Innlegg

Medierosen til Andreas Håtveit

Familie & Medier gir Medierosen 2016 til Andreas Håtveit, kjent fra blant annet Mesternes mester på NRK.

Håtveit får Medierosen for sitt tydelige kristne vitnesbyrd i mediene.

Andreas Håtveit er en av Norges beste freestyle-kjørere gjennom tidene og er også kjent fra TV-programmer som «Mesternes mester», der han kom på andreplass, og «Mer enn gull».

– Her har han formidlet den kristne tro på en positiv og ekte måte i beste sendetid, sier Jarle Haugland som er daglig leder i Familie & Medier.

Medier åpne for tro

Medierosen 2016 ble delt ut under Link-konferansen til Norme onsdag 7. september.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke er kalt til å være suksessfull, men at jeg er kalt til å være trofast. Det er det jeg har prøvd å være så godt jeg kan, sier Håtveit etter å ha mottatt prisen.

Jeg er veldig glad for at jeg ikke er kalt til å være suksessfull, men at jeg er kalt til å være trofast

– Jeg har prøvd å kunne være et vitne for Jesus der jeg er og har tenkt gjennom en del spørsmål og hvordan jeg takler forskjellige situasjoner, slik at jeg er forberedt når jeg er der jeg er, fortsetter han.

Håtveit forteller at han opplever en åpenhet for å snakke om tro i mediene generelt.

– De er veldig åpne for det fordi jeg tror det er litt mangelvare nå om dagen. Folk har ikke lyst til å snakke om de store spørsmålene i livet og hva de tror på og hvorfor. Når jeg har vært på TV-innspillinger, har det vært mye spørsmål om det på forhånd og under opptak.

Men han opplever også det motsatte.

– Noen ganger opplever du at du prøver å snakke med noen i skiheisen og så har de ikke lyst å stå på ski med deg resten av dagen, sier freestyle-kjøreren.

– Flere gode kandidater

Medierosen er en oppmuntringspris som Familie & Medier deler ut hvert år til en person, et program eller en redaksjon som har løftet frem kristen tro eller gode verdier i mediene. I år har det vært en kombinert avstemming der juryen valgte ti kandidater som folk kunne stemme på.

– I år har vi sett flere gode kandidater enn noen gang før, sier Haugland.

Etter nettavstemmingen valgte juryen vinneren blant de tre kandidatene med flest stemmer.

– Nettavstemmingen var entydig. Over 60 prosent ønsket at Andreas Håtveit skulle få prisen, og juryen var helt enig, sier Haugland.

Juryen for Medierosen 2016 bestod av Anne Lise Søvde, daglig leder i Norme, Lars Dahle, viserektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, og Jarle Haugland.

Sukret evangelium

Andreas Håtveit en norsk profesjonell freestyle skikjører også kalt «jibber». Han slo gjennom som jibber da han kom på ellevteplass på halfpipe i US open i 2005. X Games-vinneren la opp som «jibber» i 2014 etter at han kom på fjerdeplass i slopestyle i Sotsji-OL.

Han har vært tydelig på sitt avhold fra alkohol og åpen om sin kristne tro i møte med medier.

– Jeg ble kristen i 2010 da jeg gikk fra en som bare kalte seg kristen, til å forstå at jeg var en synder som trengte Jesus. Jeg er frelst av nåde. For meg har det viktigste vært evangeliet,

Håtveit forteller at han vokste opp i et kristent hjem og var rundt ting som hadde med Jesus å gjøre, men at han fortsatt ikke var en kristen. Hovedgrunnen mener han var at han aldri ble konfrontert med et rent evangelium.

– Det var alltid sukret slik at jeg kunne vri og vende på det til å passe mitt gudssyn og ikke Bibelens Gud. Det er viktig å ha søkelys på hvem Gud faktisk er i Bibelen og ikke være redd for å si hva Bibelen faktisk sier om hvem Gud og Jesus er, og at Jesus ikke kom for gode mennesker men for å dø for syndere, sier Håtveit. KPK

Hvem fortjener Medierosen?

Familie og Medier ønsker å premiere god medieproduksjon med en ros og takk.

– Vi mener det er viktig med ros i samfunnet og vi har tro på forandringskraften i ros, sier daglig leder i Familier og Medier, Jarle Haugland, om prisen Medierosen.

– Det er en verdi i seg selv å takke og gi takk til de som fortjener en takk. Vi vil være med å gjøre folk bevisste på å velge det som er godt. Det er for lett å klage, legger han til.

