Innlegg

FARSUND: Brøvigs Minde barnehage ble åpnet i april 1972 i sveitservillaen til venstre. Dagens hovedbygg er fra 2014. FOTO: PETTER OLSEN

Skal utrede kjøp av barnehage

Farsund kommune skal nå få utført en tilstands- og verdivurdering av Brøvigs Minde barnehage før de tar stilling til tilbudet om å overta den fra ImF Sør.

I formannskapsmøtet torsdag formiddag ble det enstemmig vedtatt å bevilge 100.000 kroner til en tilstands- og verdivurdering av barnehagens lokaler og uteområder. Med oppstart i 1972 og dermed 50-årsjubileum i år, er Brøvigs Minde Farsunds lengst drevne barnehage. I 2014 flyttet barnehagen inn i nytt bygg.

Som sambåndet.no meldte om kvelden 18. august, har styret for barnehagen tatt kontakt med kommunen med spørsmål om overtakelse.

Økonomi

– Barnehagen og dens styre, har i lengre tid arbeidet aktivt for å bedre en anstrengt økonomi, uten at det har ført til forventede resultater. Færre barn, pensjonskostnader, gjeld og innstramminger i tilskuddsordninger har ført til at styret har kommet til denne beslutning, het det i en pressemelding fra ImF Sør.

I saksutredningen til formannskapet blir det opplyst at barnehagen over en toårsperiode har «arbeidet med ulike private aktører uten å lykkes med å finne en ny eier». Barnehagen var første gang i dialog med kommunen i juni 2020.

«Særstilling»

Saksbehandleren, rådgiver Karen Brox Tregde, skriver i utredningen at den misjonseide barnehagen er i «en særstilling» som «gir grunnlag for en mer inngående behovsvurdering knyttet til brukerne». Som sentrumsbarnehage er den nemlig lett tilgjengelig for personer bosatt i Farsund by som ikke har mulighet til å kjøre selv.

– Det er den eneste barnehagen i Farsund med gåavstand fra sentrum. Det er et positivt argument for overtakelse, bekrefter Tregde overfor sambåndet.no.

Når oversikten over vedlikeholds- og renoveringsbehovet er klart, vil saken bli lagt fram til realitetsbehandling.

– Vi legger opp til at det skal gå raskt, men jeg kan ikke nå si noe om når saken er klar til endelig behandling, sier rådgiver Karen Brox Tregde.

Les enda en nyhet fra ImF Sør torsdag 1. september: Torgeir Skrunes på vei tilbake som kretsleder.

FARSUND: Brøvigs Minde barnehage ligger høyt hevet i Sundeveien, like utenfor bykjernen. FOTO: PETTER OLSEN

Vil forhandle om salg av barnehage

Styret for misjonseide Brøvigs Minde barnehage har tatt kontakt med Farsund kommune med tanke på salg av barnehagen.

Publisert 18. august 2022 kl. 19.30.

Det går fram av en pressemelding fra ImF Sør, som eier og driver barnehagen. Ansatte og foreldre er orientert i eget møte.

Styret for Brøvigs Minde barnehage AS ønsker nå å få avklart om det er grunnlag for forhandlinger om mulig salg av bygningsmasse og barnehagedrift til Farsund kommune.

Økonomi

– Barnehagen og dens styre, har i lengre tid arbeidet aktivt for å bedre en anstrengt økonomi, uten at det har ført til forventede resultater. Færre barn, pensjonskostnader, gjeld  og innstramminger i tilskuddsordninger har ført til at styret har kommet til denne beslutning, heter det i pressemeldingen.

Tre avdelinger

Barnehagen ligger rett utenfor bykjernen i Farsund. De beskriver seg selv som «en flerkulturell, privat barnehage med kristen formålsparagraf».

Brøvigs Minde barnehage ble åpnet i april 1972. I april 2014 flyttet de inn i nytt bygg ved siden av det gamle. Barnehagen har tre avdelinger med plass til totalt 62 barn.