Tag Archive for: Molde bedehus

FØR: Forsamlingsleder Audun Vesetvik foran Molde Bedehus før den gamle delen ble revet. FOTO: Privat

Molde bedehus i gang med utbygging

Den gamle delen av Molde bedehus er tømt og revet. Utbyggingsprosjektet har startet og er kostnadsberegnet til 13,2 millioner kr.

– Det har vært en lang prosess, forteller forsamlingsleder Audun Vesetvik i Molde Indremisjon til Sambåndet.

Han anslår at det allerede for 17 år siden ble tatt opp å rive den gamle delen av Molde bedehus som er fra 1877, og bygge nytt. I 2013 ble det tatt opp igjen, og det ble opprettet en plankomité og en økonomikomité. Den 20. april 2017 opplyste Vesetvik til sambåndet.no at plankomiteen og økonomikomiteen samarbeidet med arkitekten om forskjellige planløsninger. Økonomikomiteen jobbet også med givertjeneste og enkeltgaver til prosjektet.

Framdrift
Siden den gang har det vært framdrift i arbeidet. Ifølge Vesetvik ble rammesøknaden godkjent av kommunen for ca. 3 år siden. I fjor høst ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte, som gikk inn for å starte byggeprosessen. I begynnelsen av januar i år godkjente banken lånesøknaden.

– Vi har hatt dugnad og tømt den gamle delen. Forrige uke kom et firma med store maskiner for å rive den gamle delen, sier Vesetvik.

ETTER: Nå er den gamle delen av Mole bedehus revet. FOTO: Privat

Planløsning
Når de er ferdig med rivningsarbeidet, vil de fortsette med gravearbeid for å få utnyttet underetasjen, hvor det blant annet vil bli et større aktivitetsrom og kjøkkenrom. I første etasje vil de reise tak over en terrasse. Storsalen vil da få tre foldevegger slik at den kan deles i tre saler – dette gir en mye bedre planløsning. I tillegg er planen å få lagerrom, gang og heissjakt mellom de tre etasjene. På loftet i andre etasje skal det bli 75 m² (kvadratmeter) med grupperom, kjøkken og toalett og en takterrasse på 60 m².

–Vi vil nå få et bedehus som vil gi litt flere bruksmuligheter, samtidig som det blir mer moderne. Det blir veldig fint, og det blir totalt sett en bedre planløsning, sier Vesetvik.

Økonomi
– Hvordan er det med økonomien?

– Vi har løftet givertjenesten fra cirka 50 000 kr til 92 000 kr, altså 42 000 kr i måneden i givertjeneste til prosjektet. Økonomikomiteen vil også jobbe videre med tanke på det økonomiske. Det er et stort løft, og vi er veldig glade for responsen fra forsamlingen.

Ut over givertjenesten viser Vesetvik også til at forsamlingen har fått 1,8 millioner kr i gaver, har en egenkapital på 4,2 millioner kr og har fått et lånebeløp på 7,45 millioner kr. Totalt er prosjektet beregnet til å koste 13,2 millioner kr.

Dugnad
– Hvordan ser framdriftsplanen ut?

– Planen er at det skal være ferdig rundt oktober i år. Vi vil ha dugnadsarbeid i forbindelse med det elektriske og ventilasjon, siden vi har elektrikere i forsamlingen, og vi vil også ha egeninnsats når det gjelder gulv og maling, svarer Vesetvik og legger til:

– Jeg ser stort på å få realisert dette prosjektet og er takknemlig for de som bidrar til at det er mulig. Vi ønsker at Molde bedehus skal være et aktivt og et synlig merke i byen – der alle generasjoner skal kjenne seg velkommen inn i fellesskapet.

Bygger ut bedehuset

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

− Vi har begynt med byggingen. Tomta er sprengt ut og vi er begynt å reise muren. Vi startet for over en måned siden, sier forsamlingsleder Jørgen Tønnesen på Frikstad bedehus til sambåndet.no.

Høsten 2014 fortalte han til sambåndet.no at Frikstad bedehus er en forholdsvis stor forsamling med alle generasjoner som trenger mer plass. Planen er en utvidelse på cirka 1200 m² som blant annet skal romme ny møtesal, ny peisestue, nye toaletter og nytt kjøkken. Prosjektet er kalkulert til cirka 16,5 millioner kroner. Entreprenørfirmaet Vavik og Tønnesen AS skal gjøre alt utvendig arbeid, mens innvendig skal forsamlingen bidra med så mye dugnad som den er i stand til.

 Dugnad
− Når er planen at det skal være ferdig?

− Så snart som mulig! Til høsten blir det mye dugnadsinnsats. Det blir neppe ferdig i år, men kanskje innen våren 2018. Det kommer an på egeninnsatsen, sier Tønnesen.

Frikstad bedehus har cirka 150 medlemmer og en del av dem er ifølge Tønnesen klar for dugnad.

 Finansiering
− Hvordan går det med finansieringen?

− Vi har samlet inn cirka 5,8 millioner kroner i løpet av tre år, og vi regner med at vi kan spare 1 – 2 millioner kroner av totalsummen på å gjøre en del av arbeidet på dugnad. Gjenbruksbutikken Gjenbruk skal finansiere deler av prosjektet. I tillegg har vi tatt opp 5 – 6 millioner kroner i privat lån, forteller Tønnesen og legger til:

− Målsettingen er å opprettholde samme giverglede til misjonen. Dette blir et ekstra prosjekt som vi gir til.

Audun Vesetvik er forsamlingsleder på Molde Bedehus. Foto: Vilhelm Viksøy

Planforslag
Molde bedehus er et annet bedehus som har planer om utbygging, men der er ikke forsamlingen kommet like langt i prosessen.

− Det tar lengre tid enn vi trodde, men vi er i en prosess med forsamlingen. Vi har en økonomikomité og en plankomité som samarbeider med arkitekten om mulige løsninger. Nå jobber vi mot å legge frem et konkret plan- og fasadeforslag for forsamlingen, opplyser forsamlingsleder Audun Vesetvik.

Det er snakk om at den eldste delen av bedehuset som er fra 1876, skal rives og at en så skal bygge ut bedehuset.

Økonomi
− Økonomikomiteen fokuserer på givertjenesten og hvordan vi kan bedre økonomien. Blant annet har vi sendt brev til medlemmene med spørsmål i forhold til givertjeneste og enkelt gaver til utbyggingen. Økonomien har mye å si på hva slags løsning vi kan gå inn for og er med på å bestemme totalvolumet på utbyggingsprosjektet. Vi ønsker og har behov for et større bedehus, sier Vesetvik, men fremholder at det er opptil forsamlingen å bestemme hva slags planforslag man lander på.

− I siste instans er det årsmøtet som avgjør, konkluderer Vesetvik.

Fra inngangen til Molde Bedehus kan man skimte kirketårnet til Molde Domkirke lenger nede i veien. Foto: Vilhelm Viksøy