Tag Archive for: Brøvigs Minde barnehage

Farsund kommune redder misjonsbarnehage

OPPDATERT Kommunestyret i Farsund vedtok torsdag kveld å kjøpe Brøvigs Minde barnehage av ImF Sør for 10,88 millioner kroner.

Publisert 30. januar 2023. Oppdatert 02. februar 2023 kl. 19.23.

Vedtaket var enstemmig.

– Jeg er glad for at et nytt kapittel i Brøvigs Mindes barnehages historie nå er i ferd med å skrives, og det er jeg uendelig takknemlig for, sier styreleder i barnehagen og kretsleder for eieren Indremisjonsforbundet Sør​, Ragnar Ringvoll, til sambåndet.no torsdag 2. februar.

– Jeg ønsker Farsund kommune all lykke til med driften, legger han til.

– Lykkelig slutt

I kommunestyret var det bred oppslutning om kjøpet.

– Jeg mener at dette er det beste for alle parter, ikke minst for barna som går der og familiene deres. Jeg tror det kan bli en lykkelig slutt på usikkerheten som har vært, sa Jostein Kydland (KrF).

Livssynsnøytral

Varaordføreren hadde likevel et hjertesukk: – Dette betyr at enda en av de små, ideelle barnehagene forsvinner, og mangfoldet blir mindre.

For på spørsmål fra Ania Wormsen (SV) hadde kommundirektøren, Ståle Manneråk Kongsvik, da allerede bekreftet at barnehagen blir «livssynsnøytral» fra den datoen kommunen overtar.

– Det er selgeren innforstått med, la Kongsvik til.

For barnehagestyret og ImF Sør har det vært avgjørende å sikre videre drift av barnehagen.

Økte kostnader

Terje Andreassen (H) var opptatt av merkostnader. Kommunedirektøren opplyste at i tillegg til kjøpesummen på 10,88 millioner kroner, vil kommunens årlige driftsutgifter økte med ca. 500.000 og renteinntektene gå ned med ca. 300.000. Dette må det finnes inndekning for utover vedtatt budsjett for 2023.

– Det er også vurdert et oppgraderingsbehov tilsvarende 5 millioner kroner, sa kommunedirektøren.

Tilskudd

Høyrerepresentanten påpekte også at tilskuddet til private barnehager blir basert på den kommunale driften.

– Når kommunen nå går fra å drive to barnehager til å drive tre, vil det i seg selv føre til økning i årlige kostnader, spurte Andreassen.

Kommunedirektøren bekreftet at det kunne skje, men håpet at kommunen ville kunne Brøvigs Minde så effektivt at enhetskostnadene ikke ville øke.

Jostein Kydland repliserte at det vil være dyrere om kommunen må bygge en ny barnehage.

Prosessen

Helge Nesheim (Ap) uttrykte også glede over resultatet i saken.

– Selve prosessen i saken har derimot ikke vært så positiv. Jeg synes ikke det var greit den måten forhandlingene gikk på, sa Nesheim.

Oppgraderingskostnadene mente Ap-representanten at kunne vente til budsjettet for 2024.

– Barnehagen har vært driftet på lovlig vis, påpekte Nesheim.

SV fornøyd

Ania Wormsen (SV) hadde selv god erfaring med Brøvigs Minde barnehage.

– Alle fire ungene våre har gått der. Det har vært en fin barnehage med fantastiske ansatte og en møteplass. Lekeplassen har vært en stor verdi for miljøet rundt. Det er veldig fint at vi overtar barnehagen. Den er en liten perle som kommunen kan utvikle videre, sa Wormsen.

Vanse

Frp ba om et kort gruppemøte i løpet av debatten. Etterpå tok partiets representant Ingrid Williamsen ordet:

– Jeg er veldig glad at vi lander saken i dag. Dette er en barnehage Frp ønsker å overta fordi vi ikke ønsker å bygge en stor ny barnehage i Vanse. Det har vi fått forsikring om at ikke vil skje.

Bismak

I likhet med Helge Nesheim mente Ingrid Williamsen at det var knyttet en bismak til forhandlingsprosessen.

– Men det skal vi la ligge, konkluderte Frp-representanten.

