Innlegg

STUDIO: Et dataangrep på P7's maskiner har stanset sendinger i studio. Her er John Hardang i studio. FOTO: ImF Media arkiv

P7 rammet av dataangrep

Et virusangrep på alle P7 maskiner, har gjort det taust fra den kristne radiokanalen. Daglig leder Kenneth Hjortland håper sendingene kan gå som normalt om noen dager.

I løpet av helgen ble den kristne radiokanalen P7 rammet av et omfattende dataangrep.

‒ Vi har fått et virusangrep på alle våre maskiner, og vi sliter med å kunne sende våre programmer. Veldig mange av musikkfilene våre er skadet, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7 til sambåndet.no.

Stille
Det medfører at P7 er stille i lange perioder. På radiokanalens nettsider kan lyttere gå inn å høre på andakter og undervisning, men der er ingen sendinger fra studio.

‒ Så lenge vi ikke kan spille våre musikkfiler, kan vi ikke ha direktesendinger. Vi kan ikke sende radio uten musikk. Det går ikke, forklarer Hjortland.

Han opplyser til sambåndet.no at teknisk ansvarlig har jobbet døgnet rundt for å løse problemet.

Kjedelig
‒ I morgen onsdag kommer det en ekspert på virushåndtering for å hjelpe oss. Jeg har stor tro på at vi vil være tilbake til normal sendeplan i løpet av noen dager.

‒ Hva betyr dette for P7?

‒ Vi vet ikke, men det er forferdelig kjedelig å være i den situasjonen at vi ikke får sendt det vi ønsker å sende, sier Kenneth Hjortland.

 

 

FM: Teknsik ansvarlig i P7, Olav Hardang, tar imot sendeutstyr. Nå er det på vei til samarbeidspartnere i Sør-Amerika. Foto: Brit Rønningen

P7 med raus gave-sending

En anonym giver har gitt P7 sendeutstyr. Snart vil P7s samarbeidspartnere i Sør-Amerika få glede av det.

‒ Vi har fått ti kraftige FM-sendere som kan brukes til riksdekkende radio. Det er utstyr for flere hundre tusen kroner, sier daglig leder Kenneth Hjortland til sambåndet.no.

Han kan ikke si hvor eller hvem sendeutstyret kommer fra, for giveren vil være anonym.

Overflødig
I Norge er utstyret overflødig siden vi har gått over fra FM til Dab. Derfor har P7 bestemt at deres samarbeidspartnere i Trans World Radio (TWR) i Sør-Amerika skal få det. Nå er utstyret på TWRs hovedkontor i USA.

‒ Der skal det klargjøres, testes og modereres før det sendes videre, forklarer Hjortland.

Det blir sendt videre til land som Haiti, Peru, Mexico og Bolivia. For mottakerne koster det ingen ting annet enn jobben med å montere.

Billigsalg
‒ Hvorfor gir dere utstyret til samarbeidspartnere i Sør-Amerika?

‒ Vi sendte ut en melding til våre samarbeidspartnere i Trans World Radio. Behovet var størst i Sør-Amerika. Da tenkte vi at da kan vi velsigne dem med godt utstyr.

P7-lederen kaller det misjon på billigsalg.

‒ For ca. 100 000 kr. har vi fraktet det. Det er utstyr som vil gjøre mottakerne i stand til å nå millioner av lyttere, og det er nokså moderne utstyr. Å få innpass til andres sendere er dyrt. Nå får de sine egne sendere. Det er svært viktig for våre samarbeidspartnere som mangler både sendere og utstyr, sier Kenneth Hjortland.

FORTSATT MED: Kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg, sier Frelsesarmeen fortsatt er med i P7, via Tro & Medier. Bildet er fra 2017. FOTO: INGUNN MARIE RUUD, KPK

Frelsesarmeen trekker medlemskapet i P7

P7 Kristen Riksradio går fra å ha sju til seks medlemsorganisasjoner.

