Tag Archive for: KVS Lyngdal

BRO: Her jobbes det med rekkverket til broen mellom KVS Lyngdal og Solvang-eiendommen. FOTO: Brit Rønningen

KVS Lyngdal bygger bro fra øst til vest

Den planlagte broen mellom KVS Lyngdal og Solvang-eiendommen er ferdig. Nå jobbes det med å tilpasse veien på begge sider av broen.

LYNGDAL: Sambåndet.no meldte den 07.02.2022 om at den ImF-eide videregående skolen KVS Lyngdal, Statens vegvesen og Lyngdal kommune var blitt enige om de siste detaljene for å lage en bro mellom skolen og Solvang-eiendommen i vest, med fylkesvegen i midten.

Da sambåndet.no var der i starten av juli i år og tok bilde av broen, var den nesten ferdig, bare det siste arbeidet med å få ferdig rekkverket gjensto.

– Rekkverket er ferdig. Nå jobbes det med å tilpasse veien på begge sider av broen, sier rektor Ståle Andersen.

Åpning
– Når blir den helt ferdig?

– Vi tenker at det blir markert en åpning av broa en gang etter at skolen har startet opp i august.

I forbindelse med at KVS Lyngdal solgte 50 dekar til Anne-Cath Vestlys familiepark, som er under oppføring vest for skolen, kjøpte skolen en eiendom, Solvang, litt lenger sør, på samme side av fylkesvegen. Eiendommen brukes til skogbruk og beite, i tillegg til en hinderløype.

Tilgang
– Hva betyr denne broen for dere?

– Vi har fått tilgang på vestsiden på en helt annen måte enn før. Vi lager bro for å slippe å krysse veien, svarer Andersen.

I fjor var kostnadene med broen beregnet å være på 3,4 millioner kr.

– Prosjektet blir litt mer enn 3,4 millioner kr på, og på grunn av underskudd, økte strømpriser, renteøkning og redusert tilskudd har vi vært nødt til å ta opp lån, sier Ståle Andersen.

ÅPNINGSDAG: På åpningsdagen for KVS Lyngdal møtte 388 elever opp, noe som er rekord for skolen. FOTO: Andreas Kjøndal

Rekord for KVS Lyngdal

På åpningsdagen for nytt skoleår på KVS Lyngdal møtte 388 elever frem. Det er det høyeste antallet skolen noen gang har hatt.

– Det er veldig flott at så mange vil gå hos oss, sier rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal til sambaandet.no.

Skoleåret 2022-23 setter altså den ImF-eide videregående rekord i antall elever. Hele 388 elever møtte frem på åpningsdagen 17. august. Det er åtte flere enn i fjor høst.

– I år har vi budsjettert med 390 elever, så vi var ganske nær det vi har budsjettert med, forteller Andersen.

Mandag skrev sambåndet.no at KVS Bygland fikk sitt nest høyeste antall elever, med 77.

Kapasitet
– Hvordan er det med kapasiteten på skolen?

– Vi har 320 elever som skal bo på internat. For å få nok kapasitet har vi revet den gamle rektorboligen og satt opp et nytt modulbygg som kom på plass i juli, noe som har gitt oss 44 nye rom.

Rekord i elevtilgang betyr at det helt fullt på skolens internat, men Andersen opplyser at de har noen få ledige skoleplasser på studiespesialisering.

Ansatte
– Hva med ansatte?

– Vi klarer oss med de lærerne vi har, men vi har ansatt flere på internat, en stilling som internatmedarbeider.

Andersen fremholder at denne økningen i elevtilgang ikke betyr at skolen ikke behøver å bekymre seg for økonomien.

– Skolens økonomi er i en negativ utvikling, siden tilskuddet gikk ned fra 2021 til 2022, og på grunn av økte strømutgifter, sier Andersen.

Ambassadører
– Hvordan forklarer du denne rekorden i antall elever?

– Mange elever er gode ambassadører for skolen. Fornøyde foreldre og elever er de beste ambassadørene, svarer Ståle Andersen.

I helgen blir det klart hvor mange elever den tredje videregående skolen ImF eier helt eller delvis, Framnes kristne vidaregåande skule, får i høst. Bildøy bibelskole og flere folkehøgskoler åpner også da.

BYGLAND: Rektor Steffen Røykenes gleder seg over høyeste antall ja-svar fra elever på ti år. FOTO: PRIVAT

ImF-skoler trenger flere rom i herberget

Både KVS Bygland og KVS Lyngdal opplever rekord i antall elever som har takket ja til plass neste skoleår, og de må utvide internatkapasiteten.

– Det er veldig gøy at elever ønsker å gå hos oss. Det er nødvendig for oss at elevtallet går opp, sier rektor Steffen Røykenes ved KVS Bygland til Sambåndet.

74 søkere har takket ja til skoleplass hos dem til høsten. I år har de hatt 57 elever. Ifølge Røykenes er det ti år siden de har hatt så mange elever som de vil få neste skoleår.

Elevtallet ved skolen har ligget på rundt 60. Av de 74 søkerne er det 45 som vil gå på naturbruk, og 29 som vil gå på bygg. Samtidig påpeker Røykenes at økningen i søkertall ikke nødvendigvis betyr at skolen vil gå i pluss økonomisk.

