Tag Archive for: Harry Valderhaug

Valderhaug blir ordfører

Onsdag kveld ble det klart at Sunnmøre Indremisjons administrasjonsrådgiver blir ny ordfører i Giske.

Dermed gikk det slik i den åpne konstitueringen som sambåndet.no antydet i går, tirsdag.

Ifølge Sunnmørsposten fikk Harry Valderhaug støtte fra Venstre og Høyre. Britt Giske Andersen (V) blir varaordfører.

– Jeg er klar til å ta på meg ordføreransvaret, sa Harry Valderhaug til sambåndet.no tirsdag ettermiddag.

Største parti

Med 100 prosent av stemmene opptalt, ble KrF største parti med 24,2 prosent av stemmene, en nedgang på 12 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2011. Det gir seks av 23 mandater i kommunestyret, to færre enn i dag. Ordførerkandidat er den erfarne politikeren Harry Valderhaug, som til daglig altså er administrasjonsleder i Sunnmøre Indremisjon.

– KrF har et ønske om å ha åpen konstituering, slik vi har gjort det de tre siste periodene i Giske, og alle partiene samles onsdag kl. 17, opplyste Valderhaug tirsdag.

Han mener det er den beste måten å ta folks stemmegivning på alvor på, og at det også skaper et godt klima i kommunestyret.

– For eksempel har Frp hatt et sete i formannskapet i siste periode fordi KrF ga dem det. Vi begynner i alle fall med åpen konstituering denne gangen også, og så får vi se om noen ønsker å definere enkeltroller på en annen måte, sier Valderhaug.

Fornøyd

KrFs ordførerkandidat sier seg fornøyd med valgresultatet. Hans mål for partiet var 20 prosent oppslutning og fem kommunestyremandater, mens resultatet altså ble henholdsvis 24 og seks. Opptellingen av personstemmer viser at Valderhaug fikk flest, drøyt 650 mot i underkant av 390 for nummer to. Dermed har det trolig ikke hatt så stor betydning likevel at partiets sittende ordfører ikke stilte til gjenvalg.

– Etter 12 år ble kanskje KrF offer for litt regjeringsslitasje. I tillegg tapte vi nok et mandat til den nye tverrpolitiske lista (som fikk 14,4 prosent av stemmene, red.anm.). Dessuten gjorde vi det forholdsvis dårlig på blant annet Godøya, der Venstre (16,1 prosent av stemmene, red.anm.) gjorde et godt valg, analyserer Valderhaug.

Må slutte i misjonsjobben

Han bekrefter at han ikke kan fortsette i jobben som administrasjonsleder i Sunnmøre Indremisjon dersom han blir ordfører.

– Men jeg vil kunne legge til rette for en god overgang til en annen person i stillingen, sier Harry Valderhaug.

I spissen for Tverrpolitisk liste for Giske står dagens varaordfører Olav Sindre Roald, som brøt ut av Høyre tidligere i år.

Vant ikke fram

Arbeiderpartiet, som fikk 15,2 prosent av stemmene og gikk fram 4,3 prosentpoeng sammenlignet med resultatet for fire år siden, har Roar Dyb-Sandnes om ordførerkandidat. Han sa til Sunnmørsposten tidligere i år at med sittende ordføer Knut Støbakk ute, ville muligheten for et maktskifte være større enn på lenge. Lite tyder i dag på at det skjer.

Høyre er det partiet som går mest tilbake i Giske, med 7,2 prosentpoeng til 14,7 prosent, og har naturlig nok avgitt stemmer til Tverrpolitisk liste.

Fra misjonen til rådhuset?

For Sunnmøre Indremisjon blir kommunevalget i Giske spennende. Administrasjonsrådgiver Harry Valderhaug kan bli ordfører, og det er en heltidsjobb.

− Jeg er nominert som Giske KrF sin ordførerkandidat til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Jeg har vært med i Giske kommunestyre de siste 20 årene. Valgoppslutningen og konstitueringen vil være avgjørende for om jeg fortsatt skal jobbe som i dag, eller som ordfører i Giske kommune de neste fire årene, sier Valderhaug til sambåndet.no.

I tillegg til å være kommunepolitiker og administrasjonsrådgiver i Sunnmøre Indremisjon, jobber Harry Valderhaug også i Møre Forsikring AS, et firma han er deleier i. Om han blir valgt og blir ordfører, må Sunnmøre Indremisjon lete etter ny administrasjonsrådgiver.

Tillit viktig
I dag har Giske KrF 8 av 23 medlemmer i kommunestyret. Valderhaug har vært gruppeleder for kommunestyregruppen de siste 12 årene. I samme periode har KrF hatt ordføreren, Knut Støbakk, som nå takker av. Da Valderhaug ble nominert som ordførerkandidat, var han skeptisk.

− Jeg var usikker på om jeg skulle stille opp som ordførerkandidat, siden jeg liker særs godt jobbene i Sunnmøre Indremisjon og eget firma. Det å være ordfører er minst en fulltidsjobb, og da får jeg ikke holde på med dagens spennende jobber. Så er det etter mitt syn andre gode lokale KrF kandidater som jeg tror kunne være gode ordførerkandidater. Men både nominasjonskomiteen og styret i Giske KrF ønsket meg som partiets ordførerkandidat. De hadde tillit til meg, og det var avgjørende for at jeg sa ja, forteller han.

Lokalt engasjement
Kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon vil ikke si så mye om hva som vil skje med Valderhaugs indremisjonsstilling om han blir ordfører.

− Det har vi ikke diskutert. Først må det bli valg, og så får vi vente på resultatet. Vi tar ikke sorgene på forskudd. Det er en krevende fulltidsjobb å være ordfører. Hvis situasjonen oppstår, må vi ta opp med ham hva han har kapasitet til og hva vi skal gjøre, sier Halsne.

