Innlegg

TAKK: Helsebyråd Rebekka Ljosland (forsidebildet) takker Omsorgssenteret Bergens Indremisjon for at de tør å være en annerledes institusjon. Bilde over: Styrer Dag Henning Reksten til venstre og styreleder Svein Ludvigsen i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon takker helsebyråden med blomster for godt samarbeid med Bergen kommune. Alle foto: Brit Rønningen

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon er åpnet

Bergens Indremisjons aldershjem er pusset opp, har skiftet navn og er blitt et omsorgssenter.

BERGEN: ‒ Det er en stor dag i dag, for det er åpning av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, sier styrer Dag Henning Reksten og ønsker velkommen til spesielt inviterte gjester, som representanter fra Bergens Indremisjon og styret der, Bergen kommune, firmaene som har stått for ombyggingen, arbeiderne som jobbet fysisk med ombyggingen, ansatte og to beboere fra institusjonen til åpningen onsdag denne uka.

Samarbeid
Både Reksten og styreleder i Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Svein Ludvigsen, fremhever at de har hatt et godt samarbeid med Bergen kommune med tanke på ombyggingen. For et år siden skrev sambåndet.no om ombyggingen av Bergens Indremisjons aldershjem fra aldershjem til omsorgssenter for å kunne følge nye nasjonale krav i eldreomsorgen. Ombyggingen har også ført til navneendring, noe som Reksten strevde litt med tidligere på dagen, ifølge Ludvigsen, da han på telefonen sa «Bergens Indremisjons aldershjem» i stedet for «Omsorgssenteret Bergens Indremisjon».

‒ Så vi har en jobb å gjøre, sier Ludvigsen til latter fra salen før han fortsetter:

NAUSTROMMET: Her viser styrer Dag Henning Reksten frem naustrommet til helsebyråd Rebekka Ljosland

Ombygging
‒ I 2014 begynte vi å tenke på ombygging, og den 7. mai 2014 hadde vi møte på Bergen rådhus med tanke på hva som skulle skje videre med institusjonen for at den skulle tilpasses nasjonale føringer for eldreomsorgen. Forslaget vi landet på, ble noe midt mellom aldershjem og sykehjem, det skulle bygges om til omsorgssenter. Den 20. juni undertegnet vi en avtale med Bergen kommune.

Under prosessen skulle det ikke bare bygges om, men også flyttes på beboere.

‒ Det har vært strevsomt, men spør du beboerne, så tror jeg de synes det har vært spennende. Det er mange kjekke folk som har vært med i arbeidet med ombyggingen, forteller Ludvigsen.

Takk
Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), er spesielt invitert for å gjøre åpningen av det nye omsorgssenteret offisiell. Det skal vise seg å bli noe av det siste hun gjør som byråd. Torsdag 25. april blir det klart at hun går av som helsebyråd og blir samhandlingssjef på Haraldsplass Diakonale sykehus fra sommeren av.

‒ Jeg vil takke dere for at dere tør å være annerledes, og at dere følger verdiene dere har tro på, og det handler om å se den enkelte beboer. Vi har valgt å tro på dere, for vi ønsker ulike aktører og flere alternativer i eldreomsorgen, sier Ljosland.

Omvisning
Etter åpningen står det omvisning på huset på programmet. I bakgården midt i bygget er det bygd om med nytt betongdekke i alle fire etasjene, og på toppen er det kommet en ny stue med glasstak og bilde fra Sandviken i Bergen på den veggen. I en etasje ned i bakgården har de laget til et naustrom hvor det er bilde av en båt på sjøen veggen, og nedenfor bildet er det planker langs veggen som gir assosiasjoner til en brygge.

‒ Disse rommene er vi mest stolte av, sier Reksten.

KAKE: Kake hører med til åpningen av Omsorgssenteret Bergens Indremisjon.

På et av de nye kjøkkenene har flere beboere samlet seg.

‒ Er dere fornøyd med fargene, spør Ljosland.

‒ Vi har ikke tenkt så mye på det, svarer en av beboerne.

Omvisningen avsluttes i en av stuene hvor det venter kake og kaffe.

Viktig institusjon
‒ Dette er en veldig viktig diakonal institusjon for Bergens Indremisjon. Det har det vært i mange år, og det skal det fortsette å være i mange år fremover. Ombyggingen innbyr til at folk kan ha det greit her, og at vi kan fortsette å drive institusjonen fremover, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon

Det har bodd 23 beboere under byggeperioden. Det blir 35 beboere når det er ferdig.

Sykepleiefaglig leder Brit Helen Yndestad innrømmer at det har vært krevende å jobbe på institusjonen under ombyggingen.

‒ Men vi kommer til å savne arbeiderne når de er ferdige, sier hun.

