Innlegg

SKOLESTART: Et nytt skoler er begynt. Her har elever ved KVS Bygland førstehjelpskurs. Foto: Jon Gunnar Kjetså

En uvanlig skolestart

Rektor Hallvard Nessa ved KVS Bygland er fornøyd med åpningen av et nytt skoleår, men han skulle gjerne tatt imot flere elever.

Søndag var det skolestart for KVS-Bygland. Til åpningen møtte 55 elever. Forrige skoleår møtte 58 elever opp på åpningsdagen.

‒ Ideelt sett skulle vi vært flere. Vi håper det blir noen flere som begynner etter hvert. Det er vanlig ved skolestart at der er noen som ikke dukker opp, og at noen kommer til, sier rektor Hallvard Nessa til sambåndet.no.

Ledige plasser
Han bekrefter at 60 elever er det skolen minst bør ha for at den skal bære seg økonomisk.

‒ Vi har fått et visst inntrykk av elevene, og det er spennende å se hvordan det går. Nå er vi i gang, sier Nessa legger til:

‒ Vi har ledige plasser – om noen er interessert og ennå er usikker på hva de skal gjøre i høst.

Framnes KVGS
På Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) måtte de på grunn av korona endre opplegget ved åpningen av skoleåret.

‒ Vanligvis tar vi imot alle på lørdag i en felles samling med 600 – 700 personer. I år har det vært en litt annerledes skolestart. VG1 møtte til første skoledag på lørdag, mens VG2 og VG3 møtte ikke før på søndag, forteller rektor Harald Voster.

Det var 90 elever som møtte frem på lørdag, og hver elev kunne ta med en forelder på samlingen. VG2 og VG3 hadde samling i sine klasserom.

‒ Elevene i VG2 og VG3 var nok litt skuffet over det ikke ble en fellessamling for alle elevene, sier Voster.

Totalt var det 258 elever som møtte opp. Det er litt færre elever enn i fjor. Da møtte 264 elever opp.

‒ Hvordan vurderer du årets elevtall?

‒ Vi er veldig fornøyde med elevtallet, og at vi kan følge opp med nesten fulle klasser, svarer Voster.

KVS Lyngdal
Også KVS Lyngdal har vært nødt til å forholde seg til koronatiltak ved årets skolestart.

‒ Vi hadde ikke full samling, men delte det opp i tre samlinger, og vi hadde informasjonssamling for foreldre i tre omganger, sier rektor Ståle Andersen.

Skolen kan notere en liten økning i elevtallet. I fjor var det 343 elever som møtte frem ved skolestart, mens det i år var 346 elever.

‒ Vi er godt fornøyde med elevtallet, føyer Andersen til.

Danielsen VGS
Rektor Birger Danielsen ved Danielsen VGS kan også registrere en økning i elevtallet. I år var det 495 elever ved skolestart, av disse er det 175 skal begynne på VG1. I fjor hadde skolen 445 elever ved skolestart.

‒ Vi har høyere elevtall på VG1 i år. På VG2 er det også høyere fordi det er ingen som er på utveksling i USA på grunn av koronasituasjonen, forklarer Danielsen.

Han kommenterer elevtallet slik:

‒ Først og fremst er det kjekt at det er flere elever i VG1. Det er veldig bra for oss at så mange har valgt å gå hos oss. Men vi skulle gjerne sett at de som skulle på utveksling til USA, fikk dra.

REKORD: KVS-Lyngdal har aldri hatt så mange elever som denne høsten. Ikke alle har fått plass på internatet. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Sprengfulle ImF-skoler

KVS-Lyngdal og Bildøy Bibelskole må "ut på bygda" for å få plass til alle elevene, og KVS-Bygland passerte 60 elever - med erfaringsbasert håp om flere.

‘- 343 elever har begynt, og det er det høyeste elevtallet vi har hatt, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal på vei hjem etter at første skoledag er over.

– 94 studenter har startet skoleåret, avbryter rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy bibelskole et møte for å fortelle sambåndet.no.

– Elevtallet hos oss landet på 61, melder rektor Steffen Røykenes ved KVS-Bygland, som det også i år var knyttet aller mest spenning til.

Lyngdal

Vi begynner med KVS-Lyngdal. Rektor Ståle Andersen er godt fornøyd med 342 elever, som er om lag 30 flere enn forrige skoleår. En viktig årsak er den nye klassen i studiespesialisering som skolen fikk godkjent – etter at Kunnskapsdepartementet overprøvde Utdanningsdirektoratet.

– Denne klassen ble helt full, konstaterer Andersen, som legger til at det også er fullt på idrett.

Så er det noen færre elever på IKT Service enn forrige skoleår, og det samme er tilfelle på naturbruk.

– At det er nedgang på IKT Service kan ha sammenheng med at det er på vei ut hos oss, sier Andersen.

– Har dere plass til alle elevene som ønsket å bo på internatet?

– Vi måtte faktisk leie et hus utenom for dette skoleåret. Vi ser på løsninger for det fram mot neste skoleår, sier Ståle Andersen. 

Bildøy

Det viser seg at også Bildøy bibelskole måtte ut av internatbygningen for å få plass til alle 94 studentene som møtte fram til skolestart i helgen.

– Vi har leid en kjellerleilighet til noen av T2-studentene, forteller rektor Gunnar Ferstad.

Som sambåndet.no kunne melde 31. juli, hadde hele 96 studenter takket ja til plass ved Bibelskolen i høst. Før åpningshelgen hadde to av disse, som skulle gått i Krik-klassen meldt fra at de ikke kom likevel.

– 94 studenter betyr at alle som hadde sagt de skulle komme, møtte fram, sier Ferstad, som med dette kan glede seg over en vekst på nesten 50 prosent sammenlignet med forrige skoleår.

Skolen har nå startet innkjøringsdagene. 

– Det skal bli spennende å bli kjent med studentene. Nå har vi hatt det første møtet med dem, og det virker veldig lovende, sier rektoren.

Før han vender tilbake til møtet sitt, kan Ferstad også si litt om fordelingen rent kjønnsmessig:

– Det er mange gutter. 38 av 68 på førsteåret er gutter, sier Gunnar Ferstad.

Bygland

I Setesdal har rektor Steffen Røykenes ved KVS-Bygland gått nøye gjennom tallene for oppstarten i helgen. To streker er foreløpig satt under tallet 61 – 38 gutter og 23 jenter.

– En flott gjeng, konstaterer han.

KVS-Bygland hadde dette skoleåret et mål om 63 elever og hadde lenge et håp om 65. 

– Vi håper fortsatt på 65 elever. De siste årene har det vært tradisjon for at noen dukker opp i løpet av de første ukene etter oppstart, sier Røykenes.

Et elevtall på 60 har lenge vært nevnt som et minimum for at skoleøkonomien skal bære seg. Røykenes opplyser at det i forkant av dette skoleåret også er gjort konkrete tiltak for å styrke økonomien.

– Ansatte fikk tilbud om å gå noe ned i lønn, og mange valgte å være med på det. Lønnsregulering er også utsatt til 1. januar. Så har det vært noen frivillige stillingsreduksjoner. På den andre siden har vi fått mer fra fylkeskommunen til spesialundervisning, opplyser rektor Steffen Røykenes.