Innlegg

Gikk fra KrF til De Kristne

Nå vil hun i regjering med Høyre og FrP

n-trine-dekristne– Vi vil samarbeide med Høyre og FrP, og vi vil stille verdikravene i et slikt samarbeid, sier Trine Overå Hansen (36) til Sambåndet.

Den tidligere fylkesstyrerepresentant for KrF i Hordaland, forlot i mars sitt gamle parti til fordel for det nystartede partiet De Kristne. Kvinnen fra Øygarden utenfor Bergen stiller nå som listetopp for partiet i Hordaland og har ambisjoner om å få en fot med i en borgerlig regjeringskabal etter valget.

Hun betrakter det som lite sannsynlig at KrF vil inngå et samarbeid med FrP og ser for seg to regjeringsalternativer etter høstens valg: enten Høyre, Venstre og KrF i en mindretallsregjering, eller en med Høyre og FrP.

– Men de kan få vanskeligheter med å danne mindretallsregjering. Det er her vi kommer inn. Vi trenger ikke så mange mandater for å være viktige her. Vi kan være de som vipper makten hvis vi kommer inn med et par mandater på Stortinget. Vi kan snu landet hvis vi får til en flertallsregjering, håper hun.

Ønsket å påvirke

Ønsket om å påvirke samfunnet med de kristne verdiene var årsaken til at hun i sin tid gikk inn i KrF.  Hun kom etter hvert inn i fylkesstyret, der hun prøvde å påvirke KrF til å bevare sin sjel og sine verdier sånn som det var stiftet. Forgjeves, viser det seg – som hun sier til Sambåndet: «Jeg har jo registrert at KrF har gått i liberal retning de siste årene.»

– Da partiet ble stiftet i 1933, så var det på kne for Gud. De innså at det ikke lenger var nok å påvirke i andre parti ettersom de alltid ble skvist ut når det gjaldt viktige posisjoner. Også nå opplevde jo vi som konservative kristne at vi ofte ikke fikk de viktige plassene. Jeg følte vi var sterkt underrepresentert innad i styre og stell, sier hun oppgitt.

Strategiutvalget avgjorde

I fylkesstyret opplevde hun marginal innflytelse, og det var et fåtall i styret hun kunne identifisere seg med. Men konklusjonen om at det ikke lenger var verdt å fortsette i KrF kom først etter det siste kommunevalget. KrF gjorde et dårlig valg, og det ble satt ned et strategiutvalg med Dagrunn Eriksen som leder for å finne ut hva de måtte gjøre. Det de kom frem til, var at de måtte endre politikken for å få nye velgere.
– Da hadde jeg allerede følt at KrF hadde beveget seg vekk fra sitt grunnfjell. Vi ville heller at KrF skulle lære av sitt dårlige resultat med å spisse verdiene sine og åpne opp for samarbeid med Høyre og FrP, sier Overå Hansen. Hun tror at grunnfjellet til KrF ønsker et samarbeid med høyresiden, som hun mener er mer verdikonservative enn motparten på den politiske skalaen.

– Den rødgrønne regjeringen har jo aktivt gått inn for å avkristne landet. De har ønsket å ta vekk skolegudstjenestene, de prøvde å få vekk bordbønn fra skolen og har generelt hatt en aggressiv avkristning i den tiden som de har holdt på. Dette ser jo velgerne, også KrF sine velgere. De har ønsket å snu KrF i en mer konservativ retning og til samarbeid med Høyre og FrP.

Snuoperasjon

Ved valget i 2009 var FrP innstilt på å bevare ekteskapet mellom mann og kvinne. Hvis KrF hadde merket seg dette, og samarbeidet med dem da, kunne de ha stoppet den nye ekteskapsloven, mener Trine Overå Hansen.

– Dette var ting velgerne så. Derfor skjønte vi ikke strategien til Dagrunn Eriksen da hun sa «Det vi må gjøre, det er å bli mer spiselige for folk flest. Vi må ta vekk bekjennelsesparagrafen sånn at vi kan samarbeide med f.eks. med muslimer, som har mange av de samme verdiene, men som ikke kan være med fordi de ikke er bekjennende kristne», sier hun.

Motstanden mot å fjerne paragrafen var omfattende – i begynnelsen. Overå Hansen lister opp en rekke KrF’ere som var sterkt imot da forslaget kom opp, men som siden har tatt en helomvending og stemt for.

– Jeg opplever at det ikke er noe kraft igjen i KrF. De bare følger strømmen og ønsker å tilpasse seg samfunnet. Og da har KrF mistet hele sin betydning, mener hun.

Abortkamp

Trine Overå Hansen ønsker likevel ikke å svartmale sitt tidligere parti og nevner abortsaken som et av de områdene KrF har fått til mye bra.

– De har jo mange gode verdier, det er jo derfor jeg har vært med der. Men jeg opplever at de svikter på flere punkt, og at de har en tendens til å gi etter i stedet for å stå opp når det blir en kamp om noe, poengterer hun.

