Innlegg

Regjeringspartiet KrF og partileder Kjell Ingolf Ropstad kjemper ifølge meningsmålingene mot sperregrensen. Bildet er fra partiets inntreden i regjeringen Solberg slik den var 22. januar 2019. FOTO: SKJERMBILDE

Indremisjonsledere oppfordrer til å stemme KrF

I et utspill som er sjeldent i sitt slag, tar generalsekretær og kretsledere i ImF partipolitisk stilling.

Et debattinnlegg sendt til Sambåndet og de kristne riksavisene Dagen og Vårt Land, har tittelen «Vi stemmer KrF».  Situasjonsbeskrivelsen i innlegget er oppdatert fram til 20. august. (De uthevde sitatene nedenfor er satt inn av Sambåndet-redaksjonen. Se også kommentarfeltet under artikkelen og lenker til ulike reaksjoner på utspillet.)

Her følger teksten i innlegget:

«KrF risikerer å bli et miniparti på Stortinget etter valget. Samtidig opplever vi et intenst press mot et kristent verdensbilde. Som indremisjonsledere oppfordrer vi til å bruke stemmeretten for å sikre at partiet fortsatt får innflytelse i norsk politikk.

Selv om TV2s meningsmåling fra 15. august ubemerket løftet KrF til 5,1 prosent og en fremgang på 1,3 prosentpoeng, er andre meningsmålinger i tråd med bildet vi har sett lenge: KrF står i stor fare for å falle under sperregrensen. Partiet vil i så fall miste muligheten til å få utjevningsmandater og vil bli redusert til en eller to representanter i nasjonalforsamlingen.

Noe er vi direkte uenige i. Nå mener vi likevel at tiden er inne for å gå til det uvanlige skritt å oppfordre kristne til å gi sin stemme til et bestemt parti

Mye kan sies om KrFs politiske prioriteringer og utspill de siste årene, og noe er vi direkte uenige i. Nå mener vi likevel at tiden er inne for å gå til det uvanlige skritt å oppfordre kristne til å gi sin stemme til et bestemt parti.

KrF sier om seg selv at «Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om de kristne verdiene er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt.»

Dette kan vi alle være enig i, og det forplikter partiet. Som indremisjonsledere opplever vi da også å ha KrFs støtte på viktige områder. Ikke minst gjelder det kristne friskoler. Dersom det ikke var for KrFs arbeid på Stortinget, ville eksempelvis ikke Sjøholt folkehøgskole fått helt nødvendig støtte over statsbudsjettet. Mens andre partier, særlig på venstresiden, nå snakker om å stramme inn muligheten for etablering og statsstøtte for kristne friskoler, står KrF ved vår side her.

Som indremisjonsledere opplever vi å ha KrFs støtte på viktige områder. Ikke minst gjelder det kristne friskoler

Vi vil også minne om partiets kamp mot liberaliseringen av bioteknologiloven som Frp, Ap og SV sto i spissen for. Denne lovendringen peker mot et sorteringssamfunn som er klart i strid med kristen tenkning om at alle mennesker har samme verdi. KrF vil ivareta rettsvernet for enkeltmennesket fra unnfangelse til naturlig død, og det trengs framover.

Selv om vi kunne ønske at KrF var enda klarere i sin tenkning om ekteskap og familie, vil vi likevel mene at nettopp dette partiet har størst forståelse for – og vilje til – å arbeide for at det bibelfunderte ekteskapet og en familie bestående av mor, far og barn, fortsatt skal være sentrale byggeklosser i samfunnet vårt.

Vi vil også nevne ytrings- og trosfriheten. Det er press mot det å kunne gi uttrykk for sin tro i offentligheten og la dette prege den virksomheten en driver. Dette har vi ikke minst kjent på kroppen som skolebevegelse. Vi trenger KrF for å hegne om denne menneskeretten.

Det er press mot det å kunne gi uttrykk for sin tro i offentligheten og la dette prege den virksomheten en driver. Vi trenger KrF for å hegne om denne menneskeretten

Vi kunne også skrevet om andre saksområder, som kampen for en bærekraftig forvaltning av skaperverket og kampen mot fattigdom, forfølgelse, undertrykkelse og internasjonal urettferdighet.

Den som mener at andre partier kjemper bedre for disse verdiene, samt har mulighet for reell innflytelse etter valget, må stemme etter sin overbevisning. For vår del vil vi gi denne oppfordringen: Bruk stemmeretten – stem KrF! Godt valg!»

Erik Furnes, generalsekretær ImF

Paul Tore Garvo, Finnmark Indremisjon

Ole Christian Martinsen, Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Johan Halsne, ImF Sunnmøre

Sondre Orrestad, Sogn og Fjordane Indremisjon

Ole Jørgen Storsæter, Nordhordland Indremisjon

Ole Andreas Wastvedt, ImF Midthordland

Marit Hårklau Ådnanes, IMS

Torgeir Lauvås, ImF Rogaland

Ragnar Ringvoll, ImF Sør

Fra redaksjonen: Da denne artikkelen ble delt på Facebook-profilene til ImF og Sambåndet, ble det mye debatt og stor utbredelse. Les innleggene her: ImF-profilenSambåndet-profilen. (Innleggene åpner seg i ny fane.)

I en artikkel i Vårt Land kommer en politiker fra et annet parti, med kritikk av initiativet og mener indremisjonslederne opptrer ekskluderende. Generalsekretær Erik Furnes svarer.