‒ Det er ikke noen stor sak for oss, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7 til Sambåndet som en kommentar til at Frelsesarmeen i Norge trekker seg som medlemsorganisasjon i P7.

Frem til nå har Frelsesarmeen vært medlemsorganisasjon sammen med Tro & Medier, Indremisjonsforbundet, Indre Sjømannsmisjon, Kabb – Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, Ibra Media Norge og Kristen Muslimmisjon.

‒ Hvilke konsekvenser, økonomisk og andre, får det for P7 at Frelsesarmeen trekker seg som medlemsorganisasjon?

‒ Ingen direkte konsekvenser for oss. Medlemmene våre har ikke noe ansvar for vår økonomi. Vi ville gjerne hatt dem med videre for å vise noe av den teologiske og organisatoriske bredden vi ønsker å ha. Men det er jo Frelsesarmeen som bestemmer hvor de ønsker medlemskap, svarer Hjortland.

Udramatisk

‒ Vi oppfatter det som udramatisk, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

‒ Hvorfor vil dere ikke lenger være medlemsorganisasjon i P7?

‒ For det første er P7 en organisasjon som driver radioarbeid. Vi driver ikke nærradioarbeid, og det er over tjue år siden vi gjorde det. Samtidig vil jeg si at P7 driver et fint arbeid. For det andre er vi fortsatt med i P7 gjennom at vi er medlem i Tro & Medier. Du kan si vi har hatt dobbelt medlemskap i P7. Nå har vi ett medlemskap, sier Smith-Solevåg.

Synergieffekter

Kenneth Hjortland i Bergens Indremisjon ser både fordeler og mulige ulemper med mer sentralstyring.

Sambåndet ba om en kommentar til utspillet fra Trond Fr. Johansen om et mer sentralstyrt ImF der kretsleddet ikke lenger er nødvendig. Administrasjonsleder Kenneth Hjortland (bildet) i Bergens Indremisjon presiserer at han uttaler seg for egen regning.

– Trond har noen kloke tanker. Slik vi er organisert i dag, finnes det samme kruttet opp mange steder i landet, sier Hjortland.

Sentralleddet
Fra tid til annen får han spørsmål om hvorfor ImF trenger et sentralledd.

– Det kan jo være oss storbyarrogante som tenker slik, vi har nemlig ressursene og korte reiseveier. Nettopp det at vi har dette på plass burde være et tankekors når vi i Sogn, noen få timer unna, har en helt annen virkelighet. Vår barne- og familieleder gjør for eksempel mye godt strategisk arbeid og utarbeider mange verktøy som Tronds disipler kunne nyttiggjort seg, men i ImF er det i liten grad kultur for utstrakt samarbeid over kretsgrensene.

– Jeg tror vi kunne hatt noen gode synergieffekter ved å bli mer sentralstyrt enn i dag. Nå ser jo jeg dette gjennom mine økonomisk/administrative briller. Det kan ses som en brannfakkel, mest fordi vi i kretsleddet er svært opptatt av vår frihet i mange spørsmål, påpeker Hjortland.

Fattigere
Administrasjonslederen er likevel ikke entydig om sentralstyring:
– Som organisasjon kan vi fort bli mer fattig. Nå er det plass til sånt som Bedehuskirken på Bryne, Betlehem i Bergen og Fredheim Arena i Sandnes, men også de små, tradisjonelle bedehusforsamlingene. Vi er ulike i tilnærming, men har samme mål og relativ lik teologi. Mister vi noe av det mangfoldet om vi blir sentralstyrt? En diamant skinner best når den har mange fasetter.

Hjortland tenker også at en ikke kan få et helhetlig bilde av dette ved å se på Sogn og Nordmøre isolert.

– Det vokser mye godt indremisjonsarbeid rundt i kretsene. Nordhordland har hatt en voldsom vekst, ImF Sør har gjort veldig mye bra, det skjer spennende ting i Rogaland. Det kan letes andre steder enn i strukturen for å finne årsaker til at arbeidet går trått i en krets, mener Kenneth Hjortland i Bergens Indremisjon.