Elevtilskudd
– Elevtilskuddet har gått ned i år. På grunn av det sliter vi med å gå i pluss selv med 74 elever. Men det er et bra tall, og vi gleder oss over det.

– Hvordan er det med kapasiteten til å ta imot flere elever?

– Når det gjelder internat, må vi ta det gamle internatet i bruk og oppgradere rommene.
Bygget har ikke vært i bruk på mange år.

 

Rekord

FULLT: KVS Lyngdal må sette opp enda et modulbygg for å få plass til alle elevene som ønsker å bo på internatet til høsten. Bildet er fra 2021. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Også KVS Lyngdal har en økning i søkertall. Hele 393 søkere har takket ja til skoleplass.  – Det er det høyeste tallet vi har hatt. Vi er veldig fornøyde med det, sier rektor Ståle Andersen.

Til sammenligning har skolen 370 elever i år.

Internat
– Hvorfor tror du at så mange vil gå hos dere?

– Det virker som det er populært å bo på internat, og det er kanskje en effekt av koronapandemien. På internat bor man sammen med sine venner. Vi får 30 flere elever som skal bo på internat, forteller Andersen.

For å få plass til disse elevene, skal de rive den gamle rektorboligen for å sette opp et nytt modulbygg.

Framnes
For Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) er søkertallene stabile. Der har 292 elever sagt ja til skoleplass.

– Men erfaringsmessig blir det ikke så mange elever hos oss. Flere kommer ikke til å møte opp når vi starter til høsten, sier rektor Harald Voster.

I fjor var det 323 som sa ja til elevplass ved skolen, men 278 som møtte frem ved skolestart.

BERØRT: Det har vært rundt 300 elever på de første torsdagsmøtene ved KVS Lyngdal i høst, og et tosifret antall har tatt imot Jesus. FOTO: ANDREAS KJØNDAL

Elever på KVS Lyngdal søker Jesus

Det har vært en spesiell skolestart på KVS Lyngdal med flere elever enn tidligere som er med på skolens kristne møter og bønnemøter, og flere som har sagt ja til å følge Jesus.  

 I en artikkel den 28. februar 2017 meldte sambåndet.no om stor oppslutning om kristne skolemøter på særlig KVS Lyngdal. Da kunne det komme 100-150 elever på skolens kristne møter på torsdagene for elever og ansatte. Dette skoleåret er det enda større oppslutning om torsdagsmøtene. Ifølge rektor Ståle Andersen kom det rundt 300 elever på det første torsdagsmøtet, og på det andre kom det omtrent like mange. Skolen har 380 elever.  

Spesielt 

‒ På det andre møtet ble det gitt en invitasjon til å ta imot Jesus. Ti elever gikk frem og sa «ja» til at de vil følge Jesus, og 50 elever gikk frem til forbønn, sier Andersen. 

Fram mot 15. september, da denne artikkelen ble sendt i trykken sammen med resten av septembernummeret, ble tallet ti nyfrelste økt til 12.

Lærer Martin Lande som er ansvarlig for torsdagsmøtene, tror det som skjer er et bønnesvar. 

‒ Det er jo spesielle ting som skjer, men det er ikke noe som har skjedd over natten. Vi ansatte ber for skolen før elevene kommer, for å ha oppmerksomheten på rett plass, forteller Lande. 

‒ Hvordan vil du karakterisere det som skjer? 

‒ Jeg vet ikke om jeg vil kalle det vekkelse. Da tenker en gjerne på antall og møter på bedehuset. Men vi opplever at folk ønsker å søke Jesus og bli kjent med ham, og da er det mange som tar imot ham. «Smak og se at Harren er god», skriver David, og jeg opplever at på KVS Lyngdal får elevene mulighet til å smake, og da får de se at Gud er god.  

Fellesskap 

Emma Oline Vik er elev i 3. klasse på idrettslinja. Hun er med som forbeder på torsdagsmøtene. 

‒ Det er mye kult som har skjedd. Mange har tatt imot Jesus, og mange har fått en ny start. 

Det er også mange som har begynt å dele sine erfaringer fra det andre torsdagsmøtet, sier Vik.  

‒ Hvordan opplever du det som skjer på skolen? 

‒ Det som skjer, skaper fellesskap. Vi har fått et åpent fellesskap hvor vi snakker med hverandre på tvers av linjer og klassetrinn og tar vare på hverandre, og en får være den en er, forteller Vik. 

‒ Det er andakt hver dag, og det betyr mye. Vi får høre om lærernes erfaringer med det å leve som kristen. Noen tror at det å leve som kristen, er å være konservativ, men her får vi se at å leve som kristen kan være et liv i glede og med masse gøy.  

‒ Hvordan er det å være forbeder? 

‒ Før vi blir forbedere, får vi opplæring i hvordan vi gjør det. Vi har taushetsplikt og bringer ikke videre det vi får vite når folk deler sine problemer. 

VELSIGNET: – Som ansatt er en velsignet som får oppleve dette. Det er som å gå i ferdiglagte gjerninger, sier lærer Martin Lande. FOTO: ANDREAS KJØNDAL

Bønn  

Det er ikke bare på torsdagsmøtene at mange elever kommer. Det er også godt oppmøte på skolens bønnesamling.  

