Innlegg

Vil «selge» Frænabu

Leirstedet Frænabu må øke inntjeningen, og på ny hjemmeside lokkes det derfor med turer og naturopplevelser i nærområdet. Også andre leirsteder tar grep.

Nordmøre og Romsdal Indremisjons (NRI) to leirsteder Frænabu og Visthus skal nå markedsføres bedre. Kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon kaller det spenstig satsing og er godt fornøyd med at Frænabu har fått ny hjemmeside.

− Markedsføringen er et ledd i en større satsing på å utvide driften. Skal vi drive to leirsteder, må vi ha større inntjening, sier Halås og innrømmer at de må drive butikk for å tjene penger – og dermed øke bruken av leirstedene.

Natur og opplevelser.
− Hvem er målgruppen for den nye satsingen?
− Det er en interesse for turisme, natur, opplevelser og opplevelser i naturen. Vi vil bruke muligheten til opplevelser. Vi jobber for at Frænabu skal bli godkjent som leirskole. Får vi godkjennelse, kan vi selge oss til skoler. Så skal vi ha dem store Olympiadagen, en leirdag og teambuilding for bedrifter. Vi jobber parallelt for å få et større økonomisk grunnlag.

På den nye hjemmesiden www.frenabu.no står det at leirstedet kan tilby kurs/konferanser, teambuilding og opplevelsespakker i tillegg til at det kan leies ut til selskaper, minnesamvær, bedrifter og grupper. Når det gjelder opplevelsene, lokkes det med Hustadvika, besøk til Ona eller Bjørnsund, fjellene ved Hustadvika, Melen og Sjurvarden, besøk til Trollkirka med sine underjordiske kalkrotter og Atlanterhavsveien. Halås forsikrer at de virkelig kan tilby alt som hjemmesiden lover.

Ingen alkoholservering.
− Er noe av årsaken til de økonomiske problemene til leirstedene at de ikke har skjenkeløyve?

− Spørsmålet om skjenkeløyve er ikke et tema hos oss. Vi kunne sikkert økt den ”verdslige” aktiviteten en del ved å servere alkohol, ikke minst i julebordsesongen. Samtidig tror vi at vi hadde mistet selve sjelen vår som indremisjon dersom vi hadde gjort det, svarer Halås.

Visthus har også en ny hjemmeside som ligger klar, men der venter NRI på å få tak i en daglig leder før de går ut og aktivt markedsfører stedet.

Positiv respons.
− Hva slags respons har dere fått på den nye hjemmesiden?

− Vi opplever sakte, men sikkert flere henvendelser. Det virker veldig positivt, men vi har ikke brukt den optimalt. Kunne ha drevet med mer markedsføring. Vi skal ha den første gruppen på leirdag og teambuilding om fjorten dager. Det kom som et resultat av den nye hjemmesiden.

− Hva med å arrangere flere egne leirer?
− Jeg opplever at vi ikke har mulighet til å arrangere flere leirer enn det vi gjør. Det er et spørsmål om hvilken kapasitet vi har og ledere. Vi ønsker å bruke leirstedene optimalt, sier Halås.

Nye hjemmesider.
Også ImF Rogaland og Midthordland Indremisjon ønsker å øke bruken av sine leirsteder ved mer ekstern utleie. Leirstedet Ognatun har nylig fått ny hjemmeside, og leirstedet Fjell-ly vil få ny hjemmeside i løpet av høsten.

− Vi har inngått samarbeid med et eksternt firma i Bergen om ny hjemmeside og markedsføring. Det blir en profesjonell side som er mer brukervennlig. Og kundene kan komme med respons og omtale av oss, forteller daglig leder Solveig Holth på Fjell-ly.

Ognatun leies ut til selskaper, konferanser og kurs og tar imot ulike typer grupper for både dagsturer og opphold med overnatting. I tillegg har leirstedet lenge drevet med catering.

− Cateringen betyr mye. Vi har god kapasitet til å levere mat til selskaper, sier kretsleder i ImF Rogaland, Torgeir Lauvås.

Samme tilbud
− Har dere merket noen forskjell i henvendelser og utleie etter at dere fikk den nye hjemmesiden?

