Tag Archive for: Ims

GLAD: Daglig leder Marit H. Ådnanes i IMS er glad for at utsendingsmøtet er gjennomført. Her er hun på fjorårets arbeidermøte. FOTO: Brit Rønningen

To høstmåneder til forsinkede årsmøter

Korona-pandemien har tvunget kretsene i ImF til å utsette sine årsmøter. Bare Indremisjonssamskipnaden har gjennomført sitt utsendingsmøte som planlagt.

Helgen 19.-21. juni skulle Indremisjonssamskipnaden (IMS) ha Storsamling med utsendingsmøte på Framnes. I stedet ble det «Kjør igjønå-basar» 21. juni, mens utsendingsmøtet gikk som planlagt 20. juni.

‒ Jeg er veldig glad for at vi gjennomførte utsendingsmøtet. Vår krets var den som skulle være sist ute med å ha årsmøte. Hvis vi skulle hatt det to uker før, måtte vi ha utsatt det eller vurdert annen form på årsmøtet, sier daglig leder Marit H. Ådnanes i IMS til sambåndet.no og føyer til:

‒ Og «Kjør igjønå-basar» var en god erstatning for Storsamling. Det kom inn 137 000 kr, og det er veldig bra.

Datoer
Alle de andre kretsene i ImF har vært nødt til å utsette sine årsmøter. «Finnmark Indremisjon har avlyst kretsårsmøtet i år, og slår det sammen med neste års kretsårsmøte. Dato er ikke fastsatt. Alle representanter som var på valg i år, sitter frem til årsmøtet neste år.», skriver kretsleder Paul Tore Garvo i en tekstmelding.

  • ImF Midthordland skal ha årsmøtehelg fra 15. august
  • Nordhordland Indremisjon skal ha årsmøte 22. august
  • Bergens Indremisjon skal ha årsmøte 27. august
  • ImF Rogaland skal ha årsmøte 8. september
  • Sogn og Fjordane Indremisjon skal ha årsmøte 12. september
  • Nordmøre og Romsdal Indremisjon skal ha årsmøte 22. september
  • ImF Sunnmøre skal ha årsmøte 22. september
  • ImF Sør skal ha årsmøte 15. oktober.

Mandat
Ådnanes er fornøyd med oppslutningen om utsendingsmøtet, med 60 utsendinger. Prosessen sammen med kretsene i ImF etter vedtak fra GF 2019, var en av sakene på sakslista.

‒ Det kom blant annet opp spørsmål som gikk på mandatet til gruppa som skal møte de andre kretsene til læringsfellesskap. I forslaget til mandat står det at gruppa har mandat til å handle på vegne av kretsen. Hva vil det si, var det noen som lurte på. Det er viktig at gruppa som representerer kretsen, har litt handlefrihet. Den skal handle «på vegne av». Samtidig skal misjonsfolket være trygge på at det ikke skjer store forandringer uten at kretsstyret og også årsmøtet er involvert, sier Ådnanes.

Den daglige lederen fremholder at det er bra at folk har spørsmål om vedtaket fra GF 2019.

‒ Det viser et engasjement.

Prosess
Hun poengterer at det er viktig at denne prosessen er forankret i misjonsfolket.

Hvordan var stemningen blant utsendingene til denne prosessen?

Det var ikke motforestillinger til prosessen, men det er ikke alle som forstår helt hva det går ut på. For å få med seg folk, er det viktig å forklare hvorfor vi gjør dette. Vi har som mål å nå nye mennesker med evangeliet og modnes som Jesu disipler. Er organisasjonsstrukturen tjenlig for å nå våre mål? Jeg håper folk har tillit til at oss at vi vil det beste for ImF og kretsene.

Et annet punkt på saklista var IMS sin strategiplan. Kretsens tre satsingsområder er fellesskapsvekst, leirarbeid og ledertrening.

Det var god oppslutning om strategiplanen. Nå gjelder det å sette planen ut i livet, sier Marit H. Ådnanes.