‒ De kan spontant møtes til bønn, eller be kort sammen når de er ute. Når noen har et problem, kan de plutselig be for hverandre i matsalen. Det er herlig å se. Som ansatt er en velsignet som får oppleve dette. Det er som å gå i ferdiglagte gjerninger, sier lærer Martin Lande.  

En gang i uken er det bønnesamling hvor guttene og jentene samles hver for seg.  

‒ Elevene kommer med bønneemner og erfarer at bønnesamlingen er et sted hvor maskene kan falle og en kan være ærlig med livet. Det skjer noe når en får gjort opp alt og ingen ting er skjult og en er ærlig med alle ting. Vi har delt guttene og jentene for seg for å skape trygghet. Det er lettere å være åpen og ærlig når en er i ren jente- eller guttegruppe. 

Påvirker 

Rektor Ståle Andersen merker også at det som skjer, preger skolen på en positiv måte.  

‒ Elevene har omsorg for hverandre, sier han. 

Martin Lande peker på at elevene gjerne er mer frimodige enn mange voksne som har vært kristne lenge.  

‒ Her får unge trening i å vitne, be for folk og svare på spørsmål, og de ønsker å bli mer lik Jesus. Elever i tredje klasse gir råd, deler vitnesbyrd og leder lovsang og går foran som gode eksempler, sier Lande og legger til:  

‒ Å være kristen handler ikke om å gå på kristne møter, men om en relasjon og tid til Bibel, bønn og Jesus. Det viktige er ikke at elevene har et forhold til torsdagsmøtet, men et forhold til Jesus. 

‒ Du er ikke redd for at de brenner så mye at de om noen år vil brenne ut? 

‒ Jeg er mer redd for voksne som ikke brenner. Jeg har større tro på ungdommer som brenner. Ungdom er ikke grodd fast. Når Moses møter Gud i den brennende busken, brenner ikke busken opp. På samme måte er det med det kristne livet; man kan brenne uten å brenne opp. Så er det selvsagt sånn at livet svinger og ting kan bli vanskelig. I slike tilfeller er det en styrke å kjenne Han som gir ny kraft. Så må vi prøve å hjelpe våre elever så de ikke brenner lyset i begge ender, svarer lærer Martin Lande.

GOD STEMNING: 62 elever møtte fram til skolestart ved KVS Bygland i august. FOTO: KVS BYGLAND

Fullt belegg på ImF-skoler

Ved skolestart har Framnes kristne vidaregåande skule og KVS Lyngdal flere elever enn de har budsjettert med. Også KVS Bygland har flere elever enn skolen har hatt de siste årene.

Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS), KVS Lyngdal og KVS Bygland har hatt en god start på et nytt skoleår.

‒ Vi har fullt belegg, sier rektor Harald Voster ved Framnes KVGS til sambåndet.no.

Framnes

Ved skolestart helgen 14. og 15. august kunne skolen registrere 277 frammøtte elever. Til sammenligning hadde skolen 258 elever i fjor.

‒ Det er veldig kjekt og gledelig at de vil gå her hos oss, sier Voster.

Han oppgir at de har budsjettert med i overkant av 260 elever.

‒ Det er positivt for oss at vi får flere elever enn vi har budsjettert med. På den andre siden så må vi inn med ekstra ressurser som ekstra assistenter i klassene og flere miljøarbeidere og flere til å gå tilsyn på internatet.

Lyngdal

Også rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal kan informere om fullt belegg dette skoleåret med 385 elever. 290 av disse bor på internat. I fjor hadde skolen cirka 345 elever, og 240 av dem bodde på internatet.

‒ Vi budsjetterte med 380 elever, så vi ligger godt an økonomisk, selv vi har ansatt fem nye lærere og har hatt en ekstra kostnad med nytt modulbygg som brukes som internat. Så vi har fått en veldig god start. Det var flere som har søkt hos oss, som ikke fikk plass, og det er litt kjedelig, sier Andersen.

KAPASITET: KVS Lyngdal har satt opp midlertidige modulbygg for å få flere internatplasser. Bildet er tatt i sommer. FOTO: PETTER OLSEN

Bygland

Rektor Steffen Røykenes ved KVS Bygland skulle gjerne hatt enda flere elever. Ved skolestart i år har de 62 elever, mens tallet for i fjor var 59. Noen valgte imidlertid å slutte, slik at skolen våren 2021 var nede i 52 elever.

‒ Det gjør at vi totalt sett ikke kommer helt i mål med tanke på budsjettet. Hadde vi hatt 62 elever hele 2021, hadde vi greid å komme i balanse. Men vi er fornøyd med tallet ved skolestart i høst, sier Røykenes og legger til:

‒ Det er en flott gjeng som har begynt. Det er flotte elver og vi gleder oss til dette skoleåret.

Røykenes legger til at det ved skoleårets start er fullt på naturbruk, og at ikke alle som søkte, fikk plass der, og at de har noen ledige plasser på bygg. 

Internat

Harald Voster ved Framnes KVGS merker at mange ønsker å bo på internat i år. Som avisen Dagen skrev 7. august, planlegger også Framnes KVGS å sette opp midlertidige brakker til 20 ekstra enkeltrom. Det vi gi en internatkapasitet på 240. Søknad til kommunen er sendt.

