ØKONOMI PÅ GF: Både NLM og Normisjon vil ta opp en presset økonomi, med gaveinntekter som ikke holder tritt med utviklingen i utgifter, på sine generalforsamlinger i sommer. Her er fra NLMs forrige generalforsamling i 2015. ARKIVFOTO: KPK

Fra gaver i pluss til gaver i minus

For både Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband har en økning i gaveinntektene for noen få år siden blitt avløst av nedgang kort tid etter.

Blant de store misjonsorganisasjonene er det Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Normisjon som har generalforsamlinger i sommer, henholdsvis 3.8. juli og 10.–15. juli. Hos begge organisasjonene viser tall i treårsmeldingen at gaveinntektene har sunket det siste året. Dette fører sammen med andre faktorer til en presset økonomisk situasjon.

– Vi må være offensive og virkelig satse videre på å øke gaveinntektene, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon.

Normisjon har etablert en kompetansegruppe med ressurspersoner knyttet til økonomi og eiendom for å kvalitetssikre arbeidet med å legge fram et realistisk budsjett.

Generalsekretæren forklarer at innsamlingsaksjonen til Kristelig Gymnasium i 2016 er hovedgrunnen til nedgangen i 2017.

– Hvis vi ser sammenhengende over flere år, har de ordinære gaveinntektene faktisk steget de siste tre årene. Men vi er skuffet over at de lå flatt mellom 2016 og 2017, og vi jobber hardt med tiltak for å snu dette, sier hun.

Ser alvorlig på fallende gaveinntekter

De første fem årene av tiåret, fra 2010 til 2015 hadde NLM en økning i gaveinntekter, men de siste to årene har de falt.

– Dette tar vi veldig alvorlig og jobber aktivt. Vi tenker at glade givere kommer av budskapet en hører og misjonsinformasjonen som en får, sier generalsekretæren i NLM, Øyvind Åsland.

NLM-generalen medgir at det vil være svært alvorlig for organisasjonen hvis trenden fortsetter, men han er likevel håpefull for framtiden.

– Vi ser at stadig flere unge tegner fast giveravtale, og vi har stor tro på at vi skal snu nedgangen til oppgang igjen i år, sier han.

Prioriterer unådde

I tillegg til presset økonomi med fallende gaveinntekter er det særlig én ting til begge organisasjonene har til felles: Et ønske om at misjonen i størst mulig grad skal konsentreres om unådde folkegrupper.

– Vi tallfestet et mål i 2009 om at 60 prosent av vårt arbeid skule rettes mot de minst nådde innen 2020. Vi er nesten oppe i 60 prosent nå, forteller Åsland.

Både NLM og Normisjon ser på evangelisering for unådde som en del av sitt opprinnelige oppdrag.

– Arbeid blant unådde er en del av Normisjons DNA. Dette brenner vi for og har kompetanse på, sier Langmoen Kvelland.

Begge generalsekretærene forteller at organisasjonene trapper ned arbeid i land der det allerede finnes store kristne kirker.

Seksuelle krenkelser

NLMs treårsmelding har et eget punkt om seksuelle krenkelser, der det kommer fram at organisasjonen har håndtert over 30 saker i perioden med en klar tendens at sakene som meldes, er fra nyere tid.

– Det er viktig for oss å ta dette opp på generalforsamlingen og være åpen om det, fordi det tidligere har vært noe en ikke har villet erkjenne. Det har vært forsøkt skjult og feid under teppet. Vi vil vise at vi har en helt annen holdning til det nå, sier Åsland.

Han legger til at dette var noe organisasjonen startet med lenge før #Metoo-kampanjen.

– Vi har gode retningslinjer for hvordan slike saker håndteres. Vi vil det skal være trygt i våre fellesskap, og at seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd ikke skal skje. Jeg tror at å snakke om det og være åpne er den eneste måten å begrense det på.

Ikke tema på Normisjons GF

I sakspapirer og treårsmeldingen til Normisjon står det ingenting om seksuelle krenkelser. Langmoen Kvelland sier dette ikke betyr at temaet ikke arbeides med i organisasjonen.

– I treårsmeldingen rapporterer vi på målene i handlingsplanen, men den nevner ikke alle de viktige temaene vi jobber med. Vi har de siste 20 årene hatt et sterkt søkelys på seksuelle krenkelser og forebygging og håndtering av det, sier hun.

Generalsekretæren forteller at dette er et kontinuerlig arbeid i organisasjonen som de ikke nevner spesielt i treårsmeldingen. Det vil heller ikke bli tatt opp som eget tema på generalforsamlingen.

– Men det er satt opp som et eget tema for det nye landsstyret med en gang de kommer i gang til høsten, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland. KPK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.