HØYTID: Fra fredag 3. til tirsdag 7. april blir det påskefestival på nett.

Ungdommer får påskefestival på nett

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

Ungdomsarbeider Eirik Stensland i Indremisjonssamskipnaden (IMS) er opptatt med å forberede digital påskefestival for ungdommer fra 8. klasse til 3. klasse i videregående skole. Han regner med at 40-50 ungdommer vil komme innom påskefestivalen.

– Vi gjør mye av dette på videochat slik at man kan se alle ansiktene. Det skal være litt stort, og vi er forberedt på at det kan bli litt kaos, sier Stensland til sambåndet.no.

Sammen
Han er ikke redd for kaos, for han ser gjerne at ungdommer fra andre kretser blir med.

– Hvis ungdommene i andre kretser vil stikke innom, kan de det. De finner alt de trenger på facebooksiden IMS Ung, sier han.

Påskefestivalen er fra fredag 3. til tirsdag 7. april. Fredag–mandag blir det kveldssamling kl. 20.00 på Zoom.

– Der er poenget at man kan snakke sammen, og vi skal også ha leker, som henteleken, forteller Stensland.

Lørdag-tirsdag vil det være bibeltime på Facebook kl. 12.00 med samtale etterpå.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er to sider ved dette. Det ene er det sosiale, at det kan være kjekt for ungdommene å treffes på denne måten. Det andre er at det er viktig å gi dem et Guds ord.

Onsdagsmøte
Indremisjonssamskipnaden arrangerer ikke bare digital påskefestival. Kretsen har i tillegg begynt med onsdagsmøte på Facebook. Det første møtet var onsdag 25. mars og der deltok Stensland sammen med daglig leder Marit H. Ådnanes og Ung-leder Johannes Olsen.

– Vi har tenkt at folk i kretsen kan få en mulighet til å samles og kan se at det skjer noe. Og de kan få komme med litt kommentarer i løpet av sendingene, sier Olsen.

– Hvordan er det å jobbe på denne måten?

Jeg synes det er kjekt å prøve nye ting. Men jeg foretrekker å møte folk ansikt til ansikt.

I Olsens forsamling ImF Fitjar samles de til ulike videomøter i løpet av uka der de deler ting og ber sammen.

Det er veldig kjekt, og det er en måte å ta vare på hverandre, sier Johannes Olsen.

Byggestart: Klar, ferdig, grav. Går alt etter planen, vil gravemaskinene spa grunnen fremst i biletet frå 1. august. 74 nye leiligheter skal på plass før våren 2022. FOTO: MAGNUS HISDAL/HARDANGERFJORD MEDIA

Helgatunlia slår an

Formannskapet på Voss sa ja like før jul. Torsdag denne veka gjorde kommunestyret det same. 25 kjøparar har allereie meldt si interesse. Helgatunlia tek form.

– Ja, det har vore ei voldsom interesse heile helga, seier Odd Inge Austevoll, prosjektleiar for den storstilte utbygginga ved Helgatun fjellpensjonat. 74 nye bu-einingar er planlagt, tett på Myrkdalen fjellandsby, ein av dei mest i ekspansive ski-metropolane i Norge. Saka er tidlegare omtale på sambåndet.no og i tema-delen av Sambåndet 06-2017.

Austevoll starta som prosjektleiar 1. februar, same dag som interesselistene vart lagt opne på helgatunlia.no. Berre få dagar etter stod 21 namn på lista over interessenter, både privatpersonar og bedrifter. Det oppdaterte talet per 15. februar, er 25. Og som ein kuriositet, reguleringsplanen var i same perioden den mest leste saken på Voss kommune sine heimesider i 2019.