‒ Vi tror den økte interessen for å bo på internat kan ha sin bakgrunn i koronapandemien der man opplever at samfunnet stenger ned. Nå tror vi at flere elever vil bo på internat for å bo sammen med venner og slippe å bare være hjemme med familien, sier han til sambåndet.no.

INNKVARTERING: Drivhuset ved KVS Lyngdal er revet for å gi plass til et modulbygg med ekstra internatplasser. FOTO: STÅLE ANDERSEN

Vokser i areal og elever

KVS Lyngdal hadde et godt år i 2020 rent økonomisk, og elevsøknaden for kommende skoleår gjør nå at internatkapasiteten må utvides.

Regnskapet for ImF-eide KVS Lyngdal AS for 2020 er gjort opp med et overskudd på 9,6 millioner kroner. En stor del av dette skyldes et eiendomssalg til Anne Cath. Vestlys forundringspark.

– Det gjelder et område på om lag 50 mål som ligger nord-vest for fjøset vårt. Eiendommen ble solgt for 7,5 millioner kroner, sier rektor og daglig leder Ståle Andersen til Sambåndet.

Udyrket

Skoleeier ImF fikk hjemmel til denne eiendommen så langt tilbake som i 1978 – og da for kr. 0. – I regnskapet vårt sto den oppført med en verdi på noen få tusen kroner, og salget slår derfor betydelig ut, forklarer Andersen.

Eiendommen, som Andersen karakteriserer som «mye berg og hammer», ble brukt til blant annet hogstundervisning og hesteridning. Det var ikke dyrket jord.

– Hvorfor har dere solgt den?

– Vi hadde mulighet til det og har kjøpt annet areal som erstatning, sier Andersen.

Naturbruk

Faktisk er det slik at skolen har kjøpt atskillig mer areal enn den har solgt, og for mer enn salgssummen på 7,5 millioner, om vi ser på de siste fem årene. Dette er finansier både gjennom driften og ved låneopptak.

– Arealet skal brukes til undervisning og da særlig i naturbruk. Vi har solgt areal som ligger litt langt fra skolen og kjøpt areal som ligger nærmere. En del av det vi har kjøpt, er dyrket jord, men det er også mye utmark og skog, sier Andersen.

Internat

Men det er ikke bare i areal at skolen er i vekst. Fram mot skolestarten høsten 2021 skal to modulbygg stå klare.

– Drivhuset skal rives, og i stedet skal vi ha på plass et modulbygg med 44 elevrom. Et annet skal stå øst for idrettshallen og fungere som klasserom. Disse byggene skal vi leie i fem år, opplyser Andersen.

Bakgrunnen er at skolen ligger an til å få om lag 50 flere internatelever kommende skoleår enn tilfellet er for det skoleåret som nå går mot slutten. Totalt ser det ut til å bli 380 elever neste år, som er en økning på 30.

– Det er populært å bo på internat i koronatider, konstaterer rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal. 

KARANTENE: Fra og med mandag 15. mars ble KVS Lyngdal satt på rødt nivå, og det er travle dager for rektor Ståle Andersen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

‘- Tøft for elevene

KVS Lyngdal har nå det strengeste smittevernregimet siden nedstengingen i mars i fjor. Elever og lærere får ikke ha kontakt med hverandre.

Det er hektiske dager, sier rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal til sambåndet.no.

Fra og med søndag ble skolen satt på rødt nivå av kriseledelsen i Lyngdal kommune. Bakgrunnen er at 12 elever på skolen har testet positivt på koronatest (følg utviklingen i smittesituasjonen her). Disse elevene er nå i isolasjon, mens resten av skolens elever og ansatte er i karantene, det vil si 250 internatboende elever og et hundretall hjemmeboende elever i tillegg til ca. 80 ansatte. Ifølge Andersen har cirka 70 elever reist hjem og er i karantene i sin hjemkommune. Lærerne jobber hjemmefra.

Gjennomslag
Vi har fått gjennomslag fra kommunelegen for å ha nødvendig personell på skolen for å kunne drifte for elevene som bor på internatet. Vi får ikke ha kontakt med hverandre, men elevene får lov til å gå i matsalen for å hente mat, og da må de gå med munnbind, forteller Andersen.

Digitalt
‒ Hvordan driver dere undervisning nå?

Det er digital undervisning for alle. Vi prøver å gi elevene variasjon. De ansatte legger ut oppgaver på digitale læringsplattformer og undervisning på Youtube, og ansatte og elever samles til digitale møter for å samtale om undervisning og oppgaver.

Tøft
‒ Hvordan preger denne situasjonen elever og lærere?

Noen synes det er tøft, og det at en å må sitte alene på rommet sitt, er en påkjenning. Men sånn er situasjonen.

Andersen minner om at det er nesten som under nedstengingen i mars i fjor.

Vi har blitt vant til at det er strengt, men nå er det enda strengere enn det har vært tidligere. Det som er nytt, er at det er smitte på skolen, og at det er ekstra strenge rutiner for at det ikke skal bli smittespredning, sier Ståle Andersen.                           