Barnehagens styreleder, Ragnar Ringvoll, ønsket overfor sambåndet.no torsdag kveld 2. februar ikke å kommentere karakteristikkene av forhandlingsprosessen.

—-

30. januar bekreftet styrelederen for barnehagen og kretsleder for eieren ImF Sør, Ragnar Ringvoll, overfor sambåndet.no at partene var enige om en avtale.

– Vi ble enige seint torsdag kveld 26. november, sier Ringvoll.

Når sambåndet.no snakker med ham, sitter han i bilen på vei til et møte med de ansatte.

Kommunen

Torsdag 24. november i fjor gikk Farsund formannskap enstemmig inn for at kommunen skulle forhandle om kjøp av barnehagen. Kommunedirektøren hadde innstilt på å si nei. Det var ImF Sør som selv tok kontakt med kommunen etter at barnehagen i flere år har hatt økonomiske vansker.

To måneder og to dager etterpå kom altså styret for barnehagen og administrasjonen i Farsund kommune fram til enighet om en intensjonsavtale.

Ansatte

– Intensjonen er at kommunen overtar barnehagen 1. mars, opplyser Ringvoll.

Styrelederen bekrefter at det er snakk om en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte er sikret videre arbeid.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Ringvoll.

Gjeld

Ifølge sakspapirene til formannskapsmøtet 24. november har Brøvigs Minde barnehage en gjeld på ca. ni millioner kroner.

Salgsprisen som er nevnt i intensjonsavtalen, er på 10,88 millioner kroner.

– Ingen inngår en avtale med intensjon om tap, og det har heller ikke vi gjort, er Ragnar Ringvolls kommentar til summen.

Vilkår

Kommunal overtakelse og drift av barnehagen er ført opp på sakskartet til kommunestyremøtet 2. februar.

I tilbudsbrevet fra kommunen, som er vedlagt sakspapirene, framgår det at de 10,88 millioner kronene er «kjøpesum for eiendommen, gjeldsovertakelse knyttet til utestående feriepenger til ansatte og ettergivelse av forskuddsbetalt tilskudd».

Ragnar Ringvoll påpeker at det fortsatt gjenstår å skrive en endelig avtale. Om dette heter det følgende i tilbudsbrevet fra kommunen: «Det må inngås endelige avtaler for overdragelse av eiendommen og virksomheten basert på standard og markedsmessige vilkår for denne typen overdragelser. Det er ikke inngått noen bindende avtale mellom partene før slike endelige avtaler er godkjent av Kommunen v/kommunestyret og deretter signert av begge parter.»

FARSUND: Brøvigs Minde barnehage er den eldste barnehagen i Farsund og eies av ImF Sør. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Kommunen vil redde misjonseid barnehage

Mot kommunedirektørens innstilling gikk Farsund formannskap torsdag ettermiddag inn for å innlede forhandlinger om kjøp og overtakelse av Brøvigs Minde barnehage, som eies av ImF Sør.

Publisert kl. 15.04 24. november 2022. Oppdatert kl. 16.13. 

Formannskapet var enstemmig og samlet seg om et fellesforslag som opprinnelig ble satt fram av ordfører Arnt Abrahamsen (fellesliste Ap og KrF). Etter at forhandlingene med ImF Sør er gjennomført, skal saken tilbake til formannskapet for endelig avgjørelse.

– Takknemlig

Overfor sambåndet.no er styreleder for Brøvigs Minde barnehage AS, Ragnar Ringvoll, gjenkjennelig i sin reaksjon på vedtaket:

– For å være ærlig så har jeg nettopp grått en skvett. Jeg er så takknemlig på vegne av ansatte, foreldre og ikke minst barna. Det har vært mange som virkelig har stått på den siste tiden. De har hatt det usikkert en stund, så dette fortjener de, understreker Ringvoll og legger til:

– Så er jeg også takknemlig for politikerne som har fattet dette vedtaket.

Kommunedirektøren hadde innstilt på at Farsund kommune skulle takke nei til kjøp og overtakelse av Brøvigs Minde barnehage og i stedet starte planlegging av en ny kommunal barnehage i Vanse på Lista.