Sjansen for å bli ordfører kommenterer Valderhaug på følgende måte:

− Det kommer an på valgresultatet. Kan hende jeg fortsetter business as usual. Det er flere ordførerkandidater som er veldig giret på jobben. Men når jeg nå har sagt ja til å stille som ordførerkandidat, vil jeg gjøre mitt beste for at KrF både gjør et godt lokalvalg, og at vi kan komme i best mulig posisjon for å få ordføreren i Giske.

− Hvorfor er du engasjert i lokalpolitikk?

− Det har vært lokal interesse og engasjement. Det gjelder jo alle som er med i lokalpolitikken. Jeg ønsker å være med i lokalmiljøet og bruke tid på å gjøre noe for andre, sier Harry Valderhaug.

Ny leiarduo i Sunnmøre Indremisjon

Johan Halsne vert krinsleiar, og Harry Valderhaug går inn i nyetablert stilling som administrasjonsrådgjevar.

Den nye leiarduoen tar til 1. januar. Halsne er tilsett i full stilling som krinsleiar, men vil i fyrste omgang bli leigd ut til ImF og Si-reiser i 40 prosent. Valderhaug si stilling som administrasjonsrådgjevar er ei prosjektstilling i inntil 50 prosent.

Dei to tar over stillinga etter Karl Arne Austnes som etter 5 og eit halvt år har vald å gje seg som krinsleiar.

Godt kjent.
– Johan Halsne sitt namn dukka tidleg opp i denne prosessen. At han no har svara ja, er vi svært takksame for. Vi trur at han og Harry Valderhaug vil utgjera eit godt og framtidsretta leiarteam, seier Hallvard Emblemsvåg, krinsformann i Sunnmøre Indremisjon.

Johan Halsne er i dag forkynnar og prosjektmedarbeidar i Indremisjonsforbundet. Her har han mellom anna vore arkitekten bak song-konseptet Singing in the City. Han kjem frå Halsnøy i Ryfylke, er gift med Aud Halsne (dagleg leiar i Si-Reiser), og dei har 3 gutar i alderen 21-28 år, ei svigerdotter og eit barnebarn. Han er òg tidlegare sauebonde og er aktiv i politikken.

Johan Halsne er også godt kjent på Sunnmøre frå før.
– Han kjenner området, han kjenner distriktet, og han kjenner folket. Han har forkynnarerfaring, gode strategiske evner og erfaring frå ulike prosjekt og arrangement, seier Emblemsvåg.

Ny stilling.
Med seg i leiarteamet får han Harry Valderhaug i ei nyoppretta stilling som administrasjonsrådgjevar.

– Dette er ei nødvendig satsing vi har hatt ynskje om lenge, men ikkje fått på plass. Difor er med svært glade for at Harry Valderhaug har sagt ja, seier formann Hallvard Emblemsvåg.
Harry Valderhaug er 49 år, kjem frå Valderøy, er gift med Heidi, og dei har fire jenter i alderen 10-21 år. Han er aktiv på bedehuset på Valderøy der han er styreleiar i den lokale indremisjonsforeininga. Han har vore politisk aktiv sidan 1995 og er i dag gruppeleiar for KrF.

I motsetning til Halsne har ikkje Valderhaug noko fartstid som tilsett i misjonen, men har i 20 år drive sitt eige firma med rådgjeving innan finans og forsikring.

– Eg kjenner meg stolt og glad på ein god måte. Desse to kjenner kvarandre frå før og vil utfylle kvarandre. Saman med resten av staben er med no godt rusta for å møte framtida, seier Emblemsvåg.

Tenkeboksen.
Både Johan Halsne og Harry Valderhaug erkjenner at dei vart overraska då spørsmålet om å gå inn i dei nye stillingane, kom.

– Det tok litt tid før eg svara ja, for denne utfordringa var eg usikker på. Dette er jo noko eg aldri har gjort før, seier Harry Valderhaug ærleg. No håper han erfaringa frå næringslivet kan bli ein styrke.

– Eg har eit bra kontaktnett og kjenner ein del gjennom jobben eg har hatt. Dette, saman med andre forhold ein må ta omsyn til, kan gje viktige impulsar til utforminga av morgondagens måte å drive lokalmisjon på, også her på Sunnmøre, seier Valderhaug.

Ukjente oppgåver.
Den største utfordringa for Johan Halsne var å bryte opp frå Ryfylke. Den andre var å seie ja til ukjente oppgåver.

– Eg har aldri vore krinsleiar før, og det skremmer meg litt. Samtidig har eg dei siste åra vore i ein fase der eg har sagt meg meir open for nye utfordringar, seier Halsne.

No gler han seg til å møte misjonsfolket.

– Og då meiner eg heile folket – for eg har vore mykje på Sunnmøre, men ofte på dei same plassane. No gler eg meg til å møte resten, seier Halsne, som omtalar Sunnmøre i svært positive ordelag.

– Det finnes knapt finare plass å bu enn her, bortsett frå Halsnøy, seier han lurt.

– Enorm innsats.
Avtroppande krinsleiar Karl Arne Austnes går nå tilbake til stillinga som gardbrukar på heiltid.

– Eg er veldig glad for den løysinga som no er komen på plass og ser fram til å engasjere meg i misjonen på andre måtar enn før, seier Austnes – som takkar misjonsfolket for tilliten som er vist desse åra.

– Karl Arne Austnes har lagt ned ein enorm innsats, og me er takksame for at han blir med oss vidare som fritidsforkynnar og i fleire styreverv, seier Hallvard Emblemsvåg som er optimistisk med tanke på framtida.