Innlegg

NATUR: «Nærmere Gud og mitt eget hjerte» var eIt tema på retreaten på og rundt ImF Rogaland sin leirstad, Ognatun. FOTO: PRIVAT

Nydeleg å vere stille på retreat

Lise Marie Thuestad Litlabø ønskte å vere med på retreat over fleire dagar, og Marit. A. Røen ønskte å vere stille med Gud. Forventningane vart oppfylte på Ognatun.

Den 20.-23. september var barne- og familiearbeidar i Indremisjonssamskipnaden, Lise Marie Thuestad Litlabø, og evangelist i Indremisjonssamskipnaden, Marit Andresen Røen, på retreat på Ognatun saman med tre andre deltakarar.

‒ Frå før har eg berre vore på to ein-dagars retreat i regi av barne- og ungdomsrådet i ImF, og det har vore veldig fin. Derfor har eg ønskt å vere med på ein retreat som går over fleire dagar, fortel Litlabø, til sambåndet.no.

Røen har ikkje vore på ein slik retreat før.

‒ I tida før retreaten var det mykje som skjedde, og ikkje minst som skulle skje etterpå. Derfor ville eg prioritere den for å være avsides med Jesus, seier ho.

Stilla

‒ Korleis opplevde de å vere på retreat på Ognatun?

‒ For meg var det heilt fantastisk. Leirplassen var pynta, og det var god mat. Vi blei møtt ein og ein og fekk personleg omvising inne og ute kor det var turstiar og stille plassar. Det å vere på ein stille retreat, der det er lov å vere stille, og det å ikkje måtte seie noko og berre vere seg sjølv i stilla, var nydeleg. Om kvelden hadde vi lytterunde der vi berre skulle dele og lytte, ikkje kommentere, berre å få lov til å vere i stilla, berre meg og Gud, seier Litlabø.

Ho fortel vidare at alle måltid var stille, og at det var morgonbøn, middagsbøn og kveldsbøn med bøner frå Salmanes bok og Det nye testamentet som hadde ein samanheng med temaet «Nærmere Gud og mitt eget hjerte.» Resten av opplegget var valfritt.

STILLA: ‒ Dei som kjenner meg, veit at eg ikkje er så stille, men på retreaten var eg veldig takknemleg for stilla, seier Marit Andresen Røen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Velkomen
Også Røen framhevar at det var godt å vere på retreat.

‒ Det var vidunderleg, ja, himmelsk, seier ho og utdjupar:

‒ Alt låg til rette for at ein kunne ha det så bra som mogleg, fysisk og andeleg. Ein kjende seg velkomen med blomster og gode ord på rommet og med naturen rundt. Eg gjekk ein tur bak leirplassen rett etter at eg kom, og der opplevde eg allereie at Gud talte til meg. Tidebøner høyrast statisk ut, men det var gjennomtenkt og godt med orda i bønene og songen. Eg likte opplegget. Det var passe med program og stille og moglegheit til tid aleine.

‒ Korleis var det å vere stille?

‒ Dei som kjenner meg, veit at eg ikkje er så stille, men på retreaten var eg veldig takknemleg for stilla. Det er ei gåve å være stille utan at det er nokon forventningar, og det var også deilig med stille måltid. Vi opplevde å vere nær kvarandre utan å snakke saman. Så var det  forunderleg stort at vi ikkje skulle gje noko vidare. Gud skulle gje noko til oss. Og slik kan vi likevel få noko å gje vidare.

Himmelrommet
Litlabø valde å gå på fjellet den eine dagen og å vere inn den andre.

‒ Inne var det fint pynta på rommet og ein godstol og eit bilete med eit bibelvers. Og tidebøna opplevde eg som noko godt og trygt.

Med det same ein svingar inn mot Ognatun, står det eit stort skilt med teksten «Sikre deg din plass i himmelrommet.»

‒ Det er hyttetomter i nærleiken, og skiltet viste til dei, men for oss fekk skiltet ei eiga tyding, seier Litlabø.

Meiningsfylt
Leiar for ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland, var med å arrangere og stå for det praktiske på retreaten. Ho har vore på retreat fleire stader, første gong var i 2006.

‒ Det var utruleg fint, og vi erfarte at Ognatun egnar seg til dette bruket. Vi fekk prøve ut ulike bøner og kunne finne kva vi trivst med. Geir Otto Holmås hadde ein fin måte å leie retreaten på, og det var fine impulssamlingar der ein fekk tankar og ein bibeltekst ein skulle reflektere over. Vi hadde også lovsongssamling der ein kunne velje om ein ville synge eller ikkje, seier Aarsland.