Økonomi

sambåndet.no meldte 18. august at styret for barnehagen hadde henvendt seg til kommunen med spørsmål om overtakelse. Bakgrunnen var en vanskelig økonomi blant annet på grunn av reduksjon i antall barn. I formannskapsmøtet 1. september ble det enstemmig vedtatt å bevilge 100.000 kroner til en tilstands- og verdivurdering av barnehagens lokaler og uteområder.

Med oppstart i 1972 og dermed 50-årsjubileum i år, er Brøvigs Minde Farsunds lengst drevne barnehage. I 2014 flyttet barnehagen inn i nytt bygg. Barnehagen er godkjent for 62 barn. Per 1. november har den 33 barn fordelt på tre avdelinger. Foruten styrer i hel stilling og renholder i halv, er det 11 ansatte fordelt på 9,4 årsverk.

Debatt

Da formannskapet startet behandlingen av saken kl. 14.40 torsdag, var det mange tilhørere til stede. Anette Gullestad Solsvik, som er kommunalsjef for oppvekst og kultur, fikk ordet til en kort orientering. Hun konstaterte at det var følelser knyttet til saken, men at kommunedirektøren måtte være tydelig på hva som er kommunens plikt og rolle. Det handlet om at det totalt sett er nok barnehageplasser (mer om kommunedirektørens innstilling lenger nede).

– Kommunen har ikke plikt til  kjøpe barnehagen, men det er mange gode argumenter som tilsier at det vil være lurt, innleder Jostein Alvestad Kydland (fellesliste Ap og KrF) debatten.

Varaordføreren viste til Brøvigs Mindes lange historie, og at et av byggene er relativt nytt.

Billigere

– Alternativet er å bygge nytt i Vanse, noe som vil koste mye. Vi vil da sitte igjen med et tomt bygg i Brøvigs Minde, noe som har et miljøaspekt ved seg. Eierne får trolig ikke solgt barnehagen til andre, og de er ute etter å dekke gjeld, ikke å tjene penger på salget. Vi vil få barnehagen billigere enn vi ville fått på det åpne markedet. Den er i drift, og det er barn i den allerede, påpekte Kydland.

Skulle barnehagen gå konkurs, fortsatte han, må barna flyttes på.

– Jeg tror vi som foreldre hadde synes at det ikke var så greit å flytte barna. Inntil 2003 var Brøvigs Minde også en delkommunal barnehage, og det ligger en forpliktelse i det. Den hjalp oss med plasser da vi trengte det, framholdt Kydland.

Annbjørg Nystøl Knudsen (fellesliste Ap og KrF) var enig med Jostein Alvestad Kydland. Hun la til at det er viktig med en sentrumsnær barnehage for dem som ikke har bil.

BRØVIGS MINDE: En rekke tilskuere hadde møtt fram da formannskapet i Farsund behandlet saken om den misjonseide barnehagen. FOTO: SKJERMBILDE

– Ikke behov i Vanse

– I Ap er vi kommet til at det er veldig viktig at vi har et godt tilbud til alle ungene. Vi ønsker å bygge i Vanse dersom det er behov, men det er det ikke per i dag. Vi har samlet kommet til at vi vil innlede forhandlinger med eierne av barnehagen om kommunal overtakelse og kjøp. Ikke for å pådra kommunen større utgifter, men vi ser det urimelige med tanke på barna som går der i dag og naturlig sokner til barnehagen, sa ordfører Arnt Abrahamsen.

Ingrid Merethe Williamsen (fellesliste H, V og Frp) konstaterte at saken hadde skapt debatt og satt følelser i sving.

– Jeg forstår foreldre og ansatte, men det viktigste er barna. Det har vært så stort engasjement at jeg ikke har fått svart alle foreldre som har tatt kontakt, sa hun.

– Må forhandle

Williamsen erkjente at hennes gruppe var delt, fordi man hadde ønsket at andre private aktører ville tatt over.

– Jeg deler ordførerens betraktning at det må forhandles med eierne om prisen. Jeg kommer til å gå for kjøp, men jeg kan ikke gå for at det samtidig skal iverksette planlegging av barnehage i Vanse. Det er bare ett barn fra Brøvigs Minde som sokner til Vanse.  Vi trenger denne sentrumsnære barnehagen i Farsund. Det er en flott barnehage med et veldig flott uteområde, sa Ingrid Merethe Williamsen.

