Tag Archive for: P7

FORTSATT MED: Kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg, sier Frelsesarmeen fortsatt er med i P7, via Tro & Medier. Bildet er fra 2017. FOTO: INGUNN MARIE RUUD, KPK

Frelsesarmeen trekker medlemskapet i P7

P7 Kristen Riksradio går fra å ha sju til seks medlemsorganisasjoner.

‒ Det er ikke noen stor sak for oss, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7 til Sambåndet som en kommentar til at Frelsesarmeen i Norge trekker seg som medlemsorganisasjon i P7.

Frem til nå har Frelsesarmeen vært medlemsorganisasjon sammen med Tro & Medier, Indremisjonsforbundet, Indre Sjømannsmisjon, Kabb – Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, Ibra Media Norge og Kristen Muslimmisjon.

‒ Hvilke konsekvenser, økonomisk og andre, får det for P7 at Frelsesarmeen trekker seg som medlemsorganisasjon?

‒ Ingen direkte konsekvenser for oss. Medlemmene våre har ikke noe ansvar for vår økonomi. Vi ville gjerne hatt dem med videre for å vise noe av den teologiske og organisatoriske bredden vi ønsker å ha. Men det er jo Frelsesarmeen som bestemmer hvor de ønsker medlemskap, svarer Hjortland.

Udramatisk

‒ Vi oppfatter det som udramatisk, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

‒ Hvorfor vil dere ikke lenger være medlemsorganisasjon i P7?

‒ For det første er P7 en organisasjon som driver radioarbeid. Vi driver ikke nærradioarbeid, og det er over tjue år siden vi gjorde det. Samtidig vil jeg si at P7 driver et fint arbeid. For det andre er vi fortsatt med i P7 gjennom at vi er medlem i Tro & Medier. Du kan si vi har hatt dobbelt medlemskap i P7. Nå har vi ett medlemskap, sier Smith-Solevåg.

KREVENDE: "Tett på" er den tyngste TV-satsingen til P7. Begge foto: P7

Stor TV-satsing i P7

Irene Krokeide Alnes får frem de spennende livsreisene i TV-programmet «Tett på».

‒ Det er den tyngste TV-satsingen vi har gjort i P7. Vi har jobbet mye for at det skal bli høy kvalitet på programmene, forteller daglig leder Kenneth Hjortland i P7 til sambåndet.no om kanalens siste TV-satsing – «Tett på».

Siden 2012 har Irene Krokeide Alnes laget radioprogrammet «Irenes kvarter» for P7, og nå har hun nylig spilt inn 12 halvtimelange TV-programmer i serien «Tett på». Programmene er spilt inn i Ingeløa, en ombygd løe på gården til Linda og Karl Arne Austnes, sistnevnte tidligere kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, på Godøya på Sunnmøre der Irene bor.

Spennende historier
‒ Irene har en stor kontaktflate etter 45 år i misjonen. Hun har møtt mange forskjellige mennesker med spennende historier. Målet er å dele noen av disse historiene. Tanken er å få frem vanlige mennesker med uvanlige livsreiser. Det er noen kjente personer som Per Sævik og Ole Abel Sveen og andre mindre kjente personer. Felles for alle er at de har en spennende livsreise, forklarer Hjortland.

Evangelisering
‒ Det viktigste er å få frem Jesus og hva Jesus gjør i menneskers liv og å få frem den gode historien på en måte som skaper gjenkjennelse, slik at folk kan kjenne seg igjen i sine egne liv. Historiene kan formidle evangeliet. Det er en form for evangelisering, sier Irene Krokeide Alnes.

Serien går nå hver lørdag kl. 19.00 på Kanal 10 frem til St. Hans. Fra høsten er planen at P7 skal sende programmet på Frikanalen.

Bratt læringskurve
‒ Hva er den største forskjellen mellom å jobbe med radio og jobbe med TV?

‒ På TV ser folk deg. Du er veldig synlig og kommer ikke bare med stemmen som du gjør på radio. Når du møter folk gjennom TV, får du blikkontakt, svarer Krokeide Alnes og fortsetter: – Du kommer på besøk til seerne med gjesten din. Og det blir veldig personlig og tett på seerne også.

‒ Hvordan har det vært å jobbe med «Tett på»?

