Innlegg

– Kristen tro viktig for formingen av vårt samfunn

Statsminister Erna Solberg (H) ble møtt med stående applaus og løftet frem betydningen av det kristne verdigrunnlaget da hun gjestet Jesuskvinners årlige storsamling lørdag.

– Noen har sagt at jeg har deltatt på litt mange kristne aktiviteter i det siste, sa Erna Solberg fra talerstolen til latter fra salen.

I Dagen 14. mars ble statsministeren kritisert av tidligere generalsekretær Levi Fragell i Human-etisk forbund for at hun hadde takket ja til å delta. Fragell viste til øvrige talere på konferansen, som Betty og Daniela Freidzon fra Kings of Kings Church i Buenos Aires, Argentina. Menigheten som teller 30.000 medlemmer, har bånd til den kontroversielle pinsepredikanten Benny Hinn. Fragell anførte at Hinn, gjennom håndspåleggelse, har fått barn til å falle overende.  

Oslo Kongressenter er spekket med kvinner i alle aldre. Et av høydepunkene på kvinnekonferansen JK Nordisk 2017 lørdag er nettopp besøket av statsministeren.

– Spesielt år for kristendommen

I år er et spesielt år i Norge for kristendommen. Det er spesielt fordi vi for første gang har skilt stat og kirke. Det er også spesielt fordi det er 500-årsjubileum for reformasjonen og den lutherske lære, sa Solberg.

Hun utdypet at hun syntes det er naturlig for en statsminister å markere dette skillet, der man respekterer kirken selv om den ikke lenger er en del av staten.

Jeg syntes også det er naturlig å delta på et reformasjonsjubileum fordi den har så stor betydning for dette landet, og for hvordan det norske samfunnet har utviklet seg og hvordan verdigrunnlaget vårt er formet, sa Solberg.

Det er viktig å huske på hvor viktig kristen tro har vært for formingen av vårt samfunn. Det er også viktig å ha et verdigrunnlag i møte med andre kulturer, sa hun.

Snakket om integrering

Statsministeren understreket at når kirkens forhold til staten har forandret seg, så er det viktig at mange er med og deltar i debatten om hvordan samfunnet skal forme seg videre.

Det håper jeg også dere (Jesuskvinner, red.anm.) vil gjøre – slik at vi sikrer en trygg verdiforankring. Det er så mange som er redde for invandring og integrering i dag, og som kanskje er usikker på sitt eget verdigrunnlag. Er du klar på det, så vet du også hvor mye lettere det er å trekke grenser og ha et naturlig forhold til at folk har en tro, sa Solberg.

Hun poengterte at vi ikke skal være redde for å vise hvor våre verdier kommer fra.

Selv om mange i dag ikke lenger har et aktiv forhold til å tro, så vet vi at mange har et forhold til verdigrunnlaget som kommer fra vår historie.

Løftet frem kristen frivillighet

Statsministeren hedret også det frivillige engasjementet som mange kristne organisasjoner har gjort – og som har preget samfunnet vi i dag lever i.

En annen del som det norske samfunnet har arvet mye av siden reformasjonen, er et stort og levende arbeid i frivillige orgnaisasjoner. Det startet med den diakonale forståelsen av å hjelpe andre. Derfor drives mye av det frivillige arbeidet av religiøse organisasjoner, sa Solberg og la til:

Dersom vi går gjennom velferdsstatens start, så finner man område etter område som startet i frivillig arbeid fra ulike religiøse trossamfunn.

Les også: Sekulær og hellig.

Snakket om nåde

Statsministeren refererer til da hun på reformasjonsjubileet ble utfordret til å snakke om «nåde i vår tid» under en festforestilling i Johanneskirken i Bergen.

For meg er nåde den toleransen og tilgivelsen som egentlig bare Gud kan gi. Men nåde i praksis betyr også mye i vårt samfunn. Nåde i praksis betyr for eksempel at folk som har hull i CV-en, får muligheten til å komme tilbake i jobb. Nåde er også å vise åpenhet og vilje til å inkludere nye landsmenn, sa Solberg.

