Innlegg

Feiret jul på Ognatun

53 personer fra 13 nasjoner takket ja da ImF Rogaland inviterte til julefeiring på leirstedet Ognatun på Jæren.

Anne Berit Aarsland, som til daglig er leder for ImF-Ung Rogaland, orienterte en begeistret forsamling på ImFs Arbeidermøte på Bildøy bibelskole lørdag ettermiddag.

– Da vi hadde strategisamling i ImF Rogaland og snakket om hva vi drømmer om, kom dette med julefeiring opp, og familien min og jeg var klar for å feire jul på Ognatun. Fra før har vi hatt en bønnesamling hjemme hos oss to dager før jul, fortalte Aarsland.

Kristen feiring

Kretsleder Torgeir Lauvås ønsket at dette skulle være et initiativ fra kretsen, og dermed kunne Aarsland forberede arrangementet i arbeidstiden. 30.000 kroner ble bevilget fra Evangeliseringsfondet til ImF sentralt.

– Da vi kunngjorde dette, var vi tydelig på at var en «tradisjonell norsk, kristen julefeiring» vi inviterte til,  «for mennesker fra alle land og kulturer», siterer Aarsland fra plakaten.

En av gruppene de forsøkte å nå, var asylsøkere og innvandrere med oppholdstillatelse, barnefamilier så vel som voksne uten barn. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) om å være samarbeidspartner.

Tre familier var vertskap

– Tre familier pluss en ungdom var vertskap. Det kom 53 personer som gjester, inkludert to etnisk norske, som var enslige. Vi måtte si nei til 22 stk. fordi vi ønsket å tilby alle en fadder og hadde ikke tilstrekkelig kapasitet, sier Aarsland.

Julefeiringen startet med grøt med mandel i. Gjestene var med på å dekke bord og andre ting. Det var Julespill og festmiddag med ribbe og pinnekjøtt, og de gikk rundt juletreet akkompagnert av kretsleder Torgeir Lauvås på trekkspill.

Alle fikk hver sin fruktkorg i gave og et nytestamente på norsk og engelsk, kristne cd-er, en dvd samt en gratis leir og løfte om forbønn i ett år.

Det var tilbud om overnatting og frokost dagen etterpå.

– Vi hadde det enormt kjekt som verstskap, og gjestene satte pris på det. Det ga mersmak. Jeg tenker at vi kan få bety noe for innvandrerne i Norge. Jeg mener at de er en gave til oss, og jeg tror de har noe å tilføre våre forsamlinger. Vi tenker nå på hvordan vi kan ha relasjoner til dem videre, og jeg tror de har noe å komme med, like så vel som vi har noe å komme med. Kan vi gjøre noe for at de kan bruke sine nådegaver i våre forsamlnger, spurte Aarsland.

Kan bli gjentatt

ImF Rogaland snakker allerede nå om julen i 2014, og noen har signalisert at de kan tenke seg å være med som vertskap.

-Vår egen private julefeiring hadde vi 1. juledag. Som familie opplevde vi det veldig poitivt, sier Berit Aarsland, før applausen bølget mot henne.

– Jeg drømmer om flere slike julefeiringer, erklærte møteleder Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

Innvielsesfest på Ognatun

Marsipankake, tale og musikalske innslag. Dette var noe som sto for dagen på Ognatun da den nye matsalen ble innviet.

Lørdag 18. august var det stort oppmøte på Ognatun. Det var innvielsesfest for den nye matsalen m/kjøkken, og på programmet sto bl.a. musikalske toner fra «Bjerkreim Syngjande Kamerater», den svenske sangeren Mikal Järlestrand og ImF-Brass Bryne. Talen ble holdt av Sverre Dag Ljønes.

– Det var veldig gildt å ha de med, sier Tove Braut, daglig leder på Ognatun.

– Hvordan var stemningen blant de oppmøtte?
– Den var gilde. Det kom mer folk enn vi forventet. Det var både inspirerende og kjekt.

Hun kan opplyse om at det var dekket på til 150 personer, hvilket tilsvarer antallet plasser matsalen rommer. Men allerede en halvtime før åpningen begynte var det fullt. Hun talte da 230 gjester, fremmede så vel som kjente.

– Vi måtte bruke hele møtesalen og ha stående buffet, forklarer hun.

Kreativ innsamlingsaksjon
Utbyggingen av Ognatun, som har vist seg å få en totalkostnad på ca 8,8 millioner, har vært planlagt i flere år. Men planene om et helt nytt bygg med matsal og kjøkken ble godkjent så seint som på årsmøtet i 2011. Nå åpner muligheten seg for å ta imot større grupper på tunet.