‒ Det har vært en veldig bratt læringskurve. Det er første gang jeg leder et TV-program. Men vi har hatt en fantastisk produsent i Heidi Klingsheim. Jeg har hatt ideene til folk som vi kunne intervjue. Så har vi samarbeidet om intervjuene og mål med intervjuene og hvordan det kan bli så bra at folk får lyst til å følge med fra begynnelse til slutt.

Kvalitet
På spørsmål om det blir flere programmer, svarer Hjortland:

‒ Vi er i tenkeboksen. Det er en dyr produksjon, og vi lever av gaver. Så vi må vurdere det nøye.

‒ Hva synes du om resultatet?

‒ Jeg er jo ikke helt objektiv. Men jeg må si at resultatet er over all forventing. Det er kvalitetsmessig gode programmer. Jeg synes Irene klarer å få frem de spennende historiene, og det er gode musikalske innslag, sier Hjortland.

Hjemmekoselig
Irene Krokeide Alnes er også fornøyd med resultatet.

‒ Det er en veldig god ramme rundt det hele. Fotograferingen er god, og filmteamet har gjort en god jobb. Det er gjestene som gjør programmet så bra. Deres evne til å formidle sitt levde liv har imponert meg. Jeg gleder meg til å se de ferdige programmene med hver enkelt gjest. Så er det gode sangere som formidler Jesus gjennom sangen. Det er Klingsheims idé hvordan man kan filme slik at det blir rolig og hjemmekoselig. Det ser ut som vi har det kjekt i lag, og det har vi jo, sier Krokeide Alnes og legger til:

‒ Jeg er takknemlig for samarbeidet med P7, og at de satset på denne produksjonenOg dersom seerne ønsker flere program i denne stilen, så er vi glad for all forbønn og støtte vi kan få økonomisk, til flere ”tette på.”

P7 utvider sendeområdet

I går var den kristne radiokanalen P7 på lufta på DAB i Trøndelag.

− Vi er utrolig takknemlige for at Gud har åpnet denne døren for oss. Dette ser vi på som et viktig skritt videre for å nå flest mulig i Norge med P7-sendinger. Med denne avtalen legger vi mer enn 250 000 nye potensielle lyttere til vårt nedslagsfelt, sier daglig leder Johnn Hardang til sambåndet.no.

Kristen riksradio
Avtalen om å sende i Trondheim/Trøndelag ble undertegnet torsdag 9. mars. P7 som har Indremisjonsforbundet som en av sine medlemsorganisasjoner, begynte å sende på DAB+ i april 2015 i Bergen/Hordaland. I april 2016 begynte kanalen å sende i Oslo/Akershus.

− Foreløpig vil vi sende de samme sendingene som for Bergen, Oslo og Trondheim. Det blir en kristen riksradio. Vi regner at det tar tid å bygge opp en ny kanal og få lyttere. Nå jobber vi aktivt med sendeplanen. Vi sender 20 timer i døgnet, så det er mange timer som skal fylles, fortsetter Hardang.

Mange venner
Han opplyser at det for tiden ikke er noen kristen lokalradio i Trøndelag.

− Tidligere var det en kristen lokalradio som sendte på FM. Vi skulle gjerne hatt lokale medarbeidere som kunne levert lokalt stoff, men det har vi ikke. Men P7 har mange venner i Trøndelag, og for dem er det kjekt at vi er der, sier han.

Dagens radio
− Hva blir kostnadene for denne utvidelsen med tanke på sendeleie og Tono- og Gramo-avgift?

− Jeg vil tro at for 2017 vil kostnadene beløpe seg til kr 150.000-200 000.

Ifølge Hardang er det viktig at P7 er på DAB.

− For meg er FM gårdagens radio, mens DAB+ er morgendagens radio, sier Johnn Hardang.

Ny nasjonal kristen radio

Menigheten Filadelfia i Kristiansand vil starte en ny nasjonal kristen radiokanal. Daglig leder Johnn Hardang i P7 ønsker den nye kanalen velkommen.

− Vi ser det slik at alle tiltak som går på å forkynne evangeliet på radio, er positivt. Jo flere som er på den arenaen, jo bedre er det. Det er min tilnærming, sier Hardang.

Den nye kristne radiokanalen får navnet Radio 3,16 og går etter planen på lufta i april. Kanalen vil, ifølge en nyhetssak fra Kristelig Pressekontor, dekke 70 prosent av landets befolkning.

Johnn Hardang opplyser til Sambåndet at P7 har blitt kontaktet av Radio 3,16 med tanke på om de kan levere programmer for dem. Dette er drøftet av styret i P7.

