Innlegg

BRYNE: Anne Lovise Skailand er ansatt i Blå Kors Bryne, som har påtatt seg å drive den midlertidige butikken. FOTO: PETTER OLSEN

Saron tilbyr klær og et sted å møtes

Blå Kors Bryne, Bedehuskirken og Misjonskirken er gått sammen om å åpne pop up-butikk med gratis klær for flyktninger og innvandrere.

– Vi fikk en utfordring fra kommunen om vi kunne ta ansvar for et slikt prosjekt, sier Anne Lovise Skailand i Blå Kors Bryne, som Bedehuskirken og Misjonskirken på Bryne står bak, til sambåndet.no.

Torsdag 9. juni var åpningsdag for den nye pop up-butikken som holder til i et lagerrom på bedehuset Saron. «Pop up» betyr at det er en midlertidig butikk.

Ved hjelp av frivillighetssentralen og flyktningtjenesten i Time kommunen har de fått inn en del klær. Ifølge bedehuskirken.no trenger de også treningsklær og sko. Butikken vil være åpen på onsdager kl. 11-13 og torsdager 16-18. I juli vil den bare være åpen onsdager kl. 11-13, og i august vil den være åpen onsdager og torsdager som i juni.

Behov
– Planen er å holde det gående så lenge det er behov for det. Det skal også være en møteplass. Vi ønsker å lage litt miljø og gjøre det koselig å komme innom. Vi vil være åpent for alle som trenger det. Det begrenser seg ikke til ukrainske flyktninger. Her handler det om behov, fremholder Skailand.

Om den korte åpningstiden sier hun:

– Vi prøver oss frem og ser hvor stort behovet er, i stedet for å gape over for mye.

Hvordan var åpningsdagen?

– Det var 16-17 stykker som kom innom de to første dagene. Hele familier kom, forteller Skailand.

Samarbeid

Anita Morales Stokdal leder Frivillighetssentralen i Time kommune og har dette å si om tilbudet på Saron:

– Vi har et kjempegodt samarbeid med frivilligheten. Det var Saron som tilbød seg å ha pop up-butikken i sine lokaler. Under koronapandemien og krigen i Ukraina har vi sett at vi trenger å samarbeide med frivilligheten.

– Saron var absolutt positive. De vil gjerne være med og dekke behov, bekrefter Skailand, som er ansatt i Blå Kors Bryne.

Hva betyr pop up butikken for Saron og Blå Kors Bryne?

– Det er veldig spennende. Det er en god måte å være til stede der det trengs, og vi har et veldig bra samarbeid med kommunen, sier Anne Lovise Skailand.

FORENING: Bedehuskirkens styrerepresentant, Thomas Rake, t.v., og styreleder Trygve Netland orienterer om etableringen av Blå Kors Bryne (forsidebildet). På bildet over taler leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim. BEGGE FOTO: PETTER OLSEN

‘- Jesus var diakonal

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

BRYNE: – Vi tror det er viktig å bygge noe i denne byen for de som strever og trenger hjelp. Det sa Thomas Rake, styremedlem i Blå Kors Bryne og pastor i Bedehuskirken, ved åpningen av gudstjenesten på Saron, Bryne søndag formiddag.

Samlingen var felles for Misjonskirken Bryne og Bedehuskirken. Bakgrunnen er at etableringen av Blå Kors Bryne skjer i et samarbeid mellom disse to forsamlingene.

Initiativ fra Stavanger

Det hele startet da den etablerte foreningen Blå Kors Stavanger og omegn tok kontakt med Misjonskirken Bryne. Bedehuskirken ble raskt koblet på, og i januar 2018 startet en prosjektgruppe arbeidet med å etablere en ny selvstendig forening, tilsluttet Blå Kors Norge. Prosjektgruppen har hatt flere møter med Time kommune for å kartlegge hvilke behov som finnes. Mer om det senere.

Blå Kors Bryne ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund i juni i år. Trygve Netland fra Lye er styreformann, og ellers består styret av Thomas Rake, Inger Motland Urstad, Thorleif Bruseland og Alfred Maudal Paulsen. Foreningen har foreløpig 21 medlemmer. I Brønnøysundregistrene er virksomheten definert til å være «forebyggende arbeid blant barn og ungdom i Time kommune». Indremisjonsforbundet er organisasjonsmedlem i Blå Kors Norge.

– Ingen konflikt

Leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim (ja, han er sønn av nå avdøde Egil Solheim i duoen Egil og Arne), var taler på fellesgudstjenesten.

– Vi støter av og til på en tanke om at det skulle utgjøre en konflikt at en kristen menighet også driver med diakonalt arbeid. Det mener ikke vi, sa Solheim

Blå Kors-lederen viste til verset i Apg 10,38, hvor det heter at Jesus «gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen».

– Jesus var diakonal, fastslo Solheim, som også viste til Jesu ord i Matt 25,35-40, hvor Jesus sier at «alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg».

– Hjelpe de rundt oss

Blå Kors-lederen fra Kristiansand ga forsamlingen et innblikk i et omfattende og fruktbart arbeid som Blå Kors driver i Sørlandets hovedstad.

– Bryne er veldig heldig som nå blir en del av Blå Kors Norge. Og dere trenger ikke å finne opp kruttet selv. Det er bare å kopiere, sa Solheim og fortsatte:

– Det er fint å være i Afrika med et arbeid, og det er Blå Kors også, men det er fantastisk å kunne hjelpe de som er rundt oss.

Dialog med kommunen

Sambåndet skrev i april i år om det diakonale arbeidet i Bedehuskirken, et arbeid som nå altså skal drives innenfor rammene av Blå Kors Bryne. Foreløpig handler det om en utstyrssentral og en natteravnordning.

– Mye handler om at vi er i dialog med Time kommune. Vi må vite at det er behov for de tiltakene vi starter opp, sier Thomas Rake til sambåndet.no.

Rake kan fortelle at fire representanter for kommunen var med på et besøk hos Blå Kors i Kristiansand, og at de var imponert over det omfattende arbeidet.

Forening fra før

I mange år har det som i Brønnøysund er registrert som Blå Kors Kameratklubben, drevet møtevirksomhet på Saron på Bryne – og ofte samlet fullt hus. Virksomheten er definert som å «yte hjelp til alkoholmisbrukere», og kontaktperson er Torleif Pedersen.

– Organisatorisk er det ingen kobling mellom Blå Kors Bryne og Blå Kors Kameratklubben, og vi ser ingenting i veien for at begge kan drive, svarer Thomas Rake på spørsmål fra sambåndet.no.  

På gudstjenesten ble det samlet inn 25.800 kroner i kollekt til Blå Kors Bryne. I tillegg ble det gitt gaver på til sammen 65.000 kroner.