Tag Archive for: Trygve Bjerkrheim

Trygve Bjerkrheim har fått minnestein

I Bjerkreim i Rogaland, den fyrste heimbygda til Trygve Bjerkrheim, er det avduka ein minnestein over diktaren.

Avdukinga fann stad søndag 30. oktober. Det var i Bjerkreim Trygve blei født i 1904, og det var her han fekk sine fyrste barneår, før heile familien flytte til Høland på Romerike i 1913.

– Vi ønskjer å teikne eit allsidig og friskt portrett av kva Trygve Bjerkrheim stod for, seier formann i foreininga Trygve Bjerkrheims vener (TBV), Kåre Ekroll.

Relieff og minnestove

Minnesteinen er reist av TBV og er plassert på 1000-årsplassen like ved Bjerkrheims fyrste barndomsheim.

I tilknyting til barndomsheimen er det og etablert ei «minnestove», der det er samla ein god del minner etter diktaren.

Steinen har fått eit relieff av kunstnaren Pamela Cranner, mens to kjende songar av diktaren – «Det er nok det som Jesus gjorde» og «Det er makt i de foldede hender» – er siterte på ei minneplate.

Omfattande program

Rundt avdukinga var det lagt opp til eit omfattande program, der ei lang rekkje deltakarar framførte litt av den mangfaldige song- og diktskatten som Trygve Bjerkrheim etterlét seg.

Sjølve avdukinga var det Kåre Ekroll, leier av TBV, og Johan Bjerkreim, som òg har reist minnestova, som stod for.

– Trygve Bjerkrheim var ein unik formidlar av kristen kultur, og særleg er han kjend for dei mange dikt og songar som i dag blir brukt rundt om i kyrkjer og bedehus, seier Ekroll.

Festsøndagen blei fullstendig med ein konsert i eit fullsett Bjerkreim kyrkje, der sluttsongen tona sterkt – «Takk at du tok byrdene mine». KPK

Bauta til minne om Trygve Bjerkrheim

I Bjerkreim i Rogaland, den første hjembygda til Trygve Bjerkrheim, vil det 30. oktober bli avduket en minnestein over dikteren.

Det er foreningen Trygve Bjerkrheims venner (TBV) – med rundt 900 medlemmer, som har tatt initiativ til oppføring av minnesteinen.

– På avdukingsdagen ønsker vi å tegne et allsidig og friskt portrett av hva Trygve Bjerkrheim stod for, og en rekke ulike artister, sangere og musikere vil framføre et bredt utvalg av sangene hans, sier formann i TBV, Kåre Ekroll.

Trygve Bjerkrheim har blant annet skrevet sangen «Det er makt i de foldede hender», som er en av de oftest spilte sangene i NRK Ønskekonsertens historie.

I forbindelse med avdukingen er det lagt opp til et omfattende program, som etter planen begynner med presentasjon av Trygve Bjerkrheim – i form av sang og kåseri, på Bjerkreim bedehus. Arrangementet avsluttes med en Trygve Bjerkrheim-konsert i Bjerkreim kirke.

– Trygve Bjerkrheim var en unik formidler av kristen kultur, og særlig er han kjent for de mange dikt og sanger som i dag blir brukt rundt om i kirker og bedehus, sier Ekroll.

Bautaen blir den andre til minne om Trygve Bjerkrheim. Fra før står det en på Løken gamle kirkegård som ble reist av Nordre Høland Bygdekvinnelag i 2005. KPK