Tag Archive for: Bildøy bibelsole

STAB: Det er denne staben som skal ta imot studentene til høsten. Gunnar Ferstad, nummer fire fra venstre, avløses som rektor av Andreas Evensen, helt til høyre. FOTO: PETTER OLSEN

Høyeste student-tall på ti år

103 søkere har takket ja til plass på Bildøy bibelskole neste skoleår, og skolen har 10% økning i søkertall i forhold til i fjor. Det er det høyeste studenttallet de siste ti årene.

Vi heiser flagget til topps for dette, sier avtroppende rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy bibelskole om skolens søkertall og antallet søkere som har takket ja til skoleplass.

Tallene viser at søkertallene for skolen har gått opp med 10% i forhold til i fjor, og at 103 søkere har takket ja til skoleplass skoleåret 2022-2023. Søkerne fordeler seg på linjene slik at 20 har søkt Credolinjen, som betyr at den er full, 40 har søkt Krik-linjen, som også er fulltegnet, 11 har søkt lovsanglinjen, 14 har søkt internasjonal linje, og der er det plass til én til, 18 har søkt tjeneste, som kan ta maks 25 studenter.

Markedsføring
– Er det første gang dere har over 100 studenter?

Vi har hatt noen få år hvor det har vært over 100. Dette er det høyeste studenttallet de siste ti årene.

– Basert på erfaring, hvor mange antar dere møter opp av disse 103 søkerne?

Erfaringen varierer veldig. Vi kan ikke si noe sikkert om det. Erfaringen er imidlertid at ikke alle som har takket ja, møter opp, men det kan være at alle holder plassen.

– Hvorfor tror du at dere har en økning i søkertall og antall som takker ja til plassen?

Jeg tror at økningen i søkertall primært har med god markedsføring og tett oppfølging av søkere over tid å gjøre, kombinert med at vi sender ut fornøyde studenter fra skolen, sier Ferstad.

Kapasitet
– Hvordan er det med Bildøys kapasitet til å ta imot så mange studenter?

Det er mange som må bo på dobbeltrom. Vi må også bruke en personalbolig som vi normalt bruker til utleie. Når det gjelder staben, blir det ingen endring i der. Det kan selvfølgelig også by på noen utfordringer, og det gjelder logistikken på hyblene og avvikling av måltidene. Kapasiteten er helt på grensen når alle skal samles, forteller Gunnar Ferstad og føyer til:

Først og fremst er det bare kjempegledelig at så mange vil gå på Bildøy. Vi er klare for å ta imot disse studentene på åpningsfesten 20. august.

ANSATT: Christian Lilleheim blir ny bibellærer på Bildøy Bibelskole etter Morten Torsvik og Gunnstein Nes. FOTO: BÅRD BØE

Fra Salem til Bildøy

Christian Lilleheim blir fra 1. august i ny bibellærer på Bildøy Bibelskole. Han kommer fra stillingen som hovedpastor i Salem misjonskirke NLM Bergen.

‘- En slik stilling som dette har jeg drømt som siden jeg selv gikk på bibelskole som 19-åring, sier Christian Lilleheim til sambåndet.no.

Lilleheim er 35 år gammel, gift og bosatt på Straume i Øygarden kommune vest for Bergen. Han er opprinnelig fra Rogaland og kaller egentlig Rennesøy i Ryfylke for «hjemme». Samtidig har «hjemme» vært oppvekst som barn av misjonærene Anders og Linda i Tanzania, der han tilbrakte 9 år, noen av dem på internatskole i Kenya.

Lilleheim er utdannet teolog fra Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Menighetsfakultetet (MF). Han har arbeids- og tjenesteerfaring både som volontør ved Caspari Center i Jerusalem (Den Norske Israelsmisjon), ungdomsprest i Fjell kirke og fra 2013 som ansatt i Salem Misjonskirke NLM Bergen. Her har han fungert som ungdomsleder og de siste årene som menighetens hovedpastor.

– Gode forutsetninger

– Den ferske bibellæreren er med sin bakgrunn og erfaring plantet midt i vår organisasjons- og bedehuskultur og deler vårt ståsted både i verdier og bibelspørsmål. Gjennom sin utdannelse og erfaring med bibelundervisning har Lilleheim gode forutsetninger for å gå inn i en bibellærestilling på Bildøy, uttaler rektor Gunnar Ferstad i en pressemelding fra Bildøy Bibelskole.

– Vi vet også at Lilleheim er en fin formidler som blant annet kjennetegnes på variert og livsnær forkynnelse.  Han er nysgjerrig og sulten på å utvide fagområder innen teologien og kristentroen, en egenskap som vil komme godt med på Bildøy, fortsetter Ferstad.

Selv sier 35-åringen at han valgte masterstudie på MF, for der fikk han fordype seg i bare bibelfag. Gjennom pastorjobben i Salem har han blant annet brukt mye tid på gjennomgang av enkeltskrifter i Bibelen, noe som i fremtiden vil komme unge studenter til gode.