 

KARANTENE: Hurtigtester torsdag viste at fem elever ved KVS Lyngdal kan være smittet av covid-19. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Engelsk virus-variant ved KVS Lyngdal

OPPDTATERES 25 personer tilknyttet KVS Lyngdal er smittet av den britiske mutasjonen av koronaviruset.

Bla nedover for å få siste nytt. Saken oppdateres i kronologisk rekkefølge med den opprinnelige artikkelen, som ble publisert 11. mars, nederst. 

Oppdatering fredag 12. mars kl. 09.30:

Ifølge NRK Sørlandet er antall elever som kan være smittet, økt fra fem til sju. Dette er bekreftet av kriseledelsen i Lyngdal.

Oppdatering fredag 12. mars kl. 13.45:

Så langt har hurtigtester slått ut positivt på sju elever ved KVS Lyngdal. Alle disse skal være tilknyttet samme sosiale krets, og foreløpig ser det altså ut til at det antatte smitteutbruddet kan være begrenset til denne vennegjengen. Når det gjelder smittevei og smittekilde, opplyser kommuneoverlegen at den med stor grad av sannsynlighet er avdekket.

I løpet av ettermiddagen og kvelden torsdag 11. mars ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal gjennomført hele 586 ordinære tester, og 216 hurtigtester. Det var to av disse hurtigtestene som ga utslag. Dette melder Lyngdal kommune.

Oppdatering søndag 14. mars kl. 23:

Rødt nivå

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har besluttet å sette KVS Lyngdal og Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal på rødt nivå fra og med mandag 15. mars. Eventuelle andre lokale tiltak skal drøftes i et møte mandag formiddag med Statsforvalteren i Agder og Folkehelseinstituttet. Også Farsund kommune har valgt å sette det videregående skoletilbudet på rødt nivå.

Rødt nivå innebærer blant annet følgende:

• Dele elever i mindre grupper
• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

I tillegg har også Lyngdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Lyngdal kristne grunnskole (LKG) valgt å ha hjemmeundervisning mandag.

Smittestatus
De fleste prøvene tatt i tilknytning til smitteutbruddet på KVS-Lyngdal er per søndag kveld ferdig analysert. Så langt er det bekreftet 11 positive prøver. Alle elever, ansatte og nærkontakter skal testes på nytt mot slutten av den ti dagers karanteneperioden.

Totalt i Lyngdal er det per søndag 14. mars 16 aktivt smittede og isolerte personer.

– Selv om utbruddet på KVS Lyngdal ser ut til å bli av mindre omfang enn først fryktet, uttrykkes det fra kommuneoverlegens side bekymring over at det ikke foreligger noen entydig smittekilde. Verken til dette utbruddet, eller de øvrige smitteklyngene i Lyngdal siste ukene. I to av disse er det også avdekket mutasjonssmitte, heter det i en pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune.

I løpet av siste uken er det ved luftveisklinikken i Lyngdal testet et antall personer tilsvarende 15 prosent av Lyngdals befolkning.

Oppdatering mandag 15. mars kl. 10:

Uavklart om mutert virus

– De 11 elevene som er bekreftet smittet ved KVS Lyngdal, er i isolasjon, sier ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, til sambåndet.no.

Øvrige elever og ansatte er i karantene fram til resultatet av den andre prøven er klar. Denne prøven skal tas mot slutten av uka. Fortsatt er det slik at det aller meste av smitten ved den ImF-eide skolen er knyttet til en vennegjeng.

– En del av elevene ved skolen har fått lov til å reise hjem, sier Kristensen.

Det er foreløpig uavklart om noen av de 11 som har fått positivt utslag på første prøve, er smittet av en mutert variant av viruset.

– Det blir nå analysert videre, sier ordfører Jan Kristensen og legger til:

– Vi har nå testet alle elever og ansatte ved KVS Lyngdal. Basert på det kunne vi ha forventet enda mye verre resultat enn de 11 positive prøvene.

Oppdatering tirsdag 16. mars kl. 10.30:

Mutert virus bekreftet

Ifølge pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune datert 15. mars, er det nå 12 elever med bekreftet koronasmitte ved KVS Lyngdal. 

– Det er nå også bekreftet at alle de internatboende elevene som har testet positivt, er smittet av mutert virus, heter det i pressemeldingen.

Det tar flere uker å få avklart hvilken mutert virusvariant det er snakk om.

På et ekstraordinært formannskapsmøte mandag kveld ble det blant annet vedtatt stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og barn over 16 år. Det gjelder fra og med tirsdag
16. mars og fram til 26. mars kl. 18. 

Les også intervju med rektor Ståle Andersen som ble gjort 15. mars og som representerer et øyeblikksbilde. 

Oppdatering tirsdag 16. mars kl. 20.30:

Britisk mutant

Tirsdag ettermiddag ble det bekreftet at smitten på KVS er den engelske virusvarianten. Det opplyser Lyngdal kommune i en pressemelding. Ifølge Folkehelseinstituttet ser det ut til at den engelske virusvarianten, og varianten fra Sør-Afrika, er mer smittsomme enn det vanlige korona-viruset. Men ut fra dagens kunnskap gir ikke disse virusvariantene økt risiko for alvorlig sykdom.