Vegleiing

I STILLA: – Det å vere på ein stille retreat, der det er lov å vere stille, og det å ikkje måtte seie noko og berre vere seg sjølv i stilla, var nydeleg. Det seier Lise Marie Thuestad Litlabø. FOTO: KJETIL FYLLINGEN, LEKENDELETT.NET

Alle deltakarane fekk tilbod om ein samtale eller andeleg vegleiing. Aarsland var ein av vegleiarane.

‒ Korleis var det?

‒ Det var veldig meiningsfylt.

‒ Det var ikkje terapi eller sjelesorg, men  ein samtale om prosessen ein var i mens ein var der, understrekar Litlabø og legg til:

‒ Vi fekk vandrekort kor ein skulle jobbe med kjenlsene og gå til Gud med dei og sjå dei i lys av Guds sanning. For meg var det nyttig og godt å jobbe med.

Takksemd
‒ Kva sitt du igjen med etter retreaten?

‒ Eg sit igjen med ro og fred og tryggleik både i trua og i arbeidet mitt som barne- og familiearbeidar. Under opphaldet las eg «Nådens gåte» av Philip Yancey. Det var òg ein del av det, at Guds nåde blei ny og god då eg var der. Det blei nærare Gud og nærare mitt hjarte. Eg er veldig glad for moglegheita til å vere med på retreat. Gud hadde regien, svarar Lise Marie Thuestad Litlabø.

Anne Berit Aarsland tar med seg dette:

‒ Som heilskap sitt ein igjen med stor takksemd til Gud for at vi fekk dette til og for stunda vi fekk, og det var fint å høyre korleis dei andre opplevde retreaten. Det er første gong vi arrangerer fleire dagars retreat, og vi gler oss til å arrangere fleire.

Til neste år vil ImF Rogaland ha ein helge-retreat i mars og retreat over ei heil veke i september.

UTSIKT: I anledning retreat på Ognatun er det laget et kart for turer og en sti rundt området med forskjellige utkikkspunkt med benker hvor en kan sitte å være i naturen. FOTO: PETTER OLSEN

Inviterer til retreat på Ognatun

Ansatte og frivillige i kristne forsamlinger og organisasjoner med behov for å trekke seg tilbake i stillhet, har nå anledningen til å gjøre det på ImF Rogalands leirsted.

Vi vil det skal være bedehuspreg på retreaten, slik at bedehusfolk kjenner seg igjen, sier leder Anne Berit Aarsland i ImF-Ung Rogaland til sambåndet.no.

Hun er med og forbereder den første retreaten på kretsens leirsted Ognatun, 20.–23. september, med tema: «Nærmere Gud og mitt eget hjerte». Blant annet vil hun være en av fire åndelige veiledere.

Investeringer
Det var i mai i fjor at sambåndet.no meldte om prosjekt retreat på Ognatun. Retreat betyr et sted man kan trekke seg tilbake. Nå er prosjektet en realitet.

I juni arrangerte de Stille dag på Ognatun. Den første retreaten er for ansatte og frivillige i kristne forsamlinger og organisasjoner, og den er særlig rettet mot ledere.

Vi har investert litt for å kunne gjøre Ognatun til et retreatsted, sier Aarsland.

Hun nevner at de har fått et bibliotek med kristen litteratur som retreatdeltagere kan benytte, og at de har laget kart for turer og en sti rundt området med forskjellige utkikkspunkt med benker hvor en kan sitte å være i naturen. På alle rommene vil det være en godstol, slik at deltagerne på retreat har en god plass å sitte ned og være stille.

GRØNT: På Ognatun er det også mulighet for å nyte skogens ro. FOTO: PETTER OLSEN

I skrivende stund er det fire påmeldte, og de kan ta maks tretti deltagere.

 Program
Hva kan du si om programmet for retreaten?

– Retreat-leder Geir Otto Holmås vil lede oss i bibelrefleksjon og gi impulser til stillhet, bønnelivet og innholdet i retreaten. Vi har også laget vandrekort som hjelp til å gå til Gud med dine følelser. Det blir mulighet for åndelig veiledning og samtale for den som vil. Lovsagsleder Ester Frantzen Aarsland vil lede oss i lovsang, forteller Aarsland.

I tillegg har en fotograf dekorert bilder med bibelvers som kan være en inspirasjon til å komme inn i stillheten.

Hvorfor har dere invitert Geir Otto Holmås til å lede retreaten?

– Geir Otto Holmås er en stor ressurs i norsk retreat-arbeid. Vi er så heldige å få gå i lære hos ham i disse dagene, sier Anne Berit Aarsland.

