Innlegg

INNSPILLING: Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik har spilt inn og gir ut "Gode spor" i samarbeid med P7 Kristen riksradio. FOTO: Brit Rønningen

«Gode spor» på Spotify

Inspirert av tema for ImFs lederkonferanse 2022 laget Tore Hjalmar Sævik en sang med samme tittel. Nå er den blitt spilt inn i studio i samarbeid med P7 Kristen riksradio.

Temaet for Lederkonferansen 2022 var «Gode spor».

– Det er et uttrykk som vakte ettertanke hos meg og fikk meg til å spørre hva det er som har skapt gode spor i mitt liv, forteller Tore Hjalmar Sævik til sambåndet.no.

Han peker på to ting som har skapt gode spor.

Små ting
– Det er ofte ting som ikke ser så store ut, som møter og kontakt med mennesker som det i ettertid viser seg likevel har hatt betydning. De som har kristne lederoppgaver, kan oppleve at det er vanskelig å måte effekten av det de gjør og om det blir noe resultat av det. Jeg ønsker å fremme syn for de små ting. For det andre er behovene så store, og samtidig har vi våre svakheter og begrensninger og mørke sider. Det å leve i tro på Jesus gir gode spor.

Han laget sangen til Lederkonferansen og spurte arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF om han og Katrine Skjold kunne fremføre den der, og der ble den fremført for første gang.

Samarbeid
På nyåret er sangen spilt inn i studioet til Håkon Vindenes Ree som arbeider ved Bildøy bibelskole og i Tremorkirken. På opptaket spiller Sævik gitar, Øyvind Blom tangenter, Kristian Blom bass, Tor Håvard Viig trommer, mens Katrine Skjold er vokal og Roar Barmen-Fløisand kor. Den ble ferdig mandag 20. mars, og fire dager senere var den tilgjengelig på Spotify.

Sangen blir gitt ut i samarbeid med P7 Kirsten riksradio. I 2020 ga Sævik og Skjold ut platen «Salmer», som også var et samarbeid med P7 Kristen riksradio.

– Dette er et tilskudd til P7, som står for distribusjonen, sier Sævik.

URFREMFØRING: Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik fremfører «Gode spor» for første gang på Lederkonferansen 2022. FOTO: Brit Rønningen

Noen hundre CDer
Ole Kristian Sameien er fungerende daglig leder i P7 Kristen riksradio. Han har en viss oversikt over hvor mye de har fått inn på «Salmer» og hvor mange nedlastninger av «Salmer de har registrert.

– Det er litt vanskelig å svare på dette. Vi har solgt noen hundre CD-er, og musikken på «Salmer»-plata er strømmet ca. 5000 ganger det siste året. I tillegg er den jo spilt en del på radio, skriver Sameien i en e-post til sambåndet.no.

Ikke overskudd
Han forteller videre at utgivelsen av «Salmer» (med opptrykk av CD-er) ikke har vært et overskuddsprosjekt for P7 i økonomisk forstand. De har solgt en del CD-er, men ikke nok til å dekke kostnadene med prosjektet. Heller ikke inntekter via strømmetjenester monner.

– Men det er ikke primært på grunn av økonomi P7 ønsker å bidra til at ny musikk spilles inn. Kristen sang og musikk er viktige måter å formidle budskapet om Jesus på, og P7 og andre radioer trenger at det stadig blir gitt ut ny norsk musikk med kristent innhold. Derfor ønsker P7 å heie fram lokale artister og støtte dem så godt vi kan, påpeker Ole Kristian Sameien.

TV: Ole Kristian Sameien skal blant annet ha et hovedansvar for TV-satsingen til P7. FOTO: PRIVAT/KPK

Ole Kristian Sameien til P7

Pastor i NLM Hamarkirken, Ole Kristian Sameien, er ansatt i P7 Kristen Riksradio.

Sameien, som i mer enn 16 år har vært pastor og forsamlingsleder i NLM Hamarkirken, starter i P7 1. februar. 

– Både styre og stab i P7 gleder seg over ansettelsen, sier daglig leder Kenneth Hjortland til sambåndet.no.

Bredt ansvar

Hvilken jobbtittel Ole Kristian Sameien får i P7, er ennå ikke avgjort, men Hjortland lister opp flere arbeidsoppgaver: tv-satsing, der det hører med til historien at Irene Krokeide Alens slutter ved oppnådd pensjonsalder, nettsatsing, undervisningsserie for radio og en del virksomhet som omreisende forkynner. I tillegg også et visst teknisk ansvar.

– Når det gjelder internett, snakker vi eksempelvis om nettsider og podcast. Som forkynner er han mer evangelist enn bibellærer. Han er også sanger, sier Hjortland.

Tre slutter

En del av bakgrunnen for ansettelsen finner vi også i at Olav Hardang, som i en årrekke har vært teknisk ansvarlig, slutter 1. februar. Fra før er det kjent at radio- og tv-pastor Johnn Hardang slutter fra nyttår av.

– På kort tid mister vi altså tre gode og mangeårige medarbeidere. Vi må se på det som kineserne gjør, både som en krise og som en mulighet. Muligheten ligger i å kunne ansette folk med tanke på hva P7 skal være i årene som kommer, påpeker Hjortland.

Ifølge Hjortland beskriver Sameien seg selv som «teknisk fremoverlent». Han vil dermed kunne erstatte Olav Hardang på noen områder, som den tekniske biten i forbindelse med lyd og bilde, men ikke alle.

Felles mediesatsing

P7s daglige leder setter i tillegg ansettelsen inn i et større perspektiv:

– Ole Kristian er økumenisk rettet og står godt på vår Lausanne-plattform. Det kan knytte evangelikale tetter sammen i en felles mediesatsing, påpeker Hjortland.

Sameien er den andre på kort tid som P7 rekrutterer fra NLM. Den forrige var Ingvald Kårbø, som begynte som radio- og tv-pastor 1. januar i år. Han kom da fra rektorstillingen ved NLM-eide Fjellheim Bibelskole. Sameien er for øvrig også styreleder for NLM Trossamfunn.

Formelt har Sameien søkt – og fått – permisjon fra den aktuelle NLM-regionen. Det legges likevel opp til en vanlig tre måneders periode før jobbskiftet trer i kraft.

– Det er viktig at overgangen fra NLM Hamarkirken blir mest mulig smertefri, sier Hjortland.

Trer ut av styret

Ole Kristian Sameien er i dag styremedlem i P7, men vil nå få permisjon fra styrevervet ut valgperioden.

– Han vil ha sitt siste styremøte om noen uker, bekrefter Hjortland.

Den daglige lederen i P7 sier at han har fulgt virksomheten til Ole Kristian Sameien helt siden han var ungdomspastor i Salem i Bergen, men særlig de siste seks-sju årene.

– Jeg har også gjort et framstøt overfor ham tidligere med tanke på P7, røper daglig leder Kenneth Hjortland.

Jobber fra Hamar

På NLM Hamarkirkens eget nettsted kommenterer Ole Kristian Sameien ansettelsen slik:

– Selv om basen til P7 er på Vestlandet, var det en forutsetning for å si ja at jeg stort sett kan få jobbe fra Hamar.

Han kommer til å fortsette å gå i NLM Hamarkirken og bidra som frivillig der.