Hun utfordret deltakerne på Jesuskvinner til å være med og skape et inkluderende samfunn.

– Det er viktig å huske på at veldig mange av våre nye landsmenn kommer fra steder der religion har mye større plass enn i vårt samfunn. Det betyr at de gjenkjenner religion. De forstår at det å tro betyr mye for dem som tror, sa Solberg.

– Be om klokskap

I samtale med Anne Christiansen, leder for Jesuskvinner (se faktaboks), fikk statsministeren spørsmål om hvordan kristne kan be for norske politikere i fremskutte posisjoner.

– Jeg tror det viktigste er å be for at vi må ha klokskap. Det er jo det vi trenger, sa Solberg til applaus fra salen.

Christiansen roste statsministeren for at hun før jul advarte mot å droppe skolegudstjenester, og at julen ikke handler om nisser og grøt, men om den kristne troen.

– Vi må tørre å si at vi ikke feirer jul på grunn av nissene og juletreet. Det er greit å huske på hvor tradisjonen kommer fra, sier Solberg.

Positiv respons

Flere av deltakerne på JK nordisk satte tydelig pris på det statsministeren hadde å bidra med på konferansen.

– Det var veldig stas å høre statsministeren. Hun er jo statsminister for hele Norge uansett hvilket parti man har stemt på, sier Elisabeth Knutsen fra Bergen.

– Det er tyngde bak ordene hennes. Det var flott å ha henne her, sier deltaker Rut Vårdal.

– Det har vært utrolig inspirerende. Å høre statsministeren var en høydare. Jeg synes det er fantastisk at hun tok seg tid til å komme. Det gir noen signaler, sier Ingunn Smenes som er aktiv i Jesuschurch i Oslo. KPK

Driftige damer på fest

Det er en vanlig tirsdag og fest i Bibelskolehallen på Bildøy Bibelskole. Fest for kvinner. Kvinnefest.

Bibelskolehallen er full av festkledde kvinner. Det er tid for Indremisjonsforbundets (ImF) kvinnefest, som er en årlig tradisjon.

Daglig leder Britt Helen Nerheim Opstad i Bergen Kristne Bokhandel, Merethe Kjelby fra Åpne Dørers kvinnebevegelse Women to Women og daglig leder Elbjørg Therkelsen i Israelsmisjonens bruktbutikk Mamilla benytter alle denne anledningen til å ha stand for å fremme sine hjertesaker.

IMG_2287

På menyen står kyllinggryte med ris og salat.

Flere kunder
– En kunde fortalte om kvinnefesten. Jeg ringte til Anja Ulveseth Heggen for å høre om jeg kunne komme og ha stand. «Er du ikke invitert? Jeg hadde tenkt å gjøre det, sier hun», forteller Nerheim Opstad til sambåndet.no.

Hun har solgt litt allerede før festen er begynt og har også fått noen minutter under festen til å reklamere for bokhandelens nyeste bøker.

– De siste ukene har vi hatt flere kunder enn vanlig på grunn av nyheten om konkursrammede Vivo. Folk har blitt mer bevisst på å handle hos oss, sier hun.

55+ og noen få menn
Inne i det festpyntede lokalet er de fleste kvinnene 55+, men her og der er det også noen yngre damer. Her er også noen få menn. Sambåndet.no lurer på hva de gjør her, men det blir raskt klart. De er med i koret Bless, som skal stå for kveldens musikalske innslag. Vi blir ønsket velkommen av administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF og Lisbeth Hjortland, tidligere barne- og familieleder i Bergens Indremisjon, mens et par bibelskolestudenter leder allsangen.

Kongens fortjeneste medalje
På menyen står kyllinggryte med ris og salat. Kvinnene ved bordet har ikke så lyst til å si så mye til sambåndet.no – og hvert fall ikke få navnet sitt nevnt. Ved et annet bord sitter det noen damer som ikke er fullt så beskjedne. Det er Fjell-ly-bordet. Kvinnene er med i Fjell-ly-foreningen. En av dem, Borghild Nesse (84), viser stolt frem et bilde på mobilen sin. På bildet står hun sammen med selveste kong Harald på slottet.