RETREAT: Ognatun skal, i tillegg til leirvirksomhet, bli et sted for å trekke seg tilbake og få påfyll og styrke til tjenesten. FOTO: ImF Media arkiv

Ognatun blir retreat-sted

ImF Rogalands leirsted skal ikke bare være et sted for leirarbeid. Nå jobbes det for at det også skal bli et sted for stillhet, samtale, refleksjon og bønn.

‒ Flere ønsker at Ognatun kan bety mer åndelig for folk. Vi har ledig kapasitet, og flere ser behov for tilbaketrekning, stillhet og bønn – et sted hvor man kan gire ned for å få påfyll og styrke til tjenesten i menighet, arbeidsliv og samfunn, sier kretsleder Torgeir Lauvås til sambåndet.no.

Kretsens ansatte, kretsstyret og Ognatunstyret hadde idémyldring i fjor høst som har ført til prosjekt retreat på Ognatun. Lauvås forteller at det også kom ønsker om retreat på Ognatun i innspillene som kom fra lokalforsamlinger i prosessen fram mot Indremisjonsforbundets generalforsamling 2019.

Bønnesti
‒ Vi kom frem til at vi trenger lederutvikling, legge mer vekt på bønn og gi folk mulighet til å vokse og modnes som kristne, fortsetter Lauvås.

Ognatun ligger i et landskap med Nordsjøen i vest, mens hei og hammer preger landet innenfor leirstedet. Rent konkret har man begynt en innsamlingsaksjon på spleis.no for få penger til å utvikle konseptet og utstyr til natursti og materiell og inventar til rom og samlinger. Der står det at målet er å samle inn 30 000 kr. Når sambåndet.no sjekker, er det kommet inn 4 350 kr.

‒ Vi har flotte turområder og ønsker først å investere i en bønnesti hvor vi vil sette opp benker og hvor man kan trekke seg tilbake og søke stillhet og ro og nyte utsikten.

Opplegg
Hva slags opplegg for retreat har dere tenkt dere?

Vi har ikke landet helt når det gjelder hvordan det blir konkret. Ett spørsmål er om ImF Rogaland skal stå som arrangør eller om andre skal komme inn og ha ansvar for opplegget og vi bare stiller Ognatun til disposisjon. Men vi ønsker jo å få til noen samlinger selv. Prosjektet er relevant for våre egne folk, og vi har dyktige og erfarne folk lokalt og erfarne sjelesørgere i egne rekker, svarer Lauvås og føyer til:

Lokalforeninger har kommet med navn på personer som kan hjelpe oss med å utvikle prosjektet. Vi har også vært i kontakt med ressurspersoner som kan være rådgivere.

Når tror du at dere kan begynne med retreat på Ognatun?

Kanskje vi kan begynne i løpet av 2021. Dette er såpass viktig at det er noe vi vil prioritere, sier Torgeir Lauvås.

LEILIGHET: Daglig leder Tove Braut på Ognatun viser deltakere på kretsårsmøtet det nye familierommet. Alle foto: Petter Olsen

Ognatun i særklasse

Nå har leirstedet Ognatun fått hotellstandard og er klar til å ta imot flere gjester.

‒ Nå har vi fått bedre standard på egne arrangementer og bedre mulighet til utleie, sier leder Odd Narve Grude i Ognatunstyret.

I 2015 skrev sambåndet.no om utbyggingsplaner for leirstedet Ognatun. For to år siden begynte arbeidet med å rive underetasjen i internatbygget hvor det var aktivitetsrom og lagerrom. Aktivitetsrommet er blitt flyttet til det gamle kjøkkenet, og det er blitt lagt nytt gulv og avløpsrør og delt opp rom. Etter utbyggingen har Ognatun fått åtte nye rom, syv dobbeltrom og et stort familierom med tekjøkken, i tillegg til et nytt kjøkken.

Dugnad
‒ Vaktmesteren på Ognatun har vært byggeleder, og det har vært dugnad hver tirsdag og onsdag. Vi leide inn folk til elektroarbeid og ventilasjonsarbeid. Ellers har vi flinke folk selv, forteller Grude.

Utbyggingen har kostet 2,5 millioner kroner inkludert dugnadsinnsatsen og tilskudd fra Hå kommune. Alt var ferdig til påske, og da det ble leid ut til Apostolisk Tro.

Begeistret
‒ Hva synes folk om det nye Ognatun?

‒ Det var veldig kjekt å arrangere årsmøtet på Ognatun etter utbyggingen. Folk var begeistret for det som er gjort. Vi er veldig godt fornøyd og håper på bedre tilbud nå som utbyggingen er ferdig. Det er hotellstandard, men mindre rom, svarer Grude.