Situasjonsbildet i Lyngdal i kjølvannet av smitteutbruddet på KVS har ikke endret seg dramatisk siste døgnet. Etter at alle de første testene er analysert er det påvist smitte hos 15 personer, som er en økning på tre. Ifølge Fædrelandsvennen på nett er en av de tre siste en ansatt. Test nummer to av elever og ansatte på KVS-Lyngdal skal etter planen gjennomføres førstkommende fredag.

Oppdatering onsdag 17. mars kl. 11.15:

18 smittede

Tre elever ved KVS som testet negativt på første prøve, har nå fått positivt utslag på test nummer to. Det vil si at det per onsdag 17. mars er 18 personer tilknyttet smitteutbruddet på KVS-Lyngdal som har testet positivt for covid19, går det fram av en pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune onsdag 17. mars. Dette er tre flere smittede enn dagen før.

De tre siste positive smittetilfellene knyttet til utbruddet på KVS-Lyngdal ble bekreftet sent tirsdag kveld (16. mars) og onsdag formiddag (17. mars). Som kjent ble det 16. mars dokumentert at smitten som først ble påvist blant elever og ansatte på KVS Lyngdal, er av den engelske virusvarianten.

– Det er derfor nærliggende å anta at all ny smitte som i tiden framover påvises, er av samme virusmutasjon, heter det i pressemeldingen.

Den engelske virusvarianten, og varianten fra Sør-Afrika, skal ifølge Folkehelseinstituttet være mer smittsomme enn det vanlige korona-viruset.

– Men ut fra dagens kunnskap gir ikke disse virusvariantene økt risiko for alvorlig sykdom, uttaler kriseledelsen i Lyngdal kommune.

Fredag 19. mars skal test to av internatelever og ansatte ved KVS Lyngdal gjennomføres.

Totalt er det per onsdag 17. mars 20 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal og 450-500 personer i karantene.

Oppdatering torsdag 18. mars kl. 13.15: 

Sprengt testkapasitet

19 personer ved KVS Lyngdal er nå bekreftet smittet, alle av den engelske virusvarianten, melder kriseledelsen i Lyngdal kommune i en pressemelding torsdag 18. mars. Det er en økning på én person fra onsdag. Til sammen er nå 22 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal, inkludert de 19 på KVS Lyngdal. 

Kommuneoverlegen i Lyngdal besluttet torsdag å stenge Å barneskole i minst sju døgn, der en elev nå har testet positivt. De andre barne- og ungdomsskolene er på rødt nivå. 

Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttrykker i sitt hastevedtak bekymring over at smitte tilsynelatende «vandrer rundt» uoppdaget, og gir rom for de oppblussingene vi den senere tid har sett. Særlig knyttes det bekymring til at smitten ser ut til å spre seg lettere enn før blant unge mennesker, heter det i pressemeldingen. 

Situasjonen er også krevende fordi testkapasiteten i Lyngdal kommune nå på det nærmeste er sprengt, og det må gjøres ekstraordinære tiltak for å få kontroll på situasjonen. 

Oppdatering fredag 19. mars kl. 16:

Ny test utsatt

Per fredag 19. mars er det 24 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal, melder kommunen. 22 av disse er tilknyttet utbruddet på KVS Lyngdal. 22 er en økning på tre fra oppdateringen torsdag. De to siste tilfellene ble bekreftet fredag.

Alle internatelever og ansatte skulle etter planen vært testet på nytt fredag 19. mars. Men grunnet lang inkubasjonstid før smitte sikkert kan påvises, er KVS-testingen nå
utsatt til mandag 22. mars.

Per fredag 19. mars befinner det seg totalt nærmere 700 personer i karantene i kommunen.

Oppdatering onsdag 24. mars:

Før påske var antall smittede økt til 25. Elevene ble oppfordret til å teste seg i hjemkommunen 5. eller 6. april før. Det blir ny test på skolen 12. april.

Oppdatering tirsdag 6. april:

Siste bekreftede smittetilfelle i Lyngdal var torsdag 25. mars. Også denne personen er nå ute av isolasjon. 6. april kunne kommuneoverlegen melde om null aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. Per tirsdag 6. april sitter det fortsatt et titall personer i karantene.

 

Skolen legger ut oppdateringer på denne nettsiden.

Kriseledelsen i Lyngdal ble ved 15-tiden torsdag 11. mars fra kommuneoverlegen orientert om at fem elever ved den ImF-eide kristne videregående skolen så langt har testet positivt på hurtigtest som indikerer at de kan være smittet av covid-19. Elevene testet seg på bakgrunn av symptomer, går det fram av en pressemelding fra Lyngdal kommune.
 
– Det ikke avklart om internatelevene blir sendt hjem for å være i karantene, eller om de skal være i karantene her på skolen, sier rektor Ståle Andersen til sambåndet.no ved 20.30-tiden torsdag kveld.
 
Karantenen vil vare i minst sju dager, og skolen vil starte med digital undervisning fra og med fredag av. Lærerne vil mest sannsynlig undervise hjemmefra.
 
– Ettersom det er elever her, må skolen ha en viss drift, så det er folk her, sier Andersen. Rektoren var selv på jobb torsdag kveld.
 