Motsegn
Planene har vore under arbeid i fleire år, og då årsmøtet i Indremisjonssamskipnaden fekk planane på veggen våren 2017, vakte dei stor begeistring blant misjonsfolket. Men å byggja nyhus i fjellheimen krev planlegging, og mange steinar må lukast or vegen før ski kan spennast på. No er ein viktig milepel passert: detaljreguleringsplan for prosjektet. Den har tatt meir tid enn tenkt.

– Det tar alltid litt tid når det vert motsegner til planen, seier Austevoll.

Dei fleste motsegnene var av formell art, men når Fylkesmannen brusar, lyttar planfolket.

– Motsegna frå Fylkesmannen handla om høgda på bustadane. Det var for så vidt gode innspel som me tok med oss vidare og etterkom.

Knapp tid
Planen vart klubba igjennom i kommunestyret torsdag 14. februar etter ein viss diskusjon om skibrua som er ein del av prosjektet. Vedtaket betyr nå full fart framover for prosjekt Helgatunlia. Tida er knapp fram mot 10. april, den neste fristen prosjektgruppa har sett. Då skal alle papir, planar og avtalar for grunnarbeidet vera på plass og levert til naboane for innsyn. Når dei tre vekene med nabovarsel er omme, går byggesøknaden til kommunen. Seinast tre månader etter dette må saken vera ferdig handsama frå embetsverket.

– Me har ikkje meir enn tid og veg, men går dette som tenkt, startar me grunnarbeidet 1. august.

Fleire etappar
Fyrste byggetrinn er grunnarbeidet. Det vil pågå i tre månadar før vinteren tvingar fram ein pause. Når frosten slepp taket i mai, startar bygginga av dei fyrste seks husa med plass til 42 leilegheiter. Dei skal stå klare vinteren 2021. Dei 32 neste skal vera klar året etter. Prislapp for å få seg eit krypinn, er ikkje fastsett, men basert på prisane lengre oppe i bakken, vert det anslått ein minstepris på 3,6 millionar kroner.

– Det er inkludert garasje og skibod, seier Austevoll.

Dei 25 interessentane er berre starten, trur Austevoll, men prosjektet har så høg tomteverdi at det ikkje avhenger av forhåndssal for å få byggjelån.

– Men no er tida for å hiva seg med, for dei som vil. Visjonen vår er å skapa eit miljø rundt Helgatun med både gudstenester, søndagsskule, ungdomstreff – ja, ei slags fjellkyrkje som ikkje finnes her i Fjellandsbyen i dag, seier Odd Inge Austevoll.

Helgatun i dag. Nye Helgatunlina kjem i fremre kant av biletet. Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media

Mer revy-jubel i IMS

Jubileumsrevyen fra 2014 settes opp på nytt. Denne gang i Bømlo Kulturhus som en del av Indremisjonssamskipnaden sitt Haustmøte.

– Vi har fått flere spørsmål om å sette opp revyen enda en gang; «den er for god til å bli liggende uspilt», sier Jan-Ove Fagerheim. Han var en av ildsjelene bak, og en av dem som inntok scenen med stor trygghet, da Indremisjonssamskipnaden i 2014 feiret sitt 150-årsjubileum med revyen, eller det «historiske spelet», Glimt i auga og gløtt av himmel.

Revyen, som var skrevet av Tor Eivind Skeiseid og hans medarbeidere i Ryfylke livsgnist, samlet fullt hus og vakte stor begeistring på urfremføringen under årsmøtet på Husnes, så stor at det ble ekstraforestillinger samme høst på Stord og i Norheimsund.

BØMLO NESTE
Og nå er det altså på’an igjen med scenekunsten, omtalt av Sambåndet som «Humor, åndskraft, latter, tårer. Det er salig blanding når Ims feirer sin egen historie».

At det ble Bømlo, var litt tilfeldig. Spørsmålene har kommet fra flere hold, og det har vært gjort seriøse vurderinger om å sette revyen opp både i Haugesund og Sandnes. Det har også vært uformelle samtaler om å sette den opp på Lyngdal Bibelcamp og under GF, men av ulike årsaker har ikke det latt seg gjøre.