Vedlikeholdsarbeidet på Ognatun er ikke helt ferdig.

‒ Vi er klar for å skifte tak i løpet av sommeren når det er lite aktivitet, sier Odd Narve Grude.

Administrasjonsleder Terje Slettebø i ImF Rogaland opplyser til sambåndet.no at de foreløpig ikke har konkrete planer som kan bidra til at det nye Ognatun blir tatt mer i bruk.

‒ Men vi har lagt ut informasjon på nettsiden vår om muligheten til utleie, sier Slettebø.

Gode erfaringer med SFO

Den siste uken før skolestart kunne skolebarn ha det gøy på Ognatun mens foreldrene var på jobb.

I august ble det for første gang arrangert feriedager på Ognatun, et tilbud for barn i 1.-6. klasse fra mandag til fredag kl 8.00-15.00 uken før skolestart. Man kunne velge mellom å være bare en dag, noen av dagene eller hele uken.

− Det var et behov for det. Den siste uken før skolestart er foreldre begynt på jobb, men skolen er ikke begynt. For noen kan det være vanskelig å finne et godt tilbud til barna, sier Kristian Gudmestad, hovedansvarlig for feriedager, til sambåndet.no.

Gode erfaringer
− Hva slags erfaringer har dere gjort dere med feriedager?

− Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldrene. De fikk mail med bilder fra uken og et evalueringsskjema. Mange sier at de vil komme igjen til neste år, og at det var bra at barna ble tatt vare på i gode, trygge omgivelser. De aller fleste av barna som bare var noen dager, hadde lyst til å være der hele uken, forteller Gudmestad, som ønsker å fremheve at de hadde mange gode ledere.

I løpet av uken var det 36 barn som var med på feriedager, og 28 barn den dagen det var flest deltakere.

Mange aktiviteter
− Hva gjorde dere?

− Vi hadde opplagte aktiviteter, lunsj, en liten andakt og frilek. Uken igjennom hadde vi forskjellige tema; en piratdag, en stranddag, en speiderdag, en klatredag og en mekk og mikse-dag. Av aktiviteter hadde vi fjelltur, bruskassestabling, skattejakt, kanopadling og diverse konkurranser, og vi laget mat og lekebåter av tre.

Ifølge Kristian Gudmestad er det planer om å ha feriedager også neste år.

− Jeg vet ikke hvordan det blir for min del neste år, men jeg vil gjøre det jeg kan for at det skal bli noe av, sier han.

Fattige familier får ferietilbud

I dag samler ImF Rogaland familier som ikke selv har råd til å reise på ferie, til leir på Ognatun. Leiren er blant tiltakene som fikk støtte fra Evangeliseringsfondet.

Kretsleder Torgeir Lauvås er godt fornøyd med at nysatsingen ferieleir på Ognatun for fattige innvandrerfamilier er blant prosjektene som har fått støtte fra Indremisjonsforbundets Evangeliseringsfond i 2015. Ferieleiren som går av stabelen 6.-9. august, har fått 40 000 kroner fra fondet.

− Støtten er med på å gi oss mulighet til å lage en flott leir, sier kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland til sambåndet.no.

Samarbeid med KIA
I flere år har Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Rogaland hatt leir for innvandrere på forskjellige leirsteder.

– Vi har lyst til å bidra med ressurser inn mot flerkulturelle mennesker. ImF Rogaland har derfor inngått samarbeid med KIA. Vi skaffer en del ledere og er med og planlegger leiren, forteller Lauvås.

Det er første gang leiren er på Ognatun, og den er fullbooket med 83 deltakere fra 11 nasjoner. Fra før har samarbeidet handlet om julefeiring for innvandrere på Ognatun. Der har KIA kommet med rådgivning og kompetanse.

En nysatsing
− Hvorfor søkte dere om støtte fra Evangeliseringsfondet?

− For å få penger til å stille med ansatte på denne leiren og finansiere et arrangement for gjester som ikke kan betale for seg. Denne samarbeidsleiren er en nysatsing for oss ImF Rogaland, en satsing der vi vil gå inn med egne ressurser. Å møte de som har det vanskelig økonomisk og sosialt, er et viktig arbeid vi vil være med på. Det handler om fattige barnefamilier. Noen innvandrerfamilier har ikke råd til å reise, mens de fleste familier i Norge har råd til fine ferier til Danmark, Syden eller rundt om i verden.

Totalt 19 ledere er med på leiren.

− Hva betyr støtten fra evangeliseringsfondet for dette prosjektet?