Når flere

− Dette er ikke så aktuelt for oss. Vi vil ikke spre oss på to kanaler. De lager sin radio, vi lager vår radio. Vi ønsker å bygge videre på det konseptet vi allerede har jobbet med i mer enn to år, sier daglig leder Johnn Hardang i P7.

 − Hva vil etableringen av Radio 3,16 bety for P7?

− Jeg tror det vil bety lite. Dette vil ikke berøre P7 sin virksomhet i særlig grad. Vi når i sum flere når det det er to kanaler, sier Hardang.

Ønsker samarbeid

− Vi ønsker en bred kristen profil og vil gjerne ha med lutherske organisasjoner, sier daglig leder Margrethe Tveit i Radio 3,16 til Sambåndet.

Den nye radiokanalen er i samtaler med God Radio som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, om samarbeid.

Etter planen skal Radio 3,16 starte 19. april. Ifølge Tveit har kanalen et budsjett på 5 millioner kroner for det første driftsåret, og planen er å ha en bemanning på 4 ½ årsverk i tillegg til noen frivillige medarbeidere. I hovedsak vil Radio 3,16 sende på de ulike lokalradioblokkene som nå bygges ut (se faktaboks), og det vil bli en 24/7 kanal (sender hele døgnet).

Oase for landet

− Vi har drevet med Radio Filadelfia i Kristiansand siden 1987, men hadde en visjon om å være en oase for landet og ikke bare for Kristiansand. Med Dab er det en mulighet til å sende ut over det lokale nettet. Vi vil være en nasjonal radio, sier Tveit.

Etter hvert vil Radio 3,16 erstatte Radio Filadelfia

− Det blir for mye for oss å jobbe med to kanaler, men Radio Filadelfia vil i hvert fall sende ut året, sier Tveit.

Spennende nysatsing

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier og styreleder for P7. Han synes det er spennende med den nye radiokanalen.

− Det er spennende med en nysatsing. Jeg oppfatter at de vil nå lengre, og samtidig vil de invitere eksterne aktører med. Det er en fin ting. Jeg håper de vil lykkes. Familie & Medier vil gjerne være medspillere, sier Haugland.

 − I fjor var du med og kartla mulighetene for å starte en nasjonal kanal. Utfra den erfaringen, hva tenker du om Radio 3,16 sin mulighet for å lykkes?

− Jeg tror mulighetene kan være gode hvis de får andre til å samarbeide, og hvis de klarer å skape et økonomisk grunnlag, svarer Haugland.

Reklamefinansiert

Når det gjelder økonomi, vil Radio 3,16 være reklamefinansiert. Tveit meddeler at de har inngått en avtale med et byrå som skal selge reklame for kanalen.

Programprofilen til den nye kanalen vil være en forlengelse av programprofilen til Radio Filadelfia.

− Nå jobber vi med programprofilen. Innholdet blir magasinprogrammer, aktualitetsprogrammer, musikkprogrammer, undervisning og nyheter. Vi starter mykt med å bruke noe av arkivmaterialet vi allerede har, men satser på mye produksjon av nye programmer også. Det vil bli noe nytt og noe gjenbruk som folk i Kristiansand vil kjenne igjen, sier Tveit.

Johnn Hardang ser ikke på Radio 3,16 som en konkurrent.

− Vi konkurrerer ikke i kristen sammenheng. Vi er medarbeidere, sier den daglige lederen av P7.

P7 fyller 20 år

Den kristne riksradioen P7 er en 20-åring som er mer opptatt av å jobbe enn å feire.

− Det er ikke en synkende skute, men et tre som vokser og bærer frukt, oppsummerer daglig leder Johnn Hardang i P7 ståa for radiokanalen.

Den 19. desember 1996 ble Kristen Riksradio som det het den gang, stiftet. Kanalen har i dag sju medlemsorganisasjoner, deriblant Indremisjonsforbundet.

Utvalgte gjester
− Hvordan har dere markert 20-årsjubileet?

– Vi har ikke gått ut veldig høyt med å markere at vi er 20 år. Men vi har hatt tre timers sending fra 09.00 til 12.00 med utvalgte gjester som Geir Magnus Nyborg, som var nestleder i Kristen Riksradio da den ble stiftet i 1996, Vigleik Brekke, som var prosjektleder i Kristen Riksradio i begynnelsen og Jarle Haugland, som er nåværende styreleder. Vi tok opp historie og fremtidsvyer, men mest historie, forteller Hardang.

