Tag Archive for: Janne Ferstad

MØTEBORD: Janne Ferstad gleder seg til å kunne samle folk til arrangementer rundt dette bordet i Bergen Kristne Bokhandel. ALLE FOTO: Brit Rønningen

Spesielt år for Bergen Kristne Bokhandel

For Bergen Kristne Bokhandel har salget økt det siste året på tross av korona, men eksterne inntekter fra deltakelse på arrangementer har uteblitt.

Det er ikke mange kunder innom når Sambåndet besøker Bergen Kristne Bokhandel en onsdag i april. En dame kommer ut fra butikken i det vi går inn. I tillegg har de en bestilling på telefon. Ellers er det stille denne formiddagen.

– Det har vært et spesielt og innholdsrikt år, sier daglig leder Janne Ferstad om det siste året.

Hun tenker på at de flyttet i nye lokaler i april i fjor, ikke lenge etter koronapandemien kom til Norge og førte til nedstenging av samfunnet. De nye lokalene ligger i Kong Oscars gate ikke så langt unna de gamle lokalene i Øvre Korskirkeallmenning.

Ny lokaler
–  Hvordan fungerer de nye lokalene?

–  Vi er glade for at vi flyttet, og vi er veldig fornøyde med lokalene som er større enn de vi hadde før. Vi har bygd kontorplass og lagerplass, og vi har fortsatt et antikvariat. Det er også positivt at vi er mer synlig.

Vi setter oss ned ved et langbord.

–  Dette bordet kjøpte vi for å kunne tilby noe mer enn bare en butikk. Når ting åpner opp igjen, vil vi tilby arrangementer som lesekvelder, presentasjon av bøker og forfattere og tema, sier Ferstad.

Bergen Kristne Bokhandel er nå Bergens eneste kristne bokhandel, og de tok inn større vareutvalg da de flyttet inn i de nye lokalene.

Savner
Frivillig medarbeider Halldis Pollen er også på jobb. Som Ferstad er hun fornøyd med de nye lokalene.

–  Men det har vært utfordrende og mye arbeid med flytting til nye lokaler, og vi må ta hensyn til koronarestriksjonene, sier Pollen.

Hun er ikke i tvil om hva som er det beste med å være frivillig i Bergen Kristne Bokhandel.

– Det er samtalene du får med kundene som gjør det givende og meningsfylt, sier hun og føyer til:

–  Jeg savner å være ute på arrangementer og selge. Gleder meg til det blir mulig.

KASSEN: Janne Ferstad ved kassen.

Økonomi
At de nye lokalene gjør dem mer synlige, tror Ferstad er noe av grunnen til at.de har hatt en liten økning i salget på tross av korona.

–   Vi vet selvfølgelig ikke hvordan det ville vært i normale tider. Det vil ta noen år før vi kan si noe om effektene av at vi har flyttet. Men vi har gått glipp av eksterne inntekter fra bokstand og deltakelse på ulike arrangementer, noe som utgjør en viktig del av inntekten vår, fortsetter Ferstad og legger til:

– Det å drive butikk i en stor by under korona betyr at vi har hatt strengere restriksjoner enn det har vært på mindre steder. Etter nyttår har det vært stille i byen og stille i butikken, men det gjelder ikke bare vår butikk. Sett under ett er vi tålelig fornøyd.

Da tar hun med i betraktningen ombyggingskostnader og kostnader i forbindelse med pandemien.

– Vi har vært heldig på den måten at vi bare har hatt stengt kun en uke da de nye restriksjonene kom i vinter, synes Ferstad.

– Og hva sier kundene?

– Kundene er en gave. De setter pris på at vi finnes og at vi er kommet inn i et større lokale. Vi merker at folk har behov for å snakke, og noen opplever det godt å komme innom for å slå av en prat. Her er god plass og mulighet til å holde avstand, og det kommer ikke så mange innom på en gang, så her kan folk være trygge selv om det er korona.

Relasjonsbygging
 Hvordan har det ellers vært å drive butikk under korona?

– Menighetslivet har ligget litt nede. Det har gjort det vanskelig å planlegge når det gjelder for eksempel salg i forbindelse med konfirmasjon. Inntekter vi har forventet, har blitt utsatt. Men inntekter fra salg av konfirmasjonsgaver kommer igjen til høsten. Vi har sendt mail til menighetene med forespørsel om de kan spre innkjøpene slik at ikke alt foregår til høsten.