Fortsatt gjenstår noe arbeid, men Yndestad regner med at ombyggingen og oppussingen vil være ferdig til sommeren.

Forsamlingsleder sier opp i Bergens Indremisjon

SAKEN ER OPPDATERT Glenn Nord-Varhaug har sagt opp stillingen som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Samtidig lyser kretsen ut fire stillinger.

‘- Det er ikke med lett hjerte jeg har levert min oppsigelse, men det kjennes likevel som en riktig beslutning for meg, skriver Nord-Varhaug i en mail som onsdag formiddag ble sendt til medlemmene av Bergens Indremisjon. 

Oppsigelsen har virkning fra 1. september. Nord-Varhaug er delvis sykmeldt fram til 5. mai. Han har kontordag i forsamlingsbygget på tirsdager. Den avtroppende forsamlingslederen skriver at han er tilgjengelig for kontakt for forsamlingsmedlemmer som ønsker det. 

Krevende

I et brev som er vedlagt medlemsmailen og undertegnet av både Glenn Nord-Varhaug og styreleder John Økland i Bergens Indremisjon, framgår det at særlig det siste halve året har vært krevende for forsamlingslederen. Dette fordi Nord-Varhaug «i perioder har vært uenig med flertallet i styret i håndtering av en konkret utfordring i forsamlingen. Dette, sammen med langvarig slitasje, har resultert i lengre tids sykmelding», heter det i brevet.

Sambåndet vet at denne «konkrete utfordringen» handler om bakgrunnen for at Arne Pareli Pedersen i januar sa opp stillingen sin som forsamlingsleder 2 i Bergens Indremisjon. Sambåndet har valgt ikke å bringe detaljer om den konkrete saken. Som omtalt i marsnummeret, var det da også styrets håndtering av denne saken som førte til krav fra medlemmer om ekstern evaluering av styrets behandling av  saken.

Omsorg

Nord-Varhaug kom tidligere i vår delvis tilbake i jobb. 

– I oppstartsfasen har det vært godt å treffe medlemmer i forsamlingen og merke omsorg, omtanke og forbønn. Det setter jeg stor pris på, skriver Nord-Varhaug i medlemsmailen.

Han legger til at han «likevel har landet på beslutningen om å si opp min stilling som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon».

Det framgår av brevet som er vedlagt medlemsmailen, at Nord-Varhaug i tiden fram til 1. september vil «ta ut gjenstående ferie og avtalt avspasering. Han vil likevel tale på to søndagsmøter, «legge best mulig til rette for en ny forsamlingsleder for Bergens Indremisjon samt utføre andre oppgaver» som ham selv og styret er enige om.

Ønske om endring

Glenn Nord-Varhaug har vært ansatt i stillingen som forsamlingsleder siden januar 2014 «etter kall fra styret i Bergens Indremisjon hvor ønsket var å lede forsamlingen i endring. Styret som ansatte Glenn, ville at han – sammen med styret – skulle lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon», heter det videre i brevet. Det framgår også at Nord-Varhaug «har erfart tjenesten som forsamlingsleder som krevende», både personlig og med tanke på familien. Dette har han vært åpen med overfor styret.

I brevet vises det også til to bestemte saker «som har tært mye både på krefter og motivasjon». Sambåndet omtalte den første av disse sakene i aprilnummeret 2017. Den andre saken omhandler altså bakgrunnen for Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Ut fra det undertegnede brevet er det ønsket – og kallet fra daværende styre – om å lede forsamlingen nærmere røttene til Bergens Indremisjon, som sammen med de to nevnte sakene, har gjort tjenesten som forsamlingsleder krevende og ført til «langvarig slitasje» med påfølgende langvarig sykmelding. 

Takknemlighet

Det framgår også av brevet at Nord-Varhaug ønsker å uttrykke takknemlighet ved avslutningen av ansettelsesforholdet. «Takknemlighet for all den omsorgen og forbønn har han har møtt fra forsamlingen, spesielt gjennom krevende perioder. Takknemlighet for de mange enkeltpersoner han har blitt kjent med, og som har hatt stor betydning inn i hans liv. Takknemlighet for de lærdommer tiden i Bergens Indremisjon har gitt han for videre liv og tjeneste. Mest av alt – takknemlighet til Jesus som aldri svikter.»

Fra styrets side takkes det «for den tiden han har vært ansatt i Bergens Indremisjon og for den gode innsatsen og alt det arbeidet han har gjort». Styret ønsker Guds rike velsignelse over Glenn og den flotte familien hans», avsluttes brevet med.

Ledige stillinger

Tidligere denne uka lyste Bergens Indremisjon ut flere ledige stillinger via nettstedet sitt: leder for tenåringsarbeidet (50 prosent fast), leder for unge voksne-arbeidet (50 prosent fast), barne- og familieleder (inntil 60 prosent vikariat) og engasjement som forsamlingsleder 2 i halv stilling.

