Sambåndet

Onsdag 17. juli 2019
RSS
ÅRSMØTE: Den planlagte utbyggingen av leirstedet Fjell-ly ble utsatt for andre år på råd. Foto: ImF Media arkiv

ImF Midthordland utsatte sin leirstedsutbygging

Årsmøtet i ImF Hordaland har satt av 100 000 kroner til overvannsprosjektering på Fjell-ly.

Av Brit Rønningen. Publisert 17. juni 2019.

En av sakene som var til behandling på ImF Midthordlands årsmøte 1. juni, var utbygging av Fjell-ly, kretsens leirsted. PÅ forrige årsmøte ble det vedtatt å utrede en utbygging av Fjell-ly. Forslaget om opprettelse av et fond for forsamlingsbygging (se egen sak) ble samtidig utsatt. Årsaken var et ønske om å utrede de økonomiske konsekvensene under ett.

Utsatt
Utbygging av Fjell-ly ble i år utsatt. Forslaget som innebærer et tilbygg på 550 m² over totalt fire etasjer, er kostnadsberegnet til drøyt 20 millioner kroner. Under forhåndskonferanse med Fjell kommune ble det klart at man kan få pålegg om store tiltak mot ekstremregn. En slik sikring kan koste 1,5 til 2 millioner. På grunn av usikkerhet rundt spørsmålet om overvannsprosjektering utsatte årsmøtet saken til dette er utredet og avklart. Det ble satt av 100 000 kroner til prosjektering.

Kapasitet
I en leder i kretsbladet Vegen Fram argumenterer kretsleder Ole Andreas Wastvedt for at det er behov for nybygg på Fjell-ly. Hans viktigste argument er at Fjell-ly med sine 19 rom har for liten kapasitet til å arrangere forsamlingsweekender for kretsens egen forsamling ImF Straume og ved utleie til konferanser og arrangementer med voksne deltakere. Et annet argument han nevner, er at den økonomiske situasjonen viser at kretsen ikke klarer å drive misjonsarbeidet med kun gaver som inntektskilde, og at kretsen derfor er nødt til å tenke alternativt til hvordan misjonen skal finansieres.

Utfordret
På årsmøtet utfordret tidligere kretsstyreformann Willy Landro kretsen på å legge frem dokumentasjon på at Fjell-ly etter utbygging kan bli selvfinansiert.

‒ I sakspapirene til årsmøtet står det at en utbygging av Fjell-ly må være selvfinansierende, sier Landro.

Han fremmet forslag om at styret må legge frem et realistisk regnestykke om at utbyggingen er selvfinansierende før saken om utbygging legges frem for endelig vedtak. Årsmøtet vedtok forslaget fra Landro med stort flertall.

‒ Det er vel vanskelig å komme med slik dokumentasjon før utbyggingen?

‒ Det er årsmøtet som skal vurdere hvor realistisk dokumentasjonen som blir lagt frem, er, sier Willy Landro til sambåndet.no.

Les onsdag: Nytt fond i ImF Midthordland.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

− Ikke la bekymringene kvele troen og det mennesket du er, advarer Karen Sofie Aasmyr.

På ImFs lederkonferanse i fjor var temaet «Følg meg!. Det er også tema for Andreas Evensens bibeltimer på Lyngdal Bibelcamp.

På kort varsel stiller menighetsrådgiver Jon Løvland i Metodistkirken i Norge opp på Lyngdal Bibelcamp for å gi råd om hvordan gi evangeliet videre til neste generasjon.

I fjor sommer så det mørkt ut for Oddvar Pedersen. Han hadde kreft med spredning. I år kan han planlegge ferie til Færøyane og Shetland.

Karen Sofie Aasmyr er veileder i naturlig menighetsutvikling. Hun går til Bibelen for å finne hvordan en menighet kan bli sunn.

Copyright © Sambåndet 2019