Tag Archive for: Lachie McNicol

GN: Ungdommene i GN har samling. FOTO: Privat

Samler inn penger til nytt ungdomslokale

Renovering og oppussing av den gamle spisesalen og peisestuen på bedehuset Saron på Bryne skal gi ungdommene på huset et eget sted å være.

Bedehuskirken holder til på bedehuset Saron. Bedehuset var sist gang renovert i 1995. For to år siden bygde Saron nytt kontor for utleie til Bedehuskirken. Fortsatt er det ting som trengs å gjøres med huset.

– Vi har en matsal og en peisestue som blir lite brukt og som vi tenkte kunne bli en veldig bra plass til ungdommene våre, sier generasjonspastor Lachie McNicol til sambåndet.no.

Før det kan bli ungdomslokale, er det nødvendig med renovering og oppussing fra gulv til tak, i tillegg til innredning og utstyr.

Finansiering
De er allerede i gang med å samle inn penger til prosjektet som har en budsjettramme på 1,1 millioner kr. McNicol opplyser om at Saron har fått 100 000 kr i støtte fra Jæren Sparebank og samme beløp fra ImF-Ung, og menigheten har startet innsamling av gaver fra sine medlemmer og venner. Så langt er det kommet inn 100 000 kr i kollekt og gaver fra menigheten.

– Noen i menigheten ga store beløp, forteller McNicol.

Innsamlingen startet i begynnelsen av november, og det er 500 000-600 000 kr som står igjen å få på plass.

– Vi håper å ha pengene inne innen nyttår slik at vi snart kan begynne å jobbe.

Dugnad
GN (Gode Nyheter) er Bedehuskirkens ungdomsarbeid og er et tilbud til alle ungdommer på Bryne. Annen hver fredag samles ungdommer fra 8. klasse og oppover til gudstjeneste, lek og sosialt samvær. De andre organisasjonene på huset har også ungdomsarbeid, og de vil også få glede av de nye lokalene.

– Er ungdommene engasjert i prosjektet?                            

– Vi forsøkte å få dem med på kronerulling, men det var vanskelig når det meste må gå via sosiale medier. Det er lettere å engasjere ungdommene når man møter dem fysisk. Men når vi begynner arbeidet, vil vi ha dem med på arbeidsdugnad.

– Hva synes ungdommene om å få nye lokaler?

– Ungdommene er veldig glade for at de skal få sitt eget lokale. De er veldig spent på å få en plass hvor de kan samles og treffe andre ungdommer, sier Lachie McNicol.

Lachie McNicol inviterer til Oppdrift, læringsfellesskap for foreldre i Bedehuskirken. FOTO: Privat

Starter læringsfellesskap for foreldre

Nå skal foreldre i Bedehuskirken få hjelp i rollen som trosformidler og åndelig veileder for sine barn.

I fjor ble Lachie McNicol ansatt i Bedehuskirken med ansvar for å legge en plan for et læringsfellesskap for foreldre. Nå er læringsfellessakapet Oppdrift i gang med den første samlingen som begynte i går, 14. september, og avsluttes i kveld.

‒ Det tok litt tid før vi fant et navn som reflekterer foreldre sin rolle som åndelige ledere for sine barn. Oppdrift er en kraft som hjelper ting til å fly, og det er på en måte foreldre sin rolle. De skal være den oppdriften som setter barna i stand til å leve ut livet som etterfølgere av Gud, med kraft fra Guds ånd, sier McNicol til sambåndet.no.

Behov
I strateginotatet Scenario 2021 går det frem at Bedehuskirken ser behov for en helhetstenkning rundt disippelgjøring av barn fra 0 til 18 år, og at man som ledd i dette skal prioritere å starte et læringsfellesskap for foreldre. McNicol anslår at det er cirka 100 barn med i barnearbeidet i Bedehuskirken.

‒ Så dette er viktig, og det er mange som er klar og giret til å bli med i et slikt læringsfellesskap, sier McNicol.

Oppdrift
Oppdrift går over en periode på 18 måneder hvor deltakerne samles til 5 kveldssamlinger med undervisning, deling, planlegging og bønn. En samling består av 2 kvelder; mandag og tirsdag fra cirka 18:00-22:00. På hver samling vil erfarne ledere fra hele Norge undervise i et tema, som hvordan forholde seg til de ulike fasene ungene går igjennom, trosopplæring i hjemmet og sosiale medier. Den første runden, fra 2020 til 2022, vil være for foreldre som har barn i alderen 10-16 år og det vil være åpent for 50 stykker eller 25 par. Imellom samlingene vil deltakerne samles i smågrupper i hjemmene.

Ansvar
Hva vil dere med Oppdrift?

‒ Vi vil at læringsfellesskapet skal sette foreldrene i stand til å være åndelige ledere i hjemmet for sine barn. Noen tenker at det å gi troen videre til neste generasjon er kirkens ansvar. Kirken rolle er å støtte og hjelpe foreldrene som åndelige ledere for sine barn, men foreldrene har hovedansvaret for trosformidlingen til sine barn.

Er Oppdrift en forlengelse av læringsverktøyet Futurum?

‒ Den første runden er bare for Bedehuskirken på Bryne, men kanskje vi etter hvert kan spre det videre til andre menigheter, sier Lachie McNicol.

I Sambåndet som kommer ut 23. september, kan du lese mer om dette og andre tiltak og tanker om hvordan kristne kan bety noe for samfunnet rundt.