IMG_2291

Borghild Nesse viser stolt frem bildet av seg og kongen.

– For et par år siden fikk jeg kongens fortjenstmedalje i sølv med invitasjon til slottet. Jeg fikk det for frivillighetsarbeid på Fjell-ly og for at jeg har vært husmorvikar og hjemmehjelp, forteller Nesse.

Hun har vært med på kvinnefest siden det begynte på 80-tallet.

– Det er så interessant. Folk samles og man blir velsignet.

Driftige damer
Et annet medlem i Fjell-ly-foreningen, Benny Eide, liker seg også godt på kvinnefesten.

– Det er så fint å være her, fin sang og det er godt å få et gudsord, synes hun.

Og sangen er fin. Koret Bless og deres a cappella er virkelig en velsignelse å høre på og lyder veldig proft.

– Benny har vært leder i Fjell-ly-foreningen i over 40 år, opplyser Fjell-ly-foreningsmedlemmet Gerd Vik.

– Det er driftige damer, sier den yngste kvinnen rundt bordet, som er sammen med sin mor.

IMG_2300

Kveldens hovedtaler, Jorunn Godø.

For en tid som denne
Tema for kvelden er «For en tid som denne».  Hanne Marie Ruud begynner med sine tanker. Hun får frem hvor hektisk livet som småbarnsmor kan være.

– Det er viktig å være der man er, sier hun og minner om Guds nåde i en travel og hektisk hverdag og Guds fred som overgår all forstand.

Kveldens hovedtaler er Jorunn Godø fra Jesuskvinner og pastor i Filadelfia i Ålesund. Hun tar utgangspunkt i Esters bok. Da dronning Ester nølte med å gå inn til kongen for å redde sitt eget folk, fikk hun følgende melding fra sin fetter Mordekai: «Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten».

– Løft perspektivet og se hva som er viktig. Det er ikke bare meg og mitt. Se hvem du har rundt deg og hva som er hensikten med ditt liv. Hva er det som gjør at du er i den jobben eller i den situasjonen? Den Hellige Ånd vil kanskje fortelle deg at det kanskje er for en tid som denne at du er der hvor du er nå, sier Godø og fortsetter:

– Jesus sier: Kom til meg dere som strever, og jeg vil gi dere hvile. Det å komme til Jesus, er å finne hvile for en tid som denne. Det er et krevende samfunn, særlig for kvinner. Vi skal være perfekte og klare alt mulig.

Margunn Nord-Varhaug er den siste som deler sine tanker om «For en tid som denne».

– Hva betyr det i den store sammenhengen at vi er litt uheldige og at ikke alt blir som vi har tenkt? Bryr Gud seg om det? Bryr du deg om hva du betyr for andre? Hva betyr det at du er her, spør hun.

IMG_2311

Elbjørg Therkelsen fra Israelsmisjonen i samtale med Merethe Helene Clausen.

Indremisjonskvinne
Festen er offisielt avsluttet, og Ulveseth Hegen og Hjortland oppfordrer kvinnene til å benytte siste anledning til å kjøpe noe fra de ulike standene.

Merethe Helene Clausen tar utfordringen og går bort til Elbjørg Therkelsen i Israelsmisjonen.

– Jeg er her fordi jeg er indremisjonskvinne. Det har vært fantastisk. En opplevelse. Det er godt med Ordet og sterkt å bli minnet på å ha Jesus med i hverdagen. Så var det nydelig musikk, sier hun.

– Jeg har fått bra respons, og det har vært bra salg, sier Therkelsen.

Merethe Kjelby har også fått bra respons.

– Men vi kunne fått tilbakemelding fra enda flere. Vi er en bønnebevegelse, og vi spør etter forbedere Det er et gap mellom den frie kvinnen og den forfulgte kvinnen. Vi ønsker å bygge en bro og berøre hjertene slik at vi lider med de som lider. Vi har et stort ansvar. Det har aldri vært mer forfølgelse enn i dag, forteller hun.