Hilde Rullestad (varamedlem, fellesliste H, V og Frp) hadde helst ønsket at private hadde vist interesse for å overta.

– Men når det ikke er skjedd, mener jeg at det er stort behov for en barnehage i sentrum, og at det er rimeligere å kjøpe denne enn å bygge ny, sa Rullestad.

– Fraværende

Jens Viken (Sp) kunne melde om en delt gruppe, der en så at det er tunge argumenter både for ja og nei til kjøp.

– Jeg vil ta hensyn til at det er mange søskenpar blant barna i Brøvigs Minde, sa Viken.

Ernst Arild Mathiassen (fellesliste H, V og Frp) påpekte at det ikke var nytt i kommunen at man må kjøre til barnehagen.

– Men når ordføreren sier at han ikke vil bygge ny barnehage i Vanse nå, vil jeg være med på kjøp av Brøvigs Minde, sa Mathiassen.

Ingrid Merethe Williamsen (fellesliste H, V, Frp) kom med et lite stikk til eierne, som altså er ImF Sør: – For oss politikere har eierne vært helt fraværende. Jeg savnet engasjement derfra særlig i den siste tiden, sa hun.

Styreleder for barnehagen, Ragnar Ringvoll, sier til sambåndet.no at eierne har forholdt seg til administrasjonen i kommunen.

– Vi har hatt en åpen dialog i tre og et halvt år, og vi har fått tilbakemelding på at den har vært ryddig, sier Ringvoll.

Gjeld på ni millioner

Ifølge tilstandsrapporten som kommunen har fått laget, er vedlikeholdsbehovet i det gamle bygget til Brøvigs Minde beregnet til ca. 2,6 millioner, videre ca. 1,1 million for nybygget og nødvendig standardheving generelt beregnet til ca. 1,3 millioner kroner. Totalt er renoveringsbehovet dermed beregnet til litt over fem millioner kroner.

Ifølge sakspapirene har Farsund kommune ikke vært i forhandlinger med barnehagestyret om en kjøpesum, men barnehagen har en gjeld på om lag 9 millioner kroner som styret ønsker å få dekket ved et salg. Saksbehandleren viser til at beregnet teknisk verdi og markedsverdi ligger betydelig høyere enn dette, men anslår en kjøpesum på 9,5 millioner kroner.

Tre alternativer

Kommunedirektøren har regnet på tre ulike utfall av saken. Dersom kommunen sier nei til kjøp, slik innstillingen lyder på, og barnehagen blir lagt ned, vil 15 av 33 barn kunne få tilbud om kommunal barnehageplass (Sunde barnehage), mens de resterende 18 vil få tilbud om plass i andre private barnehager, deriblant i Vanse. Ifølge saksframlegget vil kommunen spare 244.000 kroner på dette, i form av redusert driftstilskudd.

Den andre muligheten er at kommunen takker ja til å kjøpe barnehagen og overta driften av den. Ifølge kommunedirektøren vil det gi en merkostnad på 1,7 millioner kroner sammenlignet med dagens utbetaling av driftstilskudd til Brøvigs Minde barnehage.

Truet av konkurs

Det tredje utfallet kommunedirektøren ser for seg, er at Farsund kommune kjøper barnehagens konkursbo. Det vil i så fall ikke være en virksomhetsoverdragelse med de forpliktelser det medfører, og kommunen kan selv bestemme hvor lenge de vil drive barnehage i bygget.

Barnehagen er fortsatt i drift, men ifølge referat fra et møte mellom barnehagen og kommunen 14. november, frykter barnehagen konkurs innen relativt kort tid dersom kommunen ikke overtar. Styret har de siste tre årene jobbet aktivt for å snu utviklingen og å få andre aktører til å overta, men uten at dette har lykkes.

Flere må kjøre

Da formannskapet sist behandlet saken, ble det påpekt at Brøvig Mindes beliggenhet i sentrum betyr at barn i familier som ikke har bil, har mulighet til å spasere til barnehagen. Dersom det i stedet skal bygges ny kommunal barnehage i Vanse, vil totalt sett flere barnehagebarn måtte kjøres. «Det vil bli utfordrende for flere familier å få til å hente og levere barna i andre barnehager som ikke er sentrumsnære, påpeker saksbehandler Anette Gullestad Solsvik, som er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Farsund.

