POPULÆR: Hver tredje tiendeklassing i Lyngdal har satt ImF-eide KVS-Lyngdal på førsteplass for skoleåret 2019/20. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Mener offentlig skole må tåle kutt

At en offentlig skole nå kan måtte kutte i tilbudet på grunn av KVS-Lyngdal, var ikke en frykt Kunnskapsdepartementet tok hensyn til.

8.januar i år meldte sambåndet.no at den ImF-eide videregående skolen KVS-Lyngdal hadde fått medhold fra Kunnskapsdepartementet (KD) og dermed kan ta inn 30 ekstra elever på studiespesialisering – det som før kaltes allmennfag eller gymnas – hvert av de tre neste skoleårene. Skolen kutter tilsvarende på yrkesfag slik at antall plasser totalt sett ikke øker.

Avslag

Utdanningsdirektoratet (Udir) avslo først skolens søknad i januar i fjor. Udir la vekt på Vest-Agder fylkeskommunes holdning om at et ja til KVS-Lyngdal kunne føre til at et tilsvarende tilbud ved en offentlig videregående skole måtte legges ned.

25.april i år meldte regionavisen Fædrelandsvennen at offentlige Eilert Sundt videregående skole (vgs) i Farsund nå risikerer å måtte kutte en klasse på studiespesialisering høsten 2019, samtidig som KVS-Lyngdal starter opp sin nye klasse. Én av tre tiendeklassinger i Lyngdal har ifølge avisen satt KVS-Lyngdal på førsteplass.

I friskoleloven står det at «ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet (…)». KD viser til at vurderingen av dette skal bygge på skjønn.

Byremo

Fylkeskommunen mente i sin uttalelse at det er behov for studiespesialiserende klasser i Flekkefjord, Farsund og Byremo – sistnevnte i innlandskommunen Audnedal – for å kunne gi et tilbud geografisk nært der elevene bor. Om KVS-Lyngdal fikk ja til å utvide, mente fylket at særlig Byremo vgs ville få problemer.

KVS-Lyngdal svarte at den høsten 2017 bare hadde fire elever fra de tre kommunene som har Byremo vgs som sin lokale skole. På studiespesialisering har Byremo kun tilbud på VG1-nivå, og den hadde våren 2017 bare én søker fra de tre nærkommunene til dette tilbudet.

Farsund

Når det gjelder Eilert Sundt vgs i Farsund, opplyste KVS-Lyngdal at fylkesrådmannen særlig fryktet for realfagstilbudet der da den misjonseide skolen i Lyngdal i 2013 ble godkjent for studiespesialisering. KVS-Lyngdal hadde imidlertid bare én elev fra Farsund ved elevtellingen høsten 2017.

De elevene som velger KVS-Lyngdal, gjør etter skolens syn det fordi det innebærer et alternativ til den offentlige skolen.

Tilsynelatende kan det altså være en viss realisme i bekymringene fra fylkeskommunen, bare at det ikke gjelder Byremo vgs, men Eilert Sundt. Det hører imidlertid med til historien at Eilert Sundt vgs nå, som følge av en sammenslåing, består av de offentlige skolene i både Lyngdal, Farsund og Lista. Dagens skoleanlegg i Lyngdal og Farsund skal bygges ut for 384 millioner kroner og stå ferdig henholdsvis høsten 2019 og høsten 2021.

Valg

KD viser i sin vurdering til at KVS-Lyngdal har stor pågang til studiespesialisering, mens de 200 plassene på naturbruk ikke blir fylt opp. Den andre kristne videregående skolen i Vest-Agder – Kristen VGS Vennesla – har også flere søkere til studiespesialisering enn den har plass til. En utvidelse på KVS-Lyngdal vil dermed gi elever som ønsker et kristent tilbud, økte valgmuligheter, påpeker KD.

KD anser ikke at 90 nye plasser ved KVS-Lyngdal «vil ha så store negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet at hensynet til fylkeskommunen skal veie tyngst». KVS-Lyngdal har søkere fra «et annet og større område enn fylkeskommunens skoler». Generelt må fylkeskommunen være forberedt på endringer i elevgrunnlaget.

KD er enig med KVS-Lyngdal i at den store utbyggingen forventes å gjøre fylket enda bedre rustet i konkurransen. Utfordringene med å få søkere til Byremo, eksisterer uavhengig av KVS-Lyngdal, konkluderer Kunnskapsdepartementet i den endelige avgjørelsen.      

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.