Tag Archive for: Vitne

GLØD: "Som finnmarking er det stort å være vitne til denne kjærlighet, glød og nød for mitt folk!", skriver Håkon Garvo. FOTO: LEO KJÆR

Vitnesbyrd fra velsignet leir 

Uken som ligger bak meg, har vært blant de mest velsignede uker i mitt snart 30-årige liv. Jeg har fått være med på Vitne – Finnmark sin første leir!

For dere som ikke har fått dette med dere, så har det vært innbudt til leir i Finnmark 1.–5. august, en annerledes og ny leir med et sterkt budskap om å dele evangeliet. (Sambåndet forhåndsomtalte leiren i nr. 6–7/22, red.anm.) 

På leiren hadde vi to utreisedager hvor vi reiste ut til plasser for å holde møter og barnelag, og på disse møtene bidro leirens deltakere med taler, åpninger, ledelse, andakter, musikk og aktiviteter med mer. Plassene vi tok turen til, var Karasjok, Indre Billefjord, Lakselv, Nyvoll, Kvalsund og Hammerfest. Det er forskjellig fra plass til plass hvor mye møter det er på sommeren, og noen av plassene har få møter gjennom året. Vi opplevde stor takknemlighet fra de som kom på arrangementene, vi fikk sterke møter med lokale kristne og fikk kjenne på søskenfellesskapet i troen på Jesus. 

Samtidig som deltakerne deltok aktivt i forkynnelsen på utreisene, fikk de høre og ta imot fra Guds Ord. Vi hadde med Thor Fremmegård, bibelskolelærer ved Fjellheim Bibelskole, og han holdt rike bibeltimer for oss om temaet «Guds velsignelse». Det var utrolig flott å lytte til det Herren hadde lagt Thor på hjertet, og det var virkelig til stor velsignelse! 

Seminarer 

ARKTISK: «Vi fikk til og med oppleve havtåka på Nordkapp», rapporterer Håkon Garvo. FOTO: LEO KJÆR

Det ble en del farting rundt i Finnmark så deltakerne fikk virkelig sett seg om. Vi fikk til og med oppleve havtåka på Nordkapp! Midtveis i leiren skiftet vi boplass. Leirens første del var på Karalaks Leir- og utfartssenter i Porsanger kommune, før vi etter hvert flyttet til Repparfjord Camping og misjonssenter i Hammerfest kommune. Det er spennende med en leir hvor leirens start og slutt er ca. 100 km fra hverandre! 

I løpet av dagene hadde vi to seminarer. Ida Johnston som har virket som barnemisjonær i Finnmark i snart 40 år, delte med oss kall og erfaringer fra tjenesten. Det var både utfordrende og inspirerende å lytte til. Ida er virkelig et stort forbilde, hun har holdt fast på kallet og Guds Ord og stått stødig i tjenesten gjennom mange år. Vi er utrolig takknemlighet for Ida og det hun delte med oss. Vær gjerne med og be for Ida og tjenesten hennes i Guds rikes arbeid! 

SEMINAR: «Vi delte om det store vi har fått være med på, men også om utfordringene som kommer i arbeidet her nordpå», forteller Håkon Garvo, som har tatt dette bildet.

I den andre seminarbolken var det noen av oss ledere på leiren som skulle i ilden. Ester Høgsås som er barne- og ungdomsarbeider for Finnmark Indremisjon i Vadsø og Vardø, Per Tore Pedersen som har vært barne- og ungdomsarbeider i Lakselv for Misjonssambandet (NLM) Region Nord og undertegnede som er barne- og ungdomsleder i Finnmark Indremisjon.  

Det ble et sterkt seminar hvor både gleder og sorger fikk plass. Vi delte om det store vi har fått være med på, men også om utfordringene som kommer i arbeidet her nordpå, hvor det kristne miljøet kan være lite, og du kan stå mye alene. Et ærlig og sterkt seminar om tjenesten i Guds rikes arbeid i Finnmark. Husk gjerne på oss og andre som står i Herrens tjeneste her nord! 

Nød 

Som finnmarking er det stort å være vitne til denne kjærlighet, glød og nød for mitt folk! Der er mange plasser her nord hvor det verken er kristent arbeid eller kristne som bor, og det er utrolig sterkt å se ungdom som virkelig brenner for at evangeliet skal nå ut! Jeg ble minnet om det flere ganger i løpet av leiren: de mange rundt omkring i vårt land som har gitt av sin tid og sine penger, de mange som har ropt til Herren for Finnmark.

 

VÅTT: «Det ble en del farting rundt i Finnmark så deltakerne fikk virkelig sett seg om. Leirens første del var på Karalaks Leir- og utfartssenter i Porsanger kommune, før vi etter hvert flyttet til Repparfjord Camping og misjonssenter i Hammerfest kommune.» Det forteller Håkon Garvo, som har tatt dette bildet.