− Vi er en virksomhet som er mer opptatt med å jobbe og produsere enn å feire. Men vi måtte ha litt markering, legger han til.

Per i dag når P7 cirka 2 millioner mennesker og har et budsjett på 6 millioner kroner og 6 ansatte som jobber 4,75 årsverk.

God vekst
− Hvordan har disse 20 årene vært?

– Vi gikk høyt ut med store visjoner. Det har vært en reise med oppturer og nedturer. De siste ti årene har vi hatt en jevn og god vekst. Fremdeles har vi ikke oppnådd vår visjon, som er å nå så mange som mulig. Det er interessant at vi i dag har større mulighet til å bli en riksdekkende radio. Vi har bygd ut fra ren radiovirksomhet til å produsere to tv-serier og er kommet mye lengre med å benytte internett og sosiale medier, og vi er en aktiv radiomisjonær i utlandet.

Radiomisjon
Hardang forteller stolt om P7s støtte til Trans World Radio sine partnere i Hellas Italia, Syria, Jordan, Venezuela, Paraguay og Tadsjikistan.

− Minimum 10 prosent av våre inntekter skal ikke være våre penger. Vi gir det videre. Jo mer P7 vokser, jo mer vokser radiomisjonen. Det er ikke en belastning for økonomien, men en velsignelse. Den internasjonale dimensjonen er spennende, forklarer Hardang.

Betyr mye
− Hva har P7 betydd?

– P7 har betydd at vi hvert år opplever at mennesker kommer til tro. I 2016 har det vært ekstra med tilbakemeldinger om at folk er blitt frelst. De lytter seg til tro. Våre programmer betyr mye for mange. Det er lavere terskel for å slå på et radio- eller fjernsynsprogram enn å gå på et møte. Jeg tror vi assisterer det kristne arbeidet, sier Hardang.

Viktig aktør
Han har også god tro på P7s fremtid.

− Jeg tror at om fem år er P7 blitt enda viktigere i det norske medielandskapet, og jeg har tro på at vi kommer til å vokse, og at vi klarer å følge med i medielandskapet ved å være på de plattformene hvor folk er. Vår satsing på å sende på DAB+ viser at vi følger med på folks medievaner. Men vi er avhengige av gode medarbeidere, og vi trenger en stabil økonomi, sier en optimistisk daglig leder, Johnn Hardang.

P7 med ny fjernsynsproduksjon

Boken «Stor er din trofasthet» av Johnn Hardang blir bakgrunnsmateriale for P7 sin nye programserie for fjernsyn, «Sanger til glede».

– Det er en halv times program med vekt på sang og musikk, et samtaleprogram som forteller om bakgrunnen for sangene som blir spilt. Det er 12 sendinger og 24 sanger som skal spilles, to sanger per program. Vi lager nye opptak av alle sangene. Sangene er stort sett ferdig innspilt, forteller daglig leder i P7, Johnn Hardang, til sambåndet.no.

En flott arena
Opptakene av sangene er gjort i Bergens Indremisjon. Alle sangene som blir presentert, er hentet fra Johnn Hardangs siste bok «Stor er din trofasthet» (Sambåndet Forlag, 2015). Programmene blir tatt opp i P7s eget TV-studio på Bildøy Bibelskole. Programserien skal på lufta i april. Fra før produserer P7 fjernsynsprogrammet «God søndag», som er opptak av møter.

– Hvis det går greit, har vi råstoff til tre sesonger til, basert på stoff fra mine andre bøker og radioprogram. Det er en spennende sak og et krevende prosjekt, men det er viktig å være på banen med gode ting. TV er en flott arena for å nå mange mennesker med evangeliet. Derfor gjør vi dette, sier Hardang.

Programleder
Arne Edvard Meling er produksjonsansvarlig og blir programleder og Hardangs samtalepartner i «Sanger til glede».

– Jeg var på en bibeltime med Johnn i september og spurte om vi ikke skulle lage en TV-serie om bøkene hans. Det var han med på, og vi ble enige om å treffes igjen. Det har lagt seg til rette. Alle som ble spurt om være med å spille inn sangene, har sagt ja. Seerne kan være med og synge sangene, forteller han.

– Hvordan blir det å være programleder for «Sanger til glede»?

– Johnn og jeg har en god tone. Det går nok en del tid til å gå gjennom hvordan vi skal vinkle sangene. Historien bak en sang kan gå på hvem som har skrevet den eller laget melodien, eller hva som har skjedd i forløpet, eller det er kanskje andre ting. Så må jeg passe på tiden og vite hvor lang tid sangene tar og hvor lang tid vi har til samtalen, sier Meling.

Når det gjelder det økonomiske, regner Hardang med at prosjektet vil ha et totalt budsjett på cirka 200 000 kroner. P7 har et årsbudsjett på 5,8 millioner kroner.

Historien bak
– Hvorfor er du så opptatt av historien bak sangene?

– Jeg synger og spiller selv, og når jeg formidler med sang, så har jeg opplevd at om jeg har med en historie knyttet til sangen, blir budskapet forsterket. Når vi i radioprogrammet «Vindu mot livet» fortalte om bakgrunnen til sangene, fikk vi mye respons. Da tenkte jeg; la meg lage et eget radioprogram. Hvis det er en historie som engasjerer, når vi lenger ut. Teksten blir mer levende når vi kjenner historien bak, erfarer Hardang.

Det er flere som bidrar på de nye innspillingene av sangene, som Marianne Juvik Sæbø, Ole Abel Sveen, Rune Ludvigsen, Katrine og Per Tveten, Edgar Paulsen, Håkon C. Hartvedt og Marit Hauge og Johnn Hardang. Og en sang kan Hardang røpe blir presentert i «Sanger til glede»:

– «Stor er din trofast» er med. Det er godt kjente sanger og sanger som ikke er så godt kjent. Og man får høre mange historier som er ukjente, sier han.

Kenneth Hjortland

Fra Betlehem til P7

SAKEN ER UTVIDET. Kenneth Hjortland slutter som administrasjonsleder i Bergens Indremisjon og går over i tilsvarende stilling i P7 Kristen Riksradio.

Hortland har sin siste arbeidsdag i forsamlingen i Bergen 29. februar, går det fram av et medlemsbrev fra Bergens Indremisjon (BI). Styret i BI hadde oppsigelsen på sitt bord 8. desember.

– Vi ønsker å takke Kenneth Hjortland for den gode innsatsen han har gjort gjennom flere år og ønsker Guds velsignelse over den tjenesten han nå skal gå inn i, heter det i styrevedtaket.

Styret arbeider nå med bemannigssituasjonen i Bergens Indremisjon. To av de øvrige i staben er ute i permisjon.

– Når langt ut
– Jeg ser på P7 som et virkelig spennende misjonsprosjekt. De når langt ut, med begrensede ressurser. Det blir kjempespennende å få være med på å utvikle arbeidet videre, sier Kenneth Hjortland til sambåndet.no.

Administrasjonsslederen har også notert seg at P7 har vært gode til både å omstille og tilpasse seg ulike rammebetingelser.

– Potensialet er fortsatt stort, og det trigger meg. I tillegg er det dyktige folk, sier Kenneth Hjortland – som heller ikke legger skjul på at en reisevei på 300 meter til jobb er fristende.

– Selv om den blir tredoblet når P7 flytter inn i Straume forum, sier Hjortland med et smil.

Nyopprettet

Målt i omsetning går Hjortland til en betydelig mindre skute enn den han er med på å styre i dag.

– Men etter 7,5 år i stillingen som administrasjonsleder i Bergens Indremisjon, tror jeg kanskje at jeg ikke lenger har så mye nytt å komme med der, sier Kenneth Hjortland.

Stillingen som administrasjonsleder i P7 er nyopprettet. I en kort nyhetsmelding på p7.no melder Hjortlands arbeidsgiver fra 1. mars følgende:

Det er en glede å ønske Kenneth Hjortland velkommen som ny medarbeider i P7!

 

P7 sprer nettradio-misjon

P7 Kristen Riksradio har hatt en spennende start på 2015. Nå skal radiostasjonen bidra med sin kompetanse i internasjonalt radiomisjonsarbeid.

P7 Kristen Riksradio, der Indremisjonsforbundet er en av eierne, er en av Trans World Radios (TWR) to norske partnere. Norea Mediemisjon er den andre partneren. Som partner i TWR er P7 en del av en internasjonal radiomisjonsorganisasjon som arbeider i 160 land med til sammen 230 språk.

− Alt vi bidrar med, utenfor Norges grenser går via TWR. Hittil har vi støttet internasjonal radiomisjon ved å sende penger. Minst 10 % av omsetningen i P7 skal ut av Norge. Det skal vi gi videre. Vi er aktive i fire verdensdeler. Vi støtter arbeid i Hellas i Europa, Venezuela i Sør-Amerika og Tadsjikistan i Sentral-Asia. Så er vi også inne i Nord-Afrika og Midtøsten, forteller daglig leder Johnn Hardang i P7 til sambåndet.no.

Invitasjon fra Sør-Amerika
Nå skal P7 bidra med mer enn penger utenfor Norges grenser. I 2013 hadde P7 besøk av Branco Bjelajac, på den tiden hovedansvarlig for TWR Europas kontakt med de nordiske partnerne. Under besøket nevnte Johnn Hardang at P7 var åpen for en annen måte å støtte internasjonalt radiomisjonsarbeid i tillegg til det å sende penger.

− Vi sa: «Ser dere noen som trenger det vi har av kompetanse, skal vi ta utgiftene for reise og lønn». Det tok de imot med åpne armer, forteller Hardang.

I januar i år fikk P7 en invitasjon fra Sør-Amerika om å delta på en radiokonferanse i Santa Cruz i Bolivia. Hele 15 land var representert på konferansen. Teknisk ansvarlig i P7, Olav Hardang, fikk ansvar for å holde foredrag om internettradio.

Nettsider og internettradio
− Det er noe vi har jobbet med i ti år. Vi har klart å sette opp en internettradio du kan høre på alle plattformer, både pc, mobil og nettbrett. Olav har spesialisert seg på å finne gratis software på nettet og laget løsninger på grunnlag av det, forklarer Hardang.

På konferansen i Santa Cruz 17.–21. mars viste det seg at en del av partnerne hadde behov både for oppgradering av hjemmesidene på internett og for videre arbeid med internettradio. Som første steg har Olav Hardang begynt et samarbeid med partneren fra Paraguay.

− Partneren fra Paraguay fortalte at de hadde en nettside som ligger død, og at det ikke var mulig med internettradio på den. Og siden 70 % av Paraguays befolkning er under 30 år, er det viktig å være på den plattformen som ungdom er, sier Johnn Hardang.

Etterspurt kompetanse
Det kan også være aktuelt for P7 å bidra med kompetanse overfor partnere i land som Peru, Brasil, Bolivia og Den Dominikanske Republikken. I tillegg vil det bli tettere samarbeid med Spania.

− Spania er der Norge var for to år siden. Også her dreier det seg om å oppgradere nettsiden til levende sider hvor det er mulig å drive internettradio, sier Hardang.

− Hva tenker du om at P7 har en kompetanse som er etterspurt?

− Starten på 2015 har vist oss at det er mer enn en måte å drive radiomisjon på. Vi kan også bidra med mennesker og kompetanse. La meg si det slik: Vi var to mennesker som var fem dager i Sør-Amerika. Så Jesus kan fortsatt velsigne to fisker og fem brød. Dette har vært en stor velsignelse og glede. Olav avsluttet sitt foredrag med å si at «vi kommer ikke for å vise hvor flinke vi er, men for å dele.» Vi dro hjem rikere enn da vi reiste, svarer Johnn Hardang.

Ønsker flere talere på vegg

Men det lokale bedehusfolket er mer skeptiske til forslaget fra kretsleder Arild Ove Halås.

Da Nordmøre og Romsdal indremisjon (NRI) avviklet sitt ekstraordinære årsmøte i oktober, var dagens taler Erik Furnes. Generalen var til stede på veggen, via en videofil fra nettsiden preik.tv.

– Dette er noe vi vil oppfordre de lokale bedehusforsamlingene våre til å gjøre mer av, sier kretsleder Arild Ove Halås.

SKEPSIS
Men slett ikke alle som var møtt opp på årsmøtet, var fornøyd med måten talen ble gjennomført på.

– Reaksjonen har variert fra «kjempeidé» til «forkastelig», sier kretslederen.

Veggtalen ble brukt bevisst denne dagen for å demonstrere en annen måte å samles til møte på enn å få fysisk besøk av en taler.

– Når vi sliter med å dekke inn talerønskene, mener jeg dette er et svært godt alternativ, sier Halås som selv har vurdert å spille inn noen bibeltimeserier som kan distribueres.

– Vi vil oppfordre og legge til rette for at møter kan gjennomføres på denne måten, sier han.

FORTSATT BESØK
Også NRI-forkynner Jan Inge Nasvik har hørt de negative kommentarene. Han tror noe av årsaken er at forslaget kom samtidig med innsparingene og oppfordringen om mer pengestøtte.

– Flere gir uttrykk for å føle seg avspist. De tror det nå skal bli slutt på besøk av predikanter, og at de må klare seg med en tale på vegg, sier Nasvik, som understreker at dette ikke er intensjonen.

– Som predikant trives jeg veldig godt med å være på besøk på bedehusene og vil gjerne fortsette med det. Men med dette håper vi det kan være mulig å arrangere møter selv om det ikke skulle være mulig å få besøk av en predikant.

GODE RESSURSER
Det er også intensjonen til Arild Ove Halås.

– Slik situasjonen vår er nå, klarer vi ikke å dekke etterspørselen etter talere til enhver tid. Dessverre (og underlig nok) fører dette ofte til at man lokalt velger å la være å samles til møte, siden det ikke kom en tilreisende taler. Jeg lurer virkelige på hvor i Bibelen det står om en slik strategi, spør Arild Ove Halås i en nettleder på kretsens hjemmeside.

– Bibeltimer, taler, korte og lengre andakter m.m. kan lett lastes ned fra internett og så vises via projektor/videokanon på bedehuset, skriver Halås og peker på imfung-ressursen preik.tv og ressursene fra P7.no som gode kilder å øse av.

– BEDRE ENN Å AVLYSE
Til sambåndet.no utdyper han tankene.

– Svært mange hører jo både andakter og møteopptak foran tv-apparatet eller radioen hjemme. Hvorfor skal vi ikke kunne gjøre det samme når vi er flere, undres han og understreker at dette ikke betyr at møtebesøk forsvinner.

– Nei, men når vi ikke makter å komme ut, må jo dette være tusen ganger bedre enn å avlyse møtet fordi man ikke får besøk av en taler.

FELLESSKAPET
Det mener også medieleder i ImF, Petter Olsen.

– Jeg må si meg enig med Arild Ove, det må være bedre med en taler på veggen enn å avlyse møtet, sier han. Olsen er selv aktiv fritidsforkynner og peker på at det er flere grunner til å samles enn å møte en taler.

– Vi er lemmer på et legeme og har behov for å være i lag. Dersom taleren er eneste grunnen til at vi samles, er jeg litt bekymret for tankene våre om det kristne fellesskapet, sier Olsen.

Han er også klar over at han som mediesjef i ImF sitter på mange upubliserte opptak fra ulike arrangement i ImF-regi som kunne vært utnyttet bedre.

– Jeg skal nå ta spørsmålet med til ledergruppen vår og diskutere hva vi kan gjøre med disse, sier han.

FRA HELE VERDEN
En sammenheng som har lang og god erfaring med talere på veggen, er Willow Creek-bevegelsen. Da de nylig gjennomførte lederkonferansen The Global Leadership Summit (GLS) for 10. året, var det nesten utelukkende med talere på storskjerm.

– Det kan nok føles uvant i starten, men vår oppfordring til folk er å la seg engasjere. Lytt som om taleren var til stede. Ber taleren om respons, så gi denne; klapp hvis det skal klappes, rekk opp hånden hvis det skal rekkes opp hender, oppfordrer Elin Maria Haugland, prosjektleder i Willow Creek Norge.

– Vi arbeider mye med å gjøre det mest mulig naturlig og godt å se på, blant annet ved å skape naturlige overganger og at møteleder drar møtet videre etter talen, sier Haugland.

– Jeg har mange ganger tatt meg selv i å glemme at jeg ser på en skjerm, sier hun.

PS. Sambåndet.no har forsøkt å komme i kontakt med flere av de som har uttalt seg negativt, men ingen av dem har ønsket å si noe offentlig.

Kristen radiopioner rundet 80 år

Han utdannet seg til bilmekaniker og deretter til maskiningeniør. Men radiomisjon ble hans livskall. 15. september rundet Åge Nevland 80 år.

Når han ser tilbake på et langt liv, er han ikke i tvil om at han havnet på ”rett hylle ” i livet. Han har ivret for radiomisjonen siden han opplevde et kall til å gå inn i denne typen arbeid på 1950-tallet.

