Innlegg

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen (t.v.), intervjuet redaktørene Hanne Skartveit (VG) og Vegard Velle (Vårt Oslo) om pressens rolle og det fiendebildet enkelte miljøer skaper av dem under Bønn for Oslo torsdag morgen. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

‘- VG har respekt for tro og kristne miljøer

Både statsminister og redaktør oppfordrer kristne og deres organisasjoner til å engasjere seg i samfunnsdebatt.

– Noen mener at man ikke skal det, men jeg synes det er fint, sier statsminister Erna Solberg (H)

– Kristenfolk har en viktig stemme inn i verdidebatter i vår tid, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

Uttalelsen fra Solberg falt på Rettferdskonferansen i november 2018. Konferansen ble arrangert av 11 kristne organisasjoner og institusjoner, deriblant Norme (Norsk råd for misjon og evangelisering), hvor også Indremisjonsforbundet (ImF) er medlem.

VG-redaktør Hanne Skartveit deltok under det tverrkirkelige arrangementet Bønn for Oslo 10. januar.

Fiendebilde

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen, intervjuet Skartveit og spurte hva hun tenkte om at både Donald Trump og en del kristne miljøer skaper et fiendebilde av pressen.

– Det er synd og destruktivt at en del miljøer bygger opp rundt dette. Krigen mot mediene som Trump har erklært, er farlig. Vi er ikke partiske og ønsker å speile samfunnet slik det er. Jeg mener vi gir rom for mange ulike stemmer både i debatten og dekningen av sakene våre, sier Skartveit.

Skartveit tror sekulariseringen har gjort at kristendommen føles mer fremmed for mange.

– Men jeg opplever at vi i VG tar tro og de kristne miljøene på alvor og har en respekt for dem. At tro er blitt mer fremmedgjort i samfunnet gjør seg utslag i alle offentlige samtaler.

Frykt for å bli misforstått

Andreassen tror skepsisen til pressen i en del miljøer gjerne kommer av en frykt for å bli fremstilt feilaktig.

– Man er redd for å bli misforstått og feiltolket, som kan være lett å oppleve hvis journalistene har lavt kunnskapsnivå eller har en tydelig agenda, sier pastoren.

Han tror også at det i noen miljøer er behov for en tydelig fiende, og at pressen, som kan skrive negative ting, blir et enkelt fiendebilde.

Skartveit var klar i sin tale da hun ble bedt om å gi en utfordring til kristenfolket.

– Frykt ikke! Ikke vær redd for pressen og diskusjoner. Vi er ikke farlige. Gå ut og delta i debatten. Det finnes viktige verdispørsmål hvor også de kristne har en viktig stemme, sier VG-redaktøren.

Spør alltid om gudstro

I sin VG-podcast spør Skartveit alltid sine gjester om de tror på Gud.

– Jeg synes det er et spennende spørsmål som gjør at du kommer litt innpå folk. Noen vil ikke svare og synes det er veldig personlig, mens andre svarer åpent og greit.

– Hvorfor tror du dette oppleves som så privat?

– Jeg tror det har blitt mer privat enn det var for en del år siden. Det er blitt litt mer fremmed, og folk snakker lite om troen sin. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er sånn, sier Skartveit.

Hun tror en eventuell avstand mellom pressen og de kristne går begge veier.

– Kanskje kristne er for lite opptatt av journalistikk. For få journalister blant de kristne og for få kristne blant journalistene skaper kanskje en avstand. Det kristne miljøet er en viktig del av det norske samfunnet, som kanskje vi ikke er nok nysgjerrige på heller.

– Viktig kontrollør

På Rettferdskonferansen i november ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at hun gjerne vil ha kristne organisasjoner med i samfunnsdebatten og arbeidet for rettferdighet. Solberg understreker at de mange utfordringene verden står overfor, ikke løses av regjeringene alene.

– Det er ekstremt viktig å ha sivilsamfunnet og næringslivet med seg, sa hun fra talerstolen.

– Sivilsamfunnet har en viktig rolle å spille for å pushe regjeringer. Sivilsamfunnet er mange ganger den viktigste kontrolløren når det gjelder korrupsjon og transparens, og for å se hvordan regjeringers politikk virker. Det gir en mulighet for å organisere nedenfra og opp. Og så leverer sivilsamfunnet også mange gode løsninger for integrering av marginale grupper, sier Solberg til Kristelig Pressekontor.

– Mer enn moral

Solberg opplever at norske organisasjoner pusher også hennes regjering. Samtidig maner hun til en kunnskapsbasert utveksling.

– Min oppfatning er at vi uansett må være kunnskapsbasert på det vi gjør. Jeg har stor respekt for kirken og kristelige organisasjoners deltakelse i debatten, men også de må tåle å bli spurt om bevisføringen for det de sier. De kan ikke bare ha en moralsk autoritet, men må også se etter hva som er det viktigste virkemiddelet i kampen for rettferdighet, sier hun til KPK.

