KVS-Bygland avviser skattekrav

Misjonseide KVS-Bygland avviser skatteetatens begrunnelse for å kreve momskompensasjon tilbakebetalt.

Skattemyndighetene har som kjent gått ut med at de mener private internatskoler ikke har krav på momskompensasjon for internatdelen. ImF-eide KVS-Bygland og to andre skoler har fått varsel om tilbakebetaling. For KVS-Byglands del dreier det seg om totalt 606.000 kroner for 2014 og halve 2015. Begrunnelsen er at elevene ikke har et rettskrav på å få på plass på internatet. Sambåndet omtalte saken i forrige nummer  av bladet og har mellom bladutgivelsene fulgt saken på sambåndet.no (se faktaboks).

Svar fra advokat

KVS-Bygland har nå, via BDO Advokater AS, svart på varselet fra Skatt sør om tilbakebetaling. I brevet avviser skolen skattemyndighetenes argumentasjon og konkluderer med at «hele internatskolens virksomhet omfattes av kompensasjonsloven».

– Gjennomgangen av de relevante rettskildene viser at det på undervisningsområdet ikke er et vilkår at elevene har et rettskrav på å motta tilbud om losji, skriver advokat Kari Elisabeth Christiansen.

Sivilombudsmannen

BDO Advokater AS viser i første rekke til en uttalelse fra Sivilombudsmannen fra januar i fjor. Her heter det blant annet om momskompensasjon at «det avgjørende er om kommunen eller fylkeskommunen har en lovpålagt plikt, og ikke om tjenestemottakere har et korresponderende rettskrav på den aktuelle tjenesten». Advokat Christiansen påpeker i brevet at Skattedirektoratet, i sin uttalelse av desember i fjor, ikke en gang har nevnt den grundige uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

– Forvaltningen kan ikke utelate en så sentral rettskilde, understreker Christiansen.

Friskolelov

KVS-Bygland påpeker via advokaten at skolen har elever fra store deler av landet, og at internatet er nødvendig for å gi elevene en reell mulighet til å kunne gå på Bygland. Internatet blir dermed også nødvendig for å oppfylle friskoleloven. Om lag 90 prosent av elevene bor på internatet, og internatrom og fellesrom brukes også i undervisningen.

Når det gjelder skattemyndighetenes argument om at elevene ikke har rettskrav på internatplass, viser advokaten til at skolefritidsordningen (SFO) omfattes av kompensasjonsordningen – til tross for at elevene ikke har rettskrav på plass i SFO. Og i Opplæringsloven heter det om offentlige skoler at «om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim». Det taler for at friskoler skal omfattes av kompensasjonsloven for hele skolevirksomheten, inkludert internat, framholder advokaten.

Fortolkning

I brevet viser advokaten videre til at også Finansdepartementet, i en fortolkningsuttalelse fra mars 2004, skriver at de «antar også at servering av mat til elever på internatskoler er kompensasjonsberettiget».

– Når matservering anses som nødvendig, bygger uttalelsen på en forutsetning om at internatdrift er kompensasjonsberettiget, framholder advokaten fra BDO.

Skattedirektoratet har også lagt denne fortolkningsuttalelsen inn i sin egen Merverdiavgiftshåndbok, som er ment å «gi en oversikt over gjeldende rett».

– Det tilsier at det også etter Skattedirektoratets syn har vært forutsatt at det på undervisningsområdet ikke er et vilkår om rettskrav for å omfattes av kompensasjonsloven, anfører advokat Kari Elisabeth Christiansen i BDO Advokater AS.

Flere tilsvar

Generalsekretær Jan-Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund har tidligere uttalt at han mener skattemyndighetene opererer med en for snever tolkning av hva som er en lovpålagt oppgave.

– Vi har i samråd med fagfolk rådet skolene til ikke å godta skattekontorenes nye praksis med å avvise kompensasjonskrav for internat. Hittil har derfor en del skoler svart tilsvarende som KVS-Bygland på dette, sier Sundby til KPK.

Kongshaug musikkgymnas var først ut med en klage i romjulen. Også Drottningborg har sendt tilsvar omtrent samtidig med KVS-Bygland.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.