Det er en pris som Familier og Medier har delt ut årlig i cirka ti år. Den går til et program, en redaksjon eller en person som har bidratt til å fremme kristen tro og gode verdier. I fjor var det «Salmeboka minutt for minutt» som vant.

Stemmegivning
– Vi har gått ut til våre medlemmer og på sosiale medier for å få folk til å komme med forslag til kandidater. En jury plukker ut de ti av disse kandidatene. Så har vi en stemmegivning, hvor folk kan stemme på disse ti kandidatene på vår hjemmeside, forklarer Haugland.

Fristen for å stemme på de ti utvalgte kandidatene, er søndag 7. august. Etter stemmegivningen vil juryen velge en vinner blant de tre beste kandidatene. Vinneren blir kåret en gang i slutten av august. Les om kandidatene her.

Rettferdig vinner
– For å få en rettferdig vinner, er stemmegivning og en faglig vurdering tilsammen en god kombinasjon. Det blir feil hvis vi bare bruker en av delene, sier Haugland.

Alle som stemmer blir med i trekningen av en DAB+-radio og kan få med et gratis medlemskap i Familie & Medier ut 2016. Programmet, redaksjonen eller personen som vinner, får god omtale og et grafisk trykk av avistegneren Marvin Halleraker.

Gode kandidater
Dokumentarseriene «Guds lærlinger», «Jeg mot meg», «Frelst» og «Petter Uteligger» er noen av årets kandidater til Medierosen.

– Det er påfallende mange gode kandidater i år. Det viser at det er mulig å velge gode medieprogrammer, og det kan vi ta med oss, er Hauglands kommentar til årets kandidater.

GuttogJente.no lansert

GuttogJente.no er et nettsted som tilbyr unge mennesker veiledning i temaer som kropp, identitet, forhold og seksualitet ut ifra et kristent livssyn.

Ideen om en slik nettside dukket opp i kjølvannet av NRK-satsingen Trekant, og debatten som fulgte med. I Vårt Land ble det avdekket en påfallende mangel på bibelsk veiledning og verdibasert informasjon om seksualitet, og mediebedriften Familie og Medier ble raskt utfordret til å ta grep på dette området. Sammen med Ungdom i Oppdrag startet de prosjektet GuttogJente, som ble påbegynt våren 2012. Onsdag 9. januar ble nettstedet lansert.

Behovet for et slikt nettsted er påfallende, skal vi tro Jarle Haugland, daglig leder i Familie og Medier:
– Det er et skrikende behov blant kristne ungdomsmiljøer for en tydelig veiledning, spesielt når det gjelder seksualitet – og da er internett en utmerket plattform, sier han til dagen.no.  

Et tomrom
I enkelte miljøer er det å snakke om sex og samliv blitt et tabu. GuttogJente.no ønsker å informere om slike temaer, og samtidig være en plattform hvor ungdom anonymt kan stille spørsmål de kanskje ellers aldri ville turt å stille sine egne ungdomsledere.

– I noen miljøer, mer enn andre, er det tabu å snakke om seksualitet og at vi som kristne har seksuelle følelser. Det gjør at mange kristne ungdommer i Norge finner svar på det de lurer på om seksualitet i populærkultur og i pornoindustrien. Det er dette tomrommet vi ønsker at guttogjente.no skal fylle, sier Haugland. 

Motpol
Kristina Ekerhovd-Ottersen, leder i Ungdom & Medier, har skrevet en mediekommentar på nettsiden til Familie og Medier i anledning lanseringen av GuttogJente.no. Ungdommens mediehverdag er satt på dagsordenen, og hun mener at behovet for bekreftelse på nye arenaer har resultert i større selveksponering, kroppsfokus og sexfiksering.

– Det trengs en motpol på nettet som gir de unge muligheten til å sette grenser for seg selv, og å vente med sex. GuttogJente.no er en stemme som trengs i ungdomskulturen i dag, med sitt tydelige fokus på at sex er noe verdifullt og godt, som hører til i ekteskapet, skriver hun.

Ressurs for veiledere  
Nettsiden vil også fungere som en ressurs for ungdomsledere og voksne som ønsker å snakke med ungdom om temaer som har med seksualitet og følelser å gjøre. Anders Mellingen, daglig leder av GuttogJente.no, ønsker å fjerne tabubeleggingen rundt disse temaene, og mener at nettstedet er veien å gå:

– Det varierer nok en del fra miljø til miljø hvor vanlig det er å snakke om de litt vanskeligere temaene, som for eksempel seksualitet og porno. Derfor ønsker Guttogjente.no å være en hjelp til å forklare, sette ord på og fjerne tabuene omkring disse temaene, slik at ungdomsledere og andre voksne har god og solid undervisning som de kan gi videre til ungdommene, forklarer han.

