Tag Archive for: brusdalsheimen

FJELLHEIMEN: Orreneset misjonssenter ligg ved enden av Nysætervatnet i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF Sunnmøre vil ikkje selja leirplassar

Styret i ImF Sunnmøre sa måndag nei til framlegget om å selja ein eller begge leirplassane som kretsen eig, til fordel for Sjøholt folkehøgskule.

Det opplyser kretsleiar Johan Halsne til sambåndet.no seint måndag kveld.

Det var generalsekretær Erik Furnes i ImF sentralt som kom med framlegg om eit slikt sal på årsmøtet i kretsen 14. september. Bakgrunnen er ein kostnadsauke på nær 22 millionar kronar for rehabilitering og nybygg på Sjøholt. Furnes gjorde framlegg om at overskotet av eit eventuelt sal kunne gå til den nye folkehøgskulen, og at kretsen i staden kunne arrangera leirar og stemne på dei to folkehøgskulane i området.

Ventar

På årsmøtet vart framlegget sendt vidare til styret, som handsama det måndag 27. september. Kretsleiar Johan Halsne opplyser at styret viste til eit vedtak før sommaren.

– Då hadde eit utval vurdert om det ville være tenleg for kretsen å selja ein av leirplassane, i så tilfelle Brusdalsheimen, men styret fann at ein ville venta med eit eventuelt sal til etter at prosessen med å sjå på korleis indremisjonsfamilien skal organisera seg i framtida, er avslutta. Styret kunne ikkje sjå at det var kome til noko som gjorde det naudsynt å endra på dette, seier Halsne.

Alt ligg på bordet

– Vil det seia at framtida til leirstadane ligg på bordet i den pågåande strukturprosessen i ImF?

– Eg meiner at alt må liggja på bordet i ein slik prosess, svarar kretsleiar Johan Halsne i ImF Sunnmøre.

Vedtaket om korleis indremisjonsfamilien skal vera organisert i framtida, skal treffast på ekstraordinær generalforsamling i 2023.

Sunnmøre vil samarbeide om drift av leirsteder

Sunnmøre Indremisjon ser nærmere på mulighet for samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband om driften av leirstedene Brusdalsheimen og Orreneset.

Kretsleder Karl Arne Austnes i Sunnmøre Indremisjon (SIM) sier til sambåndet.no at det er økonomi som er årsaken til at SIM nå vurderer å samarbeide med andre om driften av kretsens to leirsteder, Brusdalsheimen og Orreneset.

− På årsmøtet for cirka en måned siden ble det jobbet med strategiplanen for de to leirstedene. Har vi råd til å ha to leirsteder, spurte vi oss selv om. Det ble drøftet om vi skal selge eller utrede samarbeid om drift med andre organisasjoner, forteller Austnes.

Nei til salg
Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vedtatt salg av to av sine leirsteder. På SMIs årsmøte ble det imidlertid nei til salg. I et endringsvedtak som ble gjort av årsmøtet, heter det at SIM skal «utrede samarbeid om felles drift med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Årsmøtet ber styret greie ut om drifta av leirstadene våre og kome tilbake med konkrete tiltak på eit seinare årsmøte». NLM skal ifølge Austnes så langt ikke være kontaktet, fordi kretsstyret ennå ikke har opprettet utvalget som skal jobbe med utredningen.

− Vi prøver å følge samme modell som de gjør i Sogn, der de har felles drift av et leirsted. Det er mye følelser i bildet. Mange ville reagert hvis vi hadde gått inn for salg.

Trenger 1 million
− Er leirstedene mye brukt?

− Begge leirstedene er ganske mye brukt. Vi har 20 leirer i året. Ellers er det en del utleie og diverse kurs og møter.

Den økonomiske situasjonen beskriver Austnes slik at SIM trenger cirka 1 million kroner i gaveinntekter hvert år for å drifte leirstedene.

− Det er det misjonsfolket som må skaffe. Vi har hatt felles billotteri. I år kutter vi lotteriet, fordi vi ikke hadde nok frivillige, sier kretsleder Karl Arne Austnes.