I det som kalles barnehagebehovsplanen fram mot 2031 har kommunen lagt en føring om at samlokalisering med allerede eksisterende kommunale barnehager, eller flytting til en eventuell ny kommunal barnehage i Vanse, skal vurderes dersom kommunen får tilbud om å overta drift av private barnehageplasser.

FARSUND: Brøvigs Minde barnehage ble åpnet i april 1972 i sveitservillaen til venstre. Dagens hovedbygg er fra 2014. FOTO: PETTER OLSEN

Skal utrede kjøp av barnehage

Farsund kommune skal nå få utført en tilstands- og verdivurdering av Brøvigs Minde barnehage før de tar stilling til tilbudet om å overta den fra ImF Sør.

I formannskapsmøtet torsdag formiddag ble det enstemmig vedtatt å bevilge 100.000 kroner til en tilstands- og verdivurdering av barnehagens lokaler og uteområder. Med oppstart i 1972 og dermed 50-årsjubileum i år, er Brøvigs Minde Farsunds lengst drevne barnehage. I 2014 flyttet barnehagen inn i nytt bygg.

Som sambåndet.no meldte om kvelden 18. august, har styret for barnehagen tatt kontakt med kommunen med spørsmål om overtakelse.

Økonomi

– Barnehagen og dens styre, har i lengre tid arbeidet aktivt for å bedre en anstrengt økonomi, uten at det har ført til forventede resultater. Færre barn, pensjonskostnader, gjeld og innstramminger i tilskuddsordninger har ført til at styret har kommet til denne beslutning, het det i en pressemelding fra ImF Sør.

I saksutredningen til formannskapet blir det opplyst at barnehagen over en toårsperiode har «arbeidet med ulike private aktører uten å lykkes med å finne en ny eier». Barnehagen var første gang i dialog med kommunen i juni 2020.

«Særstilling»

Saksbehandleren, rådgiver Karen Brox Tregde, skriver i utredningen at den misjonseide barnehagen er i «en særstilling» som «gir grunnlag for en mer inngående behovsvurdering knyttet til brukerne». Som sentrumsbarnehage er den nemlig lett tilgjengelig for personer bosatt i Farsund by som ikke har mulighet til å kjøre selv.

– Det er den eneste barnehagen i Farsund med gåavstand fra sentrum. Det er et positivt argument for overtakelse, bekrefter Tregde overfor sambåndet.no.

Når oversikten over vedlikeholds- og renoveringsbehovet er klart, vil saken bli lagt fram til realitetsbehandling.

– Vi legger opp til at det skal gå raskt, men jeg kan ikke nå si noe om når saken er klar til endelig behandling, sier rådgiver Karen Brox Tregde.

Les enda en nyhet fra ImF Sør torsdag 1. september: Torgeir Skrunes på vei tilbake som kretsleder.

FARSUND: Brøvigs Minde barnehage ligger høyt hevet i Sundeveien, like utenfor bykjernen. FOTO: PETTER OLSEN

Vil forhandle om salg av barnehage

Styret for misjonseide Brøvigs Minde barnehage har tatt kontakt med Farsund kommune med tanke på salg av barnehagen.

Publisert 18. august 2022 kl. 19.30.

Det går fram av en pressemelding fra ImF Sør, som eier og driver barnehagen. Ansatte og foreldre er orientert i eget møte.

Styret for Brøvigs Minde barnehage AS ønsker nå å få avklart om det er grunnlag for forhandlinger om mulig salg av bygningsmasse og barnehagedrift til Farsund kommune.

Økonomi

– Barnehagen og dens styre, har i lengre tid arbeidet aktivt for å bedre en anstrengt økonomi, uten at det har ført til forventede resultater. Færre barn, pensjonskostnader, gjeld  og innstramminger i tilskuddsordninger har ført til at styret har kommet til denne beslutning, heter det i pressemeldingen.

Tre avdelinger

Barnehagen ligger rett utenfor bykjernen i Farsund. De beskriver seg selv som «en flerkulturell, privat barnehage med kristen formålsparagraf».

Brøvigs Minde barnehage ble åpnet i april 1972. I april 2014 flyttet de inn i nytt bygg ved siden av det gamle. Barnehagen har tre avdelinger med plass til totalt 62 barn.