Sambåndet

Lørdag 19. oktober 2019
RSS
ÅRSMØTE: Den planlagte utbyggingen av leirstedet Fjell-ly ble utsatt for andre år på råd. Foto: ImF Media arkiv

ImF Midthordland utsatte sin leirstedsutbygging

Årsmøtet i ImF Hordaland har satt av 100 000 kroner til overvannsprosjektering på Fjell-ly.

Skrevet av Brit Rønningen den 17. juni 2019.

En av sakene som var til behandling på ImF Midthordlands årsmøte 1. juni, var utbygging av Fjell-ly, kretsens leirsted. PÅ forrige årsmøte ble det vedtatt å utrede en utbygging av Fjell-ly. Forslaget om opprettelse av et fond for forsamlingsbygging (se egen sak) ble samtidig utsatt. Årsaken var et ønske om å utrede de økonomiske konsekvensene under ett.

Utsatt
Utbygging av Fjell-ly ble i år utsatt. Forslaget som innebærer et tilbygg på 550 m² over totalt fire etasjer, er kostnadsberegnet til drøyt 20 millioner kroner. Under forhåndskonferanse med Fjell kommune ble det klart at man kan få pålegg om store tiltak mot ekstremregn. En slik sikring kan koste 1,5 til 2 millioner. På grunn av usikkerhet rundt spørsmålet om overvannsprosjektering utsatte årsmøtet saken til dette er utredet og avklart. Det ble satt av 100 000 kroner til prosjektering.

Kapasitet
I en leder i kretsbladet Vegen Fram argumenterer kretsleder Ole Andreas Wastvedt for at det er behov for nybygg på Fjell-ly. Hans viktigste argument er at Fjell-ly med sine 19 rom har for liten kapasitet til å arrangere forsamlingsweekender for kretsens egen forsamling ImF Straume og ved utleie til konferanser og arrangementer med voksne deltakere. Et annet argument han nevner, er at den økonomiske situasjonen viser at kretsen ikke klarer å drive misjonsarbeidet med kun gaver som inntektskilde, og at kretsen derfor er nødt til å tenke alternativt til hvordan misjonen skal finansieres.

Utfordret
På årsmøtet utfordret tidligere kretsstyreformann Willy Landro kretsen på å legge frem dokumentasjon på at Fjell-ly etter utbygging kan bli selvfinansiert.

‒ I sakspapirene til årsmøtet står det at en utbygging av Fjell-ly må være selvfinansierende, sier Landro.

Han fremmet forslag om at styret må legge frem et realistisk regnestykke om at utbyggingen er selvfinansierende før saken om utbygging legges frem for endelig vedtak. Årsmøtet vedtok forslaget fra Landro med stort flertall.

‒ Det er vel vanskelig å komme med slik dokumentasjon før utbyggingen?

‒ Det er årsmøtet som skal vurdere hvor realistisk dokumentasjonen som blir lagt frem, er, sier Willy Landro til sambåndet.no.

Les onsdag: Nytt fond i ImF Midthordland.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Inspirert av den amerikanske tradisjonen Thanksgiving inviterer divisi til å takke for alt det gode Gud har gitt oss.

Landsmøtet i KrFU får seg denne helgen forelagt et endringsforslag som vil rive bort grunnlaget for de kristne friskolene. Vi forventer at landsmøtet avviser forslaget.

De leter etter en mann, men ingen supermann. Han skal være en skoleleder, men trenger ikke være tidligere skolemann. Og så må han trives med ungdommen.

Bildøy bibelskole har sikret inntekter som kommer fra utleie av tjenesteboliger til eksterne leietakere.

Torsdag sydde Rebekka Slettebø den fineste brudekjolen og vant med det Symesterskapet på NRK. Der har hun også fortalt om sin kristne tro.

Copyright © Sambåndet 2019