Innlegg

Mange vil bli bibellærer

– Vi er godt fornøyd med kandidatene som har søkt, sier rektor ved Bildøy bibelskole, Gunnar Ferstad.

Da søknadsfristen gikk ut fredag, talte søkerbunken ni søknader. I tillegg har skolen hatt muntlig kontakt med flere andre aktuelle kandidater til det ledige årsvikariatet som bibellærer på Bildøy.

Gode kandidater.
– Alle søkerne har spennende kvaliteter, og det er stort spenn og variasjon både i alder, formell kompetanse og realkompetanse, sier rektor Gunnar Ferstad, som forteller at både kvinner og menn befinner seg i søkerbunken.

Han er derfor optimistisk med tanke på den videre ansettelsesprosessen.

– Vi er fornøyd med responsen vi har fått, og vi er fornøyd med søkerne våre. Vi har et godt grunnlag, og nå starter jobben med å snakke grundigere med de 2-3 mest aktuelle kandidatene, sier han.

Lekmannslinje?
Skolen har i dag to mer eller mindre rene bibellærer-stillinger. Fra før er Kristoffer Norbye ansatt i vikariat for Morten Torsvik, som er i studiepermisjon, i den ene stillingen. Også stillingen som nå skal besettes, er et vikariat, denne gang for Edvard Foss som det kommende året skal inn i en forkynnerstilling i ImF sør.

– Tradisjonelt har man ofte ønsket en bredde i bibellærerstillingene, dvs at både teologisk kompetanse og en lekmannslinje er representert. Blir det viktig nå også?

– Vi har det med oss, men siden dette i første omgang er et vikariat, er ikke dette så viktig akkurat nå, sier Gunnar Ferstad.

God opplevelse.
– At såpass mange ønsker å arbeide som bibellærer på Bildøy; hvordan kjennes det for deg som rektor?

– Det kjennes veldig greit og er på mange måter svært tilfredsstillende, men like viktig som antallet, er begrunnelsen for at de ønsker seg hit. De gir alle uttrykk for tanker og drømmer for hva de har lyst til å utrette som bibellærer for unge mennesker, sier Gunnar Ferstad, som regner med å ha ny kandidat på plass i god tid før neste styremøte i midten av april.

 

 

Ny bibellærer ansatt

Kristoffer Norbye (forsidebildet) blir vikar for Morten Torsvik på Bildøy bibelskole de to neste skoleårene. Nytt ansikt blir det også på Krik (Kristen Idrettskontakt).

Det ble klart i formiddag, opplyser påtroppende rektor Gunnar Ferstad til sambåndet.no. Norbye er 27 år og kommer fra Lavangen i Troms, om lag tre timers kjøring fra Tromsø.

– Kjenner skolen

– Navnet hans kom opp tidlig i prosessen, og vi har hatt gode samtaler med ham, forteller Ferstad.

Norbye har tidligere vært student på Bildøy og hatt lærerpraksis der i forbindelse med utdanningen sin. Mandag leverer han masteroppgave i teologi og misjon ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

– Norbye kjenner skolen vår, og så er han en allsidig kar som jeg tror liker internatlivet. Han har flere strenger å spille på i et ungdomsmiljø. Så er han i tillegg godt rustet faglig sett, også når det gjelder de fagene vi var ute etter kompetanse innenfor. Han har en bredde, som var noe av det vi så etter, sier Ferstad.

Les også: I kø for å jobbe på Bildøy

Tre g-er

Selv kjenner Kristoffer Norbye både på glede og alvor over å ha blitt spurt om å gå inn i denne oppgaven.

– Det skaper både menneskefrykt og gudsfrykt hos meg, sier Norbye – men legger til i en litt mer uhøydtidelig tone på telefon fra Fjellhaug:

– Jeg har forventninger om å oppleve tre ord på -g: Gøy, God og Gud.

I masteroppgaven sin skriver han for øvrig om Jesu åk ut fra Matt 11,28, et åk som også skal gi hvile.

Morten Torsvik, som Krstoffer Norbye skal vikariere for, skal ut i to års studiepermisjon fra høsten. Planen er å ta mastergrad i verdibasert ledelse.

Ny Krik-lærer

Samtidig er det klart at Maria Aarrestad blir ny Krik-lærer (Kristen idrettskontakt), i vikariat for Trond Tyssøy som skal ha permisjon. Bildøy bibelskole melder på sin nettside at hun er en aktiv dame med god kjennskap til Krik, og at hun har har ledererfaring og lærerutdanning med vekt på idrett. Maria er glad i variert idrett og friluftsliv, men hun er spesielt glad i aktiviteter som snowboard, volleyball, klatring og kajakkpadling.

– Krik kombinerer noe av det kjekkeste jeg vet om, med både idrett, friluftsliv og Jesus. Jeg gleder meg til et år med utfordringer, spenning og gleder både åndelig og fysisk, sier Maria Aarrestad.

I kø for å jobbe på Bildøy

– Vi er utrolig takknemlige for at så mange kompetente og flotte folk tenker at det er stas å være lærer på Bildøy, sier rektor Aud Karin K. Ringvoll.

Dagen før søknadsfristen går ut, har Bidløy-rektoren et luksusproblem. Søkerne til den ledige bibellærestillingen, er flere, og gode.

– Det er nesten slik at vi godt kunne tenkt oss å hatt ledig stilling til flere enn én, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Hun understreker samtidig at ingen er ansatt og aktuelle kandidater skal i gjennom en ansettelsesprosess før de evt tilbys en jobb. Det er derfor fortsatt mulig å levere søknad.

– Men da skal det være gode folk, sier hun med et smil.

Teologisk kompetanse
Den ledige stillingen på bibelskolen er et vikariat for Morten Torsvik som har søkt permisjon. Torsvik er utdannet teolog og det er grunnen til at skolen har presisert «teologisk kompetanse» i stillingsteksten.

– I nedbemanningsprosessen i fjor, ble vi noe svekket på denne typen kompetanse. Når vi nå søker vikar, har vi vært obs på å ivareta dette, sier styreleder Knut Fr. Sørheim, som understreker at det ikke nødvendigvis er teologisk embetseksamen som ligger i kravet.

– Nei, en slik kompetanse kan være mangfoldig, men vi ønsker en person med formell utdannelse. I tillegg vil selvsagt de personlige kvalifikasjonene være viktige, sier han.

– Hva med kjønn? Kan en kvinne som er ordinert som prest, også være aktuell?

– Den problemstillingen har vi faktisk ikke diskutert i styret, så her vil jeg si at vi er åpen for alle kandidater i utgangspunktet, sier Sørheim.

Dobbelt løp
Stillingen er en heltidsstilling og ledig fra 1. august. Oppgavene er undervisning i blant annet bibelfag, apologetikk og etikk. Sosialpedagogisk arbeid med hovedvekt på samtaler, oppfølging og tilsyn, følger også med. Det gjør også profileringsarbeid for skolen og noe reisevirksomhet.

Knut Fr. Sørheim forteller at skolen kjører et dobbelt løp for å finne den rette kandidaten. I tillegg til utlysningen har de også kontaktet aktuelle kandidater med oppfordring om å søke.

– Men her ønsker jeg naturlig nok ikke å nevne navn, sier avtroppende styreformann.

Navn nevner heller ikke rektor Ringvoll. Hun er bare takknemlig for at søkerne er gode.

– Men det må jo bety at mange har fått med seg at dette er verdens beste arbeidsplass, sier hun lurt.