− Det viser at dette er en satsing som ImF vil støtte opp om og vil være med på laget og heie frem, og det gjør at vi kan arrangere en flott leir. Vi skal ikke være sparsommelige. Nå har vi muligheter økonomisk, og vi har ressurser til å bruke ansatte i planlegging og gjennomføring. Uten pengene fra Evangeliseringsfondet hadde det vært mer begrenset hva vi kunne gjort, men satsingen hadde blitt gjennomført uansett, sier Lauvås.

Viktig arbeid
Prosjektet har ikke bare fått penger fra Evangeliseringsfondet. Både Bedehuskirken på Bryne og Barne- og familiedirektoratet har gått inn og støttet prosjektet.

− At vi har fått statlig tilskudd er vi stolte og takknemlige for, og det er som en velsignelse. Vi ser at dette er viktig arbeid, slår Lauvås fast.

Programmet for leiren er klart.

− Det blir bibelsamlinger, god mat og ulike aktiviteter. Sang, musikk og kulturelle innslag fra mange land vil også følge med, røper Torgeir Lauvås.

En 50-åring som satser stort

Lyngmo Ungdomssenter har nylig feiret 50-årsjubileum og har store planer om utbygging til 15 millioner kr.

Helgen 13.–14. juni feiret Lyngmo Ungdomssenter i Hafslo sitt 50-årsjubileum. Styrer på Lyngmo, Kjetil Stautland er meget fornøyd med feiringen.

− Det var en kjempehelg med aktiviteter for unger og familier. I løpet av helgen var det innom godt over 500 personer. Jubileumet er en mulighet til å se både frem og tilbake, mimre om det som har vært og se mulighetene fremover, sier han til sambåndet.no.

Tilbakeblikk
Hans forsøk på å gjøre opp en foreløpig status for leirstedet, som eies av Sogn og Fjordane Indremisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband, begynner med å gå tilbake i tid.

− Det begynte i 1965 da fem karer reiste til Fortun for å se på noen brakker som stod igjen etter kraftutbyggingen der. Dersom de fikk en grei pris, ville de vurdere om brakkene kunne brukes til leirsted. Sigurd Fretland var sentral her. På jubileumsfesten var han med og fortalte om hvordan det hele gikk til når brakkene ble flyttet fra Fortun til Hafslo, sier Stautland og fortsetter:

– Frem til 1989 var det i hovedsak påske- og sommerleirer. Da begynte man med oppussing og utvidelse, og man tilsatte en styrer. Det ble mer drift, flere leirer og andre arrangementer. I 2004 ble det ny utvidelse, og man fikk store familierom og 80 nye sengeplasser. Vi opplevde et oppsving i driften siden vi kunne tilby mer plass og bedre standard, forteller Stautland.

Utbyggingsplaner
Når det gjelder fremtiden, så er det store planer for Lyngmo. Det er planer om nytt internat og ny aktivitetssal. Det gamle internatet, som er siste gjenværende del av brakkene fra Fortun, skal rives i august, og det nye er planlagt ferdig i mai 2016. Utbyggingen er på 15 millioner kroner. Så langt har de fått inn 2 millioner i private gaver.

− Vi må gå i tro på at Gud ønsker å bruke stedet. Samtidig må vi ha ordnede forhold og kontroll på økonomien, er Stautlands kommentar til utbyggingsplanene.

− Vi har bruk for større plass for egne leirer og store arrangementer som NLMs bibelcamp, og vi opplever at kristenfolket støtter opp om leirstedet. Når vi inkluderer leirledere i dugnadsregningen vår, kommer vi til mellom fire og fem årsverk med dugnad på leirstedet, noe vi som styrer Lyngmo, er dypt takknemlige for! Det er egne barne- og ungdomsarbeidere som organiserer leirarbeid utfra Lyngmo, forklarer han.

Fremtiden
− Hva tenker du om fremtiden for Lyngmo?

− Økonomien er OK. Vi kan ivareta dagens drift og aktivitet. Jeg håper at vi har leirarbeid i alle aldersgrupper. Det ønsker vi å prioritere, slik at folk kan få del i de gode opplevelsene, Guds ord, det sosiale fellesskapet og det flotte naturområdet her. Målet er primært å utvide Lyngmo og eierorganisasjonenes arrangementer for å få mer utleie i ledige perioder. Som supplement tar vi imot andre organisasjoner til leirer og møter, og vi har også noen selskap i løpet av året.

Stautland er ikke i tvil om at Lyngmo har betydd mye for mange mennesker.

− Stedet har vært viktig for mange som har vært på leirer. Vi har vitnesbyrd om at det har vært en viktig del av valget deres om å bli kristne og for å bli bevart som kristne. Det har vært et sted for fellesskap og utrustning. Det har også vært sterkt å høre vitnesbyrd fra de som var med i 1965, om hva stedet og arrangementene her har betydd for dem, sier han.