21 søkere

Styreleder ved skolen, Edvard Thormodsæter, sier at styret er godt fornøyd med at så mange som 21 personer søkte på stillingen, og at det var et godt utvalg aktuelle kandidater.

– Det viser at skolen er i en god utvikling hvor vi både opplever et stabilt høyt studenttall og bekreftes som et flott sted å ha sitt arbeid, sier Thormodsæter.

Styrelederen forteller at de hadde fire kandidater inne til intervju før styret besluttet å tilby Lilleheim stillingen.

– Komplementer

– Vi hadde flere godt kvalifiserte kandidater, så når valget til slutt landet på Lilleheim, var det ut fra en helhetsvurdering av kompetanse og erfaring, samt at vi vurderer at han best vil komplementere den øvrige pedagogiske staben ved skolen. Vi vektla blant annet også hans erfaring som menighetsleder i en velfungerende menighet i en av landets største byer, utdyper Edvard Thormodsæter.

Christian Lilleheim sier til sambåndet.no at han søkte på stillingen på vanlig måte.

– Det tok litt tid før jeg sendte søknaden, for det måtte modnes, forteller Lilleheim.

Nådegave

I 2004 gikk han på Fjellhaug Bibelskole i Oslo, og det var da drømmen vokste fram om om selv en gang å bli bibelskolelærer.

– Jeg tror at det å undervise er en nådegave jeg har, sier Lilleheim

Likevel forteller han om et svært vanskelig valg. Han er glad i jobben som pastor i Salem misjonskirke og velger å si at han har fått ny jobb i stedet for at han slutter i Salem.

– Jeg hadde egentlig lagt drømmen om bibelskolelærer på is og tenkte at det fikk komme i tidens fylde. Men ordet «bibellærer» i stillingsannonsen var nok det som fikk meg til å søke. Jeg tror det er dette jeg er utrustet til, sier Lilleheim.

Teolog

I aprilnummeret av Sambåndet reflektere rektor Gunnar Ferstad og Njål Skrunes fra Bergens Indremisjon rundt nødvendigheten av å ha teologisk utdanning eller kompetanse i det som tradisjonelt har vært lekmannsbevegelsen ImF. Selv har Christian Lilleheim mastergrad i teologi.

– I ImF har en bibelkyndig skomaker like stor autoritet på talerstolen som en utdannet teolog. Hva tenker du, fra ditt ståsted, om balansen mellom lek og lærd i organisasjonene?  

– Når jeg hører en tale, er det sjelden jeg tenker på hvilken utdanning taleren har. I sammenhenger som våre, må nådegaver få en liten forrang, sammen med personlig egnethet og kristen karakter. Det må vi holde fast på, og jeg håper det var dette styret la vekt på da de tilbød meg jobben. Samtidig kan det, i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, være behov for formell utdanning i tillegg, sier Lilleheim.

Organisasjon

– Du har utdanning og menighetstilknytning innenfor NLM. Hva tenker du om at du nå ansettes i det som på mange måter er ImFs høyborg?

– Under hele oppveksten ble vi opplært til at det er Guds rike som er det store bildet, mens organisasjonene er det lille. Mange ting er felles mellom NLM og ImF, og så kommer jeg nok også til å lære litt nytt om ImF, sier Lilleheim.

Menighetstilknytningen til Lilleheim og familien hans kommer uansett fortsatt til å være Salem misjonskirke i Bergen.

– Vi vil tjene forsamlingen som frivillige. Det er vår familie, understreker Lilleheim.

Gratulasjoner

Stab og styre er orientert om at han har fått ny jobb, og samtidig med at denne artikkelen publiseres onsdag kl. 12, går det ut en medlemsmail til resten av forsamlingen.

– Fra stab og styre har jeg fått gratulasjoner og forståelse for at jeg har lyst til å prøve dette. Heldigvis er det også noen som har sagt at «det blir synd for Salem». For det har virkelig vært en vanskelig avgjørelse å ta, sier Lilleheim. 

Og til alle som måtte lure: Ole Lilleheim i Åpne Dører er Christian Lilleheims onkel – «og enegget tvilling med min far», som Christian Lilleheim selv utdyper.

– Vi gleder oss over å ønske Christian Lilleheim velkommen inn i stillingen på Bildøy. Samtidig ønsker vi at venner av skolen omslutter han og familien med takk og forbønn, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

TAP: Molde folkehøgskole og andre av ImFs internatskoler taper inntekter på grunn av redusert sommerdrift. FOTO: ImF Media arkiv

Taper penger på avlyste sommerarrangement

Koronakrisen gjør at sommerdriften for internatskoler faller helt eller delvis bort. Skolene kan tape flere millioner kroner i inntekter som følge av det.