KrF-lederen på bibeltime

Mange ville hilse på Knut Arild Hareide da han besøkte Indremisjonsforbundets generalforsamling i formiddag.

I forkant av dagens bibeltime på Indremisjonsforbundets (ImF) generalforsamling (GF) ble KrF-leder Knut Arild Hareide presentert og intervjuet av administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i (ImF).

Hareide var innom GF i forbindelse med at KrF har stand der. Etter intervjuet fulgte han bibeltimen med Runar Landro.

– Det er kjekt å få lov å komme hit, og det er kjekt å treffe mange venner, sier Hareide til sambåndet.no.

Oppvokst på bedehuset
På spørsmål fra Ulveseth Heggen om hva han tenker på når han hører «Indremisjonsforbundet» eller «ImF», svarte Hareide følgende:

– Jeg tenker på bedehuset. Jeg vokste opp der, på Rubbestadnes bedehus. Så tenker jeg på Ingebrigt Sørfonn som jeg har jobbet med, og på et fantastisk arbeid.

Utfordringer
Hareide benyttet anledningen til å komme inn på utfordringene i dagens situasjon:

– Det politiske partier og menigheter har felles, er at vi har nye utfordringer som vi er nødt til å møte.  Vi opplever at mange ønsker å komme til Europa. Hva skal vi gjøre her i Norge? Det er to grøfter å gå i. Kongen sa det: «Vi kan ikke ta imot alle». Den andre grøften å gå i, er at vi får nok med oss selv, sier han og legger til:

– Vi har en ung generasjon som har fått alt av det materielle. Hvorfor er det da så mange i vårt land som spør etter verdier? Jeg tror mange i Norge kjenner på tomhet fordi det kun er det materielle og sekulære som gjelder. De trenger noe mer. Det behovet må vi møte.

Fornyelse
– Hvordan skal ImF nå ut til flere?

– Fornyelse er viktig for alle organisasjoner eller partier. Samtidig må vi være bevisst røttene våre. Verdiene som ImF står for, og det frivillige arbeidet som ImF står bak, er utrolig viktig, svarer Knut Arild Hareide.

Ap og KrF fortviler over forfølgelse av kristne

– Martyrer er ikke historie, men nåtid, sier leder for KrF på Stortinget, Hans Olav Syversen.

Sambåndet.no kunne i går melde at forfølgelsen av kristne øker i omfang. Det blir verre for kristne i Midtøsten og nordlige deler av Afrika. Organisasjonen Åpne Dører er aktiv i informasjonsarbeidet.

– Forfølgelsen øker. Det er et belte med land, fra Senegal i vest til Somalia i øst, hvor forfølgelsen er kritisk høy, sier informasjonsleder Stig Magne Heitmann i Åpne Dører.

KRF SETTER SØKELYS PÅ FORFULGTE KRISTNE
– Det er alarmerende tall som kommer frem, og vi ønsker å løfte dette politisk, sier Hans Olav Syversen til sambåndet.no. Syversen er fungerende parlamentarisk leder for KrF og leder av finanskomiteen på Stortinget.

Kristelig Folkeparti har nå invitert organisasjonen Åpne Dører til Stortinget for å presentere WWL (World Watch List 2014) for partiets stortingsrepresentanter.

KRF OG AP KRITISK TIL UTENRIKSMINISTEREN
– Det er all grunn til uro for alle religiøse som utsettes for forfølgelse. Kristnes situasjon i Syria, Nord-Afrika og i de okkuperte områdene av Palestina er urovekkende, sier Jonas Gahr Støre.

Den tidligere utenriksministeren viser overfor sambåndet.no til at han i sin tid satte søkelys på situasjonen for minoriteter, blant andre kristne i Midtøsten, som ledet til kontakt inn mot FN på temaet. Arbeiderpartipolitikeren fortviler også over muslimske minoriteter som blir forfulgt i den stadig pågående konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer.

Støres syn på forfølgelse får støtte i Kristelig Folkeparti.

– Trosfrihet står sterkt i KrFs arbeid, også internasjonalt, derfor har KrF løftet dette temaet til debatt i Stortinget, sier Syversen.

KrFs arbeid har ført til at Utenriksdepartementet (UD) har fått en egen «trosambassadør» som skal arbeide særskilt mot forfulgte.

– Vi følger dette arbeidet og vil møte våre samarbeidspartnere i Regjeringen for å se på oppfølgingen dette får etter regjeringsskiftet, sier Syversen.

Men Støre tviler på den nye regjeringens innsats på samme tema.

– Det er grunn til å tro at det ikke fortsetter, men det bør du spørre den nye UD-ledelsen om, sier Støre.

ARBEIDET MED TROS- OG LIVSSYNSFRIHET FORTSETTER
Utenriksminister Børge Brende fra Høyre var ikke tilgjengelig for kommentar da sambåndet.no tok kontakt, men Ingrid Skjøtskift, politisk rådgiver i UD, henviser til en appell han holdt på Fakkeltog for forfulgte kristne i Oslo i november. Utenriksministeren deler organisasjonen Åpne Dører sin bekymring for mennesker som blir forfulgt og diskriminert på grunn av sin tro. Utenriksministeren vil ha en dialog med enkeltland, i FN og i andre internasjonale organisasjoner for å fremheve situasjonen for forfulgte minoriteter.

– Jeg kan forsikre dere om at jeg vil videreføre UDs arbeid for tros- og livssynsfrihet og for alle minoriteter, sa Brende i sin tale til fakkeltog-deltakerne.