 

Ognatun vurderer ny utvidelse

Flere av leirstedene i ImF satser på økt utleie. Ognatun planlegger nytt internat med hotellstandard.

− Vi venter vi på forslaget og tegningene fra arkitekten, sier formann i styret for Ognatun, Odd Narve Grude, til Sambåndet.

På årsmøtet i ImF Rogaland 17. april ble det vedtatt at styret skal legge fram forslag til nytt internat/hotellbygg på årsmøtet i 2016. Ognatun er nylig utvidet med nybygg med matsal og kjøkken, vedtatt i 2011 og innviet i august 2012.

Økt aktivitet.
− Jeg luftet en interessant tanke på årsmøtet. Hvis 50 stykker gir 20 000 kr hvert år i fem år, er vi langt på vei selvfinansiert, fortsetter Grude.

− Hvorfor nybygg på Ognatun?

− De rommene vi har, er leirstedrom, men nå vil vi løfte standarden og ha større plass, slik at det blir et leirsted med hotellstandard.

Ognatun hadde litt over 1 million kroner i inntekter fra utleie til eksterne i 2014. Grude forteller om økt aktivitet på Ognatun og et behov for utvidelse.

− Vi har cirka 700 barn og unge på leir hvert år. I tillegg har vi andre arrangement. Ognatun blir også i stor grad leid ut til konferanser, bryllup og andre tilstelninger. Vi er glad for god relasjonsbygging. Det har vært en positiv opplevelse, og vi har fått gode tilbakemeldinger på fasilitetene og maten, sier han.

Regnskapet for Ognatun i 2014 viser imidlertid 215.000 i underskudd, og den totale omsetningen gikk ned med 13 prosent fra 2013. Selskap og catering hadde lavere aktivitet. Ifølge årsmeldingen peker aktiviteten inn i 2015 oppover, og Grude tror ikke underskuddet skal bli noe stort problem.

− Vi har ikke så mye gjeld, og vi har avskrivning på 700 000 kroner. I tillegg kan vi hente 1,25 millioner kroner i kommunale midler og tippemidler, forklarer han.

Frænabu og Visthus.
Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) har to leirsteder, Frænabu og Visthus, som de gjerne ser blir mer utleid. I fjor hadde leirstedene henholdsvis ca. 900.000 og 200.000 kroner i inntekter fra eksterne leietakere. I høst fikk Frænabu godkjenning som leirskole, og begge leirstedene fikk for ikke lenge siden ny hjemmeside for å nå lengre ut.

− Det er litt for tidlig å si om det er blitt økt utleie. Vi har ikke kommet ordentlig i gang sånn som vi hadde håpet. Nå har vi akkurat fått ansatt en ansvarlig kokk på Visthus. Det gir nye muligheter når det gjelder utleie. Det kommer kanskje en del på leirskole til neste år, sier kretsleder Arild Ove Halås i NRI.

I 2014 gikk Frænabu i minus pga. ekstra stilling til å lage opplegg for leirskole og turoperatørvirksomhet.

Fjell-ly.
Også Midthordland Indremisjon har satset på økt utleie av sitt leirsted Fjell-ly. Eksterne leieinntekter var i fjor på nesten 1,4 millioner kroner.

− Det går litt i bølgedaler. Trenden de siste årene er at det har gått oppover, sier daglig leder Solveig Holth om utleien.

Hun har følgende forklaring på at det går oppover:

− Vi er litt mer synlige på søkemotorer på nettet, og så er det jungeltelegrafen. Veldig mange kommer tilbake, eller kommer fordi andre har fortalt dem om stedet.

Økonomisk går Fjell-ly i pluss, men leirstedet er avhengig av gaver for å få det til.

− Sluttresultatet viser at cirka 1/3 av sentralinntekten er gaver. Uten gavene hadde vi gått i minus, forteller Holth.

Nytt klubbhus på Ognatun

I løpet av høsten kan Aquaklubben ta i bruk nytt klubbhus på Ognatun.

Det nye klubbhuset er snart klart. Det er Ognatun som eier og bygger dette nye huset.

− Aquaklubben har gått i front for å bygge et nærmiljøanlegg. I vinter har vi revet ned en gammel brakke og bygget et 150 kvadratmeter stort hus i to etasjer som skal være klubbhus. Vi er veldig glad for at vi kan være behjelpelig i nærmiljøet, sier leder for Ognatun-styret, Odd Narve Grude.