− Vi opplevde mer økning i bruken og mer etterspørsel etter utleie da vi for to år siden fikk et helt nytt kjøkken og ny matsal. Vi har flotte selskapslokaler. Jeg tror det er bedre omdømmebygging å ha ulike arrangementer for forskjellige folk, enn å satse så mye på hjemmesiden, svarer Lauvås og nevner arrangementer som onsdagskafe fire onsdager i året med salg av bakverk, samt julebuffe, konserter og familiemiddager etter leirer.

− Så dere har ingen planer om å gå enda mer ut for å få økt utleie?
− Har ingen store planer om å markedsføre oss mer. Jeg tenker vi har en grei hjemmeside, og det er lett å finne informasjon på nettet om Ognatun og det vi har å tilby. Jeg tror vi er synlige på nettet, sier Lauvås.

Også på Fjell-ly vil tilbudet vil være det samme som nå, med utleie til selskap, konferanser, kurs, turer og overnatting i tillegg til leirer og catering.

− Vi ønsker en økning i utleie i ukedagene. Helgene er stort sett fulle. Der går annonseringen av seg selv. Man kan leie i helgene, men man må være tidlig ute, sier Holth.

Sunnmøre vil samarbeide om drift av leirsteder

Sunnmøre Indremisjon ser nærmere på mulighet for samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband om driften av leirstedene Brusdalsheimen og Orreneset.

Kretsleder Karl Arne Austnes i Sunnmøre Indremisjon (SIM) sier til sambåndet.no at det er økonomi som er årsaken til at SIM nå vurderer å samarbeide med andre om driften av kretsens to leirsteder, Brusdalsheimen og Orreneset.

− På årsmøtet for cirka en måned siden ble det jobbet med strategiplanen for de to leirstedene. Har vi råd til å ha to leirsteder, spurte vi oss selv om. Det ble drøftet om vi skal selge eller utrede samarbeid om drift med andre organisasjoner, forteller Austnes.

Nei til salg
Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vedtatt salg av to av sine leirsteder. På SMIs årsmøte ble det imidlertid nei til salg. I et endringsvedtak som ble gjort av årsmøtet, heter det at SIM skal «utrede samarbeid om felles drift med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Årsmøtet ber styret greie ut om drifta av leirstadene våre og kome tilbake med konkrete tiltak på eit seinare årsmøte». NLM skal ifølge Austnes så langt ikke være kontaktet, fordi kretsstyret ennå ikke har opprettet utvalget som skal jobbe med utredningen.

− Vi prøver å følge samme modell som de gjør i Sogn, der de har felles drift av et leirsted. Det er mye følelser i bildet. Mange ville reagert hvis vi hadde gått inn for salg.

Trenger 1 million
− Er leirstedene mye brukt?

− Begge leirstedene er ganske mye brukt. Vi har 20 leirer i året. Ellers er det en del utleie og diverse kurs og møter.

Den økonomiske situasjonen beskriver Austnes slik at SIM trenger cirka 1 million kroner i gaveinntekter hvert år for å drifte leirstedene.

− Det er det misjonsfolket som må skaffe. Vi har hatt felles billotteri. I år kutter vi lotteriet, fordi vi ikke hadde nok frivillige, sier kretsleder Karl Arne Austnes.

Reiser 400 km for å være leirledere

– Vi måtte faktisk si nei til folk som ville være med, sier Solveig Hosøy, ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon.

Når de drøyt 30 deltakerne i kveld skriver seg inn i manntalet på ten-leiren på Frænabu i Nordmøre og Romsdal, har noen av lederne fortsatt en arbeidsdag foran seg i reise.

For egentlig skulle hun bare være taler i helga, men da hun skjønte at ledermangel kunne føre til avlyst leir, tok ungdomskonsulenten i Nordhordland like godt med seg et lass med ledere på veien.

– Vi tror at leirarbeidet er viktig, derfor gjør vi hva som helst hos oss for å få dette til. Når andre da sliter som nå, strekker vi oss litt for å hjelp, sier Solveig Hosøy.

Hun spurte litt rundt, og raskt hadde hun åtte reiseklare ungdommer i alderen 17-25 som ville være med på leir. Noen tar til og med fri fra jobb for å reise de 40 milene.