En viktig del av jobben for bokhandelen er å knytte til seg menigheter både i Den norske kirke og frimenigheter med tanke på bestilling av materiell til trosopplæringsformål. I tillegg har de også kontakt med kristne barnehager og kristne skoler.

– Vi må jobbe med relasjonsbygging, konstaterer Ferstad.

Bergen Kristne Bokhandel åpnet i 2015, men fortsatt opplever Ferstad at folk ikke er klar over at de finnes.

– Nylig hadde vi en kunde innom som ikke hadde hørt om oss før. Det tar tid å bli kjent, forteller hun.

Netthandel
Hva slags muligheter har dere til å drive med handel på nye måter?

– Vi tilbyr å bringe hjem gratis til folk som bor i byen. Til resten av landet sender vi i posten. Kunder kan bestille varer på Facebook-siden eller på nettsiden vår, som vi fikk ny i fjor sommer, men vi har ikke hatt noen markert økning i handel på nett. Folk har kunnet hente varer i døra. Før jul hadde vi en annonse i Dagen om at vi bringer varer. Det var ikke voldsom respons på den.

– Hva med netthandel?

– Vi har ikke ordinær netthandel. Netthandel krever ressurser og kompetanse til å drive det. Det har vi ikke nå.

For at Bergen Kristne Bokhandel skal klare seg videre, har Janne Ferstad en oppfordring.

– Det er verdifullt at Bergen har en kristen bokhandel for enkeltpersoner og menigheter, og det er viktig at dette tilbudet benyttes aktivt. Bare på en slik måte kan bedriften få et solid fundament og vi kan vi bidra til å spre et godt budskap til barn, unge og eldre.

Bergen Kristne Bokhandel hadde driftsinntekter på 2,7 millioner i 2016, som var første hele driftsår. Her fra åpningsdagen 8. oktober 2015. Foto: ImF Media arkiv

Fra helsevesenet til bokhandel

Janne Ferstad skifter jobb. Etter påske blir hun ny daglig leder for Bergen Kristne Bokhandel.

‒ Jeg var klar for en ny jobb. Jeg har jobbet i helsevesenet hele mitt yrkesaktive liv. Det er en spennende utfordring å være daglig leder, og Bergen Kristne Bokhandel er et viktig tilbud med et spennende konsept med bruk av frivillige. Bruk av frivillige tror jeg det vil bli mer av i samfunnet. Og kanskje får jeg brukt andre sider av meg selv, sier Janne Ferstad til sambåndet.no.

Hun overtar etter påske etter Britt Helen Opstad som daglig leder av bokhandelen i 100 % stilling.

JOBBSKIFTE: Janne Ferstad blir ny daglig leder for Bergen Kristne Bokhandel. Foto: Privat

Viktig tilbud
‒ Britt Helen Opstad har gjort en veldig god og uvurderlig jobb med å etablere et nytt tilbud. Det er viktig at et slikt tilbud fins i Bergen by, fortsetter Ferstad som i dag er styremedlem i bokhandelen.

Bergen Kristne Bokhandel hadde ifølge tall fra Brønnøysundregistrene i 2016 driftsinntekter på 2 726 000 kroner i og 115 000 kroner i resultat før skatt. Butikken har i dag cirka 20 frivillige.

Selger bra
‒ I hvilken grad er Bergen Kristne Bokhandel etablert slik at det det står på egne ben økonomisk?

‒ Tallene er relativt stabile, og vi selger bra. Vi kan likevel ikke lene oss tilbake, men må fortsette å jobbe med markedsføring og være aktuelle. I en etableringsfase er det viktig at tilbudet blir kjent og at en har kontakt ut ikke bare mot kristne miljøer, men også ikke-kristne. Og det dreier seg ikke bare om å gjøre kjent at vi fins, men også hvor man kan finne oss.

Møteplass
‒ Hva tenker du om den videre utviklingen for bokhandelen?

‒ Jeg tenker det vil være avgjørende å øke bevisstheten hos kristenfolket om å bruke kristen litteratur og bruke tilbudet, og at det blir en møteplass der man kan ha møter mellom forfatter og leser og der kunder kan møte litteratur på ulike måter, som temadager, høytlesing og boksignering.

Rekruttering
‒ Og hvordan har du tenkt å drive Bergen Kristne Bokhandel videre?

‒ En viktig del av jobben blir å rekruttere og veilede frivillige. De frivillige sitter på ulik kompetanse, og det er viktig at de får brukt den. Jeg vil være helt avhengig av det. Så vil det bli mye arbeid med markedsføring og menigheter. Det vil være naturlig at vi går ut til menigheter og arrangementer, sier Janne Ferstad.