Aquaklubben er en kristen aktivitetsklubb med tilknytning til Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet. Den tilbyr et bredt spekter av aktiviteter: trial, crosscart, paintball, friluft, kano, kajakk, luftgevær og beltevogn. Målgruppen er barn og unge fra 5. klasse og oppover som er bosatt i Hå kommune.

Råbygget er ferdig, og huset kan bli tatt i bruk i løpet av høsten.

− Nå får Aquaklubben et nytt kvalitetsbygg, og vi får frigjort internatbygget. Klubben har brukt en del av underetasjen der, forteller Grude.

Det nye klubbhuset har blant annet blitt finansiert gjennom cirka 1 million kroner som Ognatun har fått i tippemidler. I tillegg er det kommet tilsagn om cirka 600 000 kroner fra Hå kommune.

I papir-/e-bladutgaven av Sambåndet som kommer ut i neste uke, kan du lese mer om Ognatun og andre leirsteder i indremisjonsfamililen.

Vil «selge» Frænabu

Leirstedet Frænabu må øke inntjeningen, og på ny hjemmeside lokkes det derfor med turer og naturopplevelser i nærområdet. Også andre leirsteder tar grep.

Nordmøre og Romsdal Indremisjons (NRI) to leirsteder Frænabu og Visthus skal nå markedsføres bedre. Kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon kaller det spenstig satsing og er godt fornøyd med at Frænabu har fått ny hjemmeside.

− Markedsføringen er et ledd i en større satsing på å utvide driften. Skal vi drive to leirsteder, må vi ha større inntjening, sier Halås og innrømmer at de må drive butikk for å tjene penger – og dermed øke bruken av leirstedene.

Natur og opplevelser.
− Hvem er målgruppen for den nye satsingen?
− Det er en interesse for turisme, natur, opplevelser og opplevelser i naturen. Vi vil bruke muligheten til opplevelser. Vi jobber for at Frænabu skal bli godkjent som leirskole. Får vi godkjennelse, kan vi selge oss til skoler. Så skal vi ha dem store Olympiadagen, en leirdag og teambuilding for bedrifter. Vi jobber parallelt for å få et større økonomisk grunnlag.

På den nye hjemmesiden www.frenabu.no står det at leirstedet kan tilby kurs/konferanser, teambuilding og opplevelsespakker i tillegg til at det kan leies ut til selskaper, minnesamvær, bedrifter og grupper. Når det gjelder opplevelsene, lokkes det med Hustadvika, besøk til Ona eller Bjørnsund, fjellene ved Hustadvika, Melen og Sjurvarden, besøk til Trollkirka med sine underjordiske kalkrotter og Atlanterhavsveien. Halås forsikrer at de virkelig kan tilby alt som hjemmesiden lover.

Ingen alkoholservering.
− Er noe av årsaken til de økonomiske problemene til leirstedene at de ikke har skjenkeløyve?

− Spørsmålet om skjenkeløyve er ikke et tema hos oss. Vi kunne sikkert økt den ”verdslige” aktiviteten en del ved å servere alkohol, ikke minst i julebordsesongen. Samtidig tror vi at vi hadde mistet selve sjelen vår som indremisjon dersom vi hadde gjort det, svarer Halås.

Visthus har også en ny hjemmeside som ligger klar, men der venter NRI på å få tak i en daglig leder før de går ut og aktivt markedsfører stedet.

Positiv respons.
− Hva slags respons har dere fått på den nye hjemmesiden?

− Vi opplever sakte, men sikkert flere henvendelser. Det virker veldig positivt, men vi har ikke brukt den optimalt. Kunne ha drevet med mer markedsføring. Vi skal ha den første gruppen på leirdag og teambuilding om fjorten dager. Det kom som et resultat av den nye hjemmesiden.

− Hva med å arrangere flere egne leirer?
− Jeg opplever at vi ikke har mulighet til å arrangere flere leirer enn det vi gjør. Det er et spørsmål om hvilken kapasitet vi har og ledere. Vi ønsker å bruke leirstedene optimalt, sier Halås.

Nye hjemmesider.
Også ImF Rogaland og Midthordland Indremisjon ønsker å øke bruken av sine leirsteder ved mer ekstern utleie. Leirstedet Ognatun har nylig fått ny hjemmeside, og leirstedet Fjell-ly vil få ny hjemmeside i løpet av høsten.

− Vi har inngått samarbeid med et eksternt firma i Bergen om ny hjemmeside og markedsføring. Det blir en profesjonell side som er mer brukervennlig. Og kundene kan komme med respons og omtale av oss, forteller daglig leder Solveig Holth på Fjell-ly.

Ognatun leies ut til selskaper, konferanser og kurs og tar imot ulike typer grupper for både dagsturer og opphold med overnatting. I tillegg har leirstedet lenge drevet med catering.