Arrangementet i Bømlo Kulturhus er om ettermiddagen 2. oktober, samme helg som det tradisjonsrike Haustmøtet i kretsen. Det avsluttes vanligvis med en serie små-møter i distriktet, men i år blir en del av disse flyttet til en senere helg for å gi rom for revyen.

– Vi har oppfordret de lokale bedehusene om å samle seg om revyen denne ettermiddagen og tilbudt dem en annen høstmøtesøndag i stedet for. Det har vi fått god respons på, forteller Marit Hårklau Ådnanes, daglig leder i IMS. Hun forteller også at ordene «Glimt i auga, gløtt av himmel» vil være å finne igjen på plakaten for Haustmøtet.

NYE GODBITER
Oppsetningen som kommer på Bømlo, er i hovedsak den samme som har vært spilt før. Men Jan-Ove Fagerheim kan også lokke med noen nye godbiter.

– Det blir tre nye scener av den mer revyaktige sorten som vi ikke fikk plass til under årsmøtet. Blant annet om reaksjoner etter «forferdelig spetakkel-musikk på årsmøtet».

Det store spenningsmomentet nå er om replikkene og timingen fortsatt sitter like godt to år etter premieren.

– Vi møttes nå like etter påske i «revyfamilien» og hadde en fornøyelig dag sammen. Veldig mye av stoffet sitter overraskende godt, men vi må øve en del fram mot høsten. Men det blir bare moro, sier Jan-Ove.

– Så du har ikke gått lei revyen ennå?

– Nei, men familiene våre er kanskje blitt ørlite mer lei enn oss, sier han med et smil.

– Og hva med bømlingene, er de modne for en revy som dette?

– Ja, det er vel heller vi som må heve oss. De er jo «bortskjemt» med Mostraspelet, så her må vi legge oss i selen for å innta rett nivå, sier Jan-Ove Fagerheim.

SE ET GLIMT FRA REVYEN HER:

Høstmøtetid

I mange av ImFs kretser er det i disse dager duket for høstmøte.

I Indremisjonssamskipnaden (IMS) kan de allerede se tilbake på en helg fylt med inspirasjon, utfordring og festmøte.

– Jeg er fornøyd med oppslutningen og håper vi når formålet vårt; nemlig å gi inspirasjon til de som står i misjonsarbeidet, sier kretsleder Svein Bjarne Aase til stordnytt.no.

Til stede som gjestetaler i Leirvik bedehus var Gunnar Elstad, som er psykolog og predikant, og etter hvert et kjent navn i indremisjonssammenheng. Så mens høstmørket siger inn over landet, snakket han om å takle hverdagen når det «butter litt imot».

Ekteskapsseminar
Mens man på Stord har en hel helg med høstmøte, har man i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) konsentrert programmet på en søndag. Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon, står som hovedgjest når Molde bedehus åpner dørene for hele familien 21. oktober.

SE OGSÅ: Plakat for høstmøtet i NRI

I tillegg til å tale på både hovedmøtet og festen på kvelden, skal Kjøde også lede seminar med temaet «Ekteskapets plass i Norge i dag».

Nye tider med motvind
Men høstmøtetradisjonen møter også på utfordringer. Mens NRI før i tiden arrangerte samlinger både i Molde og i Kristiansund, måtte de i fjor innse at tiden for høstmøte på sistnevnte sted var over.

– Vi er i tenkeboksen for hvordan vi skal gripe saken an for å få til en skikkelig høstsamling for misjonsfolket i Kristiansund. Dette kommer vi forhåpentligvis tilbake til et senere år, i år arrangeres det ikke Høstmøte i Kristiansund, skriver kretsleder Arild Ove Halaas på NRI på sine nettsider.

Også i Molde opplevde de over flere år nedgang i antall fremmøtte, men etter en omlegging i programmet ser de nå positivt på en ny form for høstmøte, med program for hele familien.