Knapt flertall for aksjekjøp i Straume Forum

Ekstra årsmøte i Midthordland Indremisjon gikk med 27 mot 23 stemmer inn for kretsstyrets forslag om å kjøpe aksjer for 2 millioner kroner i Straume Forum.

Kretsstyret i Midthordland Indremisjon (MI) hadde kalt inn til ekstra årsmøte i forkant av kretsens samlingsfest i Nordre Haugland bedehus på ettermiddagen lørdag 19. januar.

Bakgrunnen var en henvendelse fra styret i Straume Forum AS, med en oppfordring til bruke 1/3 av inntektene fra salget av Misjonsheimen til kjøp av aksjer i Straume Forum, det nye bedehuset som er planlagt på lille Sotra.

Det var tydelig at saken engasjerte mange av misjonsfolket i kretsen, og hele 50 utsendinger møtte. (6 flere en siste ordinære årsmøte)

Kretsformann Johnn Hardang ble valgt til møteleder, og ingen hadde anmerkninger til spørsmålet om habilitet angående at Hardang også er nestformann i Straume Forum AS.

Kretsleder Hans Kåre Algrøy orienterte om hvordan salgssummen på 9 millioner kroner fra Misjonsheimen er disponert. Til nå er det betalt ned 1.35 mill. kroner på lån for Fjell-ly.

Algrøy sa at dersom en velger å betale ned all gjeld og i tillegg kjøpe aksjer for kr. 2 mill, så vil en sitte igjen med kr. 657.000.

Innstilling fra gruppe
Kretsstyret hadde nedsatt en gruppe bestående av kretsleder Hans Kåre Algrøy, nestformann Sigve Solheim og styremedlem Lars Ove Stenevik. På vegne av gruppen presenterte Stenevik innstillingen for årsmøtet. I konklusjonen fra gruppen står det: «Dette er et positivt prosjekt som kan bidra til et løft i det kristne arbeidet i et område og en region av kretsen som har en sterk befolkningsvekst. Det kan gi ringvirkninger for kretsarbeidet og for arbeidet på leirstedet vårt Fjell-ly. Kan vi bruke midler fra Misjonsheimen til å bidra med nye vekstprosjekter i kretsen, så vil det være fint. Gruppen gir sin innstilling til styret om at Midthordland Indremisjon kjøper aksjer i Straume Forum for kr.2,0 mill.»

Kretsstyret vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til innstillingen fra  gruppen og fremmet følgende forslag til årsmøtevedtak:

  1. Ekstra årsmøte for Midthordland Indremisjon 19.01.2013 gir styret fullmakt til å kjøpe aksjer i Straume Forum for kr. 2,0 mill.
  2. Ekstra årsmøte gir styret fullmakt til å inngå aksjeavtale med Straume Forum.

Engasjert samtale
Mange tok ordet i samtalen på det ekstra årsmøtet. Noen var tydelig på at MI ikke har råd til å støtte Straume Forum med kr. 2 mill. fordi alle pengene trengs til å betale ned gjeld på Fjell-ly og å styrke kretsarbeidet.

Andre mente kretsen ikke har råd til å la være å bidra til å bygge Straume Forum fordi det vil rekruttere nye unge familier som vil være med på å bære arbeidet både i kretsen og på Fjell-ly i framtiden.

Kjell Arne Dyrøy fremmet et motforslag i årsmøtet som sa nei til å kjøpe aksjer i Straume Forum.
Arne Dåvøy fremmet et annet motforslag som sa ja til aksjekjøp for 2 mill, mot at årsmøtet vedtok å betale ned kr.2,5 mill av gjelden på Fjell-ly.

Knapt flertall
Møteleder gjorde det klart at årsmøtet skulle si ja eller nei til styrets forsalg om å kjøpe aksjer i Straume Forum. Det inkluderte derfor motforslaget fra Kjell Arne Dyrøy.

Stemmetallet viste 27 for kjøp av aksjer for kr. 2 mill i Straume Forum. 23 stemte nei.

På oppfordring trakk Arne Dåvøy sitt forslag, som oversendes til kretsstyret.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.