− Cateringen betyr mye. Vi har god kapasitet til å levere mat til selskaper, sier kretsleder i ImF Rogaland, Torgeir Lauvås.

Samme tilbud
− Har dere merket noen forskjell i henvendelser og utleie etter at dere fikk den nye hjemmesiden?

− Vi opplevde mer økning i bruken og mer etterspørsel etter utleie da vi for to år siden fikk et helt nytt kjøkken og ny matsal. Vi har flotte selskapslokaler. Jeg tror det er bedre omdømmebygging å ha ulike arrangementer for forskjellige folk, enn å satse så mye på hjemmesiden, svarer Lauvås og nevner arrangementer som onsdagskafe fire onsdager i året med salg av bakverk, samt julebuffe, konserter og familiemiddager etter leirer.

− Så dere har ingen planer om å gå enda mer ut for å få økt utleie?
− Har ingen store planer om å markedsføre oss mer. Jeg tenker vi har en grei hjemmeside, og det er lett å finne informasjon på nettet om Ognatun og det vi har å tilby. Jeg tror vi er synlige på nettet, sier Lauvås.

Også på Fjell-ly vil tilbudet vil være det samme som nå, med utleie til selskap, konferanser, kurs, turer og overnatting i tillegg til leirer og catering.

− Vi ønsker en økning i utleie i ukedagene. Helgene er stort sett fulle. Der går annonseringen av seg selv. Man kan leie i helgene, men man må være tidlig ute, sier Holth.

Feiret jul på Ognatun

53 personer fra 13 nasjoner takket ja da ImF Rogaland inviterte til julefeiring på leirstedet Ognatun på Jæren.

Anne Berit Aarsland, som til daglig er leder for ImF-Ung Rogaland, orienterte en begeistret forsamling på ImFs Arbeidermøte på Bildøy bibelskole lørdag ettermiddag.

– Da vi hadde strategisamling i ImF Rogaland og snakket om hva vi drømmer om, kom dette med julefeiring opp, og familien min og jeg var klar for å feire jul på Ognatun. Fra før har vi hatt en bønnesamling hjemme hos oss to dager før jul, fortalte Aarsland.

Kristen feiring

Kretsleder Torgeir Lauvås ønsket at dette skulle være et initiativ fra kretsen, og dermed kunne Aarsland forberede arrangementet i arbeidstiden. 30.000 kroner ble bevilget fra Evangeliseringsfondet til ImF sentralt.

– Da vi kunngjorde dette, var vi tydelig på at var en «tradisjonell norsk, kristen julefeiring» vi inviterte til,  «for mennesker fra alle land og kulturer», siterer Aarsland fra plakaten.

En av gruppene de forsøkte å nå, var asylsøkere og innvandrere med oppholdstillatelse, barnefamilier så vel som voksne uten barn. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) om å være samarbeidspartner.

Tre familier var vertskap

– Tre familier pluss en ungdom var vertskap. Det kom 53 personer som gjester, inkludert to etnisk norske, som var enslige. Vi måtte si nei til 22 stk. fordi vi ønsket å tilby alle en fadder og hadde ikke tilstrekkelig kapasitet, sier Aarsland.

Julefeiringen startet med grøt med mandel i. Gjestene var med på å dekke bord og andre ting. Det var Julespill og festmiddag med ribbe og pinnekjøtt, og de gikk rundt juletreet akkompagnert av kretsleder Torgeir Lauvås på trekkspill.

Alle fikk hver sin fruktkorg i gave og et nytestamente på norsk og engelsk, kristne cd-er, en dvd samt en gratis leir og løfte om forbønn i ett år.

Det var tilbud om overnatting og frokost dagen etterpå.

– Vi hadde det enormt kjekt som verstskap, og gjestene satte pris på det. Det ga mersmak. Jeg tenker at vi kan få bety noe for innvandrerne i Norge. Jeg mener at de er en gave til oss, og jeg tror de har noe å tilføre våre forsamlinger. Vi tenker nå på hvordan vi kan ha relasjoner til dem videre, og jeg tror de har noe å komme med, like så vel som vi har noe å komme med. Kan vi gjøre noe for at de kan bruke sine nådegaver i våre forsamlnger, spurte Aarsland.

Kan bli gjentatt

ImF Rogaland snakker allerede nå om julen i 2014, og noen har signalisert at de kan tenke seg å være med som vertskap.

-Vår egen private julefeiring hadde vi 1. juledag. Som familie opplevde vi det veldig poitivt, sier Berit Aarsland, før applausen bølget mot henne.

– Jeg drømmer om flere slike julefeiringer, erklærte møteleder Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.