Etter festen
Rett etter festen er ikke noe godt tidspunkt for å spørre Ulveseth Heggen om hva hun synes om kvelden.

– Jeg er inhabil, siden jeg har ledet kvelden, og det har vært så intenst at jeg ikke har hatt tid til å kjenne etter hvordan det har gått. Men min opplevelse er at det var bra, er hennes første kommentar.

Hun er overbevist om at det er viktig at der et forum for bare kvinner.

– Det er bra med en arena hvor en kan kjenne på fellesskapet og ha et godt måltidsfellesskap, et måltid som man ikke har laget selv. Og selv om de fleste er 55+, så begynner det å komme yngre kvinner til, sier Anja Ulveseth Heggen.

Velger å synge om Jesus

– Det er viktigere at folk får høre om Jesus enn at jeg vinner Norske Talenter, sier Oline Meland.

Oline Meland (17) ble kjent i hele landet i høst da hun sammen med storebror Karl Arthur Meland og John Olav Nøkland fremførte sangen «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk» på TV2-programmet Norske Talenter. Sangen hadde et tydelig evangeliserende budskap.

– Skal jeg synge med hjertet, må jeg synge om det som betyr noe for meg. Det er ingenting som betyr så mye for meg som Jesus, sier 17-åringen.

Sangen de fremførte, er skrevet av storebroren.

– Vi ville også vise at vi kunne skrive egne sanger, og da er det naturlig å skrive om det vi tror på, framholder hun.

Gikk videre

Dommerne i Norske Talenter syntes at teksten var litt direkte, men sendte likevel Olines trio videre til neste runde. Men for Meland var det aldri aktuelt å tone ned det kristne budskapet for å komme videre.

– Det var ikke vårt mål å komme lengst mulig, og vi ville synge om noe som betyr noe. Det er jo viktigere at folk får høre om Jesus enn at vi vinner Norske Talenter, sier Meland.

I andre runde røk trioen til Meland ut i konkurranse med en annen trio.

Overraskende positiv respons

Den massive responsen etter at videoklippet med sangen ble spredd på nett ble overveldende for jenta fra Eiken i Hægebostad kommune.

Les også: Julecountry i Eiken

– Det ble veldig mye respons og kom plutselig kjempemange kommentarer på Facebook. Det var ganske villt, forteller Meland.

Men hun ble også positivt overrasket av responsens natur.

– Jeg hadde forventet at det ville komme mer negative og hetsende kommentarer på innholdet i sangteksten, men det gjorde det ikke. Mange var litt sjokkert over det tydelige budskapet, men reaksjonene var likevel bare positive, sier hun.

Synger på JesusKvinner

Etter hun ble kjent forteller Oline Meland at hun har fått flere kjekke sangoppdrag, men hun går fremdeles på videregående og har ikke tid til å synge så mye mer nå enn før.

Til helga skal hun opptre på JesusKvinners konferanse JK Nordisk, både under ungdomsprogrammet JesusJenter og det offisielle programmet.

­– Jeg er veldig spent. Jeg har lenge hatt lyst å dra på JesusKvinner, men har ikke vært med før. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle opptre første gang jeg var med, ler Meland.

Linda Helén Haukland i JesusKvinner er veldig fornøyd med å ha med Oline Meland på konferansen.

– Hun er en fantastisk artist og en frimodig evangelist. Oline er et godt forbilde for unge jenter som ønsker å forkynne om Jesus og dele evangeliet, sier hun.

– Jesus er helt rå

Meland har fått mye skryt etter Norske Talenter fordi hun våger å være så tydelig evangeliserende.

– Vi trenger flere slike jenter som velger å forkynne evangeliet fremfor å lykkes i talentkonkurranser, sier Haukland.

For Oline Meland kommer evangeliseringen helt naturlig.

­– Hva har du å tape? Hvis du har innsett hva det handler om, så er det jo bare å dele det. Jesus kommer snart igjen, og han er jo helt rå, avslutter hun. KPK