noe større, sier han og legger til:

‒ Jeg har fulgt skamreisen til flere som har fortalt om skammen sin og hvordan de ble fri for skammen når de løftet den frem. Sårbarhet er vårt beste måleinstrument på mot. Det er mot å snakke om egen skam.

Kjærlighet
Som en kontrast til porno trekker Lundh frem kjærlighet.

‒ Vi må ha kjærlighet. Hva er kjærlighet? Barn og unge skjønner dette med kjærlighet. Vi er laget for det. Som voksne modellerer vi ting, som kjærlighet, og er modeller for kjærlighet. Egenskaper ved kjærligheten er blant annet at den er tålmodig. Det kan være godt å høre for mange i dag – når alt skal gå så fort. Jeg vil klamre meg fast til at kjærligheten er tålmodig. Og kjærligheten krenker ikke. Nakenbilder på nett og mobil er en krenkelse av kjærligheten. I porno dreier det seg som om tilfredsstillelse av mitt begjær. Men kjærligheten søker ikke sitt eget.

Symptom
En av deltakerne, Runar Mulelid, kommer med en utfordring til voksne.

‒ Det er påfallende at de som spør etter og sprer nakenbilder, selv ikke synes det er greit om de hadde opplevd at andre hadde gjort det mot dem, og de skammer seg. Men porno er ikke problemet. Porno er et symptom på manglende voksenkontakt, manglende kjærlighet, og at de unge må finne grensene selv. Vi eier problemet. Vi voksne må sette grenser og spørre hva vi vil formidle av nærhet og kjærlighet til barna? Nå er kanskje foreldre flinke til å kjøre barna til aktiviteter, men dårlig til å skape god relasjon til barna.

Forsvar
En annen deltaker, Bjørn Heradstveit, er på temakvelden blant annet fordi det er en litt ukjent verden for ham.

‒ Vi prøver å følge med utviklingen og hva som skjer.  Det er viktig med gode verdier, og det er viktig å kunne snakke om ting. Men dette er vanskelig å snakke om, for det skjer i det skjult, sier Heradstveit.

Lundh viser reklamefilmen for Forsvaret som slutter med teksten «For alt vi har og alt vi er.»

‒ Forsvarets jobb er å forsvare grensene. Hva er verdt å ta vare på og forsvare, spør Lundh og svarer:

‒ Kjærligheten og nåden. Der kan du kan komme med ting andre har gjort mot deg, ting du har gjort mot deg selv og ting du har gjort mot andre. Ungdom som har gått over egne grenser, trenger å få mulighet til å bekjenne og få tilgivelse og nåde. Søk det som bygger opp, i stedet for det som bryter ned. Jeg ønsker å se en ung generasjon som tar grep om livet sitt, som lever i frihet.

Snakkar med unge om porno

– Få snakkar sant om porno, seier Alexis Lundh som heldt seminar om porno på KRIK sin Explore-festival.

I 2017 har Alexis Lundh frå Tro & Medier undervist om porno i mange kristne samanhengar. På nyttårsfestivalen til KRIK (Kristen idrettskontakt), Explore, tok han pornopraten med dei rundt 1200 deltakarane der. Festivalen starta 28. desember og blir avslutta i dag.

HELT FRI: Alexis Lundh er leder for HeltFri.net, et arbeid innen Tro & Medier. Foto: Kjetil Fyllingen

– Få snakkar sant om porno, og ein manglar kunnskap om skadeverknader, seier Lundh som er leiar for HeltFri.net som er eit arbeid i Tro & Medier.

Les òg: Snakker annerledes om rus og seksualitet.

Lundh har opparbeidd seg stor kompetanse innanfor pornografi og kva for skadeverknader det har. Han opplever at det vert tagt for mykje om dette temaet i kristne samanhengar.

– Pornografi og seksualitet er noko vaksengenerasjonen i dag slit med å prata om. Det har vi alltid gjort som kristne. Det handlar ofte om kunnskapsmangel, frykt og skam i eige liv, seier han.

Les òg: Gir ut barnebok om pornografi.

Om kjærleik

Generalsekretær i KRIK, Erling Ekroll, seier ungdomane på Explore sjølvsagt òg fekk høyra om Jesus.

– Samstundes ynskjer vi å ta eit større ansvar rundt den kvardagen ungdomane lever i, der det er eit veldig stort press på kropp og seksualitet. Vi ynskjer å gje støtte og rettleiing om korleis dei rettar seg til pornografi, seier han.

Barn og unge i dag veks opp med eit enormt tilgjenge til pornografi.

– Dette dannar eit grunnlag og er ein læringsplattform for det som har med seksualitet å gjera. Det er jo løgn, og kjærleiken vert utelate, seier Lundh.

Han er oppteken av at seminaret, som han heldt for første gong under Get Focused-festivalen i haust, skal løfta ungdomane og ikkje trykkja dei ned.

– Her er det mykje å ta tak i. Eg set ord på kva kjærleik er og kva for eigenskapar kjærleik har, og så noko om pornografi og korleis han påverkar oss både som individ og i samfunnet, fortel Lundh som vil vera tydeleg på kor destruktiv pornografien er.

– Eg forankrar dette i forsking frå veldig anerkjende universitet som ofte døljast i denne debatten. Her er det enorm mangel på kunnskap blant både leger og sexologar. Vi finn særs bra dokumentasjon på at pornografi er skadeleg for samfunnet og einskildindivid.

ENORM TILGANG: Gjennom internett har dagens ungdom enkel tilgang til pornografi. – Pornografien er jo løgn og kjærligheten blir utelatt, sier Alexis Lundh i Tro & Medier. ILLUSTRASJONSFOTO: KPK

– Sjukt relevant

Etter pornoseminaret på Get Focused i haust fekk Tro & Medier mange tilbakemeldingar frå deltakarane.

– Seminaret var sjukt relevant! Det er eit utruleg viktig og relevant tema som mange ikkje tør eller vil snakka om blant ungdom, skreiv ei 17 år gammal jente i evalueringa.

Fleire av ungdomane fortalde at seminaret hadde endra synet deira på ting.

– Dette seminaret har endra synet mitt på så mange ting, spesielt på pornografi, skreiv ein gut på 16 .

– Eg vil ikkje ha den dritten i livet mitt, noterte ein 13-årig gut.

Opne ungdomar

Sjølv om foreldregenerasjonen gjerne teier eller finn det vanskeleg å snakka om pornografi, opplever Lundh at ungdomane er mykje meir opne og har nesten ingen sperrer.

– Dei har behov for å snakka om dette. Dei treng å høyra vaksne som er uredde og tør å snakka sant om dette, seier han.

Lundh trur ungdomane treng nokre språklege knaggar for å snakka om pornografi og kjærleik.

– Kva er kjærleik? Jo, han snakkar sant, og han krenkjer ikkje. I dag lever vi i eit krenkingssamfunn med deling av nakenbilete og liknande på nett. Det er ein enorm krenking mot kjærleiken og det som skal skje mellom ein mann og ei kvinne, seier han.

HeltFri-leiaren håpar ungdomane på Explore vil sitja igjen med kunnskap.

– Dei kjem til å utfordrast på å ta eit standpunkt på kva dei vil fylla tankane og hjartet sitt med, og eg håpar at dei sit igjen med ei avgjerd om at dette er noko dei ynskjer å ta avstand frå. KPK