Trossamfunn fikk ikke melding om fødsel

ImF Trossamfunn er usikker på om den offentlige ordningen for melding av fødsler fungerer som den skal.

– Vi kommer til å sende et brev til alle medlemmer i ImF Trossamfunn, slik at de kan sjekke om det er barn i husstanden som ikke er blitt registret hos oss. Det sier formann i landsstyret for ImF Trossamfunn, Erik Furnes, til Sambåndet.

Utgangspunktet er at barn «arver» trossamfunnet til foreldrene sine. For halvannet år siden ble det klart for ledelsen i ImF Trossamfunn at de ikke hadde fått melding fra det offentlige om en bestemt barnefødsel, selv om det da var gått like lenge, altså halvannet år, siden fødselen fant sted. Foreldrene er medlemmer av ImF Trossamfunn, men trossamfunnet hadde altså ikke kunnet søke staten om tilskudd for dette barnet.

– Foreldrene trodde at barnet var registrert hos oss, men det var det ikke, sier Furnes.

Registering

Sambåndet har sett nærmere på hvordan dette er ment å fungere. Brønnøysundregistrene er databehandler av opplysninger som gjelder tros- og livssynssamfunn. Samtlige tros- og livssynssamfunn må sende en oversikt til Fylkesmannen over fødselsnumre som det kreves tilskudd for. Fylkesmannen sender oversikten videre til Brønnøysundregistrene, der den jevnføres med Personregisteret.

Men registreringsprosessen starter naturlig nok på fødeklinikken, slik det er regulert i en forskrift til Folketrygdloven («Forskrift om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn»). Det bekrefter underdirektør Harald Hammer i rettsavdelingen i Skatteetaten overfor Sambåndet.

Skattekontoret

I paragraf 5 i forskriften står det slik: «Er barnets foreldre gift og en eller begge foreldre tilhører et registrert trossamfunn, skal meldingsblankett 2 (…) sendes presten (forstanderen) for det/de trossamfunn som foreldrene tilhører».

– Det er skattekontoret, det som tidligere ble omtalt som ligningskontoret, som skal gi melding til det aktuelle trossamfunnet. Det skjer på grunnlag av hva som er opplyst i fødselsmeldingen, som igjen er basert på mors deklarasjon i forbindelse med fødsel, utdyper Hammer.

Dette bekreftes av paragraf 1 i Barneloven. Når et barn er født, skal legen eller jordmoren gi fødselsmelding til folkeregistermyndigheten – skatteetaten – som altså så har ansvaret for å melde fra til aktuelle trossamfunn.

Mulig feilkilde

– Hvilken kjennskap har dere til om hvor godt denne ordningen fungerer?

– Dette er ikke noe vi har fått klager på tidligere. En feilkilde er at trossamfunnet som er oppgitt i fødselsmeldingen, er oppgitt med feil eller unøyaktig navn. Foreldrene er heller ikke pålagt å opplyse om trossamfunn, svarer Harald Hammer.

Underdirektøren i rettsavdelingen i Skatteetaten har ikke hørt om andre tilfeller der trossamfunn ikke har fått melding om fødsler.

– Ser du behov for forbedringer eller gjennomgang av rutiner for ordningen?

– Det er ikke rapportert avvik. Hvert år er det rundt 60.000 fødsler, og det ligger i sakens natur at det kan forekomme enkelte glipp, sier Harald Hammer.

Brev til medlemmer

Landsstyreleder Erik Furnes i ImF Trossamfunn tror at det er flere tilfeller der trossamfunnet ikke har fått melding slik det skal. Derfor vil man altså sende en oversikt til alle medlemmer i trossamfunnet, som viser hvilke medlemmer av husstanden som er registrert i ImF Trossamfunn.

– Da kan alle se hvem som er ført inn i vårt register og hvem som eventuelt ikke er det, sier Furnes.

Den konkrete saken med barnet som ble født for tre år siden, er nå i orden.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.