Det er ikke første gangen ungdommene i Nordhordland har reist langt for å være leirledere. Også en leir på Ognatun i Rogaland har fått gleden av lederhjelp.

– Men vi gjør ikke dette for å skryte av oss selv – at vi er så mye flinkere enn andre. Vi har heller ingen ambisjon om å overta leirarbeidet i andre kretser, sier hun.

– Vi synes bare det er dumt når leirer blir avlyst, derfor gjør vi dette. Jeg synes det er raust av kretsen i nord som tar imot oss på denne måten, sier Solveig Hosøy, som også er imponert over sine egne.

– Det er en fantastisk positiv gjeng som hiver seg rundt. Flere tar fri fra jobb, og de betaler ferjebillett selv. Jeg er nesten litt stolt og rørt, sier ungdomskonsulenten.

Innvielsesfest på Ognatun

Marsipankake, tale og musikalske innslag. Dette var noe som sto for dagen på Ognatun da den nye matsalen ble innviet.

Lørdag 18. august var det stort oppmøte på Ognatun. Det var innvielsesfest for den nye matsalen m/kjøkken, og på programmet sto bl.a. musikalske toner fra «Bjerkreim Syngjande Kamerater», den svenske sangeren Mikal Järlestrand og ImF-Brass Bryne. Talen ble holdt av Sverre Dag Ljønes.

– Det var veldig gildt å ha de med, sier Tove Braut, daglig leder på Ognatun.

– Hvordan var stemningen blant de oppmøtte?
– Den var gilde. Det kom mer folk enn vi forventet. Det var både inspirerende og kjekt.

Hun kan opplyse om at det var dekket på til 150 personer, hvilket tilsvarer antallet plasser matsalen rommer. Men allerede en halvtime før åpningen begynte var det fullt. Hun talte da 230 gjester, fremmede så vel som kjente.

– Vi måtte bruke hele møtesalen og ha stående buffet, forklarer hun.

Kreativ innsamlingsaksjon
Utbyggingen av Ognatun, som har vist seg å få en totalkostnad på ca 8,8 millioner, har vært planlagt i flere år. Men planene om et helt nytt bygg med matsal og kjøkken ble godkjent så seint som på årsmøtet i 2011. Nå åpner muligheten seg for å ta imot større grupper på tunet.

– Til hvilke anledninger vil dere få bruk for matsalen?
– Til alle anledninger vi er samlet der. Samt til leir og bryllup. Det er en veldig trivelig sal som vi håper å nytte til kurs og konferanser. Det har vi rom for midt i uken, sier hun.

– Hva har dette å bety for Ognatun?
– Den tidligere matsalen var for trang i bruk til leir. Vi håper dessuten å hjelpe folk med behov for ekstra plass, f.eks. ved å ta imot bryllupsgjester. Det er dessuten et lyst sted med en flott utsikt over Helgåvatnet.

Hvordan har dere klart å reise penger til nybygget?
– Vi hadde en egen komité for innsamling av penger, og vi hadde dugnadsarbeid hvor vi malte hus, gjorde hagearbeid og fikset biler. Bare kreativiteten lå til grunn for arbeidet, forklarer hun. Dugnadsarbeidet fortsetter til inntekt for nybygget.

Hun opplyser om at det til nå er det samlet inn 3,5 millioner til bygget, og at målet er å samle inn 5 millioner kroner. Prosjektet har dessuten fått løfte om offentlige tilskudd av betydelig verdi.

– Fram til dette blir utbetalt, vil en god del av bygget være lånefinansiert, sier hun.

Ny rekord?
Offerinnsamling sto også på programmet på lørdag. Tove oppgir den samlede inntekten til å være 100 000 kroner, hvorav 60 000 ble gitt under kollekten og 40 000 som gave til Ognatun. Hun forteller at det i løpet av helgen kom inn netto 130 000 kroner til nybygget. De resterende 30 000 ble samlet inn under konserter fredag og søndag kveld. De hadde aldri fått inn så mye penger på så kort tid, ifølge henne.

– Folk gir også et fast beløp til en innsamlingskonto hver måned, sier Tove Braut og legger til:

– Vi er veldig takknemlige og føler oss under Guds velsignelse. Det har vært et veldig flott samhold, avslutter hun.