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

TRENGER KRISTNE: Leder for Mediekonferansen MELT, Asbjørn Furre, mener mediebransjen trenger flere kristne stemmer og håper menighetene bedre vil følge opp unge medietalenter. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Finner lite tro blant journalister

Blant journalister er det halvparten så mange som i resten av befolkningen som bekjenner seg til en religion. Kristen mediekonferansen har tema om hvordan innflytelse utøves.

Den kristne mediekonferansen Melt arrangeres i Oslo lørdag 27. oktober.  Melt kommer ut av et felles initiativ mellom TV Inter, Filadelfiakirken Oslo og Tro & Medier.

Ryggdekning

Medieundersøkelsen som ble presentert på Nordiske mediedager i mai i år, viste at kun 1 av 4 journalister bekjenner seg til en bestemt religion. Det er betydelig mindre enn generelt i befolkningen der tallet ligger på rundt 50 prosent ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Leder for Melt, Asbjørn Furre, mener ungdom med interesse for medier trenger bedre oppfølging i menighetene.

– Faren ved å være ung og dyktig er at man tenker at man klarer det alene. Jeg tror at om man får ryggdekning av mentorer og folk som har gått foran, så vil man bevare en ydmykhet, noe jeg selv har savnet i mediebransjen, sier Furre.

Melt-lederen tror også at menighetenes manglende oppfostring av medietalenter hindrer mange å velge en karriere innenfor mediebransjen.

– Mediebransjen trenger flere dyktige, kristne stemmer. Infovideoer er bra, men om vi skal nå denne verden, trenger vi dyktige, åndsfylte historiefortellere som er koblet på kreativitetens kilde, Gud, sier Furre.

Visuelt språk

En som også brenner for at unge kristne skal finne sin plass i mediebransjen, er Christer Dyngeland (26) som jobber som videoprodusent og fotograf.

– Å få kristne inn i mediebransjen handler om å kunne snakke et språk folk forstår. Det visuelle språket blir viktigere og viktigere for å få budskapet fram, sier han.

Han opplevde selv å få god oppfølging i pinsekirken Tabernaklet i Bergen der han vokste opp og var engasjert i media.

Asbjørn Furre er også opptatt av at menigheter skal ta vare på sine medietalenter og bli bevisst på hva disse kan bidra med både i menigheten og i samfunnet. Han påpeker at selv menigheter som driver med medieproduksjon, ofte begrenser seg til enkle informasjonsvideoer for gudstjenesten. Faren er da at kreativiteten ikke blir inspirert, og at man enten blir lei eller tar talentet sitt med seg et annet sted enn i menigheten.

– Medier er alt fra tekst til visuelt til lyd og annen kreativitet og er noe menigheter bør ha alle forutsetninger for å være best i landet på. Da må vi tenke sammen og se hva vi har i hendene, sier Furre.

Synlighet

Årets utgave av Melt inviterer blant annet til en debatt om kristnes synlighet i media. Vi sakser fra programmet: «Klarer vi å formidle helheten av Guds rike når vi benytter vår innflytelse i offentligheten? Eller henger vi oss opp i detaljer? Er vi tydelige nok, eller blir vi vage? Mange med stor innflytelse tier om sin tro. Hvorfor? Mange kirkeledere ender opp med å snakke mer om politikk enn om Jesus. Hvorfor? Finnes det en god løsning?

Journalist Lars Akerhaug mener kristne ledere ofte opptrer som skremte høns når de får medienes søkelys mot seg. Han deltar i årets Melt-debatt, sammen med Andreas Hegertun, Christer Dyngeland, Silje Kvamme Bjørndal og Joel Nyström.»

Les mer: Er det sant at det er få kristne stemmer i offentligheten? 

Drømmer om mentorordning

Sammen med Asbjørn Furre og Melt drømmer Christer Dyngeland om en mentorordning hvor erfarne mediearbeidere tar unge lovende under sine vinger.

– Gjennom Melt-konferansen kan man også få koblet seg på et profesjonelt nettverk og komme i kontakt med folk som har vært i bransjen lenge. Jeg tror det kan bety mye for kristen-Norge, sier Dyngeland.

Både Dyngeland og Furre tror mentoringen kan gå begge veier.

– Det kan fort være at en 50-åring skal bli mentoret av en 25-åring fordi den unge kan mer innenfor et fagfelt. Man må legge av seg stoltheten og gå ydmykt inn og tenke at dette er noe man gjør sammen, sier Furre.

– De som har vært i bransjen lenge, kan mye, mens de unge kanskje kan mer om nye former for medier. Selv spør jeg ofte de yngste tenåringene i kirken til råds, legger Christer Dyngeland til. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen