Tag Archive for: P7

INNSPILLING: Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik har spilt inn og gir ut "Gode spor" i samarbeid med P7 Kristen riksradio. FOTO: Brit Rønningen

«Gode spor» på Spotify

Inspirert av tema for ImFs lederkonferanse 2022 laget Tore Hjalmar Sævik en sang med samme tittel. Nå er den blitt spilt inn i studio i samarbeid med P7 Kristen riksradio.

Temaet for Lederkonferansen 2022 var «Gode spor».

– Det er et uttrykk som vakte ettertanke hos meg og fikk meg til å spørre hva det er som har skapt gode spor i mitt liv, forteller Tore Hjalmar Sævik til sambåndet.no.

Han peker på to ting som har skapt gode spor.

Små ting
– Det er ofte ting som ikke ser så store ut, som møter og kontakt med mennesker som det i ettertid viser seg likevel har hatt betydning. De som har kristne lederoppgaver, kan oppleve at det er vanskelig å måte effekten av det de gjør og om det blir noe resultat av det. Jeg ønsker å fremme syn for de små ting. For det andre er behovene så store, og samtidig har vi våre svakheter og begrensninger og mørke sider. Det å leve i tro på Jesus gir gode spor.

Han laget sangen til Lederkonferansen og spurte arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF om han og Katrine Skjold kunne fremføre den der, og der ble den fremført for første gang.

Samarbeid
På nyåret er sangen spilt inn i studioet til Håkon Vindenes Ree som arbeider ved Bildøy bibelskole og i Tremorkirken. På opptaket spiller Sævik gitar, Øyvind Blom tangenter, Kristian Blom bass, Tor Håvard Viig trommer, mens Katrine Skjold er vokal og Roar Barmen-Fløisand kor. Den ble ferdig mandag 20. mars, og fire dager senere var den tilgjengelig på Spotify.

Sangen blir gitt ut i samarbeid med P7 Kirsten riksradio. I 2020 ga Sævik og Skjold ut platen «Salmer», som også var et samarbeid med P7 Kristen riksradio.

– Dette er et tilskudd til P7, som står for distribusjonen, sier Sævik.

URFREMFØRING: Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik fremfører «Gode spor» for første gang på Lederkonferansen 2022. FOTO: Brit Rønningen

Noen hundre CDer
Ole Kristian Sameien er fungerende daglig leder i P7 Kristen riksradio. Han har en viss oversikt over hvor mye de har fått inn på «Salmer» og hvor mange nedlastninger av «Salmer de har registrert.

– Det er litt vanskelig å svare på dette. Vi har solgt noen hundre CD-er, og musikken på «Salmer»-plata er strømmet ca. 5000 ganger det siste året. I tillegg er den jo spilt en del på radio, skriver Sameien i en e-post til sambåndet.no.

Ikke overskudd
Han forteller videre at utgivelsen av «Salmer» (med opptrykk av CD-er) ikke har vært et overskuddsprosjekt for P7 i økonomisk forstand. De har solgt en del CD-er, men ikke nok til å dekke kostnadene med prosjektet. Heller ikke inntekter via strømmetjenester monner.

– Men det er ikke primært på grunn av økonomi P7 ønsker å bidra til at ny musikk spilles inn. Kristen sang og musikk er viktige måter å formidle budskapet om Jesus på, og P7 og andre radioer trenger at det stadig blir gitt ut ny norsk musikk med kristent innhold. Derfor ønsker P7 å heie fram lokale artister og støtte dem så godt vi kan, påpeker Ole Kristian Sameien.

Radiofusjon satt «på vent» – igjen …

De kristne radiokanalene P7 og pTro har avsluttet prosessen om sammenslåing i denne omgang. «En samlet vurdering» er begrunnelsen som oppgis i felles pressemelding.

– P7 hadde selvsagt som utgangspunkt et ønske om å få til en fusjon. Når det ikke ble mulig så er fusjonsprosessen avsluttet. Så får fremtiden vise om det blir tatt opp nye samtaler om dette, sier Anja Ulveseth Heggen, styreleder i P7 til sambåndet.no.

Det betyr at «på vent» ikke indikerer noen ny dato der samtalen skal tas opp igjen.

– Det må i så fall et framtidig styre ta stilling til, sier Heggen.

For stor risiko
Styreleder i pTro, Erik Waaler, har heller ingen kortsiktig plan om nye samtaler om sammenslåing.

– «På vent» betyr nok det at det blir litt frem i tid og at det er noe mer usikkerhet om det blir, sier han i intervju med egen kanal tidligere denne uken.

– Vi har vurdert risikoen for stor til å gå inn i en fusjon, sier han, og bekrefter at økonomien er en del av denne risikoen. Den daglige driften av pTro gikk med underskudd i 2022, men kanalen fikk likevel et overskudd på grunn av en større testamentarisk gave, ifølge Waaler.

Krevende økonomi
Også P7 har lagt bak seg et krevende økonomisk år der de i vinter også var nødt til å permittere deler av staben for en periode.

– Økonomien er fortsatt anstrengt, men det går heldigvis oppover. Vi er glade for at ansatte som har vært permittert en stund nå er tilbake i sin vanlige stillingsprosent. Når det er sagt så er vi ikke over krisen og vi overvåker nøye situasjonen for å sikre en god og sikker drift for P7 framover. Vi er veldig takknemlige for alle gode støttespillere som P7 har og som har støttet oss både økonomisk og i bønn, sier Heggen.

Ny daglig leder
Sammen med styret og staben starter hun nå arbeidet med strategi og utvikling for «nye» P7 – på egenhånd.

– Vi har mange gode tanker både om egen programutvikling og i større grad knytte til oss samarbeidspartnere, for å nevne noe.

En viktig del av dette arbeidet, er også å ansette ny daglig leder på permanent basis. Kanalen har vært uten en fast løsning etter at Kenneth Hjortland sluttet høsten 2021. Ole Kristian Sameien som er ansatt som forkynner og utvikler i radioen, er for tiden fungerende daglig leder, tidligere har også radio- og TVpastor Ingvald Kårbø hatt en konstituert periode.

Samme målgruppe
Planene om en mulig radiofusjon ble kjent for offentligheten i august 2022. Da hadde samtalene pågått i et år. Begrunnelsen den gang var «dels sammenfallende målgruppe og profil». Ønsket var å ta med det beste fra begge organisasjonene og utvikle dette videre.

En eventuell sammenslåing var tenkt avgjort på ekstraordinære årsmøter i organisasjonene 23. september 2022, men uken før, fredag 16. september, trakk radiokanalene i nødbremsen grunnet overraskende krevende økonomi. Fusjonsplanene ble dermed satt på vent mens utredninger og videre samtaler ble utført. Denne uken ble samtale avsluttet – uten fusjon, men med ønske om «at det gode samarbeidet skal fortsette».

Journalist Vilhelm Viksøy var i 2018 ansatt på deltid som journalist i P7. Han har tidligere vært styremedlem samme sted. Sammenslåingen med pTro har kommet på agendaen etter den tid.

SERIE: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal synes boken "Som en av hans" inviterer til mange radioprogram. FOTO: Brit Rønningen

Bok er blitt programserie på P7

Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 ville ikke lage program som bare besto av enetale. Nå har han laget en serie med samtaler om Jan Rettedals bok «Som en av hans».

– Jeg var på jakt etter et annet konsept enn en pastors enetale. Ideen kom i mai i fjor i bilen på vei fra Bergen til Kvinesdal, sier radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 til sambåndet.no.

Han snakker om å lage en programserie med utgangspunkt i boken «Som en av han», som han ga ut på Sambåndet Forlag (del av Lunde Forlag) i 2021.

– Boken inviterer til mange program. Den forteller mange historier, og ikke bare én. Jeg var på jakt etter noe med varighet, ikke bare to prate-programmer, forklarer Ferstad.

Jan Rettedal trengte ikke lang tid på å si «ja» til å være med og lage en programserie med samtaler om boken. Han kaller serien en samtalevandring gjennom bokens historier.

Levende formidling
– Det å være i studio er en veldig god og levende måte å formidle på hvor man åpner for spørsmål og svar. Det er en god måte å komme inn i bibeltekstene på. Midtveis i serien, mens vi var i flytsonen, spør Gunnar meg om jeg har laget bonuskapitler, forteller Rettedal.

Boken har 16 ulike historier, og Jan har fem bonusfortellinger i tillegg. Resultatet er en programserie på 21 episoder der en samtaler om de ulike historiene, pluss en introepisode. Episodene er på 20-25 minutter hver. Serien blir også vist på Kanal 10 og Bedehuskanalen. Per 16. februar er det fem episoder som ligger ute.

I STUDIO: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal har en samtalevandring gjennom de ulike historiene i boken «Som en av hans». FOTO: Brit Rønningen

En ressurs
– Hva vil dere med serien?

– Jeg vil at folk skal bli dratt inn i evangeliet. Jeg er opptatt av å skape bibelglede og bibeltrygghet, svarer Rettedal.

– Vi har laget en programserie som vi ønsker skal bli en ressurs for mindre grupper. Vi ønsker å invitere folk inn i Skriften og oppleve glede og begeistring, Jeg tenker at denne ressursen kan bli liggende i P7-arkivet i årevis, tilføyer Ferstad.

Allerede søndag 19. februar vil serien bli brukt som ressurs. Forsamlingen ImF Straume vil da oppleve Rettedal og Ferstad i en samtaleandakt rundt en av episodene i serien.

– Folk kan da sende spørsmål til oss på SMS, og så svarer vi på dem, forteller Ferstad.

En glede
– Hvordan har det vært å jobbe med serien?

– Det er har vært en glede. For meg er det med på å gjenskape atmosfæren fra skrivestua. Det er blitt levende og dynamisk, og Gunnar har knallgode spørsmål. Denne boken egner seg godt til en slik serie, sier Jan Rettedal.

– Det har vært en udelt glede. Jeg har gledet meg til å gå i studio med Jan. Vi samarbeider godt, synes Gunnar Ferstad.

Tilbakemeldinger
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på programmene som ligger ute?

– Det har eksplodert, begynner Rettedal og legger til: – «skulle vi ønske».

Så blir han mer seriøs:

– Vi har fått fine tilbakemeldinger. Folk lytter, blir berørt, deler det med andre og gleder seg til neste episode.

– Har det å jobbe med boken på denne måten, fått deg til å se nye ting i den?

– Jeg trodde at personene allerede var levende for meg og at jeg kjente dem, men med dette prosjektet har de blitt enda mer levende. Jeg er kommet enda tetter på dem, og det håper og ber jeg om at også lytterne skal gjøre, sier Jan Rettedal.

RADIO: Ole Khristian Sameien er fungerende daglig leder for P7 Kristen riksradio, mens Anette Birgitte Lillebø Bøe er daglig leder og ansvarlig redaktør for Ptro. MONTASJE: SAMBÅNDET

P7 og Ptro kan bli slått sammen

I ekstraordinære årsmøter skal P7 Kristen riksradio og Ptro ta stilling til om de skal slå seg sammen til én organisasjon.

Publisert 24. august 2022 kl. 08.12. Oppdatert kl. 12.52. 

Det går fram av en pressemelding. Det har vært fusjonssamtaler mellom de to kristne radiokanalene siden høsten 2021. Siden kanalene allerede har til dels sammenfallende målgruppe og profil, har de to organisasjonene nå et ønske om å bli en felles organisasjon.

En eventuell sammenslåing vil bli avgjort på ekstraordinære årsmøter i organisasjonene 23. september 2022.

– Sterkere sammen

– Det er gjennomført en grundig prosess med mange møter og samtaler. Dette har resultert i utarbeidelse av en felles plattform for en mulig fusjon. Vi tror at vi kan stå sterkere sammen i en utfordrende medietid. Tanken er å ta med oss det beste fra begge organisasjonene og utvikle oss videre. Vi vil jo det samme – å spre Jesus enda lenger ut, sier de to daglige lederne, Anne Birgitte Lillebø Bøe og Ole Kristian Sameien.

Ptro og P7 er hver for seg store kristne radiokanaler med et stort nedslagsfelt. Til sammen når de over 100.000 unike radiolyttere hver måned, ifølge pressemeldingen.

Styreleder i P7, Anja Ulveseth Heggen, sier til sambåndet.no at et enstemmig P7-styre står bak ønsket om fusjon. På styremøtet mandag 22. august godkjente styret intensjonsavtalen og anbefalte årsmøtet å godkjenne utkast til fusjonsavtale.

Navn

Til egen kanal sier fungerende daglig leder Ole Kristian Sameien i P7 at radioen vil bli kjent som Ptro, mens organisasjonen vil hete Ptro Kristen riksradio. Dermed er elementer fra begge dagens navn med.

– Det har vært mange samtaler om det både i stab, styre og blant eierne, men ingen harde fronter. Vi er enige om at Ptro er et fint navn, og fra P7s side er det også en anerkjennelse av den merkevarebyggingen Ptro har gjennomført, sier styreleder Anja Ulveseth Heggen.

Plassering

En fusjonsgruppe med representanter fra begge kanalene, har jobbet med tanken om fusjon siden høsten 2021. Ett av emnene har naturlig nok vært lokalisering. P7 holder til på Straume i Vestland fylke, mens Ptro har hovedkontor i Sandnes i Rogaland og avdelingskontorer i Agder og Vestland fylker.

– Fusjonsgruppen har kommet med anbefalinger også om plassering, men jeg ønsker ikke å si noe om det nå, sier Heggen.

Når det gjelder ting som nedslagsfelt, konsesjoner og økonomi, sier styrelederen at de to kanalene er nokså jevnbyrdige, mens Ptro har flere ansatte enn P7. Dersom det blir gjort vedtak om fusjon på de ekstraordinære årsmøtene 23. september, skal det veges et interimstyre. Dette styret skal så arbeide videre med hvordan organisasjonen skal se ut, deriblant spørsmålet om daglig leder. P7 har i dag ikke noen fast ansatt daglig leder.

– Ingen vil miste stillingen sin som direkte resultat av en fusjon, sier Heggen.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø (i permisjon). Ole Kristian Sameien var ikke til stede da bildet ble tatt i oktober i fjor. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Nedslagsfelt

Ifølge pressemeldingen er det et mål med fusjonen å «spre Jesus enda lengre ut».

– Det betyr også at vi ønsker å nå ut i deler av landet der vi hver for oss i dag ikke har konsesjon. Et nytt styre må lage en strategiplan der dette blir ett av punktene, utdyper Heggen.

Økonomi har ikke vært noen sentral faktor i arbeidet med en mulig sammenslåing.

– Vi er motivert av muligheten for å nå lenger ut, og flere ansatte vil gjørE en ny radiokanal mer robust. Da kan vi sende programmer der vi ikke sender i dag, sier styreleder Erik Waaler i Ptro til Kristelig Pressekontor.

Han opplyser at en sammenslåing vil berøre de nåværende kanalenes lisenser. og at det der kan ligge økonomiske gevinster.

Program

Det nye styret må også fastsette programtilbud. – Det som er klart, er at innholdet skal være gjenkjennbart for begge kanalenes lyttere og inneholde DNA fra begge. Målet er at de som i dag er glad i Ptro og P7 hver for seg, skal bli enda gladere for et sammenslått tilbud, sier Heggen i P7.

Mens Ptro eies av Misjonssambandet, har P7 medlemsorganisasjoner og ikke eiere i vanlig forstand.

– Det ligger i premissene at eierforhold skal videreføres 50–50, uten at jeg kan si mer om det nå. Det skal være en reell fusjon der ingen av partene får en opplevelse av at de blir overtatt av den andre, understreker Anja Ulveseth Heggen.

Tidligere publisert denne uka (lenkene åpner seg i eget vindu):

23. august: Raknestunet feiret og innviet.

23. august: Päivi Räsänen må vente ett år på ankesaken.

22. august: Sjøholt doblet elev-tallet (også tall for andre skoler).

22. august: Mener kommuner kutter til friskoler i strid med veiledning.

 

Gunnar Ferstad har drive med formidling i mange år, og etter sommarferien skal han gjera det som vikarierande radio- og TV-pastor i P7. Bildet er frå Leiarkonferansen til ImF i 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Gunnar Ferstad blir vikar i P7 – og tømrar

Gunnar Ferstad går direkte frå rektorstillinga på Bildøy bibelskole til eit årsvikariat som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio.

Ferstad blir vikar i halv stilling for Ingvald André Kårbø, som skal ut i gradert farspermisjon i eitt år frå 1. august. Det stadfestar styreleiar Anja Ulveseth Heggen i P7. Styret hadde møte i går.

– Gunnar har takka ja, og dette blir ei god løysing. Han går godt inn i rekka med Ola Bjorland, Johnn Hardang og no Ingvald, seier styreleiaren til sambåndet.no.

Internt i P7 har det vore jobba med denne saka heilt sidan det vart kjend at Ferstad ville slutta som rektor etter skuleåret 2021/22.

– Starten kan skje både før og etter 1. august, seier Anja Ulveseth Heggen.

Eige program

Oppgåvene til Ferstad i P7 vil handla om programproduksjon.

– Han skal mellom anna laga sitt eige program, og han vil bli involvert i produksjonen av «God søndag» på Kanal 10. Detaljane i dette må me sjå på fram mot oppstarten, seier Anja Ulveseth Heggen.

Gunnar Ferstad seier til sambåndet.no at det var han sjølv som ville avgreinsa vikariatet til 50 prosent stilling.

– Det er moglegheit for å justera på dette, men eg skal òg gjera andre ting, seier Ferstad.

Tømrararbeid

Den komande pastorvikaren kan fortelja at han skal etablera eit enkeltpersonføretak og ta på seg tømraroppdrag.

– Før eg kom til Bergen, dreiv eg med tømrararbeid, seier Ferstad.

Han stadfestar at det var P7 som tok kontakt med han om vikariatet som radio- og TV-pastor.

– Det var ein ny tanke då, og det måtte modnast. Eg kjenner at eg er motivert til dette, seier Ferstad.

Formidling

Ferstad har jobba med formidling i mange år, både som forsamlingsleiar i Bergens Indremisjon og som lærer og rektor på Bildøy bibelskole.

– No får eg konsentrera meg om færre ting. Eg skal fylla nokre behov som P7 har for programproduksjon og har elles fått eit romsleg mandat til å skapa noko nytt, seier Ferstad.

Den påtroppande radio- og TV-pastoren gler seg òg over å få bli del av eit arbeid som når utanfor landegrensene, som til dømes radiomisjon.

Ser fram til

Staben i P7 vart informert i samband med lunsjen tysdag.

– Eg opplever at ein samla stab ser fram imot at Gunnar blir ein del av P7-staben det komande skuleåret, seier konstitutert dagleg leiar Ingvald André Kårbø.

Kårbø sin permisjon er som nemnd, gradert. Det tyder at han skal ha noko reiseverksemd og programproduksjon i den aktuelle perioden.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø. Ole Kristian Sameien var ikke til stede. FOTO: Brit Rønningen

Wastvedt tilbake i P7, og Kårbø blir daglig leder

OPPDATERT Ole Andreas Wastvedt vender tilbake til P7 i et seks måneders vikariat. Samtidig er det klart at Ingvald Kårbø skal kombinere jobben som radio- og TV-pastor med å være fungerende daglig leder.

Ole Andreas Wastvedt returnerer dermed til arbeidsplassen der han var ansatt i nesten åtte år, fra 2008 til 2016.

– Jeg gleder meg til det, sier Wastvedt, som stiller på stabsmøte i P7 allerede på mandag. Da vil det også bli mer klart hvordan den nye organisasjonen i P7 blir seende ut.

Økonomi og administrasjon

Styrelederen bekrefter at det er Kenneth Hjortlands halvårige permisjon fra stillingen som daglig leder som har utløst behovet, selv om det ikke er denne stillingen Wastvedt skal ha. Sånn sett blir ikke Wastvedt vikar for Hjortland.

– Han blir økonomi- og administrasjonsmedarbeider og går inn i de oppgavene fra daglig leder-stillingen som ikke er fordelt på de øvrige i staben, sier Heggen.

Det handler blant annet om regnskapsoppgaver, og Wastvedt skal også dekke inn den radiotimen som Kenneth Hjortland hadde ansvar for på fredagene.

– Vi er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass noen som kan ta seg av de oppgavene som ikke var fordelt. Ole Andreas har jo også erfaring innen økonomi og administrasjon fra flere steder, sier Anja Ulveseth Heggen.

Radio DSF

Som kjent slutter Ole Andreas Wastvedt i stilling som kretsleder i Midthordland Indremisjon i første del av desember. Den halve stillingen i P7 vil dermed fram til nyttår bli fordelt slik at han kan yte maksimalt i ImF Midthordland fram til etter adventsleiren. Wastvedt bekrefter at han ble kontaktet av P7 og utfordret til å gå inn i et vikariat på seks måneder.

Helt uten kontakt med radioarbeid har han ikke vært etter at han sluttet i P7 for å begynne i Indre Sjømannsmisjon, der han blant annet jobbet som daglig leder.

– Jeg har vært engasjert i radioarbeid det siste året, som styreleder i Radio DSF, som eies av Norges Samemisjon, forteller Wastvedt.

Endringer i staben

Av staben som Ole Andreas Wastvedt jobbet med fram til 2016, er det bare programansvarlig May-Britt Liljeroos Lauvik igjen. Hun og kontormedarbeider Kristoffer Hjortland vil øke sine stillinger med 20% hver de neste seks månedene.

Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø vil de neste seks månedene få en kombinert stilling som radio- og TV-pastor og fungerende daglig leder i P7.  I tillegg vil utvikler og forkynner i P7, Ole Kristian Sameien, overta en del av de oppgavene som daglig leder tidligere har hatt ansvar for, blant annet P7s internasjonale mediemisjonsarbeid gjennom TWR.

Journalist Brit Rønningen har medvirket til denne artikkelen.

STUDIO: Et dataangrep på P7's maskiner har stanset sendinger i studio. Her er John Hardang i studio. FOTO: ImF Media arkiv

P7 rammet av dataangrep

Et virusangrep på alle P7 maskiner, har gjort det taust fra den kristne radiokanalen. Daglig leder Kenneth Hjortland håper sendingene kan gå som normalt om noen dager.

I løpet av helgen ble den kristne radiokanalen P7 rammet av et omfattende dataangrep.

‒ Vi har fått et virusangrep på alle våre maskiner, og vi sliter med å kunne sende våre programmer. Veldig mange av musikkfilene våre er skadet, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7 til sambåndet.no.

Stille
Det medfører at P7 er stille i lange perioder. På radiokanalens nettsider kan lyttere gå inn å høre på andakter og undervisning, men der er ingen sendinger fra studio.

‒ Så lenge vi ikke kan spille våre musikkfiler, kan vi ikke ha direktesendinger. Vi kan ikke sende radio uten musikk. Det går ikke, forklarer Hjortland.

Han opplyser til sambåndet.no at teknisk ansvarlig har jobbet døgnet rundt for å løse problemet.

Kjedelig
‒ I morgen onsdag kommer det en ekspert på virushåndtering for å hjelpe oss. Jeg har stor tro på at vi vil være tilbake til normal sendeplan i løpet av noen dager.

‒ Hva betyr dette for P7?

‒ Vi vet ikke, men det er forferdelig kjedelig å være i den situasjonen at vi ikke får sendt det vi ønsker å sende, sier Kenneth Hjortland.

 

 

IKKE BRØD ALENE: Slik ser det ut når Ingvald André Kårbø formidler lunsjandakt via Facebook. ILLUSTRASJON: Skjermbilde

P7 med lunsjandakt på Facebook

(Korona) Den kristne radiokanalen P7 har fått et nytt tilbud i tillegg til sin vanlige produksjon.

Tirsdag 17. mars holdt radio- og TV pastor Ingvald André Kårbø i P7 radiokanalens første lunsjandakt med bibelundervisning på Facebook. Indremisjonsforbundet er en av seks medlemsorganisasjoner i P7 Kristen Riksradio.

– Når møtevirksomheten i forsamlinger og på bedehus er stengt ned, tenkte jeg at da må vi bruke de plattformer vi har, sier Kårbø til sambåndet.no.

Ad hoc
– Lunsjandakten ble startet ad hoc (til dette særskilte formålet, red.anm.), for vi så at det var behov for å strekke ut en hånd. Vi kan ikke love at dette vil fortsette når situasjonen er blitt normal igjen, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7.

Koronaviruset preger også P7. Hjortland opplyser til sambåndet.no at to av medarbeiderne har karantene, og to har hjemmekontor.

Tap
– Sendingene går som vanlig, men vi ser situasjonen an dag for dag. Vår utfordring er at vi hadde planlagt større arrangementer som nå går ut. Det er mange mennesker som ikke får høre oss, og det er mange vi ikke får truffet, som vi skulle ha truffet, sier Hjortland.

Han beregner at P7 kan få et økonomisk tap på 3oo 000-500 000 kr.

– Vi har tatt en risikovurdering og tar høyde for at dette kan ta tid.

1. Kor
Ingvald André Kårbø har hjemmekontor og bruker mikrofon og datamaskin til å produsere lunsjandakten. Den varer 10 minutter, og Kårbø går gjennom 1. Kor. I løpet av de to første sendingene har han tatt for seg 1. Kor 1,1-9.

Hvorfor akkurat 1. Kor?

Det er et brev som jeg har brukt en del tid på for min egen del. Jeg opplever at brevet er veldig aktuelt, fordi det lærer oss mye om å leve med Kristus og med hverandre i møte med hverdagens ulike utfordringer.

Når ut
Den første dagen har cirka 1 200 personer vært inne og sett på sendingen, og cirka 200 har sett hele sendingen.

Det er en stor forsamling man når ut til på den måten, og det er fint at mange finner det og ser på det. Jeg håper flere vil se på det videre Uansett hvordan situasjonen vår er, så trenger vi å ta til oss av Guds ord og stoppe opp og se hva som står i Bibelen, sier Kårbø.

Vi ønsker å levere godt stoff også i denne tiden. Folk skal få godt kristent innhold hjemme. I denne situasjonen der folk er hjemme, tror jeg det er lettere å se viktigheten av å ha god kristen radio, resonnerer daglig leder Hjortland.

Dere får kanskje flere lyttere?

Vi får se, svarer Kenneth Hjortland.

P7 direkte på Kanal 10

Fra mandag 14. oktober vil P7-morgen og P7-timen bli direktesendt på den kristne fjernsynskanalen Kanal 10.

Den kristne radiokanalen P7 som har ImF som en av sine medlemsorganisasjoner, vil snart utvide sitt nedslagsfelt. Mandag 14. oktober vil to av P7’s programmer bli sendt direkte på den kristne fjernsynskanalen Kanal 10.

Kvalitet
Dette har vært ønsket fra Kanal 10 lenge. Vi har spurt oss om vi har ressurser til å levere kvalitet til sendingene, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7.

Nå er altså P7 klar. Det er programmet P7-morgen som sendes fra klokken 10-11 mandag-fredag og lunsjsendingen P7-timen som går klokken 11-11:45 onsdag, som skal sendes direkte på Kanal 10.

Må P7 gjøre noen endringer for å gjøre dette?

Nei, programmet blir allerede streamet på nettet, men vi må tenke enda mer gjennom innholdet og sikre god kvalitet.

Bedre radio
Programansvarlig May-Britt Liljeroos-Lauvik i P7 er ankerkvinne i P7-morgen.

Det er en spennende utfordring. Nå må jeg ligge enda mer i forkant og ha strammere kjøreplan. Det er positivt, for det kan det bli bedre radio for de som vil høre sendingen på radio. Jeg håper vi med dette kan nå flere med evangeliet, sier hun.

Kenneth Hjortland ser også positivt på dette samarbeidet med Kanal 10.

Vi når ut til et publikum vi ikke har nådd tidligere. Vi kan få nye lyttere, og det er spennende. Kanal 10 får fylt sendingene sine, og de ønsker mer ferskt innhold fra hele kirkelandskapet.

69 GRADER NORD: I løpet av høsten flytter Ingvald André Kårbø fra Tromsø til Øygarden for å bli ny radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio. FOTO: PRIVAT

P7 får ny radio- og tv-pastor

Ingvald André Kårbø (34) blir ny radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio.

Kårbø er i dag rektor på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Han tiltrer stillingen i P7 1. januar 2020. Johnn Hardang, som har stillingen i dag, vil fortsette fram til slutten av 2020. Han fyller 67 år 25. desember. Dermed sikres en god overgangsperiode.

– Jeg skal ikke fylle Hardangs sko, det er hans oppgave. Min jobb blir å fylle mine egne, sier Ingvald André Kårbø til sambåndet.no.

Synonymt

I en pressemelding fra P7 blir det gjort et poeng av at P7 for mange har vært synonymt med Johnn Hardang. Så har da også Hardang hatt en sentral rolle i mediebedriften på Straume vest for Bergen helt siden 2005.

– Johnn Hardang har lang fartstid, og det er med ydmykhet jeg går inn i stillingen. Men heldigvis skal jeg få være Ingvald, sier Kårbø.

Forkynnelse

Kårbø varslet i desember 2018 styret for Fjellheim Bibelskole at han ønsket å fratre rektorstillingen fra og med august 2019. Han har jobbet ved den NLM-eide skolen siden august 2010, først som lærer og fra høsten 2015 som konstituert rektor. Han tiltrådte lederjobben fast fra august 2017.

– Grunnen til at jeg sa opp som rektor, var ønske om å bruke mer tid til forkynnelse og undervisning. Det har blitt en reorientering for meg at det er andre ting enn administrasjon jeg skal bruke tid på, sier Kårbø.

Han ble tipset om stillingen i P7 og søkte på jobben.

Luksusproblem

– Vi hadde svært mange søkere til stillingen og fikk på mange måter et luksusproblem ved at vi måtte velge blant flere svært godt kvalifiserte kandidater, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7.

Hjortland beskriver Kårbø som «en ettertraktet forkynner og bibellærer». 34-åringen har mastergrad i teologi fra Fjellheim internasjonale høgskole og også ledelsesutdanning fra Universitetet i Tromsø på CV-en.

– Det er stor glede i P7 over at en så solid teolog kommer inn og styrker staben, sier Hjortland.

Bibeltillit

Ingvald André Kårbø er glad for å ha fått jobben.

– Det blir et arbeid som gir mulighet for undervisning og veiledning ut fra Guds ord, å dele noe som kan bli noen til hjelp. P7 er en spennende plattform for dette, sier Kårbø.

Selv om han altså ikke tenker at han skal fylle Johnn Hardangs sko, tror ikke Kårbø at de to er veldig ulike teologisk sett.

– Jeg har lyttet til Hardang og setter pris på hans undervisning og bibelutlegning. Jeg ønsker å være en som får ha min tillit og trygghet i det Jesus har gjort for meg, og i at Ordet er sant og til å stole på. Jeg er opptatt av bibeltillit og det å ha et evangelisk siktemål, sier den kommende radio- og tv-pastoren.

Hjem

Ingvald André Kårbø er oppvokst i Øygarden, som snart blir felles kommune med Fjell der P7 holder til. For ham blir det dermed å flytte hjem, noe han ser fram til. Kona, Camilla, kommer fra Luleå i Nord-Sverige.

– I oppveksten gikk jeg både i bedehuset og i kirken. Etter hvert fant jeg mitt hjem i Misjonssambandet, sier han.

Podcast

Ingvald André Kårbø nevner podcast når sambåndet.no spør om hans erfaring med radio og tv. Daglig leder Kenneth Hjortland er ikke bekymret over begrenset erfaring i så måte.

– Med ansettelsen av Kårbø har P7 rustet seg godt for et generasjonsskifte, uttaler Kenneth Hjortland.

FM: Teknsik ansvarlig i P7, Olav Hardang, tar imot sendeutstyr. Nå er det på vei til samarbeidspartnere i Sør-Amerika. Foto: Brit Rønningen

P7 med raus gave-sending

En anonym giver har gitt P7 sendeutstyr. Snart vil P7s samarbeidspartnere i Sør-Amerika få glede av det.

‒ Vi har fått ti kraftige FM-sendere som kan brukes til riksdekkende radio. Det er utstyr for flere hundre tusen kroner, sier daglig leder Kenneth Hjortland til sambåndet.no.

Han kan ikke si hvor eller hvem sendeutstyret kommer fra, for giveren vil være anonym.

Overflødig
I Norge er utstyret overflødig siden vi har gått over fra FM til Dab. Derfor har P7 bestemt at deres samarbeidspartnere i Trans World Radio (TWR) i Sør-Amerika skal få det. Nå er utstyret på TWRs hovedkontor i USA.

‒ Der skal det klargjøres, testes og modereres før det sendes videre, forklarer Hjortland.

Det blir sendt videre til land som Haiti, Peru, Mexico og Bolivia. For mottakerne koster det ingen ting annet enn jobben med å montere.

Billigsalg
‒ Hvorfor gir dere utstyret til samarbeidspartnere i Sør-Amerika?

‒ Vi sendte ut en melding til våre samarbeidspartnere i Trans World Radio. Behovet var størst i Sør-Amerika. Da tenkte vi at da kan vi velsigne dem med godt utstyr.

P7-lederen kaller det misjon på billigsalg.

‒ For ca. 100 000 kr. har vi fraktet det. Det er utstyr som vil gjøre mottakerne i stand til å nå millioner av lyttere, og det er nokså moderne utstyr. Å få innpass til andres sendere er dyrt. Nå får de sine egne sendere. Det er svært viktig for våre samarbeidspartnere som mangler både sendere og utstyr, sier Kenneth Hjortland.