 Utover kvelden torsdag fortsatte testingen på skolen, ledet av kommunelegen og smittevernteamet.

Mange berørt

Som en konsekvens av de positive testene er 250 internatboende elever og et hundretall hjemmeboende elever satt i karantene. I tillegg er 50-60 ansatte ved skolen satt i karantene. Også nærkontakter til nærkontaktene er i ventekarantene, slik at et betydelig antall husstander er berørt av det antatte smitteutbruddet.

Samtlige drøyt 400 elever og lærere testes fortløpende gjennom torsdagen, og smittesporing pågår. Bevegelsesmønster kartlegges tilbake til 1. mars.

Testsvar vil trolig ikke foreligge før søndag eller mandag.

Frykter større utbrudd

Flere av KVS-elevene har siste tiden vært utplassert ved bedrifter i Lyngdal, og mange elever har også vært på besøk i nabokommuner.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen frykter et nytt større utbrudd kan være under oppseiling. Kriseledelsen i Lyngdal kan derfor ikke sterkt nok få presisert viktigheten av å strengt etterleve smittevern- og avstandsregler, samt å avstå fra unødvendige reiser, heter det i pressemeldingen.

NY: Mats Alvheim blir ny medarbeider ved KVS Lyngdal og Lyngdal Bibelcamp. FOTO: Privat

Skal drifta og arrangera for ImF i Lyngdal

Mats Alvheim overtar etter Thomas Knutsen som driftsansvarleg på Lyngdal Bibelcamp og skal samstundes ha arbeidsoppgåver på KVS Lyngdal.

Arrangementsansvarleg er tittelen, og det er ei nyoppretta 100 % stilling ved KVS Lyngdal. Rektor Ståle Andersen opplyser til sambåndet.no at deler av stillinga inneber å ta over Thomas Knutsens arbeidsoppgåver som driftsansvarleg for Lyngdal Bibelcamp. I tillegg blir det oppgåver ved KVS Lyngdal, som informasjonsarbeid, IT-ansvar og ansvar for større arrangement. No er Mats Alvheim tilsett i stillinga, og han byrjar 1. april. 

God kandidat
‒ Vi hadde 24 søkjarar, og blant dei var det mange gode. Mats Alvheim har god erfaring og er ein god kandidat, og han takka ja til stillinga. Det er veldig bra å få dette på plass, seier Andersen.

Alvheim er 48 år, gift og har ei dotter. Han kjem opphaveleg frå Salhus nord for Bergen. I 2003 flytta han til Sørlandet og jobba som barne- og ungdomssekretær i Agder krets av NLM. Seinare har han jobba med å gjere Kvås folkehøgskole i Lyngdal kommune til vidaregåande skule. Frå 2005 til 2018 har han arbeidd som rektor/skuleleiar ved vidaregåande skular, sist ved Lyngdal vaksenopplæring. Dei siste åra har han vore gruppeleiar ved varehuset Jula i Lyngdal.

‒ Det har vore særs kjekt og lærerikt, og eg trur at lærdommen med sal og kundeservice er noko eg kan ta med meg inn i stillinga som arrangementsansvarleg, seier Alvheim.

Interessant
Kvifor vil du bli arrangementsansvarleg ved KVS Lyngdal?

‒ Det å arrangere ting er noko eg har gjort heile livet. Frå å ha ansvar for eit barnekor som 12-åring til leirsjef, barne- og ungdomsarbeidar og lærar. Dette er noko eg liker og tykkjer er gjevande. Eg er glad i utfordringar, og då denne stillinga vart utlyst, var det ei stilling eg hadde lyst på. I tillegg inneheld stillinga både marknadsføring og utvikling av IKT ved skulen, som også er område eg interesserer meg for.

Kva vil være viktig for deg som arrangementsansvarleg?

‒ Det som vert viktig, er å legge alt til rette på ein slik måte at gjesten skal kjenne på at dette har vore ei god oppleving og vonaleg vil kome attende.

ImF
Kva er ditt forhold til KVS Lyngdal og ImF?

‒ Som rektor ved Kvås VGS hadde vi samlingar og møtepunkt der eg var saman med rektor ved KVS Lyngdal. I tillegg har eg fleire vener og kjende som både har vore elevar der og som arbeider der. Sjølv om NLM er den organisasjonen eg har arbeidd i, har alltid ImF vore der. Fleire gonger har eg samarbeidd med ImF om leirar og barnemøteveker. Eg har nokre år bak meg som medlem i koret Senit i Betlehem i Bergen, fortel Mats Alvheim.

Synger håp til med-ungdommer

– Jeg har lyst til å gi videre det jeg selv har fått fra Gud. Det er godt å spre håp til andre, sier Ole Andre Stokken som nå gir ut egen sang på Youtube.

17-åringen fra Fitjar går andre året på KVS Lyngdal, og tirsdag kveld slapp han egenskreven sang på Youtube-kanalen sin. I løpet av første halve døgnet har mer enn 300 vært innom for å lytte.

– Jeg har ikke noe mål om å nå lengst mulig, det har jeg egentlig ikke tenkt på. Men jeg håper jeg kan få bety noe for andre med sangene jeg får, sier han.

Kommer.
Og når han sier «får», så mener han får.