Det er en dyp takknemlighet som sitter i meg og jeg ber om at dere fortsatt kan huske på oss! Husk på de hellige, husk på arbeidere i Guds rikes arbeid og be om at Jesus kan få lov å gjøre noe stort i nord! 

Ny leir

Vi har et sterkt ønske om at dere kan ta med Vitne – Finnmark på deres bønnelister, vi er utrolig takknemlig for alle som har vært med og be for leiren, og vi ser med forventning fram til hva Herren ønsker å bruke dette arbeidet til.  

FORBØNN: «Jeg ber om at dere fortsatt kan huske på oss! Husk på de hellige, husk på arbeidere i Guds rikes arbeid og be om at Jesus kan få lov å gjøre noe stort i nord!» Slik lyder oppfordringen fra Håkon Garvo. FOTO: LEO KJÆR

Vi satser på en leir i Øst-Finnmark neste sommer og har allerede begynt å glede oss til det! Matteus 9,37–38: Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

 Rapporten er skrevet av Håkon Garvo, barne- og ungdomsleder i Finnmark Indremisjon. Først publisert i Sambåndet nr. 08/22.

LEIR: – Vi håper virkningen blir at flere kan tenke seg å flytte til Finnmark og engasjere seg i arbeidet, sier Hanna Friis (t.v.) og Ester Høgsås. FOTO: PRIVAT

Vil ha flere vitner i nord

Ungdomsarbeidere i Finnmark har tatt initiativ til en ny leir. Målet er at flere unge kristne skal bli kjent med Finnmark og få lyst til å være vitner for Jesus også i nord.

Sammen med ungdomsarbeidere i Lakselv har vi tenkt at det er en god idé at flere unge får se og bli kjent med Finnmark. Det kom opp i en idémyldring, sier Hanna Friis og Ester Høgsås til Sambåndet. 

De har jobbet som barne- og ungdomsarbeidere i Finnmark Indremisjon siden august i fjor og bor i Vadsø. Ideen de snakker om, er å arrangere en helt ny leir i Finnmark i tiden 1.–5. august. Leiren har fått navnet «Vitne» og er et samarbeid mellom Finnmark Indremisjon og Misjonssambandet nord. Leiren er for ungdom over 18 år fra Sør-Norge. 

Program
Ifølge arrangementets Facebook-side blir det møter med Thor Fremmegaard, som er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø, seminarer, aktiviteter og utreiser til flere steder som Hammerfest, Kvalsund, Lakselv og Indre Billefjord i Finnmark. Der får deltakere muligheten til å bidra på møter, barnelag og aktivitetsdager. De første dagene vil leiren foregå på Karalaks i Lakselv og deretter på Repparfjord. 

Det blir flott å møte det lokale kristne arbeidet på nært hold, lover Friis og Høgsås. 

Behov
– Hva er det som gjør at dere ser behovet for en slik leir? 

Vi har selv erfart at det er få kristne ungdommer i Finnmark. Derfor ser vi et behov og fikk denne ideen, sier Friis. 

– Hva er det som skal til for at unge skal komme til Finnmark? 

Der er så mange som ikke kjenner Finnmark så godt. Jeg tror det er viktig at de først blir kjent med landsdelen. Vi håper at noe av frukten av leiren blir at de får se nøden i Finnmark, og at det kanskje gjør at de får lyst til komme hit. Folk trenger Jesus. 

Virkninger
– Hva slags andre langtidsvirkninger av leiren håper dere på? 

Jeg vet ikke hva Gud vil bruke «Vitne» til. Planen er at det skal bli en årlig leir. Den vil føre til at flere folk får se og høre om Finnmark. På lang sikt håper vi at virkningen blir at flere kan tenke seg å flytte til Finnmark og engasjere seg i arbeidet, sier Friis.  

Hun understreker at folk ikke nødvendigvis trenger å flytte til Finnmark for å engasjere seg, men at det også er et stort behov for bønn. 

Vi ønsker at flere kristne kan være lys for Jesus i Finnmark, men vi vil også inspirere unge til å være hverdagskristne. Det trengs flere som kan fortelle om Jesus, sier hun. 

VADSØ: Hanna Friis (t.h.) og Ester Høgsås har jobbet som barne- og ungdomsarbeidere i Finnmark Indremisjon siden august i fjor og bor i Vadsø. FOTO: PRIVAT

Muligheter
– Hva kan gjøres for å ta imot de som har lyst til å flytte til Finnmark? 

De kan jobbe i misjonen. Det er ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeider i Vadsø og Lakselv. Men en kan for eksempel også jobbe som sykepleier. Det trengs også de som jobber i vanlige jobber. Alle er velkomne, svarer Ester Høgsås. 

Hun har tenkt å ta et år til som barne- og ungdomsarbeider mens Hanne Friis skal til Tromsø for å studere sykepleie.