Også den nåværende abortpolitikken blir kritisert. Innad i KrF har hun fått høre fra flere hold at det blir regnet som en tapt sak, og at man heller bør kjempe på nye fronter.

– De er jo prinsipielt imot, men de ønsker på en måte ikke å stå og kjempe for en sak de opplever som tapt. Mens jeg mener at den saken er så viktig at den må vi løfte så høyt som mulig, hele tiden.

– Svikter når det gjelder

Med henvisning til USA, der abort var en av hovedsakene i valgkampen, mener hun det ikke er unormalt for et kristent parti å ha det som flaggsak. Hun minner om at det var KrF som i regjering avsatte Ludvig Nessa, den landskjente abortmotstanderen.

– Jeg føler at de svikter når det gjelder. Og de sa også at de ville flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, men de har jo hatt regjeringsmakt, og de har ikke gjort noe med det. Og de sier at de vil kjempe for de kristne verdiene, men det var de som avkristnet kristendomsfaget. Det var de som innførte KRL. Og så gikk det fem år, og vi fikk RLE (under den rødgrønne regjeringen, journ. anm.). Og det er jo et sånt religionsblandingsfag som forvirrer elevene fullstendig.

– De skjønner ikke at hvis du først gir lillefingeren til disse avkristningssosialistene, så tar de hele hånden. Så det nytter ikke å gå på kompromiss med disse tingene her, fastslår hun.

Ikke representert

Overå Hansen tror det finnes mange som henne blant kristenfolket som ikke føler seg representert med sine verdier i politikken. Mange av partiene på Stortinget har gått vekk fra det de en gang sto for, mener hun.

– Arbeiderpartiet har jo også vært Israelsvennlige. Og Høyre har en gang vært et veldig verdikonservativt parti, der de aller fleste har vært kristne, forklarer hun.

– Men nå er landet vårt blitt så avkristnet helhetlig at nå trenger vi et parti som er kristent og som kan stå opp for de verdiene i dag også. For vi taper på så mange fronter, vi har ikke råd til å tape mer. Nå må kristenfolket ta ansvar og gå til valglokalene, og så må de stemme på partiet De Kristne så vi kan få en forandring i landet vårt! avslutter hun.

 

FAKTA De Kristne:

 • Stiftet 24. februar på Moster i Bømlo Kommune
 • Partileder: Erik Selle
 • Motto: «Frihet og trygghet for alle»
 • Aktuelt: Har ambisjoner om å komme i vippeposisjon etter stortingsvalget 2013
 • Medlemmer: 2085 (wikipedia)

Hva stemmer ImF-kjernen?

Sambåndet.no spurte folket under sommerens Generalforsamling

 • Hvis du stemte ved forrige valg, hvilket parti stemte du på?
 • Hvis du skal stemme ved høstens valg, hvilket parti vil du stemme på??

Det var de to enkle spørsmålene som ble stilt under Sambåndets uhøytidelige gallup-måling som ble foretatt under sommerens generalforsamling i Lyngdal. 90 personer valgt å ta turen innom ImF-standen for å gi sin «forhåndsstemme» de fire dagene målingen foregikk. Så godt som alle definerte seg som aktive i ImF-sammenheng og alderen fordelte seg jevnt fra 30-70 år.

Ikke uventet er det KrF som utgjør flertallet i målingen. 80 prosent av de spurte sier de kommer til å stemme KrF ved årets valg.

Men til tross for et solid tall – vinden blåser litt i mot for de gule. For blant de samme velgerne var det 93 prosent som stemte KrF ved forrige valg. Det vil si at 14 velgere som ved forrige valg slapp KrF-seddelen i valgurna, nå planlegger å stemme annerledes.

Denne prognosen er ikke så ulik tallene som kom fram i en tilsvarende undersøkelse under GF i Molde i 2009. Da var det 94 prosent som hadde stemt KrF i 2005, men «bare» 85 prosent som var sikre på å fortsette med det. Men der de usikre KrF-velgerne i Molde i hovedsak hadde plassert seg på gjerdet, har de fleste usikre denne gang bestemt seg for å forlate KrF-skuten.

 • 6 velger å hoppe videre mot Høyre.
 • 3 velgere De kristne
 • 1 velger De grønne
 • 4 tidligere KrF-velgere har ennå ikke bestemt seg.

Dermed er det Høyre (med 9 prosent) og De Kristne (med 4,5 prosent) som seiler opp som de største «utfordrerne» for KrF.

FrP-vinden som rørte litt rundt i kristenfolket ved forrige valg, de gikk blant annet fra 2 til 9 stemmer i Molde, ser ut til å ha stilnet. Faktisk kan den ha snudd, skal man tro tallene fra Lyngdal. 2 av de 3 som oppgir at de stemte FrP, stemmer nå annerledes: en velger KrF og en foretrekker De kristne.

For ordens skyld: årets GF der denne målingen ble utført, foregikk i Lyngdal. Dette er kommunen der KrFs førstekandidat Hans Fredrik Grøvan var ordfører fra 1995-2007. Han ble nominert som førstekandidat på KrFs stortingsliste etter kampvotering med KrFs nestleder Dagrunn Eriksen.