– Jeg sitter ofte med gitaren når jeg søker Gud i bønn og tilbedelse. Da kommer det ofte en melodi, og når jeg begynner å synge, kommer det noen ganger setninger i tillegg. Når jeg senere deler disse sangene med andre, opplever jeg ofte at det treffer.

Gått gradene.
Sang og musikk har alltid vært viktig for Ole André. Både barnegospel og lovsangsteam i ungdomslaget har vært en naturlig del av oppveksten. Sammen med familien har han også sunget på bedehusmøter, og familien inkluderer også grandtante og sangevangelist Marit Stokken Berland.

– Ja, jeg har vært med henne også, det hører med, sier Ole André med et smil.

Trofasthet.
Sangen han nå har gitt ut, heter «Remain faithful» og er skrevet i fjor høst med utgangspunkt i 2. Tess 3,3 – et vers om Herrens trofasthet.

– Mange, og særlig unge, kan oppleve at livet går opp og ned. Noen kan også oppleve å møte veggen og ikke se noen utvei og framtid. Da har jeg lyst å fortelle at det finnes en trofast Gud som holder oss oppe. En Gud som gir framtidshåp, sier Ole André.

Sangen er spilt inn og mastret på egen pc på studenthybelen. Alle instrumenter er spilt av Ole André selv, dels sammen med musikkprogram på maskinen.

– Jeg håper sangen kan være til hjelp for noen, kanskje særlig i en tid som vi lever i nå, sier Ole André Stokken.

PS. Denne saken er skrevet etter tips fra lesere. Skjer det noe der du er?
Send oss gjerne en melding på sambaandet(a)imf.no så tar vi tipset med oss i det redaksjonelle arbeidet.

RØDT LYS: Bildøy Bibelskole må følge smittervernregler på rødt nivå. FOTO: ImF Media arkiv

Fra gult til rødt nivå over natten for ImF-skoler

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Søndag 3. januar, kvelden før oppstart etter juleferien, ble det klart at bibelskoler, ungdomsskoler og videregående skoler skal følge smittevernråd rødt etter trafikklysmodellen. Konkret betyr det inndeling i mindre kohorter både i undervisning og under måltid og annen sosial kontakt, samt skjerpede rengjøringsrutiner. sambåndet.no har snakket med ledelsen ved to av ImF-skolene.

– Vi må opprettholde en meters avstand mellom studenter i samme kohort og minimum to meters avstand til andre kohorter. Vi kombinerer undervisning med fysisk tilstedeværelse med noe digital undervisning. De av ansatte som kan, har hjemmekontor når dette lar seg gjøre for å få gjennomført skolehverdagen. Ellers er det strenge avstandsregler med minimum to meters avstand mellom ansatte og mellom ansatte og studentene, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Oppstart
– Hvordan har oppstarten vært?

– Det er egentlig gått veldig greit. Vi har vært på rødt nivå tidligere og kunne relativt raskt omstille oss fra slik det var før jul. Det skapte noe usikkerhet hos enkelte studenter om de skulle returnere til skolen eller ikke, men dette ble avklart i løpet av søndagskvelden.

For rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal og administrasjonen på skolen har det vært en pangstart på vårsemesteret.

– Det kom ganske uventet på oss at det ble rødt nivå på videregående opplæring. Men nå er vi i godt i gang, sier Andersen.

Tiltak
Gjennom hele skoleåret har KVS Lyngdal som andre videregående internatskoler, hatt koronaavstand i matsal, utdeling av mat og stadige påminnelser til elevene om å holde avstand og god hygiene.

– Hvilke nye koronatiltak har dere?

– Vi har på rødt nivå forsterket renhold på berøringsflater, og så har vi økt avstand i klasserommet. Det vil si at nesten halve skolen er på hjemmeundervisning, mens de andre er her. Neste uke bytter disse.

Utfordringer
– Hva betyr disse tiltakene for dere?

Det er ekstra utfordringer, men vi er med på å gjøre dugnaden for å begrense smitten i samfunnet.

– Har dere felles tiltak med andre videregående internatskoler?

Vi har hatt flere digitale samlinger der vi har utvekslet erfaringer, sier Ståle Andersen.

Studentene
Gunnar Ferstad forteller at Bibelskolen har en nær dialog med smittevernoverlegen i Øygarden kommune, og at han er godt fornøyd med hvordan skolen håndterer smitteverntiltakene.

– Hvordan er det for studentene å forholde seg til de nye tiltakene?

De er vant til disse tiltakene, men det er selvsagt en utfordring på en internatskole å skulle holde så streng sosial avstand. Samtidig prøver vi å motivere studentene med at en skikkelig innsats nå, kan gjøre det slik at vi kan slippe opp litt mer etter hvert. Vi legger strenge begrensninger på aktivitet utenom skoleområdet, og det er selvsagt ikke mulig å komme på besøk inn på skoleområdet for venner utenfra. Dette gjør selvsagt situasjonen noen hakk vanskeligere for en del, men stort sett takler studentene situasjonen på en god måte, sier Ferstad.

Ståle Andersen synes elevene tar det veldig fint å leve med de strenge koronatiltakene.

De er høflige og greie. Så har det stadig vært behov for påminnelser om å holde avstand.