– Til hvilke anledninger vil dere få bruk for matsalen?
– Til alle anledninger vi er samlet der. Samt til leir og bryllup. Det er en veldig trivelig sal som vi håper å nytte til kurs og konferanser. Det har vi rom for midt i uken, sier hun.

– Hva har dette å bety for Ognatun?
– Den tidligere matsalen var for trang i bruk til leir. Vi håper dessuten å hjelpe folk med behov for ekstra plass, f.eks. ved å ta imot bryllupsgjester. Det er dessuten et lyst sted med en flott utsikt over Helgåvatnet.

Hvordan har dere klart å reise penger til nybygget?
– Vi hadde en egen komité for innsamling av penger, og vi hadde dugnadsarbeid hvor vi malte hus, gjorde hagearbeid og fikset biler. Bare kreativiteten lå til grunn for arbeidet, forklarer hun. Dugnadsarbeidet fortsetter til inntekt for nybygget.

Hun opplyser om at det til nå er det samlet inn 3,5 millioner til bygget, og at målet er å samle inn 5 millioner kroner. Prosjektet har dessuten fått løfte om offentlige tilskudd av betydelig verdi.

– Fram til dette blir utbetalt, vil en god del av bygget være lånefinansiert, sier hun.

Ny rekord?
Offerinnsamling sto også på programmet på lørdag. Tove oppgir den samlede inntekten til å være 100 000 kroner, hvorav 60 000 ble gitt under kollekten og 40 000 som gave til Ognatun. Hun forteller at det i løpet av helgen kom inn netto 130 000 kroner til nybygget. De resterende 30 000 ble samlet inn under konserter fredag og søndag kveld. De hadde aldri fått inn så mye penger på så kort tid, ifølge henne.

– Folk gir også et fast beløp til en innsamlingskonto hver måned, sier Tove Braut og legger til:

– Vi er veldig takknemlige og føler oss under Guds velsignelse. Det har vært et veldig flott samhold, avslutter hun.

Nytt bygg i rute

Arbeidet med den nye matsalen på Ognatun er i full gang.

Taket er på plass, og bygget er nesten tett utvendig. Alt ligger til rette for at bygget skal være klart til 1. juli 2012, akkurat som planlagt, forteller kretsleder Torgeir Lauvås.

Mildvær i januar ga en god start på byggeåret, og fredag 20. januar var sentrale personer i byggeprosjektet invitert til lunsj på Ognatun for å markere at bygget var reist.

Innsamlingsaksjon
Totalkostnadene på bygget er 8,8 millioner. Fem av disse håper kretsen å samle inn gjennom pengegaver og dugnader. I disse dager passeres tre millioner kroner på innsamlingsbarometeret, i følge administrasjonsleder i ImF Rogaland, Terje Slettebø. De øvrge 3,8 millionene vil bli finansiert gjennom kommunale tilskudd, spillemidler og momsrefusjon.

 Utbyggingen av Ognatun har vært planlagt i flere år, og allerede i 2010 vedtok årsmøtet i Rogaland planene om et påbygg. Dette viste seg å bli dyrere enn antatt, og nye planer ble godkjent på årsmøtet i 2011, denne gangen for en helt ny matsal med kjøkken. Denne rommer opp i mot 150 mennesker, og vil gi Ognatun muligheten til å ta i mot større grupper enn før.

I stedet for et påbygg, som opprinnelig ble vedtatt i 2010, er det nå et helt nytt bygg som er reist. Dette knyttes sammen med hovedbygget med en korridor. Dette er en billigere og mindre omfattende løsning enn et påbygg ville vært.

Romsligere enn før
I løpet av et år er cirka 1000 barn og unge innom Ognatun på leir. Daglig leder Tove Braut mener utbygningen vil gi et løft for leirstedet.
– Matsalen har vært for liten, nå får vi det romsligere. Det vil bety mye for leirdeltakerne våre, Ognatun er jo primært til for dem. I tillegg har vi nå kapasitet til å ta i mot større selskaper. Tidligere har vi måttet si nei til flere bryllup på grunn av plassmangel, det slipper vi nå. Den nye matsalen har også store vinduer med utsikt mot vannet, det er høyere under taket og mye lysere i lokalet. Komforten og trivselen vil bli bedre for både ansatte og gjester, forteller hun.