Tag Archive for: NLA

Bjarne Kvam, NLA

NLA sa ja til fusjon

Den nye høgskolen kan være en realitet fra januar 2013.

Etter at generalforsamlingen ved NLA Høgskolen sist uke sa ja til fusjon med Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen, synes alt å ligge til rette for at fusjonen blir en realitet fra 1. januar 2013.

Den fusjonerte høgskolen vil få nærmere 2000 studenter til sammen ved sine studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Mange detaljer skal på plass innen 1. januar, men rektor Bjarne Kvam ved NLA Høgskolen sier at den viktigste jobben på mange måter er den som skal gjøres etter at fusjonen er en realitet. Da skal man utvikle samarbeidet mellom de tre enhetene og utvikle nye studietilbud.

– Fusjonen gir oss muligheter til å spille hverandre gode på de fagområdene vi har i dag, sier Kvam.

 

Frikirken inn som eier

Generalforsamlingen ved NLA Høgskolen vedtok også at Den Evangelisk Lutherske Frikirke går inn på eiersiden i den fusjonerte høgskolen. Bakgrunnen er at Frikirken er blant eierne i Høgskolen i Staffeldtsgate. Det skjer ved at de nåværende eierne i NLA Høgskolen avgir en liten aksjepost hver til Frikirken.

Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband blir de største eierne med 240 aksjer hver. Det Norske Misjonsselskap og Indremisjonsforbundet får 190 aksjer hver. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og Søndagsskolen Norge får 50 aksjer hver. Den Evangelisk Lutherske Frikirke får 40 aksjer i den fusjonerte høgskolen.

 

Fjellhaug med senere?
Fjellhaug internasjonale høgskole, som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband, kan bli en fjerde fusjonspartner, men det vil i så fall skje på et senere tidspunkt. Generalforsamlingen i NLA har bedt om at det før den ekstra generalforsamlingen i november i år blir forsøkt klargjort om det er grunnlag for å gå inn i fusjonssamtaler med Fjellhaug.

Bjarne Kvam sier Fjellhaug var med på samtaler i fjor, men at det er mer komplisert og andre problemstillinger når det gjelder Fjellhaug.

Fjellhaug har en over 100-årig historie, og høgskolen er sterkt knyttet til Norsk Luthersk Misjonssambands identitet.

– Vi må få klarlagt om det kan være aktuelt og mulig for Fjellhaug internasjonale høgskole å fusjonere med NLA før vi starter eventuelle fusjonsforhandlinger, sier Kvam. KPK

Bjarne Kvam, NLA

Får millionstøtte til arbeidet med høgskolefusjon

– Dette viser at departementet er interessert i utviklingen også ved de private høgskolene, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam.

I slutten av mai ble NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate, Mediehøgskolen Gimlekollen, samt Fjellhaug internasjonale høgskole tildelt en million kroner fra Kunnskapsdepartementet for arbeidet utredning av en eventuell fusjon. Det melder nla.no.

– Det er mange spennende og viktige samarbeidsprosjekter på gang, og jeg er glad for å kunne støtte opp under disse med ekstra midler, sa statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i en pressemelding. Totalt delte departementet ut nærmere 28 millioner til samarbeidsprosjekt i Universitets- og høgskolesektoren. Formålet med tildelingen er å få til sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner.

– Dette viser at departementet er interessert i utviklingen også ved de private høgskolene. Vi tar dette håndslaget som en positiv stimulans til arbeidet med å avklare fusjon mellom våre tre høgskoler, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam.
NLA Høgskolen er i fusjonsforhandlinger med Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen. Etter sonderingssamtalene i vinter besluttet Fjellhaug internasjonale høgskole å ikke gå videre i fusjonsforhandlinger i denne omgang. KPK