‒ Heldigvis har vi økonomisk ryggrad til å klare å komme oss gjennom dette på en god måte, sier rektor Helge Kjøll ved Molde folkehøgskole til sambåndet.no med tanke på inntektstapet skolen vil få fordi årets sommerdrift faller bort på grunn av koronakrisen.

Kjøll regner med at det betyr et tap på rundt 1 million kr. I tillegg har skolen tapt 1,8 millioner kr i elevinnbetalinger siden skolen stengte den 12. mars. Samtidig har skolen fått 1 million kr i ekstrabevilgning fra staten som kompensasjon for tapte elevinntekter.

Avlyst
Folkehøgskolen Sørlandet
hadde 2400 overnattingsdøgn og en omsetning på 1,5 millioner kr i fjor.

‒ I år hadde vi enda flere bookinger og større arrangement. Det aller meste er avlyst, og vi sitter igjen med noen små arrangement og kanskje bare 200 overnattinger, forteller rektor Geir Reinertsen.

Det tradisjonsrike Bibelkurset er ett av arrangementene som er avlyst.

https://www.facebook.com/117786049078499/photos/a.333600030830432/621846322005800/?type=3&theater

Krisepakke
‒ Hva betyr dette tapet for dere?

‒ For skolen betyr det at den får et totalt tap som den må ta av egenkapitalen for å dekke. Det er penger vi selvfølgelig heller ville brukt på noe annet. Men jeg tror vi får en bedre sesong neste år, og det ser ut til at vi får fullt med elever til høsten, sier Geir Reinertsen.

I Molde fikk nedstengingen av skolen betydelige konsekvenser.

‒ Da vi måtte stengte ned skolen, så vi oss nødt til å utsette investeringsprosjekter for 2 millioner kr, sier Kjøll.

Folkehøgskolerådet og hovedorganisasjonen Virke jobber overfor myndighetene for å få en krisepakke for å dekke for tapt sommerdrift.

‒ Jeg håper vi får dekket noe av tapet, sier Kjøll.

Rektor Helge Kjøll ved Molde folkehøgskole FOTO: ImF Media arkiv

Elevrefusjon
Nordhordland folkehøgskole og Ålesund folkehøgskole er i samme situasjon.

‒ Alle folkehøgskolene avsluttet skoleåret 12. mars, og for oss vil det si at vi har tap med tanke på elevinnbetaling. Elevene har fått refundert utgifter for syv uker. Vi vil også tape inntekter for sommerdriften siden mange arrangementer blir avlyste, og vår cateringavdeling og en kursavdeling har også gått med tap. Det dreier seg i hvert fall om 2 millioner kr, sier rektor Jan Inge Wiig Andersen ved Nordhordland folkehøgskole.

Permitteringer
I fjor hadde Ålesund en stor omsetning og godt belegg på sommerhotelldriften sin.

‒ I år vil vi ha forsiktig drift ved å ta imot norske turister samtidig som vi klarer å forholde oss til smitteverntiltakene. Vi taper cirka 3 millioner kr i omsetning på utleie, catering og sommerdrift ‒ i tillegg til det elevene skal ha tilbake, forteller rektor Sven Wågen Sæther.

Noe av dette vil skolen klare å dekke på sparte utgifter og permitteringer.

‒ Vi er greit rustet til å takle det meste. Vi har justert målet for elevtall til høsten slik at vi har plass til å gjennomføre gode smitteverntiltak. Full skole til høsten vil da si 112 elever, og så mange tror vi vil møte opp 22. august.

Søkertallene er også gode for Nordhordland folkehøgskole.

‒ Hvis vi starter opp som normalt til høsten, er dette en bøyg vi skal kunne klare, for da har vi fullt belegg med elever, sier Wiig Andersen.

Bildøy Bibelskole
Økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole oppgir at bibelskolen kan regne med å få opp mot 900 000 kr i tapte inntekter på grunn av at den mister sommerdriften.

‒ Inntekter fra sommerarrangement betyr mye for oss, for det bidrar til drift, vedlikehold og oppussing, sier Myksvoll.

På grunn av permitteringer blir det lavere lønnsutgifter, og dermed blir det reelle tapet ifølge Myksvoll 400.000-500 000.

Videregående skoler
Rektor ved KVS Bygland, Hallvard Nessa, konstaterer at også de får reduserte inntekter.

‒ Det er ikke et veldig stort tap, men jeg kan ikke tallfeste det. Vi får inntekter i sommer siden bibel- og naturcampen kommer til å gå, sier Nessa.

sambåndet.no har også vært i kontakt med KVS Lyngdal. Der syntes rektor Ståle Andersen at det var for tidlig å si noe om hvilke tap skolen eventuelt får.

Framnes kristne vidaregåande skule  vil ifølge rektor Harald Voster tape flere millioner på grunn av avlyste sommerarrangement.

‒ Vi har ikke oversikt over situasjonen før til høsten, men det betyr at folk ikke har jobb og må permitteres, sier Harald Voster.