– Da vi publiserte dette, hadde vi ikke mottatt oppsigelsen fra Glenn Nord-Varhaug, sier styreleder John Økland i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

– Så at forsamlingsleder 1 ikke var tatt med, er ikke et signal om at styret allerede har en kandidat til den stillingen?

– Nei, svarer John Økland.

Forsamlingsleder 2-stillingen er lyst ut som engasjement.

– Grunnen til det er at det ble gjort på den måten sist, sier John Økland.

Noen av stillingene kan kombineres, og søknadsfristen er 1. mai.   

Nordhordland jakter kretsleder

Prosessen har vært mer krevende enn ledelsen hadde tenkt.

Asle Hetlebakke ble høsten 2013 konstituert som kretsleder i Nordhordland indremisjon. I første omgang gjaldt dette perioden 1. januar 2014 og ut mai. Senere ble konstitueringen forlenget ut 2015. Ny kretsleder er fortsatt ikke på plass, men Hetlebakke har sagt seg villig til å sitte også denne våren.

Letingen etter ny leder har foreløpig ikke gitt resultater. Stillingen har vært utlyst i Dagen, og søknadsfristen var 15. april.

– Vi har fått en søker, og derfor har vi bestemt oss for å lyse ut stillingen på nytt. Vi er også åpne for forslag på navn på aktuelle kandidater vi kan ringe til, slik at vi kan få flere å velge mellom, sier kretsformann Jostein Dale i Nordhordland Indremisjon.

Ny søknadsfrist er 20. mai.

– Er prosessen med å få tak i ny kretsleder slik som du hadde tenkt det?

– Jeg trodde ikke at det skulle være så vanskelig. Vi håper at vi får det til. Vi er optimister og får tro at noen kjenner kallet, sier Dale.

Ungdomskonsulent

Kretsen står også uten ungdomskonsulent når  Sindre Kvalheim slutter 1. juli etter to år i stillingen.

– Det har vært en fin tid og givende, gode dager. Jeg takker for tiden som ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon, men nå har jeg har lyst til å gjøre noe annet, sier Kvalheim.

Sindre Kvalheim er utdannet lærer og ikke fremmed for å begynne å jobbe i skolen.

Dialog

Nordhordland ble stående uten kretsleder da daværende leder ble ny forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Nå er også de på ansattjakt.

Som Sambåndet tidligere har skrevet, har de i vinter lyst ut fem stillinger; leder for tenåringsarbeidet, leder for ungdomsarbeidet, administrasjonsleder, forsamlingsleder 2 og barne- og familieleder – alle med søknadsfrist 31. mars.

– Vi har fått flere henvendelser om stillingene, vi har kontaktet flere folk, og det er kommet en del søkere. Fremover vil vi ha videre dialog med folk, opplyser forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Betlehem.

Sammen for å representere Gud i byen

Den britiske forkynneren Mike Pilavachi kommer til Bergen for å motivere og inspirere til å gjøre Gud synlig i byen.

Den 11.-13. februar skal Mike Pilavachi, leder for Soul Survivor i Watford i England, være hovedtaler på konferansen Re:present i Salem i Bergen. Konferansen er et samarbeid mellom Salem Bergen (NLM), Norkirken Bergen (Normisjon), Betlehem (ImF) og Den norske Kirke.

− Vi ble invitert til å være med og vi besluttet at det ville vi. Det er et ønske om å gjøre Gud synlig i byen som er hovedoverskriften på møtene, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Betlehem.

Soul Survivor
I 1993 grunnla Mike Pilavachi Soul Survivor − en ungdomsfestival i England som nå har 28.000 deltakere, en festival som i tillegg er spredd til flere kontinenter. Han er også seniorpastor i Soul Survivor Watford Church i North Watford. Kjente lovsangsledere som Matt Redman, Tim Hughes og andre er fostret frem av ham. Pilavachi og Soul Survivor har fokus på å la Gudslivet bli synlig og tilgjengelig gjennom godhetsinitiativ for alle både i nærmiljøet og ut i den store verden gjennom SlumSurvivor.

Det er ikke første gang er i Pilavachi i Bergen. Han har talt på møte i Loddefjord menighet og på fellesmøter ulike steder i byen.

Åpent for alle
Torsdag og fredag vil det være kveldsmøter som er åpne for alle, både for de som er med i en menighet og for de som er mer på utsiden av kristne sammenhenger. I tillegg til selve konferansen blir det også lederseminar på formiddagen fredag 13. februar. Fredag ettermiddag vil Pilavachi snakke på en konfirmantsamling.

− Jeg er spent. Jeg har ikke hørt ham live. Men jeg har snakket med andre som er med i Bergens Indremisjon som har hørt ham, som er veldig positive, sier Nord-Varhaug.