I 1957 sluttet han i bilverkstedet i Ganddal hvor han jobbet, for å begynne som tekniker i den nystartede Norea Radio, og her oppdaget han hvilke muligheter som lå i å spre det kristne budskap gjennom radiomisjon både til Norge og andre land. Etter hvert steg han i gradene og ble daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk vekst. Blant annet hadde Norea Radio sendinger til kommunistlandene i Øst-Europa og også til Kina. Under navnet Norea Mediemisjon er Norea fortsatt aktiv i kristent mediearbeid både i Norge og på flere kontinenter.

KKL

Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig Kringkastingslag, og ble organisasjonens første generalsekretær i 1979. Lytter- og seerorganisasjonen vokste sterkt under Nevlands ledelse, og er fortsatt en av Europas største i sitt slag, nå under navnet Familie & Medier. Nevland var generalsekretær i KKL fram til han ble pensjonist i 2001.

– Når du ser tilbake på tiden i KKL, hva var det viktigste dere oppnådde?

– Da vil jeg nevne tre ting: Stipendordningen vi innførte, der vi gir stipend til folk som vil dyktiggjøre seg innen mediearbeid. Det andre er vannskilleprinsippet, der vi fikk gjennomslag for at programmer som kan være skadelige for barn og unge under 18 år skal sendes etter klokken 21 om kvelden. Og det tredje er opprettelsen av organisasjonen Barnevakten, en organisasjon som gir råd om barn og medier, sier Nevland som mener behovet for en organisasjon som Familie & Medier kanskje er enda større i dag enn i hans tid i organisasjonen.

Satt spor etter seg

Nevland har satt spor etter seg på mange felt. For P7-Kristen riksradio laget han ikke mindre enn 2600 programmer i serien Veien gjennom Bibelen. Han var i sin tid også en av grunnleggerne av organisasjonen Fellowship of European Broadcasters, der han var nestleder i styret fram til 2000. I 1996 fikk han tildelt en internasjonal hederspris fra den store kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters i USA. I 2001 fikk han den europeiske Brobyggerprisen. Her hjemme ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009, KPK

Les også mediegründer Geir Magnus Nyborg sin hyllest til jubilanten her!

Radiokonge hedret på konferanse

Johnn Hardang, radiopastor og leder for P7 Kristen Riksradio, ble i helgen overrakt Kristent Radioforums hederspris 2013.

Hardang har lang erfaring innen radio, men har også arbeidet som bibellærer, forkynner og rektor ved Bildøy bibelskole. Han ble veldig overrasket, for han hadde ikke trodd at han kunne være en kandidat til denne prisen.

– Dette er det første spontane jeg har opplevd i en slik sammenheng, og jeg hadde ikke ventet dette. Men jeg må få lov og si at jeg er takknemlig for en slik pris.

Kombinere medier

Kristen Radiokonferanse, som i år ble arrangert i Ålesund, feiret 20-årsjubileum og i denne anledning fikk Johnn Hardang overrakt hedersprisen. Juryen trekker blant annet fram Hardangs evne til å kombinere medier som en av grunnene til at han fikk prisen. Hardang har en evne til å bruke stoffet fra radioprogrammer inn i TV-produksjon og i bøker. Det han er mest kjent for å produsere, er programserien «Vindu mot livet», som sendes fem dager i uken over hele landet, samt på nettradio. «Sanger vi aldri glemmer» er også en svært populær programserie for lytterne på radio.

Juryen for Kristent Radioforums hederspris bestod av Vigleik Brekke, Geir Magnus Nyborg og Ragnar Sjølie. Brekke uttalte under utdelingen at Johnn Hardang er en radiopastor i vid betydning.

Møter lytterne

– Han bruker en tredel av sin arbeidstid på reisevirksomhet, med bibelhelger og evangeliserende møter rundt i landet. Her møter han lytterne og bygger fellesskap rundt radioforkynnelsen, sa Brekke, og fortsatte: Forkynnere og folk flest har god nytte av at mye programstoff til søndagens preketekster er mulig å få tak i både på CD og i bokform. Johnn har hatt stor betydning for kristne radioer i Norge gjennom konkret arbeid for å få radioer etablert og forsynt dem med innhold.

– Det er stas å bli verdsatt for det arbeidet jeg gjør med P7. Dette er som et varmt og fint håndtrykk, oppsummerer hedersprisvinneren.