Fagrådet 
Med på laget har GuttogJente.no et solid fagråd, hvis oppgave blir å kvalitetssikre svar og innholdet på nettsiden. Rådet består av Irene Ludvigsen fra Sandsli Familiesenter, Maren og Sven Weum som driver samliv.info og Morten Eikli. 

– Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan det snakkes om, forsikrer nettstedet.

medierosen 2011

TV Inter fikk Medierosen

– Jeg ble gledelig overrasket, spesielt når jeg ser på de andre som var nominert, sier Leif Ingvald Skaug.

– Det er en glede å gi Medierosen til TV Inter. I 20 år har de laget kvalitetsproduksjoner som på en flott måte gjør det kristne budskapet tilgjengelig langt utover kristne kretser, sier daglig leder i Familie & Medier,Jarle Haugland, til fom.no

Medierosen deles ut av Familie & Medier og årets rose var den tiende i rekken. Vinneren kåres gjennom publikumsstemmer.

– At publikum i år har vært med på å stemme frem TV Inter som vinner, tydeliggjør også at de har nådd ut til seerne med sine produksjoner. TV Inter er en verdig vinner av Medierosen 2011, sier Haugland.

– Dette var hyggelig! Jeg ble gledelig overrasket, spesielt når jeg ser på de andre som var nominert. Veldig gøy at det ble oss! Takk til alle som har stemt oss fram. Det betyr at vi har gjort noe som betyr noe for folk og gir oss enda en grunn til å stå opp om morgenen, sier Leif Ingvald Skaug, daglig leder i Vidvinkel Media, tidligere TV Inter.

TV Inter har blant annet  stått for produksjoner som Påskepreik og Pastor på prøve (TV 2), Fride på skipet og Tårnagentene (NRK Super).
Selve prisen er en illustrasjon laget av Marvin Halleraker.

Tidligere vinnere av Medierosen er: Deltakerne og redaksjonen i Ingen grenser, Vigleik Brekke (Kystradioen, lokalradioarbeid i Norge), Helge Gudmundsen (NRK1 og P1), Migrapolis (NRK), Oddgeir Bruaset (Der ingen skulle tru at nokon kunne bu). Espen Ottosen (informasjonsleder i NLM), Kathrine Moholt (Jakten på kjærligheten), Erik Thorstvedt (Heia Tufte), Egil Svartdahl (Søndagsåpent)

I dialogmøte med NRK om «Trekant»

Jarle Haugland i Familie & Medier tror møtet skapte større gjensidig forståelse.

– Ideelt sett skulle vi hatt dette møtet i fjor, da offentlige debatter som regel får et bedre klima og blir mer konstruktive ved at man møtes til en god samtale først. Forhåpentligvis økte dette møtet forståelsen for hverandres synspunkter, til tross for reell uenighet, sier dalig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland.

I følge Familie & Mediers nettside fom.no, uttrykker Haugland tilfredshet over et godt møte med redaksjonssef i NRK P3 Ung, Håkon Moslet.

Han håper nå at neste sesong vil gjenspeile at en betydelig del av norske ungdommer ønsker å leve etter en klassisk, kristen seksualetikk.
– Vi forventer også at programmet gir mot og hjelp til unge mennesker som ønsker å sette gode grenser for sitt sexliv, sier Haugland.

Familie & Medier var en av flere kristiske røster til første sesong av programmet Trekant.

Medlemsvekst i Familie & Medier

Hadde som mål å få 1000 nye medlemmer i 2010. 7. desember var målet nådd.

– Vi satte oss et mål i begynnelsen av året, og har hele tiden jobbet målrettet og bevisst mot det. Og trodd at vi skulle nå det. Det har vi nå greid, sier Linda Askeland, medlemskontakt i Familie & Medier.
– Det er en deilig følelse.

Som organisasjon er Familie & Medier medlemsbasert. Organisasjonen er helt avhengig av sine medlemmer både økonomisk og for å ha tyngde i arbeidet de driver.

I år feiret organisasjonen 75 år, og mange av medlemmene har vært trofast med i mer enn 40 år. Askeland forteller om en naturlig avgang av medlemmer, noe som gjør at medlemsmassen må fornyes.
– Vi mener det finnes potensial til å mangedoble medlemsmassen. Jo flere som står sammen, jo mer av det gode har vi muligheter til å få gjennomslag for, sier Askeland.